1) Aktuálne udalosti

2) Európa/ČR/SR – slniečkársky fašizmus, havloidná agresivita a SA maniere