1) Aktuálne udalosti

2) SR/“slušná“ cenzúra – kriminalizácia Elánu a pokrytecké tolerovanie zvrhlosti a násilia