1) Aktuálne udalosti

2) SR/mediálna masáž – antisemitizmus a extrémizmus náš každodenný, daj nám mainstream aj dnes