1) Aktuálne udalosti

2) Európa – demokratúra a strach z myšlienok/kauza G.Johnson a J.Taylor