JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

48 z 50-ti velkých amerických měst jsou napůl zničena sebrankou z BLM a Antify. Většina Američanů však nechápe rozsah toho ničení a plundrování, protože jejich názory jsou ovlivněny a zkresleny lživými mediemi. Vše je dokonale ďábelsky organizované…

USA: V současné době se některá hlavní americká media diví, že to, co celou dobu viděli jako mírumilovné protesty a v nejhorším případě jako oportunistické rabování a ničení, jsou ve skutečnosti organizované záškodnické akce. Jsou to akce na záměrné zničení Ameriky. Takže se musíme ptát, jestli jsou media tak hloupá, anebo jen předstírají?

Jak moc spontánní tyto protesty jsou je možno vidět z velmi krátkého videa, kdy nájemní dodávka přijede a z ní jsou „protestujícím“ rozdávány potřebnosti, jako ochranné štíty, voda a plakáty, volající po odstranění policie, včetně jiných věcí.

Rasistické elementy v Portlandu a v jiných městech stále dál „protestují“ proti rasizmu, ničí všecko, na co dostanou své špinavé pracky, zapalují domy, vraždí obyvatele a vůbec neberou ohledy na přítomnost federální policie, kterou tam vyslal president Trump. Video ZDE.

Jejich „boj proti rasismu“ je samozřejmě dvojsečná zbraň. Nejen že nevymýtí rasismus, protože rasové uvědomění je každému člověkovi vlastní a změnit nejde. Bylo by zlé, kdybychom si neuvědomovali co jsme. Ale ještě tím podpoří nedůvěru bílých vůči černým a hnědým, takže s nimi nikdo nebude chtít mít co do činění. A nemůžeme se divit.

Jeden běloch poseděl s černým sousedem večer u piva a něco pojedli a druhý den přistoupil černoch k jeho 5-letém synkovi, který jezdil po ulici na kole a zastřelil ho. Proč? Kdoví.

Ta skutečnost, že 48 z 50-ti velkých amerických měst jsou napůl zničena sebrankou z BLM a Antify nelze popřít. Ale jak přiznává studie z Princetonské university, většina Američanů nechápe rozsah toho ničení a plundrování, protože jejich názory jsou ovlivněny a zkresleny lživými mediemi. Tato studie se nachází ZDE.

V Portlandu, který byl dříve považován za jedno z nejlepších míst v Americe, dnes Antifa a BLM opouštějí střed a rozlézají se do okrajových částí. Napadají jednotlivé domy, vytahují lidi na ulici a žádají, aby jim přislíbili věrnost. Vyhrožují jim nejrůznějšími tresty, když tak neučiní, včetně zapálení domu. Jelikož většina domů v Americe je dřevěná, toto je velmi vážná hrozba. Volají po smrti policistů a chtějí zabít každého z nich, včetně jejich dětí, příbuzných, známých a těch, kteří je podporují.

Chcete vědět jak dnes vypadá Manhattan? Obrovské množství lidí se již odtud vystěhovalo a z těch co zbyli, jedna třetina prohlásila, že brzy půjdou taky. New Yorku dnes říkají „Bejrut DeBlasio bez toho výbuchu.“ (DeBlasio je komunistický starosta města). Všechny ty luxusní obchody mají výlohy zatlučené deskami anebo jsou vyrabovány a dříve obvyklé zástupy chodců nejsou nikde vidět. Krátké video je ZDE.

To, co se dnes v Americe děje je v obrovském rozporu s tím, jaká země to byla dříve. Tak na příklad v 1950tých letech lidé se běžně zdravili na ulici, i když se neznali. Hlavní přestupky ve školách bylo žvýkání žvýkačky a povídání si během vyučování. Ani auta, ani domy se nezamykaly, protože nebyla kriminalita. 78% všech domácností byly manželské páry, dnes je jich méně než 50%. Pouhých 5% dětí se narodilo mimo manželství, dnes je to 40%. Po škole si děti hrávaly na ulici, zatím co dospělí se shromažďovali na pavlačích a balkonech domů a povídali si. Příjem jednoho člena rodiny stačil uživit celou rodinu.

A dnes? Ničení a nedostatek úcty k lidem a k jejich majetku vládne po celé zemi. Obloha je rudá od ohňů (viz obrázek) po celé délce Kalifornie až do Oregonu, které jsou záměrně způsobovány na ještě větší zničení všeho, co má jakou cenu. A zatím co lesy hoří, raubíři z BLM a Antify vykrádají okolní domy.

Při rozhovoru s jednou z organizátorek BLM Ariel Atkins, tato prohlásila, že vykrádání obchodů je způsobem náhrady černochům za otroctví. „Výhra přijde jen skrze revoluci a bojovné protesty,“ řekla.

Výhra? Pro koho? Na takovém chování ztrácíme všichni. Teď ztrácí obchody, malí podnikatelé a firmy. Ale až bude po všem, tak budou ztrácet ti, co to způsobili, protože nebude co jíst, nebude žádné zboží. Nebudou žádná zaměstnání, protože nebude žádné podnikání. Pak teprve poznají, co je to bída a hlad.

Na bojovných protestech ze 1960tých let bylo vypozorováno, že ceny domů, které vlastnili černoši, podstatně klesly na ceně. Ve těchto městech vzniklo ještě větší množství horších čtvrtí, odkud se všichni podnikatelé vystěhovali, což všecko dohromady pouze zvýšilo rasový rozdíl mezi černými a bílými. Černošské čtvrti byly považovány za nebezpečné a nikdo v nich nechtěl bydlet. Také platy černochů podstatně poklesly, protože neměli žádné znalosti, zaměstnavatelé jim nevěřili. Dřívější zaměstnání těch, kteří pracovali jako pomocné síly v různých malých obchůdcích zmizela zároveň s obchůdky samotnými.

Takže rasové protesty černochů proti bílým jsou ve skutečnosti zaměřeny proti nim samotným.

Nejen to, i všechny výhody, které černoši získali od vlády jim ve skutečnosti víc ublížily, než pomohly. Již v r. 2001 byl uveden v existenci vládní mandát na zlepšení situace afro-amerických mužů a chlapců. To samozřejmě je velice nespravedlivý a rasistický čin, který zvýhodňuje jednu rasovou skupinu proti druhé. Kdyby se jednalo o bílé muže a chlapce, nikdy bychom neslyšeli konec těch nářků. Ale takhle to prošlo bez problémů.

Na základě tohoto mandátu byli černoši zvýhodněni po mnoha stránkách. Tak zvaná „affirmative action“ (kladný akt) z r. 1961 dodala další výhody ve formě přednosti v přijetí do zaměstnání, v přijetí na školu, ve výsledcích testů a zkoušek, kdy bylo černochům a jiným menšinám automaticky přidáváno určité množství procent, aby se aspoň přiblížili bílým a Asiatům. Tito se pak nemuseli zdaleka tolik snažit a přitom dostávali lepší místa než často lépe kvalifikovaní bílí.

To je samozřejmě špatný přístup, který vznikl na bázi domněnky, že černým bylo ublíženo tím, že kdysi byli otroci a že je jim nadále ubližováno tím, že jsou v menšině a ne-bílí.

Nic z toho ale není pravda. Žádný z dnešních černochů otroctví nezažil a jako menšinová skupina nejsou ani v nejmenším utlačováni.

V poměru k r. 1940, kdy 87% černochů žilo v chudobě, v r. 1960 jich bylo pouze 47% a žádné výhody pro ně nebyly zavedeny. To všecko přišlo až později.

Po pravdě řečeno, v Americe a i jinde ve světě jsou dnes nejvíce diskriminováni bílí muži. Po nich přijdou černí muži a všichni ostatní muži. Ve skutečnosti, černí muži by se s těmi bílými měli spojit a společně bojovat proti diskriminaci, jenže kvůli lidské krátkozrakosti se tak asi nikdy nestane. Ženy nejsou zdaleka tak diskriminovány, snad proto, že jsou stále ještě považovány za jakési „oběti.“

Ovšem ten hlavní zásah černým byl způsoben tím, že byly rozloženy rodiny, což způsobila vládou organizovaná „válka proti chudobě.“ V r. 1960 žilo 22% černých dětí v rodině s jedním rodičem, kdežto v r. 1985 jich žilo 67% v rodině s jedním rodičem, anebo bez rodičů. Převážnou většinou je vychovávaly jejich matky, nebo babičky. Vyrůstat bez otce zničilo tyto mladé lidi prakticky do budoucna. Dnes mají mladí černoši daleko vyšší počet sebevražed, 90% dětí utíká z domu a živí se všelijak, hlavně prostitucí, prodejem drog a jiným zločinem, mají 70 procentní podíl na zločinnost a 75% náchylnost na užívání drog.

Pak se nemůže nikdo divit, že policie, která tyto skutečnosti dobře ví, se někdy dokáže zachovat drsněji než by bylo potřeba – ve skutečnosti chrání svůj vlastní život. Přesto, víc bílých je zastřeleno policií než černochů.

Dnes, povzbuzováni propagandou o jejich „utrpení“ z otrokářských dob, které nikdy nezažili a zkaženi špatnou výchovou se pod vedením bílých komunistů z univerzit a vysokých škol nechávají zlákat k tomu, aby dělali špinavou práci pro někoho jiného, koho vůbec neznají a jehož záměry nemusí být pro ně samotné podpůrné. Ve Filadelfii sebranka z BLM a Antify pronásleduje místní občany a křičí na ně, že jsou Nacisté. Tři krátká videa ZDE.

Pomáhají organizovaným žhářům zapalovat lesy a domy. Dvě celkem chudá městečka Talent a Phoenix ve státě Oregon byla zapáleno nejen letadlem shora, ale ještě pozemními žháři, viz video ZDE. Lidé dávají na internet záběry osob v černém, které pobíhají lesem s nádobou s benzinem a zapalují stromy. Nebo krátké video, které nahrála kamera na domě, kde člověk zkouší zapálit keře před domem. V tomto videu mladá žena z Oregonu viděla člověka, jak zkouší zapálit keře. Zastavila auto, vytáhla pistoli a donutila ho lehnout na zem, kde ho držela až do příjezdu policie. A tady „mírumilovně protestující“ kráčí ulicemi a volají „smrt Americe.“ Zřejmě si neuvědomí, že Amerika je rodná země většiny z nich a že ostatní země světa o ně vůbec nemají zájem.

Dokonce se zjistilo, že členové Antify se oblékli jako požárníci, aby měli snadný přístup do lesů, kde vyzbrojeni nádržemi s benzinem tyto zapalovali. Oficiální zprávy ihned volaly, „ne, ne, to není pravda“ a je těžké pochopit, proč je tak brání. Dokonce Facebook začala vyřazovat příspěvky, které zastávají názor, že požáry v Oregonu a v Kalifornii jsou záměrně zakládány. A přitom je tolik důkazů, nahraných mobilními telefony, které skutečnost potvrzují. Zároveň je ale pravda, že požáry takového rozsahu by samotní Antifáci a BLM asi nezvládli; to, co dělají je pouhé příštipkaření. Tu hlavní práci odvedla letadla se speciálním laserovým zařízením, jak kolují pověsti. Agentura Reuters popírá pravdivost těchto informací, ale podívejte se sami na fotografie níže a posuďte, jestli je to možné. Všecky čtyři záběry byly pořízeny během požárů v Kalifornii. Rovněž je známo, že během velmi krátké doby uhodil tamtéž blesk 14,000krát. Snad HAARP?

Je jisté, že jestliže nebude rázně zakročeno, protesty BLM a Antify udělají z Ameriky přesně to, co se jim podařilo v Jižní Africe. A pak půjdou dál, do Evropy a jinam. Ve Francii, ve Švédsku a i jinde už tyto potíže zaznamenávají. To se ví, migranti těmto vzbouřencům rádi pomohou, takže rozbuška už je na místě, teď jenom křísnout křesadlem a je to. Bílí tato místa vybudovali a černí je zkoušejí zničit.

V Jižní Africe, město Johannesburg je dnes snad nejnebezpečnější město na světě. Video z r. 2004, což bylo 10 let po skončení „apartheid,“ ukazuje situaci, která tam vládne. 26,000 vražed a přes 200,000 vloupání za rok je odstrašující statistika, která ale nezahrnuje další značné množství zločinů, které nejsou policii hlášeny. Organizace „Mapogo a Mathamaga“ je ochranka, která udržuje pořádek a ta tyto další zločiny často vyšetřuje. Ve videu jim předali člověka, podezřelého z krádeže, za účelem výslechu. Vyslýchali ho tak svědomitě, že skončil celý zkrvavený – policie se o tom nikdy nedoví.

Jeden bílý člověk na videu říká, že chápe, že černoši chtějí svobodu, že jim ji přeje, ale ať se ta svoboda vztahuje i na něho. V každé místnosti v domě má nabitou zbraň a už ji musel několikrát použít, když se mu vloupali do domu. Velká část obchodů prodává drogy. Tisíce nezákonně držených zbraní bývá zabaveno a zničeno. Policie v noci objíždí město a hlídkuje a občané po nich hážou kameny, výbušniny a střílejí po nich.

Autor: JANE K.

Zdroj: https://pravyprostor.cz/

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář