JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Advokát Adam Černý zatroubil do útoku. Obrátil se na soud ve věci zrušit povinnosti nosit roušky s odkazem na jeho nezákonnost

ČESKO: Advokát Adam Černý se v květnu obrátil na Městský soud v Praze s tím, že nařízení ministerstva zdravotnictví nemohou plošně a dlouhodobě zastavit život v celé zemi, když už neplatí nouzový stav. A soud mu dal za pravdu. Teď Černý znovu zatroubil do útoku. Obrátil se na soud ve věci povinnosti nosit roušky.

Adam Černý se podruhé obrátil na Městský soud v Praze. Tentokrát tak učinil v souvislosti s uložením povinnosti nosit roušky v uzavřených prostorách. Advokát má za to, že takovýmto způsobem nemůže svobodu jednotlivce omezovat toliko podzákonná norma, ale je třeba přijmout v této věci zákon. I když se vše děje v zájmu ochrany zdraví.

Jak plyne i z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. 1Ao 1/2005-98, publikovaným pod č. 740/2006 Sb. NSS opatření obecné povahy nemůže nahrazovat podzákonnou normotvorbu ani nad rámec zákona stanovovat nové povinnosti; slouží toliko ke konkretizaci již existujících povinností, vyplývajících ze zákona, a nikoliv k ukládání nových povinností, které zákon neobsahuje. Navzdory tomu odpůrce k takovémuto kroku přistoupil a opatřením obecné povahy nařídil nové (zákonem neupravené) povinnosti, jimiž omezil základní práva osob pohybujících se a pobývajících na území České republiky nad rámec přípustných zákonných limitů,“ uvádí advokát.

Jeho vyjádření přinesl server Info.cz.

Černý prohlásil, že v České republice má každý člověk právo rozhodnout si o tom, zda si bude zahalovat tvář rouškou či nikoliv.

„Zakrývání obličeje na veřejnosti není součástí kulturních zvyklostí na území České republiky a takovýto požadavek tak může intenzivně narušit subjektivní vnímání individuality jednotlivce a jeho možnosti rozhodnout se o otázce, jež je integrální součástí jeho práva, jak se projevovat na veřejnosti, pokud způsob neohrožuje fungování demokratické společnosti a nezasahuje do práv jiných. Tvář přitom hraje důležitou roli v interakci v mezilidském kontaktu,“ konstatoval Černý.

Povinné nošení roušek navrhuje Černý zrušit s odkazem na jeho možnou nozákonnost.

Advokát je nespokojený i s tím, že se nařízení vlády relativně rychle mění a lidé si je musí složitě dohledávat, aby věděli, co momentálně platí. Povinností státu by přitom mělo být své občany informovat. Mimo jiné by prý mělo být možné dohledat vyhlášená opatření na úředních deskách všech obcí.

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář