JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

AE NEWS: České demokracii hrozí smrtelné nebezpečí a zavedení 100% totalitní diktatury v podobě přijetí „Českého Patriot Actu“! Za vším je zas a opět Hamáček! Připravuje v novelizaci Ústavy de facto český Patriot Act v podobě Stavu nebezpečí, který umožní vládě omezit lidská práva, svobodu pohybu, nedotknutelnost majetků, právo na shromažďování a vlastnické právo! Vláda nebude potřebovat souhlas poslanecké sněmovny a bude moci omezit občanské i podnikatelské svobody kdykoliv, kdekoliv, lokálně i celorepublikově!

ČESKO: V České republice se schyluje krátce před podzimními volbami k nebezpečnému procesu uchvácení moci způsobem, který republika dosud nepamatuje. Již počátkem června tohoto roku se na webu Ministerstva vnitra objevila tisková zpráva [1], že resort Jana Hamáčka usiluje o zásah a novelizaci české Ústavy, konkrétně sekce o bezpečnosti v návaznosti na Listinu základních práv a svobod. Podle vnitra koronavirová krize ukázala, že vláda nemá dostatečné exekutivní a akční mechanismy na vyhlašování restrikcí a omezení, které je dosud možné provádět jen na základě tzv. Krizového zákona. Jenže podle vnitra je potřeba, aby vláda mohla vyhlašovat něco jiného, a to nikoliv stav nouze, ale stav nebezpečí.

Jan Hamáček, ministr vnitra a předseda ČSSD

Tento stav mohou zatím vyhlašovat jen hejtmani a na rozdíl od stavu nouze není kraj povinen dotčeným osobám cokoliv hradit nebo kompenzovat za to, že vyhlášením stavu nebezpečí dojde např. k finanční nebo jiné majetkové újmě občana. Vnitro tak chce provést novelu Ústavy a překroutit znění Listiny základních práv a svobod v návaznosti na Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti. Vnitro podle všeho dostalo instrukce z Washingtonu, protože pokud toto projde, bude se jednat o českou kopii amerického drakonického zákona Patriot Act. V tom okamžiku se z České republiky stane totalitní stát a diktatura.  Pojďme si ocitovat pár odstavců z tiskového prohlášení vnitra:

Ministerstvo vnitra po zkušenostech s epidemií koronaviru představilo revizi ústavního zákona o bezpečnosti

Možnost vlády vyhlásit stav nebezpečí, zakotvení Ústředního krizového štábu do Ústavy ČR nebo právo vlády požadovat po parlamentu projednání vládních návrhů ve zrychleném režimu – ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes, 8. června 2020, přestavil komplexní novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR.

Průběh epidemie kononaviru ukázal, že bezpečnostní a krizová legislativa ČR potřebuje zásadně upravit tak, aby stát dokázal ještě lépe zvládat různé druhy krizí a epidemií. V první fázi Ministerstvo vnitra (MV) představilo komplexní revizi ústavního zákona o bezpečnosti. Změny souvisejících zákonů budou následovat. „Nemůžeme čekat, musíme naši legislativu rychle připravit na ještě pružnější zvládání krizových situací. Čeká nás široká debata s ostatními resorty i opozicí, ale věřím, že se dohodneme a zvládneme změny připravit už během léta,“ uvedl Jan Hamáček.

Jako hlavní problém se dle ministra vnitra ukázala nemožnost vlády vyhlašovat na centrální úrovni stav nebezpečí. Ten je dnes zakotven pouze v krizovém zákoně a vyhlásit ho může jen hejtman pro konkrétní kraj. Proto MV navrhuje stav nebezpečí zakotvit na ústavní úrovni v rámci ústavního zákona o bezpečnosti. Nově by tak mohla stav nebezpečí kromě hejtmanů vyhlásit i vláda pro celé Česko nebo jeho část. „To nám mnohem lépe umožní reagovat na situaci, kdy ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo bezpečnosti nedosahuje značného rozsahu, a není tak nutné vyhlásit stav nouze,“ doplnil Jan Hamáček s tím, že mezistupeň mezi běžným stavem a stavem nouze umožní reagovat na krizovou situaci mnohem citlivěji.

Během stavu nebezpečí bude možné na nezbytně nutnou dobu omezit vlastnické právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, podnikat či právo na nedotknutelnost osoby a obydlí. Na rozdíl od stavu nouze však nebude možné omezit právo na stávku.

Rychlejší projednání návrhů

Návrh MV také na ústavní úrovni zakotvuje Ústřední krizový štáb jako pracovní orgán vlády pro řešení stavů ohrožujících bezpečnost republiky i právo vlády požadovat v nouzovém stavu po parlamentu projednat vládní návrhy do 72 hodin ve Sněmovně a do 24 hodin v Senátu. Ve stavu nebezpečí by vláda toto právo neměla. Rozhodnutí vlády o stavu nebezpečí by mohla stejně jako u stavu nouze zvrátit Poslanecká sněmovna.

Na základě zkušenosti s odkladem doplňovacích voleb do Senátu návrh ústavního zákona také doplňuje a zpřesňuje ustanovení o prodloužení volebního období a odkladu konání voleb tak, aby již nevznikaly výkladové pochybnosti při jeho aplikaci.

Stav nebezpečí by dal do rukou vlády nástroj na úrovni absolutní moci nadřazené i lidským právům, totéž ve světě umožňuje jen Patriot Act v USA. Ten ale místo záminky “Covidu” používá pro omezování lidských práv v USA záminku “ochrany před terorismem”

Jak sami vidíte, vnitro a vláda hledají cesty jak nemuset vyhlašovat Nouzový stav, protože ten poskytuje dotčeným občanům finanční kompenzace za dočasné omezení provozu firem, za finanční ztráty živností a další újmy. Místo toho by vláda měla právo vyhlašovat kdykoliv a kdekoliv Stav nebezpečí, jako dosud mají právo hejtmani, a to např. při záplavách, povodních atd. Jenže vláda by rámec pravomocí měla rozšířený na celou republiku a mohla by omezovat vlastnická práva, mohla by narušit nedotknutelnost osob a majetku.

Vláda červených svetrů… epidemiologická rada vlády, která rozhoduje o omezování občanských práv během covidové krize

Bylo by tedy možné lidi zavírat do vězení na neomezeně dlouhou dobu, resp. po dobu platnosti Stavu nebezpečí, např. by bylo možné bez soudu zadržovat odpírače roušek, odpírače vakcín atd. Stejně tak by vláda mohla konfiskovat byty, nemovitosti, dočasně je zabavovat, pokud např. by se zjistilo, že v budovách se schází lidé, nedodržují sociální odstupy, nemají roušky a tím ohrožují společnost. Vnitro by tak mohlo na určitou dobu nemovitost zabavit, zkonfiskovat. Přesně tyto věci v USA umožňuje americký zákon Patriot Act. To, co chytá vnitro, je naprosto dokonalá kopie tohoto amerického zákona.

Pokud novelizace české ústavy projde, dojde k uchvácení moci v ČR a k naprosté likvidaci lidských práv, pod záminkou ochrany zdraví kvůli Covidu

Hamáčkovo vnitro okopírovalo americký Patriot Act v podstatě dokonale, dokonce je v návrhu novely i americký systém možnosti zpětného zrušení stavu nebezpečí, jestliže je legislativní orgán, tedy v tomto případě poslanecká sněmovna, odmítne, ovšem pouze jako ex-post rozhodnutím, tedy poté, co Stav nebezpečí již bude platit. S tím přichází i jedna hrozba.

Pokud totiž vláda ve stavu nebezpečí vyhlásí zákaz vycházení stejně, jako k tomu došlo před 2 dny v Izraeli, kde na dobu 3 týdnů byla vyhlášena celonárodní karanténa [2] a lidé se nesmí vzdálit z domova na vzdálenost větší než 500 metrů, tak v takovém okamžiku se poslanecká sněmovna nebude moci sejít a nebude moci stav nebezpečí zrušit. Přesně takto to má vymyšlené i Patriot Act, kdy americký prezident, americká ministerstva, Pentagon, NSA, FBI a CIA mají pravomoci na základě Patriot Act omezovat občanská práva, zadržovat lidi bez obvinění, ale zrušit taková rozhodnutí může jen americký Kongres, a to jen zpětně, a jen když se pro to najde v Kongresu většina poslanců.

Veškerou moc do rukou lidu… to hlásali komunisté před rokem 1989. Veškerou moc do rukou ministra zdravotnictví… to hlásá v roce 2020 Babišova vláda. A vnitro to chce zakotvit v novele do ústavy.

Pokud se Kongres nesejde, nebo pokud se nenajde dostatek hlasů, potom omezení občanských práv uplatněných od amerických vládních orgánů nemůže nikdo zrušit. A přesně toto chce do české Ústavy implementovat Babišova vláda skrze Hamáčkovo vnitro. Koronavirus je tak nově v ČR záminkou k protlačení drakonické změny české ústavy, která implementuje do českého ústavního systému móresy a postupy z amerického zákona Patriot Act! Čím více Covid, tím méně lidských práv!

Doufám, že v poslanecké sněmovně taková ústavní novela ani náhodou neprojde. Budeme to ostře sledovat a každý poslanec, který pro tuto novelu zvedne ruku, anebo si dovolí alibisticky nehlasovat a zdržet se, bude považovaný za vlastizrádce! Importovat do ČR Patriot Act a dávat vládě bianco pravomoc omezovat vlastnictví majetků, svobodu lidí a lidská práva podle libovůle vlády, to je pokus o zavedení diktatury za bílého dne!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář