JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

AE NEWS: Juvenilní justice podle ČSSD: Hamáčkovo vnitro chystá zavedení občanských průkazů pro děti již od 6 let!

Juvenilní justice podle ČSSD: Hamáčkovo vnitro chystá zavedení občanských průkazů pro děti již od 6 let! Za změnou zákona stojí lobbing exekutorské komory a provozovatelů MHD v celé republice, kterým jezdí desítky tisíc dětí školního věku načerno a děti nechtějí při kontrole jízdenek sdělovat své identity! Po zavedení povinných občanských průkazů od 6 let však bude možné děti zadržet policií a převézt na služebnu ke ztotožnění, pokud dítě nebude mít občanský průkaz u sebe! Změnu uvítají i exekutoři, dluh dítěte bude nezpochybnitelný!

Lidový dům nepřestává šokovat a přicházet s bizarními novelami, které doslova vyráží dech. Ministerstvo vnitra na úterní 14. hodinu svolalo tiskovou konferenci a náměstek ministra vnitra Petr Mlsna oznámil novinářům další návrh z dílny Hamáčkova resortu. ČSSD pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka chce totiž do poslanecké sněmovny předložit novelu zákona o osobních dokladech, kterou se změní věk pro vydávání občanských průkazů, a to celoplošně a povinně pro všechny občany na území České republiky. Podle této novely budou občanské průkazy vystavovány povinně již dětem po dosažení věku 6 let [1], tedy v době jejich nástupu do základních škol, kdy děti ještě neumí ani číst a psát, pokud tedy rodiče neposílají děti do předškolních soukromých ústavů.

Pokud nad tím kroutíte hlavou, proč tak najednou někoho napadla myšlenka vydávat občanské průkazy i negramotným prvňáčkům, tak to v žádném případě není ani jeden z těch důvodů, který zazněl na tiskové konferenci. Z úst pana náměstka zaznělo několik důvodů a údajných výhod pro rodiče, např. jednoduchost prokázání identity dítěte, když cestuje spolu s rodiči po Schengenu a police na dálnici třeba v Německu rodinu zastaví a legitimuje. Jenže, jak sami správně tušíte, tohle je docela chabá výmluva, protože děti přece už od roku 2011 musí mít svůj vlastní cestovní pas, takže když rodina někam cestuje, děti už dávno mají své cestovní pasy. Takže, proč zavádět proboha občanské průkazy pro děti od 6 let, když ještě ani neumí číst a psát?

Děti budou mít povinně občanské průkazy od 6 let v rámci zavádění juvenilní justice v ČR a zjednodušení udělování pokut dětem a zahajování exekučních řízení

Odpověď nenápadně zazněla přímo na tiskovce, protože náměstek Petr Mlsna ji uvedl jako jednu z dalších “výhod”. Podle jeho slov nebudou děti muset průkaz nosit, nicméně budou mít jisté výhody, například v MHD. Zároveň řekl, že doklad neříká dítěti pouze to, jak se jmenuje a kde se narodilo, ale je to doklad o tom, že je občanem České republiky, uvedl náměstek ministra. A tímto výrokem bylo odkryto celé pozadí této akce.

Vystavení občanského průkazu pro děti od 6 let nemá vlastně nic společného s tou kartičkou a dokladem jako takovým. O tu kartičku vlastně vůbec nejde. Jde totiž o změnu pravomocí policie a provozovatelů MHD ve vztahu ke ztotožňování nezletilých osob a k jejich ztotožňování na služebně policie. A hned druhým důvodem je lobbing exekutorské komory, která se v poslední době dostala do ostré kritiky kvůli exekucím dětí, resp. dluhů, které děti vyrobí v dětství, mnohdy ve velmi útlém věku a rodiče se o dluhu vůbec nedozví, protože dopravní podnik rodičům nic neoznámí a čeká, až díte bude plnoleté a tomu to potom naúčtuje i s penále a obrovskými úroky. Je to neuvěřitelný business. A vydávání občanských průkazů dětem tuto praxi prostě jen zlegalizuje. Občanský průkaz rovná se ztotožněný dlužník k exekuci. To je celé. Vítejte v realitě.

Revizor v dopravním prostředku musí černého pasažéra nejprve ztotožnit, ale to bývá u dětí problém, protože buď děti neřeknou, jak se jmenují, anebo řeknou falešné jméno a falešnou adresu. Aby se revizor dozvěděl pravdu, tak dosud nemá žádné prostředky, jak zjistit identitu dítěte. Jediným řešením je přivolání státní policie, která ale může udělat jen jednu věc, že se pokusí zjistit, kam děti chodí do školy a totožnost dítěte potom policie získá od školy.

Vymáhání pokuty za jízdu dítěte načerno je potom opět zákeřné, protože revizor není povinen informovat rodiče o dluhu dítěte, takže i když se revizor dozví pravou identitu 6-letého prvňáčka, který jel načerno, protože mu maminka zapomněla nabít Krnačku (pozn. předplacená karta v pražské MHD), tak není povinen kontaktovat rodiče. Dopravní podnik to nechá vyhnít celých 12 let, úroky naskakují a potom v 18 letech dítěte, které dospěje, se z toho stane exekuce za 100 000 Kč.

Na novelu podle informací nejvíce tlačí dopravní podniky velkých měst v ČR, exekutoři a v neposlední řadě magistráty a městské úřady, které budou moci udělovat pokuty i nezletilým skrze městskou policii

Dopravní podniky a exekutoři proto dlouho tlačili a lobovali na vnitru za tuto novelu, aby občanské průkazy musely mít už i děti. A ten věk 6 let je nastavený logicky a úmyslně, protože právě v tomto věku děti začínají používat městskou hromadnou dopravu při cestách do školy a ze školy. Takže, v čem tedy spočívá ten zakopaný pes? No, je to jednoduché. Jakmile novela tohoto zákona vstoupí vlastnost, dojde ke změně pohledu na školní dítě z pohledu vymáhání dluhů a operací exekutorské komory.

Jakmile je dítě zadrženo při cestě načerno v MHD, revizor nově dítě vyzve k legitimaci a předložení dokladu totožnosti. Malé negramotné dítě, které sotva nastoupilo do 1. třídy ZŠ, o nějakém občanském průkazu ani vědět nebude, takže revizor zavolá Policii ČR. Ta již ale nebude zjišťovat po školách totožnost dítěte, ale namísto toho nezletilce zadrží a převeze na služebnu, kde podle databáze a evidence obyvatelstva ztotožní dítě podle fotografie v databázi.

Dopravní podnik se tak od policie dozví skutečnou totožnost dítěte a exekutorské úřady budou moci vymáhat pohledávky již daleko přesněji a lépe. Pokud totiž dnes dítě z některých etnických rodin pošle revizora do háje, slušně řečeno, tak revizor nesmí na dítě sáhnout. Po zavedení občanských průkazů i pro děti se však toto změní, protože pokud dítě odmítne totožnost zdokladovat průkazem, revizor bude moci zavolat policii za účelem provedení úkonu ztotožnění a policie po příjezdu už bude mít jednoduchou práci, dítě převeze na služebnu, dítě vyfotí a fotografii nahrají na server vnitra, který provede digitální morfologické porovnání vzorku fotografie ze služebny se stovkami tisíc fotografií ostatních dětí, které budou v databázi občanských průkazů. Policii se tak zjednoduší ztotožňování dětských delikventů pro účely zlepšení vymáhání dluhů pro dopravní podniky a exekutorské úřady. Vítejte ve světě juvenilní justice.

Vnitro se pokouší v ČR zavést juvenilní agendu tzv. “věkové slučitelnosti”, kdy dítě zodpovídá za své dluhy již od věku 6 let, ale vymahatelnost spolu s úroky se odkládá až na plnoletost, takže dítě slaví 18. narozeniny jako novopečený dlužník, který nedosáhne na úvěry, na hypotéku, na půjčky, na nic…

Možná si řeknete, že to je přece správné, že děti z cikánských rodin se už nebudou moci vyhýbat splácení dluhů za jízdu načerno, ale tohle je fatální omyl, který zatím mnoha lidem nedochází. Všichni víte, že děti nejsou zodpovědné za své činy, za jejich činy a škody, které způsobí, zodpovídají rodiče. Jenže v poslední době se nejen v ČR, ale v celé Evropě zavádí princip tzv. “věkové slučitelnosti”, který je součástí agendy juvenilní justice. Tento princip de facto usiluje o to, že i dítě může být dlužníkem a může být proti němu vedena exekuce, ale právě s ohledem na věkovou slučitelnost.

Pokud nevíte, co si pod tím máte představit, tak to prostě znamená, že je to systém, kdy dítě v době nezletilosti vytvoří dluh, ale až v dospělosti dojde ke sloučení s exekučním titulem pohledávky a vymáhání. To je tzv. věková slučitelnost. Dítě bude zodpovídat za dluhy a pokuty samo, bez účasti rodičů, vymahatelnost dluhu se ale přesune až na dospělost dítěte, spolu s mamutími úroky. Dítě tak nedosáhne v dospělosti na úvěry, půjčky, na hypotéku, dokud mamutí dluhy z útlého dětství spolu s úroky nesplatí.

Dítě v nezletilosti provede spoustu věcí, které dnes nejsou, ale mohly by být vymáhány. Pokuta za přeběhnutí na červenou na přechodu. Pokuta za jízdu na kole bez odrazek a povinné pumpičky. Čmárání křídou po chodníku v soukromém vlastnictví. Pošlapání soukromého trávníku. Poškozování cizí věci, např. pošlapání nevzrostlého obilí nebo plodin na poli zemědělce při pouštění draků. Jízda na kole po chodníku. Jízda bez přilby na kole. Porušení dopravních předpisů dítěte v roli chodce nebo při jízdě na kole.

Ve všech těchto a podobných případech se dosud o těchto věcech mluví jako o “klukovinách”, které prostě jsou součástí chování dětí, protože to jsou děti. Jenže, systém juvenilní justice z Hamáčkova vnitra toto dokonale změní. Policie po schválení novely bude moci pokutovat děti adresně, protože bude znát jejich totožnost. A nebude to vymáhání pokut po rodičích, ale dluhy budou vymáhány podle doktríny věkové slučitelnosti, tedy v dospělosti dítěte. A pozor, zdaleka nejde jen o státní policii.

Děti s občanským průkazem se stanou terčem lovu městských policistů a radnic, pokuty uvalované dětem se stanou významným příjmem do rozpočtů radnic

Široké portfolio pokut bude uplatněno proti dětem ze strany městské policie. V každém městě jsou stovky vyhlášek radnice, které děti porušují. Např. zákaz jízdy na kolech po parku a po trávníku v parku. Zákaz jízdy na skateboardech na vybraných pozemcích města. Zákaz jízdy na kolečkových bruslích. Zákaz sezení na schodech před radnicí, před kostelem, u kašny na náměstí. A děti, které ještě neumí v 6 letech číst, si tam sednou. A šup, pokuta. Dlužník je vyroben! Díky tomu, že děti budou mít občanské průkazy již od 6 let, bude možné dětí zadržovat a ztotožňovat policií a následně proti dítěti vést pohledávkové řízení s odkladem do věku dospělosti, nic totiž nebude nutit organizace, úřady a instituce, aby pohledávky za dětmi vymáhaly na rodičích dítěte. Proč?

No přece na základě hlavního faktoru juvenilní agendy, že totiž dítě je osobnost a samostatně myslící jedinec již od svého narození a je potřeba s ním jednat jako s dospělým. Takže dítě v 6 letech bude mít občanský průkaz ne kvůli tomu, aby dítě mělo vyšší respekt, ale aby dítě bylo možné zadlužit a vymáhat po něm pohledávky již v nejútlejším věku. Proč čekat do dospělosti, kdy lidé už mají nějaký rozum a dávají si pozor na dluhy. Ne ne, je třeba učinit děti zodpovědnými za dluhy a pokuty v celé šíři, aby to sypalo, až děti dospějí. Je vidět, že členství Jana Hamáčka v Bakalově Aspen Institutu nese ČSSD své plody. Takže po nápadu s novelou azylového zákona o strpěncích tu máme pro změnu novelu o občanských průkazech pro děti jako vystřiženou z agendy juvenilní justice. A opět je za tím ČSSD a Hamáčkovo vnitro.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář