JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

AE NEWS: Kolaps americké republiky? Sněmovna státu New Jersey schválila zákon, který umožní nelegálním migrantům provozovat odborné a licencované profese jako jsou daňoví poradci, účetní, lékaři, zdravotní sestry, lékárníci a další vázané profese! Koncem loňského roku New Jersey uzákonilo vydávání řidičských průkazů pro nelegální migranty, nyní budou moci provozovat i vlastní odborné profese! Nový zákon vezme práci stovkám tisíců Američanů, protože laciné migrační síle nebudou schopni konkurovat! Rozpad americké unie se nezadržitelně blíží, jednotlivě státy přestávají respektovat federální vládu!

USA: Česká a pravděpodobně ani evropská média nebudou informovat o tom, k čemu došlo před několika dny v americkém státě New Jersey, protože to nemá charakter, který by přitahoval mediální pozornost na USA, na rozdíl od demonstrací a protestů BLM v amerických liberálních městech pod správou Demokratické strany.

Ovšem událost je to naprosto zásadní a klíčová, která může zajímat i české občany, pokud zvažují, že výhledově emigrují z České republiky a hledají možnosti, kde se usadit s nejmenším počtem byrokratických překážek, i když taková emigrace by byla výhodná pouze tehdy, pokud se jedná o emigraci ekonomickou a nikoliv hodnotovou, kdy někdo emigruje např. kvůli útisku tradiční rodiny, prohlubování multikulti procesů na úkor křesťanské kultury apod.

Pokud však někdo zvažuje emigraci bez průtahů, nevadí mu sluníčková politika, LGBT a ani nárůst kriminality, má nyní možnost a otevřené dveře do země migrantům zaslíbené, do New Jersey.

Nelegální migranti demonstrují v New Jersey za přístup ke studiu na amerických vysokých školách

Sněmovna státu New Jersey, tedy státní parlament tohoto amerického státu, schválil [1] v pátek zákon, který umožňuje nelegálním migrantům provozovat na území New Jersey licencované profese, které vyžadují odborné znalosti, a nejedná se tedy o tzv. volné živnosti, které odbornou způsobilost nevyžadují. Podle nového zákona si tak budou moci nelegální migranti zažádat o profesní licenci, za splnění požadavků a podmínek, jaké musí splňovat běžní Američané.

Otázka legálního pobytu nebo legálního vstupu do USA nebude při podání žádosti vůbec posuzována. Ano, je to naprostá genocida americké střední třídy, je to likvidace americké tradiční rodiny, protože zákonodárci státu New Jersey tím právě zahájili likvidaci kvalifikovaných pracovních míst, které dosud byly obsazovány jen Američany a legálními pracovníky z ciziny. Vloni v prosinci New Jersey uzákonilo [2] vydávání řidičských průkazů nelegálům, nyní  po zhruba půl roce už je tu tedy druhý legalizační zákon pro migranty.

Nelegální migranti jako lékaři, lékárnicí, právníci a advokáti… to je obraz Das neue Amerika

Nově tedy budou moci odborné profese jako je lékař nebo lékárník, daňový poradce nebo zdravotní sestra, provádět nelegální migranti, kteří se dostali na území USA nelegální cestou, obvykle přes jižní hranici s Mexikem. Důsledek takového zákona bude naprosto zjevný, dojde ke kolapsu a zhroucení ekonomiky v oblasti odborných profesí, protože kliniky a ordinace soukromých nelegálních migrantů v rolích lékařů, zdravotních sester, ale i kanceláře právních poradců, postupně vytlačí americké konkurenty. Přesně k tomu došlo v oboru amerického stavebnictví, ale i v oblasti amerického zemědělství, průmyslu a především služeb, kde v USA provozovny nelegálních přistěhovalců vytlačují americké restaurace, prádelny, autoopravny atd. Tato likvidace americké střední třídy má děsivá pravidla.

Demonstrace v New Jersey před Rutgersovou univerzitou za práva studentů z řad nelegálních migrantů

Pokud chce Američan vystudovat lékařství v USA, musí si vzít půjčku, která v případě studia medicíny odpovídá částce 250 000 dolarů na pokrytí studijních poplatků za semestry, i když třeba některé prestižní lékařské školy stojí v USA i dvakrát tolik. Čerstvý absolvent potom splácí půjčku zhruba 10 let, když se mu daří v profesi, pokud se mu nedaří, tak splácí i 30 let. Americký lékař tak dosud toto vše splácel, protože až dosud mezi americkými lékaři neexistovala invaze nelegálních migrantů s lékařským diplomem.

Většina těchto migrantů studovala na státních lékařských fakultách v zemích Střední a Jižní Ameriky, ale rovněž i v Indii a obecně v Asii. Úroveň zdravotních znalostí je přitom mezinárodně srovnatelná, takže neplatí zde ona sprostá přímá úměra, že čím více pruhů, tím více Adidas, ale v podstatě platí, že americký lékař za sumu stovek tisíc dolarů z úvěru získá podobné vzdělání, jako lékař vystudovaný zadarmo na Kubě.  Anebo jako lékař vystudovaný zadarmo v ČR, anebo na Slovensku.

Indukce masivní chudoby do páteře americké střední třídy, která byla vůči nelegální migraci dosud imunní

Jakmile si v New Jersey začnou nelegálové uvědomovat, k čemu došlo, dojde k nevídanému jevu. Do USA totiž začnou proudit a nelegálně migrovat i ti, kteří by jinak do USA neodešli, protože až dosud jim to připadalo velmi složité po byrokratické stránce, byl problém získat zelenou kartu, byl problém sehnat zaměstnavatele, byl problém s povolením pro rodinné příslušníky. Jenže, v tomto okamžiku je to celé už v úplně jiné rovině.

Od této chvíle se New Jersey stane magnetem pro lékaře a jejich rodiny v Latinské Americe, protože nebudou muset složitě řešit víza a zelené karty a potom čekat dlouhé roky, prostě odletí do USA jako turisté, vzhledem k tomu, že prokáží, že jsou lékaři, nebudou mít s vízy problém, přiletí do USA a už zůstanou, zakotví v New Jersey a po vypršení turistického víza se z nich stanou nelegálové. Přesně k tomuto to povede, a tito lidé ani nebudou muset platit převaděčům na mexické hranici, protože do USA prostě přiletí legálně běžným leteckým spojem na turistická víza.

Demonstrace v New Jersey za práva nelegálních migrantů na řidičský průkaz

Jakmile si nelegální migrant otevře vlastní praxi, začne vytlačovat amerického lékaře od vedle, který má vysoké ceny svých služeb, protože musí splácet vysoké školné. Nelegální migrant otevře praxi, za své zákroky si bude účtovat lidové ceny, podle svého mustru z Latinské Ameriky, američtí pacienti budou chodit jen k němu, protože si nebudou moci dovolit drahého amerického lékaře od naproti. A nemyslete si, že k takovému lékaři z Latinské Ameriky budou chodit jen Hispánci nebo Portorikánci v USA.

Naopak, nejvíce pacientů bude z řad amerických vojenských veteránů, z řad amerických důchodců, z řad nízkopříjmových skupin. Někdo si možná řekne, že to je dobře, protože ceny ve zdravotnictví jsou v USA šílené. Jenže, toto povede postupně k tomu, čemu se říká indukce chudoby. Tento proces je velice dobře známý ekonomům na vysokých školách, ale veřejnosti to obvykle tak snadno nedochází. Jedná se totiž o tuto zásadní věc:

Američana stojí lékařské vzdělání statisíce dolarů, které musí splácet. Lékaře z řad nelegálních migrantů nestálo vzdělání v domovské zemi ani peso

V USA je poptávka po nemovitostech tažena především ze strany americké střední třídy, tedy právě z řad takových lidí, jako jsou lékaři, právníci, lékárníci, daňoví poradci, advokáti, právníci, prostě obecně řečeno odborné profese. K vystudování takových oborů jsou v USA potřeba obrovské peníze, obvykle ve formě studentských půjček, ale i ve formě kolaterálních záruk rodinnými domy jejich rodičů apod.

Díky tomu byl dlouhodobě počet těchto odborných lidí v USA regulován a nikdo si nedovolil jít pod cenu ve své odborné praxi, protože všichni měli úvěry a tudíž vysoké ceny za služby vedly k vysokým mzdám a ty automaticky vedly k nákupu velkých nemovitostí, ze kterých potom profitovaly jak stavební společnosti, tak ale zejména opět banky, které těmto lidem na nákup těchto domů poskytly hypotéky, protože tito lidé vydělávají vysoké platy a budou je vydělávat i za 10 nebo 30 let, věděly banky, takže ekonomika byla nastavena na tom, že práce odborných profesí byla v USA vždy velmi drahá, a díky tomu mohla v 50. letech v USA vzniknout střední třída.

Demonstrace nelegálních migrantů za řidičské průkazy

Jenže tohle, co nyní provedla Demokraty ovládaná sněmovna parlamentu v New Jersey, to povede ke kolapsu americké střední třídy. Tito Američané postupně ztratí své platy a své příjmy, protože budou muset konkurovat nelegálním migrantům v oboru, anebo jinak prostě skončí. Noví studenti budou mít problém sehnat studentské půjčky, protože banky už budou v režimu poplachu a budou vědět, že vůbec není jisté, že vystudovaný lékař nebo právník bude mít za pět let vysoce příjmovou práci, nebude totiž vůbec jisté, že nějakou práci bude mít.

Tím pádem nebude moci táhnout poptávku po velkých a drahých nemovitostech v USA, což povede k propadu hypoték a k úpadku amerických bank, které už neprodají své hypotéky. Důsledkem tak bude tvrdá indukce chudoby do hlavní páteře americké ekonomiky, kterou je obrat peněz ve službách a trh s nemovitostmi. A to povede automatiky k výslednému jevu, k propadu amerického dolaru. A to je přesně to, o co usilují globalisté. Pád amerického dolaru bude spojený s pádem amerického systému moci Pax Americana.

Do Evropy míří stovky tisíc Ukrajinců, mají za úkol provést to samé s pracovními místy, co provádí migranti v New Jersey

Stejný proces dorazí i do Evropy spolu s tím, jak Brusel má v plánu udělit několik stovek tisíc pracovních víz Ukrajincům. Ten proces na indukci chudoby do již tak zchudlé ČR bude naprosto likvidační, ale nebude tak viditelný jako v USA, protože v ČR odborné profese berou naprosté almužny ve srovnání třeba s Německem, což je proces, kterým je definovaná česká protektorátní republika po roce 1989, kdy český průmysl slouží německé ekonomice jako laciná montovna asijského střihu rovnou za humny.

Ovšem nasunutí stovek tisíc Ukrajinců do Evropy povede k poklesu mezd nejen v oblasti neodborných profesí jako je stavebnictví, ale i profesí odborných jako jsou lékaři, zdravotní sestry, právníci, advokáti atd. Česká pracovní síla totiž je už příliš drahá, takže nasunutím Ukrajinců se sleduje pokles nejen mezd v neodborných profesích, ale i platů v odborných odvětvích.

Demonstrace za práva nelegálních migrantů na provoz odborných profesí v USA

Kdykoliv je někde nastartován proces, že něco má zlevnit, nebo že něco má být zadarmo, je toho možné dosáhnout pokaždé jen zchudnutím obyvatelstva jako celku, neboť aby to “něco” mohlo být za lacino nebo zadarmo, musí za to celá společnost zaplatit buď tím, že se zvednou daně, anebo za cenu toho, že dojde k indukci chudoby ve společnosti a k poklesu reálných mezd. Vzniklý rozdíl aktiv se poté vezme od občanů a použije na realizaci onoho laciného zdravotnictví, školství zdarma atd. V této chvíli se už jasně ukazuje, že vůbec už nezáleží na tom, kdo bude americkým prezidentem, protože Donald Trump ten proces zastavit nedokáže a Joe Biden procesu bránit nebude.

Jednotlivé státy americké unie a už dokonce i města si začala dělat vlastní politiku nezávislou na federální vládě, státy přijímají zákony na legalizaci cizinců, kteří do USA přišli nelegálně a nově budou vytlačovat z pracovních pozic a trhu americkou a zdůrazňuji bílou střední třídu, což povede k mohutné indukci chudoby, která už nepůjde zamaskovat ani dlouhodobě zdařilým maskováním v podobě kreditních karet Američanů, které prodloužily od 70. let minulého století Američanům jejich iluzi o tom, že Americký sen 50. let minulého století nekončí. Ve chvíli, kdy už i amerického doktora nebo právníka nahradí nelegální migrant, tak s Americkým snem je definitivně konec. Rozpad americké unie nebude pěkná podívaná, uvidíme další Velkou revoluci, uvidíme občanskou válku a uvidíme i nástup nových vůdců, kteří pohřbí americkou republiku.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář