JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

AE NEWS: Před půl rokem jsme psali o příbuznosti SARS-Cov-2 s virem HIV a spustil se řev na mainstreamu, že je to dezinformace! Teď to oficiálně potvrdila Austrálie, že zastavuje vývoj vlastní vakcíny, protože obsahuje sekvence mRNA charakteristické pro virus HIV a pacienti jsou potom vyděšeni, že dostali AIDS! Jaký je rozdíl mezi dezinformací a realitou? Asi tak půl roku! Držitel Nobelovy ceny za medicínu na tuto podivnost přitom upozorňoval již v dubnu tohoto roku a nikdo ho na mainstreamu nebral vážně!   – TOP INFO!!!

Když jsme tento rok 17. dubna publikovali na Aeronetu článek [1] o šokujícím tvrzení francouzského virologa Dr. Luca Montagniera, že virus SARS-Cov-2 obsahuje ve svém genetickém kódu sekvence viru HIV, které někdo musel laboratorně do koronaviru vpravit, byl z toho obrovský poprask a česká média do nás střílela, že prý šíříme dezinformace. A to přesto, že toto tvrzení pochází od držitele Nobelovy ceny za medicínu a odborné kapacity, který musí vědět, o čem mluví. Uběhlo více jak půl roku a dnes došlo k neuvěřitelné věci. Univerzita státu Queensland v Austrálii ve spolupráci s firmou CSL totiž vyvinuly vakcínu proti koronaviru.

Jenže ta při klinických zkouškách v tělech dobrovolníků sice fungovala a vytvářela protilátky proti viru, ale současně si lidské tělo po podání této vakcíny začalo vyrábět protilátky proti viru HIV [2]. Světová média okamžitě zahájila proces zlehčování a umlčování dopadů a důsledků tohoto jevu,  samozřejmě s jediným cílem, aby se zabránilo propuknutí paniky mezi veřejností ve světě, která by začala mít obavy se nechat očkovat. A přitom obavy po tomto oznámení z Austrálie jsou opravdu na místě.

Australská vakcína vyrábí protilátky proti HIV

Pokud si přečtete náš článek z dubna, tak se dočtete, že Dr. Montagnier je přesvědčen, že SARS-Cov-2 musel vzniknout v laboratoři, protože virus z naprosto nepochopitelných důvodů obsahuje naprosto totožné a identické sekvence viru HIV, což je virus z rodiny lentavirů, a to je příbuzná rodina s koronaviry. Někdo musel laboratorně s velmi pokročilým vybavením vložit do těla SARS-Cov-2 sekvence HIV RNA, čímž vznikla modifikovaná varianta HIV mRNA s parametry, jaké na jaře definovaly činnost viru, zejména na území Číny. A tady to začíná být naprosto brutální, k čemu podle všeho došlo a dochází při vývoji vakcín. Určitě jste zaregistrovali informaci, že americká CDC dosud neizolovala virus SARS-Cov-2 z přírody, tedy z přirozeného prostředí.

Dodnes nemá CDC izolát SARS-Cov-2 z přírody a z původního zdroje, přestože tvrdí, že virus má přírodní původ

Jakmile se virus dostane do lidského těla, začne se množit, ovšem s reprodukčními chybami, protože primitivní RNA nemá korekční mechanismy při kopírování, na rozdíl od DNA. Dochází tak k pozměňování viru a lékaři i biologové tak po odebrání krve nebo slin získají pouze namnožené vzorky viru, které nejsou původní, jsou to X-té kopie s tisíci chyb. Proces izolace znamená, že virologové se snaží najít v přírodě původní kmen viru, který není namnožený s chybami, ale jde o původní originál, o původní předlohu viru. A americké CDC se dosud nepodařilo tento izolát viru SARS-Cov-2 v přírodě získat a izolovat jej z původního zdroje.  A teď přijde chuťovka.

Dr. Luc Montagnier

Všechny vakcíny, které se dnes na světě připravují a testují, nepochází z izolátu, ale z referenčních vzorků laboratoří, což jsou nasbírané viry z krevních odběrů pacientů v dané zemi. Virologové vzorky porovnají a vyberou ten, které je v populaci namnožen nejvíce, a ten se stává referenčním vzorkem a proti jeho RNA se následně vyvíjí vakcíny v dané zemi. A tady je ten zásadní problém.

V Austrálii podle všeho vyvíjeli vakcínu naproti referenčnímu vzorku, který měl jen minimální mutace RNA, anebo šlo dokonce o vzorky původního kmenu z Číny. A protože tento referenční vzorek nemá podle všeho těžce zmutovanou RNA, tak se v něm nachází velice dobře čitelné sekvence HIV, které do těla viru byly laboratorně vpraveny, jak o tom v dubnu hovořil Dr. Montagnier.

Australané vyvíjeli vakcínu naproti referenčním vzorkům jen málo zmutovaných kmenů SARS-Cov-2, které se od originálního kmenu viru z Wuhanu příliš neliší. Uvnitř viru jsou sekvence HIV

Tím pádem Univerzita státu Queensland a firma CSL vyvíjely mRNA, tedy modifikovanou a oslabenou verzi RNA viru určenou do vakcíny, která obsahuje právě ty popisované sekvence HIV. A co se stane po podání vakcíny? Imunitní systém člověka na vpravenou vakcinační mRNA okamžitě skočí a začne ji očuchávat a ohmatávat. Okamžitě zaregistruje odpovídající sekvence HIV a začne proti nim vytvářet protilátky. Když potom lidé jdou na testy, tak ten začne řvát, že lidé jsou napadeni virem HIV. Testy ale zároveň zjistí, že mají i protilátky proti SARS-Cov-2. Jediné vysvětlení je to, které je nejvíce hrozivé a mainstream to bude zase a znovu bagatelizovat.

Australané vyvinuli vakcínu naproti původním kmenu viru z Číny s minimálními mutacemi

Lidské tělo si po podání této vakcíny z Austrálie začne vyrábět protilátky proti HIV, protože zkrátka imunitní systém člověka ve vakcíně narazil na typické a charakterové sekvence viru HIV. Lidský imunitní systém není porouchaný počítač, který generuje chyby, imunitní systém funguje naprosto přesně jako hodinový stroj. Jakmile v těle objeví určité cizí virové sekvence, začne proti nim vytvářet protilátky, které se mají na tyto virové sekvence navázat a virus zlikvidovat.

Tvorba protilátek proti HIV tak není omylem nebo nedorozuměním lidského těla a imunitního systému, ale je to přesně to, co to je, že do těla se spolu s vakcínou proti koroně dostal i virus se sekvencemi HIV, protože Australany vyvinutá vakcína byla vyrobena naproti vzorkům čistého čínského koronaviru, bez mutací, takže v RNA sekvencích referenčních vzorků se nachází sekvence HIV, o kterých mluvil na jaře Dr. Montagnier.

Imunitní systém dobrovolníků v Austrálii začal produkovat protilátky proti HIV v těle, lidé byli v panice, co to proboha má znamenat

Pokud jde o kmeny viru v Evropě, ty jsou mnohem pozdějšího data, jedná se o kmeny až 22. zmutované generace, kde už sekvence HIV jsou podle všeho těžce poškozené mutací během kopírování virů, ovšem Australané podle všeho měli a mají vzorky z první, nejhůře druhé ruky,  takže logicky jejich vakcína funguje tak, jak by měla fungovat. Po oslabení viru, aby se nemohl množit, je referenční vir přetvořen na mRNA a vložen do vakcíny.  Po aplikovaná do lidského těla na mRNA skočí imunitní systém a začne prudce a okamžitě produkovat protilátky na podpisový vzorec proteinů na povrchu mRNA.

Vytvoří se jen takové protilátky, jejichž genové protivzory v mRNA jsou přítomné. A pokud je v mRNA vedle koronavirové sekvence ještě navíc i sekvence pro lentavirus, tedy HIV, tak je vymalováno, tělo si vytvoří protilátky proti oběma virovým sekvencím mRNA. Toto je další důkaz, že virus SARS-Cov-2 prokazatelně pochází z vojenského výzkumu biologických zbraní, protože experimentování s koronaviry a lentaviry, jejich hybridizace a spojování sekvencí, je činnost natolik specifická a nebezpečná, že k ní může dojít jen ve vyspělých laboratořích, ale nikdy ne v přírodě a samovolně v nějaké opici nebo v netopýrovi.

Virus HIV

Toto oznámení z Austrálie vyvolává ale další otázky, protože pokud si uvědomíme, že v těle původního viru byly sekvence HIV, potom je zde hrozba, že se jedná o bojový virus, jehož úkolem bylo vyvolat prudkou reakci imunitního systému, a tím člověka zabít. Mechanika izolovaného viru, který zatím není nikde k dispozici pro vědeckou obec, zřejmě způsobovala spuštění prudké imunitní reakce, což vedlo k zastavení srdečního svalu a ke zhroucení osob přímo na ulicích ve Wuhanu.

Lékař, se kterým naše redakce konzultuje tuto problematiku, takovou mechaniku činnosti viru připouští, nevylučuje ji. Pokud původní čínský kmen SARS-Cov-2, tedy izolát, vyvolával v lidském těle odezvu na koronavirus a lentavirus, potom mohlo dojít k situaci, že virus HIV nejprve měl za úkol provést snížení imunitní odezvy, aby se koronavirus mohl prudce rozmnožit, a poté došlo k opačné reakci, k propuknutí prudké autoimunitní reakce v organismu v důsledku extrémní produkce protilátek proti všem orgánům v těle zaplaveným koronavirem poté, co účinek HIV přestal účinkovat a tělo získalo zpátky schopnost imunitní odezvy.

Původní izolovaný kmen ve Wuhanu byl zřejmě biologickou zbraní s děsivým charakterem dvousložkové virové hybridní zbraně

Jak lékař upozorňuje, je to pouze spekulace, ale pro potvrzení, že původní čínský virus v izolované a první iteraci opravdu fungoval, k tomu by bylo potřeba získat virový izolát z ledna tohoto roku přímo z Wuhanu. Podle našich informací, tímto izolátem disponuje pouze Čína a Rusko. Každopádně se však potvrzuje, že rozdíl mezi konspirací a realitou je prostě půl roku. Zoufalství mainstreamu spočívá v tom, že nesmí psát o faktech a o tom, co kdo říká a tvrdí, jaké jsou informace, ale pouze o tom, o čem dovolí psát banka v roli majitele média, konsorcium, nadace nebo oligarcha. Lidé se v naivní představě nechají přesvědčit o tom, že očkování je dobré, a potom zjistí, že mají pozitivní test na HIV. Panečku, to je pecka do hlavy.

Necháte se očkovat a potom vám test řekne, že jste pozitivní na HIV…

Tady přitom nejde o to, že by se očkováním touto vakcínou lidé nakazili HIV, protože mRNA ve vakcíně se nemůže množit, ale jde o tu představu, že ten virus v populaci má, nebo spíše měl v sobě sekvence HIV, a kdo ji tam importoval, a v jaké laboratoři? Jako myšlenka pro bojový virus je to geniální. Dostat do těla hybridní virus vytvořený z chřipky a viru HIV, spojit je dohromady a odpálit v nějakém čínském městě. Sekvence viru HIV nejprve v těle člověka vyvolá akutní selhání imunity, takže druhý virus SARS-Cov-2 se může prudce a bez kontroly v těle množit.

A když uběhne určitý čas, složka HIV se deaktivuje, tělu se jako zmáčknutím knoflíku okamžitě vrátí imunita, tělo zaregistruje, že je totálně a masivně zaplaveno cizím virem SARS a spustí obrovskou autoimunitní reakci, která člověka na místě zabije a způsobí srdeční selhání. Člověk padne na ulici jako moucha, z ničeho nic. Dokonalý bojový virus, a hlavně, skoro nevystopovatelný. Tedy, s malou chybičkou. A to je právě ta přítomnost sekvence HIV odhalená Dr. Montagnierem.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: https://aeronet.cz/news/pred-pul-rokem-jsme-psali-o-pribuznosti-sars-cov-2-s-virem-hiv-a-spustil-se-rev-na-mainstreamu-ze-je-to-dezinformace-ted-to-oficialne-potvrdila-australie-ze-zastavuje-vyvoj-vlastni-vakciny/

Odeslat komentář