JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

AE NEWS: Přepisování dějin nebere konce! Německé velvyslanectví v Praze a české velvyslanectví v Berlíně představily novou knihu překrucující Sudetskou otázku a nově prý Češi byli spolupachateli nacistů a iniciátory plánu židovského holokaustu!

ČESKO: Přiznám se, že když se mi včera donesla zpráva, k čemu došlo na německém velvyslanectví v Praze, musel jsem se projít ven, abych to rozdýchal. Na německém velvyslanectví v Praze totiž včera proběhla prezentace knihy [1] s názvem “Mezi Prahou a Mikulovem”, která sama sebe označuje za „první fundované dílo o dějinách židovského života v českých zemích.“ Kniha, tedy kromě jiného, totiž v jedné ze svých částí obviňuje český národ z iniciátorství a spolupachatelství na holokaustu. Hlavní autorkou a editorkou knihy je česká historička Kateřina Čapková, pracovnice Ústavu soudobých dějin AVČR, zároveň ale dlouhodobě zaměstnaná v New York University in Prague pod vedením Jiřího Peheho [2].

Kateřina Čapková již v roce 2018 poskytla deníku Právo rozhovor, kde hovořila o české spoluvině na židovském holokaustu [3]. Kniha byla na německé ambasádě prezentována zatím v němčině, ale chystají se i překlady do angličtiny, češtiny a hebrejštiny. A tato informace, drobná poznámka, odhaluje celou zrůdnost tohoto procesu přepisování českých dějin.

Kniha Mezi Prahou a Mikulovem

Někdo by si myslel, že když hlavní editorkou knihy je česká historička, že kniha bude českým prvopisem, tedy nejprve bude napsána česky a českými autory. Jenže, pokud si myslíte, že jde o českou knihu, jste na omylu. Během prezentace na velvyslanectví byl totiž představen celý kolektiv autorů této knihy a ti pochází ze zahraničních univerzit a institutů, které toho s českými dějinami moc společného nemají. Kniha je totiž napsána německy.

Prezentaci knihy na velvyslanectví totiž pořádalo Collegium Carolinum a německá neziskovka z Mnichova s názvem Adalbert Stifter Verein [4]. A přesně z tohoto místa vítr fouká, dámy a pánové. Adalbert Stifter Verein je německým ministerstvem kultury a médií sponzorovaná a zdůrazňuji polostátní neziskovka z Mnichova, která se zabývá tzv. Sudetoněmeckou otázkou. Hlavním cílem organizace je totéž, co dělá Sudetoněmecký landsmančaft, ale v bleděmodrém podání. Neziskovka usiluje o navázání dialogu s Čechy a obnovu česko-německých vztahů.

Nejprve obvinění SSSR ze spoluviny na vypuknutí II. sv. války, teď obvinění Čechů, že jsou spolupachateli holokaustu

Možná si řeknete, proč neziskovka, která usiluje o zlepšení vztahů s Čechy, se podílí a spoluorganizuje předváděčku protičeské knihy na německém velvyslanectví v Praze? Co je sledováno tím, že neziskovka, která by měla primárně hledat usmíření s Čechy, se naopak podílí na prezentaci a publikování hanobící knihy, která obviňuje český národ, který přitom byl oběti nacistického útlaku, z organizování a spolupachatelství na holokaustu. Kde se bere ta opovážlivost a drzost obviňovat český národ ze zločinů německé nacistické říše, když náš národ čelil stejnému plánu budoucího vyhlazení z mapy Evropy v rámci programu Generalplan Ost?

Legendární “rozkas” gen. Blaskowitze, který byl vylepován po celé republice. Český překlad byl prý úmyslně gramaticky chybný, aby tím byl vyslán symbol pohrdání českým národem.

Kolik desítek tisíc českých občanů nežidovského původu zahynulo za II. sv. války v boji proti nacistům, kolik českých odbojářů bylo mučeno a posléze popraveno na gilotině v sekyrárně Pankrácké věznice? Kde berou tu opovážlivost zástupci různých univerzit a institutů obviňovat český národ z vyhlazování nějakého etnika? Co to má znamenat, že 75 let po II. sv. válce se přímo v Praze, přímo v srdci vlasti, na německém velvyslanectví, za spoluúčasti českých občanů, pořádají prezentace německy psané knihy, která plive a pošpiňuje český národ a české dějiny v dobách temna a pod nadvládou nacistů, Reinharda Heydricha a dalších nacistických a zdůrazňuji německých bestií? V knize se dokonce objevují termíny jako “tschechische Faschistenbande” apod.

V centru procesů v Bruselu i v Praze na přepisování dějin okolo II. sv. války je německá vláda a na ní napojené neziskovky a ambasády

Jak se může německé velvyslanectví v Praze vůbec opovážit hostit ve svých prostorách prezentaci takové knihy, která přímo či nepřímo pomlouvá, plive a obviňuje hostitelskou zemi a její národ ze zločinu genocidy a vyhlazování etnika? Jak je možné, že české ministerstvo zahraničí si nepředvolalo německého velvyslance a nepředalo mu protestní nótu? Proč se neziskovka z Mnichova napojená na řešení Sudetské otázky podílí na knihách, které  popularizují plivání a dokonce obviňování českého národa v dobách nacistické okupace?

Proč se najednou v roce 2020 představuje v Praze německy psaná kniha o tom, že Češi jsou spolupachateli holokaustu? Proč se na tom podílí organizace napojené na sudetoněmecké zájmy? Opravdu netušíte, vážení čtenáři, kde se to bere, odkud to pochází toto skandální a nehorázné přepisování dějin? Opravdu vás nic nenapadá? Tak já vám to rád připomenu. Věděl jsem, že k tomu dojde, ale netušil jsem, že to bude zase a opět tak rychle, mnohem rychleji, než jsem očekával.

Autoři knihy Mezi Prahou a Mikulovem

Kdo jsou autoři knihy?

  • Kateřina Čapková, Česká Akademie Věd v Praze
  • Michal Frankl, Masarykův Institut v Praze
  • Benjamin Frommer, Northwestern University, Evanston, USA
  • Verena Kasper-Marienberg, North Carolina State University, Raleigh, USA
  • Hillel J. Kieval, Washington University, St. Louis, USA
  • Ines Koeltzsch, Masarykův Institut, Vídeň, Rakousko
  • Michael L. Miller, Středoevropská univerzita (George Sorose), Budapešť, Maďarsko
  • Martina Niedhammer, Collegium Carolinum, Mnichov, Německo
  • Joshua Teplitzky, State University of New York, Stony Brook, USA

Dokonce i česká ambasáda v Berlíně měla v ten samý den, tedy včera, prezentaci této knihy [5]. Takže pozor, neproběhlo to jenom v Praze, jak přinesl informaci Sputnik a Parlamentní listy, ale prezentace té samé knihy proběhla i v kinosále českého velvyslanectví v Berlíně. Všechno to bylo časově synchronizované, společné notičky ve stejný den, společné hodinky, společné téma. To abyste byli v obraze, jak daleko jsou procesy přepisování dějin. Sami se na tom podílí naši lidé, naši politici, diplomaté. Ten proces jede!

Trest za tupost europoslanců

Minulý rok v září došlo v Evropském parlamentu k obrovskému skandálu. Evropský parlament přijal Usnesení o paměti evropských národů a v tomto usnesení byl Sovětský svaz obviněn za spolupachatele a spoluviníka rozpoutání II. sv. války. Druhý šok přišel ale ve chvíli, kdy se na internet dostaly hlasovací svodky. Z nich totiž vyplynulo, že z českých europoslanců proti usnesení hlasovala jen Kateřina Konečná z KSČM a naprostý šok, ten největší, spočíval ve zjištění, že pro usnesení hlasovali [6] i oba europoslanci za SPD. Pokud si pamatuji, do dnešní doby se za tento přešlap neomluvili.

A jistě i vy si pamatujete na můj pořad na Svobodném vysílači CS, kde jsem říkal, jaký je to proces. Je to proces přepisování dějin, který je namířen proti slovanským národům. Jako první čelí útoku Rusko, tedy historicky Sovětský svaz. Jenže hned po něm následují menší slovanské národy v Evropě, no a Češi jsou první na ráně. Uběhlo půl roku od chvíle, kdy dva poslanci za SPD, protože nevěděli, pro co hlasují, anebo věděli, a o to je to horší, zvedli ruce pro usnesení v EU parlamentu, které brutálně, ale opravdu neuvěřitelně brutálně mění výklad dějin a pohledu na vypuknutí II. sv. války v Evropě.

Procesy se obrací proti národu, jehož poslanci zvedají ruce proti garantovi státnosti Československa po II. sv. válce a proti osvoboditeli

A podívejte se, jak se procesy řízení najednou posouvají do děsivého směru. V září čeští poslanci v EU parlamentu zvedají ruce pro obvinění SSSR ze spolupachatelství na vypuknutí II. sv. války a o půl roku později německé velvyslanectví v Praze, za účasti německé neziskovky z Mnichova, kterou platí německá vláda, prezentuje německy psanou knihu pojednávající o Češích v Protektorátu jako o iniciátorech a spolupachatelích nacistického plánu na židovský holokaust. Před půl rokem tak EU útočila na Rusko a potažmo SSSR, dnes útočí Berlín a jeho neziskovka, na půdě německého velvyslanectví v Praze, za pomoci lidí z různých a podivných univerzit ve světě na Českou republiku, na českou historii, na dějiny utrpení českého národa za Protektorátu a obviňuje Čechy ze spolupachatelství na holokaustu. Takže, co je to? Víte, co je to?

Hosté na německé ambasádě během prezentace knihy.

Ano, je to bumerang. Když máme v Evropském parlamentu, až na výjimku, tak tupé europoslance bez konceptuální gramotnosti, kteří nechápou důsledky svých rukou zvednutých pro různá usnesení proti dějinám a proti SSSR, tak se prostě nemůžeme divit, co se včera odehrálo na velvyslanectví Německa v Praze! A totéž servilně a poslušně na velvyslanectví ČR v Berlíně! Protektorát jako vyšitý! Copak je to tak těžké pochopit, že se jedná o útok proti výsledkům II. sv. války? Copak ani europoslanci zvolení hlasy vlasteneckých voličů nechápou, jakého zločinu se v září dopustili?

Kdo je garantem české státnosti, státních hranic ČR a SR, po II. sv. válce? Kdo je garantem? No je to Rusko! A proč Rusko? Protože Rusko je nástupnickou zemí po SSSR podle mezinárodního práva. A proč se útočí proti Rusku a potažmo proti SSSR? No přece kvůli zpochybnění výsledků Jaltské konference o hraničním uspořádání Evropy po konci války! Sovětský svaz tehdy garantoval hranice Československa, Rakouska, Maďarska a Polska ve Střední Evropě. Hranice na západě garantovali západní spojenci. Chápete, o co se hraje, nebo to nechápete, páni poslanci?

Genocida národa nepřijde zvenčí, ta přijde zevnitř a z rukou vlastizrádců, nýmandů, konceptuálně negramotných diletantů a všehoschopných sociálních manažerů

Útoky z Bruselu a z Berlína proti dějinám Evropy jsou revizionistickou ofenzívou proti poválečnému uspořádání v Evropě, k čemuž bude použito přepisování dějin za pomoci peněz a neziskovek placených z fondů EU a z peněz německé vlády a pokud europoslanci okamžitě nepoberou konceptuální gramotnost, přijdeme o své národy, dějiny, hranice, kultury, obranu, děti a úplně o všechno, a co je nejhorší, že k tomu nebudou potřeba ani migranti a migrační krize, ani miliony uprchlíků, nic takového, protože tu likvidaci národa si ušijeme sami, vlastní silou, vlastní tupostí a neschopností europoslanců chápat vyšší procesy řízení v Evropě, které jedou s jediným cílem, vybudovat Novou Evropu tam, kde III. Říše selhala a skončila.

Profil neziskovky z Mnichova.

Proto se prosazují v EU usnesení proti garantovi státních hranic a uspořádání zemí ve Střední Evropě, tedy proti SSSR a Rusku potažmo. Proto se německou vládou placené neziskovky objevují na prezentacích knih na německém velvyslanectví v Praze, ve kterých se český národ vykresluje jako zločinec, spolupachatel a kumpán nacistů na vyhlazování židovského etnika. Když se čeští europoslanci postaví v usnesení v EU proti vlastnímu osvoboditeli, když ho sprostě označí za spolupachatele vypuknutí II. sv. války, tak se nemůžete divit, že se ten bumerang vzápětí po půl roce vrátí a třískne do hlavy celý český národ, který je v tu ránu ve stejné pozici jako Rusko a SSSR, čelí obvinění ze spolupachatelství na zločinech III. Říše.

Když europoslanci zvednou ruku pro usnesení, že Sovětský svaz rozpoutal II. sv. válku, je potom jasné, že projde i útok proti dějinám Československa

Tohle všechno jsou důsledky toho, když europoslanci v EU parlamentu hlasují pro přepisování dějin Evropy. Bez konceptuální gramotnosti nemůže politik chránit národní a vlastenecké zájmy. Nelze hlasovat pro usnesení proti SSSR a tvrdit, že v EU prosazuje ochranu českých zájmů. Už si nedělám žádné iluze, protože bez odpovídajícího kádrového zastoupení v EU se nemůžeme jako národ těmto procesům bránit.

Pokaždé, když chce někdo někoho poškodit a očernit, vytáhne na něho obvinění z antisemitismu a nebo dokonce z podílu na holokaustu. Dosud se zdálo, že to druhé se nikdy nestane. A podívejte se, je rok 2020 a najednou to jde, v roce Dvou zmijí je Česká republika obviněna, že ve své historii skrývá černotu a temnotu spolupachatelství a dokonce iniciátorství holokaustu za Protektorátu a dokonce, jak se v knize prý uvádí, dokonce předtím.

Kdo se nepoučí z minulosti, bude nucen si minulost zopakovat.

Takhle daleko jsme došli. Náš národ bude tahán a vláčen v knize jako spolupachatel holokaustu, když to byl právě český národ, který byl vyhlazován a od 17. listopadu 1939 poněmčován poté, co byly uzavřeny české školy na území Protektorátu! Takové chucpe proti našemu národu a lidu! A stojí za tím německá vláda, neziskovka z Mnichova, skupina českých (zdráhám se říct) občanů a zahraniční univerzity a instituce. Když se odstraňují sochy osvoboditelů v Praze, když se místo nich staví sochy Vlasovcům jako kolaborantům s nacisty, když se jediní dva europoslanci z vlasteneckého spektra v EU parlamentu připojí k přepisování dějin a plivání na SSSR, tak se nemůže nikdo divit, že Německo v Praze na své ambasádě zahájilo útok proti České republice s cílem přepsat dějiny a vykreslit český národ za spolupachatele holokaustu. Toto je důsledek konceptuální negramotnosti europoslanců, kteří nechápou, že zvednout ruku pro něco v Bruselu znamená nést tvrdé následky pro celý národ.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář