JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

AE NEWS: Šokující konceptuální dokument „Reforma sektoru národní bezpečnosti“ z dnes již zlikvidovaného webu běloruské opozice dokazuje, že západ dlouhodobě plánoval a připravoval státní převrat v Bělorusku s cílem rozkradení národního majetku úplně stejně jako v Československu před 31 lety! Výsledkem měla být integrace Běloruska do EU a NATO, zapojení Běloruska do amerického projektu Trojmoří, zahájení dovozu amerického zkapalněného plynu z USA, šíření televizních seriálů a zpráv z produkce EU, USA a dalších zemí v Bělorusku, rozvázání veškerých vztahů s Ruskem, ukončení výstavby ruské jaderné elektrárny a výstavba vojenských opěrných bodů na hranici s Ruskem!

BĚLORUSKO: Pokus o státní převrat v Bělorusku, který stále sice probíhá, ale velice rychle ztrácí na síle a na intenzitě, má jednu prvních velkých obětí, minimálně na propagandistické scéně běloruské opozice. Běloruská tajná služba totiž zlikvidovala provoz známého běloruského opozičního serveru Za Belarus (zabelarus.com), který byl hlavní publikační platformou běloruské opozice, na které publikovala své představy o tom, jaké reformy by měly být v Bělorusku přijaty a provedeny poté, co dojde ke svržení a odstranění současné vlády Alexandera Lukašenka.

Dokument s názvem “Reforma sektoru národní bezpečnosti” je hlavním operativním manuálem běloruské opozice a jeho obsah je natolik děsivý a z pohledu české alternativy natolik všeříkající, že jsem se rozhodl dokument přeložit do češtiny, protože je to unikátní studijní materiál konceptuálních procesů sionistického globálního řízení v Bělorusku.

Mladí Bělorusové nevědí, že právě rozbíjejí svoji vlast.

Běloruská tajná služba provoz serveru zlikvidovala a webová stránka dosud hlásí chybu databáze, ovšem služba Google Cache uchovala [1] obsah webu a díky tomu jsme měli možnost se k původnímu textu zmíněného dokumentu dostat. Tento materiál je naprosto klíčový v tom, že v přímém přenosu můžeme vidět, jako ve skutečnosti vypadají ty slavně americké notičky, které vozí američtí představitelé do Evropy, ale nikdy se oficiálně na veřejnosti nedostanou.

Tyto instrukce mají podobu zásadních bodů, kde je přesně popsáno, co se má udělat, ale pozor, už v nich není uvedeno, čeho se tím dosáhne a jaký vliv to bude mít na společnost dané země. To je zásadní špek všech notových manuálů, které Američané vozí do Evropy svým vazalům, poskokům, tedy obecně podpindos. Kdyby totiž v notách byly popsány i důsledky, čeho se realizací not dosáhne, tak by si mnoho lidí, a dokonce i těch poskoků, uvědomilo proces likvidace vlastního národa. V dokumentu jsou takové věci, že se až doslova tají dech. Takže, pojďme na to.


REFORMA SEKTORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI

Situace uvnitř země i kolem ní se vyvíjí nepříznivě pro národní zájmy Běloruska. Hlavní hrozby pro národní bezpečnost jsou způsobeny rostoucí agresivitou zahraniční politiky Kremlu, účastí Běloruska na post-sovětských integračních projektech pod záštitou Ruska, nadvládou ruských médií v informačním prostoru Běloruska a nízkou úrovní národního vědomí Bělorusů.

Hlavní směry reformy stávající státní politiky jsou:

 • stažení země z integračních sdružení za účasti Ruska
 • zachování a rozvoj národního kulturního dědictví, běloruského jazyka
 • udržitelný hospodářský růst
 • vysoká úroveň a kvalita života občanů; demokratická forma vlády.

V důsledku reformy se budou snižovat hrozby vnějšího zasahování a destabilizace situace v zemi, pokusy o rozdělení společnosti a územní celistvosti Běloruska.

PROBLÉMY, KVŮLI KTERÝM SE REFORMA PŘIJÍMÁ

1. Agresivní zahraniční politika Kremlu.

K realizaci svých revizionistických, imperialistických plánů Kreml aktivně využívá:

 • ekonomické a energetické vydírání,

 • informační tlak,

 • šíření falešných zpráv a dezinformací,

 • toxické účinky na elity a společnost,

 • falšování historie a účel manipulace veřejného vědomí,

 • umělá provokace a podněcování vnitřních konfliktů.

Ruské vedení používá koncept „ruského světa“ k posílení kontroly Moskvy nad Běloruskem. Základem je často ruský jazyk a ruská pravoslavná církev.

Kreml aktivně používá metody měkké moci: nevládní organizace, továrny na myšlenky, média, bloggery, sociální sítě, výměny a stáže v Rusku.

2. Nedostatek demokracie, svobody slova, svobody shromažďování a dalších základních svobod.

Nezávislá média jsou pod intenzivním tlakem. Občanská společnost a politická opozice čelí vážným omezením a obtěžování. Po více než dvě desetiletí v zemi neexistovaly žádné svobodné a spravedlivé volby.

3. Nízká úroveň národního vědomí a dominance ruského jazyka

Úplná neschopnost státních ideologů a státních médií konkurovat propagandě ruských médií: Ruská televize a rozhlas skutečně dominují na informačním poli Běloruska.

4. Problematický stav běloruské ekonomiky

Běloruská ekonomika čelí významným odpisům dlouhodobého majetku a technologické zaostalosti, a to nejen ve srovnání se světovými leadery, ale i v porovnání se sousedy  zeměmi Evropské unie.

5. Členství Běloruska v nadnárodních formacích, kterým dominuje Rusko – Státní unie, CSTO, EurAsEC, CIS.

V rámci CSTO (Organizace kolektivní bezpečnosti) hrozí Bělorusku, že bude zataženo do ozbrojených konfliktů ve střední Asii i na celém světě. Díky účasti v CSTO existuje na našem území nebezpečí použití asijských nebo ruských jednotek. Členství v CSTO také zabrání modernizaci armády.

Změna priorit a zaměření zahraniční politiky na Evropskou unii

Evropská unie čelí bezprecedentním migračním výzvám a důsledkům Brexitu. Mnoho zemí EU hledá kompromisy s Kremlem, Spojené státy nejsou skutečným garantem nezávislosti Běloruska, a to navzdory pokroku v dvoustranných vztazích a pevnému závazku Washingtonu vůči nezávislosti a svrchovanosti Běloruska .

Hlavní cíle cíle reformy

Hlavním cílem reformy sektoru národní bezpečnosti je naléhavá mobilizace a konsolidace společnosti za účelem ochrany nezávislosti a svrchovanosti.

Úkoly:

 • Posílení národnosti a označení národa, zvýšení vlastenectví a národní důstojnosti;

 • Upevnění společnosti založené na demokratických hodnotách a myšlence na vybudování nezávislého Běloruska;

 • Snížení vlivu Kremlu na Bělorusko prostřednictvím informačních, ekonomických, integračních a humanitárních faktorů;

 • Stažení země z post-sovětských integračních sdružení, v nichž dominuje Rusko;

 • Integrace do západních politických, ekonomických a vojenských struktur (EU, NATO).

Základní kroky k implementaci konceptu

Prioritní opatření (do roku 2021, ve městech)

1. V politické oblasti :

 • Ukončení členství v Euroasijské unii, celní unie s Ruskem a v dalších integračních strukturách, v nichž dominuje Rusko;

 • zákaz ruských organizací, jejichž činnost je v rozporu s národními zájmy, jakož i ruských fondů a organizací, které takové struktury financují;

 • Zavedení trestní odpovědnosti za veřejná vyjádření, které zpochybňují existenci samostatného běloruského národa / nebo jeho historického práva na vlastní státZavedení trestní odpovědnosti za veřejné urážky běloruského jazyka;

 • Sledování činnosti pro-kremelských iniciativ v Bělorusku občanskou společností;

 • Provádění hraniční a celní kontroly na hranici s Ruskem

2. Zákaz prodeje běloruských infrastrukturních zařízení ruským společnostem

3. V informační oblasti :

 • Osvobození nezávislých médií od tlaku a kontroly ze strany státu, zajištění svobody médií a svobody projevu v Bělorusku ;
 • Zákaz vysílání žurnalistiky, sociálně – politických a zpravodajských pořadů v Bělorusku vytvořených ruskými televizními kanály;
 • Povinné zahrnutí povinných veřejných televizních kanálů Lotyšska, Litvy, Polska a Ukrajiny do standardního televizního balíčku;
 • Obnovení stálých činností Rady pro veřejnou koordinaci v oblasti sdělovacích prostředků.

4. Ve vojenské oblasti :

 • Odstoupení od CSTO, návrat plné kontroly Běloruska nad jeho protiletadlovými a protiraketovými obrannými systémy;

 • Odstranění ruských vojenských zařízení z území Běloruska – komunikační centrum ve Vileice a radarová stanice poblíž Baranoviči;

 • Posílení vlasteneckého vzdělávání v běloruské armádě;

 • Překlad vzdělávacích knih v armádě do běloruského jazyka;

 • Rozvoj hraniční infrastruktury na hranicích se zeměmi EU, zvýšení kapacity hraničních přechodů.

5. V oblasti životního prostředí :

 • Zákaz uvedení do provozu a uzavření nových nebezpečných zařízení v BrestuMogilevu a Vetlogorsku;

 • Publikování komplexních pravdivých informací o stavbě, bezpečnosti a provozu JE Ostrovec;

 • Vedení široké veřejné diskuse o osudu JE Ostrovec (pozn. jadernou elektrárnu staví Rusko)

6. V sociální oblasti :

Zvyšování platů a zlepšování pracovních podmínek zdravotnických a vzdělávacích pracovníků.

7. V oblasti kultury :

 • Popularizace národních hrdinů se zaměřením na 19. a 20. století ;

 • Popularizace osobnosti Kastuse Alinovského jako politického zakladatele moderního běloruského národajako symbol boje Bělorusů o svobodu a nezávislost, a jako postavu, okolo které se upevní všechny oddané hodnoty národního obrození a nezávislosti země .

Střednědobé cíle (do roku 2025)

1. V politické oblasti :

 • Reforma volebních zákonůpořádání svobodných, spravedlivých voleb do parlamentu země ;

 • Zřízení Národní gardy na ochranu parlamentu v zemi a ústavního pořádku;

 • Vytvoření národní bezpečnostní služby odpovědné parlamentu;

 • Obnovení nezávislosti soudů od výkonné moci;

 • Výkon veřejné kontroly, zejména parlamentem, nad ozbrojenými silami.

2. V ekonomické oblasti :

 • Diverzifikace dodávek energiesnížení podílu Ruska jako dodavatele energie do Běloruska na 50% celkového objemu dovozu energie;
 • Zvýšené využívání alternativních zdrojů energie ;
 • Realizace programů státní podpory pro částečné úspory energiesnížení spotřeby energie a přechod na místní paliva ;
 • Výstavba nové ropné rafinerie v Novopolotsku se zaměřením na lehkou ropu ;
 • Zahrnutí Běloruska do programu spolupráce v rámci Iniciativy Trojmoří s cílem připravit nezbytné dokumentyprogramy a infrastrukturu pro přistoupení Běloruska k zásobovacímu řetězci a dopravy zkapalněného zemního plynu z USA do východní Evropy;
 • Privatizace státních podniků se zákazem akvizice společnostmi s podílem ruského kapitálu vyšším než 20% ;
 • Vytvoření podmínek pro přilákání přímých zahraničních investic;
 • Výstavba moderních železničních tratí a hlavních silnicí Kiev – Minsk  Vilnius, dále Lvov –  Brest – Grodno  Vilnius a Vitebsk – Polotsk – Daugavpils, Riga.

3 . V informační oblasti :

 • Stanovení maximálního přípustného podílu televizních kanálů, na nichž se podílejí zahraniční země, pro kabelové vysílání na 50% z celkového počtu televizních kanálů nabízených v balíčku;

 • Zlepšení kvality běloruských národních televizních kanálů, vytvoření zvláštních sociálně-politických a historických programů;

 • Přebírání přenosů populárních vědeckých, zábavních a zpravodajských pořadů ze strany národních televizních kanálů ze zemí Evropské unie, z Velké Británie, z Kanady, z USA, a z Austrálie.

4 . Ve vojenské sféře :

 • Přechod na normy NATO;

 • Výcvik vojenského personálu s vysláním vojáků a důstojníků běloruské armády do příslušných vzdělávacích institucí a center v zemích NATO ;

 • Překlady materiálů do běloruského jazyka pro potřeby běloruské armády (služba, bojová činnost, technická údržba atd. );

 • Přiřazení jmen běloruských národních hrdinů běloruským vojenským jednotkám a vzdělávacím institucím;

 • Formování běloruských ozbrojených sil ze čtyř integrálních jednotek

1. Jádro profesionálního vojenského personálu, který slouží na základě smlouvy;

2. Občané, kteří vykonávají povinnou vojenskou službu;

3. Dobrovolné územní jednotky tvořené občany, které si zachovávají občanská povolání, ale jsou pravidelně školeni a lze je rychle mobilizovat;

4. Rezervy – všichni zdatní mužští občané, kteří obdrželi vojenský výcvik během vojenské služby;

 • Změna systému výcviku vojenského personálu během vojenské služby a záložníků. Zaměřit se na vlastenecké vzdělávání a získání potřebných dovedností;

 • Změna (zkrácení) doby trvání povinné vojenské služby na šest měsíců;

 • Počet ozbrojených sil vyjma záložníků v rozmezí 75  80 000 ;

 • Rozmístění odpovídající vojenské infrastruktury na hranicích Běloruska a Ruska.

5 . V oblasti životního prostředí :

 • Vytvoření příznivých ekonomických podmínek pro investice do projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů a zpracování a recyklace odpadů;

 • Obnova oblastí kontaminovaných radiačním zářením.

6 . V sociální oblasti :

 • Vytváření podmínek pro návrat Bělorusů, kteří pracují v zahraničí, především lékaři a zdravotničtí pracovníci; vysoce kvalifikovaní odborníci z jiných profesí;

 • Usnadnění návratu dětí našich krajanů, kteří opustili Bělorusko před obnovením státní nezávislosti;

7 . V oblasti kultury :

 • Vrácení statusu jediného státního jazyka, běloruského jazyka, zaručení práv národnostních menšin na vzdělávání a provádění kulturních akcí v jejich rodném jazyce;

 • Vývoj a provádění administrativních a finančních pobídek pro běloruská média, vydávání knih, kulturní život. Dotace pro vzdělávání a výchovu v běloruském jazyce v předškolním a školním věku, na středních a vysokých školách;

 • Provádění komplexní de-komunizace Běloruska;

 • “Bělorusizace” náboženského života a všech křesťanských označení a dalších náboženství;

 • Vzdělávací systém Bělorusizace na všech úrovních a formách;

 • Obnovení registrace, statutu a veřejného financování národního státu a zachování akademické svobody pro učitele, žáky a rodičeVytvoření poboček lyceí ve všech regionálních městech.

Dlouhodobé cíle (do roku 2030)

 • Vytvoření průřezového vzdělávacího systému v běloruském jazyce od mateřských škol po univerzity;

 • Obnovení Běloruské pravoslavné církve jako národní alternativy k ruské pravoslavné církvi Moskevského patriarchátu;

 • Provádění Běloruska všemi kritérii pro členství v Evropské unii a v NATO, podání příslušných žádostí o členství v těchto strukturách;

 • Zajištění dlouhodobé potravinové bezpečnosti diverzifikací dodávek potravin do země, vytvářením potravinových rezerv, modernizací zemědělské výroby a rozvojem farem;

 • Posílit spolupráci a vytvoření strategického partnerství v rámci Baltic – Black Sea Commonwealth a institucionalizace příslušného mezistátních bloku;

 • Realizace programu diverzifikace dodávek energie s omezením podílu dodavatelů v jakékoli části země na maximálně 30% z celkového objemu dovozu energie.

Rozhodovací orgány

Prezident a parlament.

Normativní právní akty

Koncepce národní bezpečnosti Běloruské republiky


Běloruská opozice jede podle not Evropské unie a USA, dokument je ovšem nástrojem sionistické globalizace s cílem vytvořit z Běloruska předmostí pro závěrečný úder proti Rusku

Jak sami vidíte, dokument konceptuální bezpečnosti Běloruska je manuálem na transformaci země do dalšího členského státu EU a rovněž člena NATO, přičemž v dokumentu jasně vidíte, že cílem těchto procesů je proces útoku proti Rusku a jeho obkličování. Přestože se dokument snaží na několika místech zamaskovat sionistický proces globalizace odkazy na národní patriotismus a běloruskou historii, jedním dechem je toto v dokumentu popřeno jasným prohlášením, že země bude usilovat o členství jak v EU a v NATO, tak i o členství v nejnovějším plánu amerických neoconů, v projektu tzv. Trojmoří, což je oxymoron. Kdo chce budovat národní stát, nemůže za žádných okolností být členem sionistických globalizačních organizací, a je úplně jedno, jestli se jmenují EU, NATO nebo Trojmoří.

Projekt Trojmoří zahrnuje vazalské upoutání členských států Trojmoří na USA na úrovní bezpečnosti, tedy armády a obrany, ale i na úrovni energetiky, tedy nahrazení ruského plynu dováženým zkapalněným plynem z USA. Vybudování silnic a tratí s napojením na Pobaltí, Polsko a Ukrajinu, ale samozřejmě s hlavním cílem zrychlení vojenských přesunů NATO po železnicích s evropským rozchodem.

Neziskovčíci s protestními transparenty

Stejně jako v Československu je v dokumentu uvedena liberalizace cen, což je krycí výraz pro zdražování cen, v dokumentu vidíme návrhy k likvidaci státních podniků a k jejich privatizaci, všude vidíme snahu přetrhání vztahů s Ruskem na všech úrovních, ale nikde v dokumentu ani na sekundu nenajdete odpověď na otázku, co se stane s těmi miliony Bělorusů, kteří přijdou o práci. V dokumentu to není, ale my známe odpověď. Stanou se z nich námezdní dělníci, gastarbeiteři v Evropské unii, kde budou pracovat za laciné peníze a budou konkurovat víte komu? No přece Ukrajincům, kteří si myslí, že vydělávají v EU velké peníze. Bělorusové tak sníží mzdy v námezdních profesích v EU ještě více. Slovanský otrok je trendy, je doslova IN v EU. Nekecá, nebere dávky, prostě drží hubu a dře jako kůň.

Bělorusové si neuvědomují, jak dobře se dnes mají. Mají své byty, mají všichni práci, mají všichni důstojné důchody, mají školství i zdravotnictví zdarma, opravdu zdarma, ne jako v ČR. A o toto všechno Bělorusové v případě státního převratu přijdou. Přijdou o své byty, přijdou o pracovní místa, dnešní prosperující státní podniky budou rozkradeny, zdevastovány a do Běloruska se začnou dovážet potraviny, oblečení, brambory, jablka, toaletní papír, šampony, mléčné produkty, auta, traktory, náklaďáky a stroje ze západu, zatímco slavné běloruské závody a kolchozy budou zarůstat kopřivami, bodláky a vysokou travou. Světoví sionisté tak stojí před branami Moskvy, mají na dosah Minsk. Pouze běloruská armáda nyní stojí mezí zachováním běloruské státnosti a tímto výše uvedeným dokumentem.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář