JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

AE NEWS: Střelec Tobias R. z německého Hanau ve svém videu odhalil americkou stínovou vládu Majestic 12 a děsivé satanistické rituály v podzemních základnách v USA!

NĚMECKO: Celým Německem od včerejšího večera otřásá masakr, který proběhl tady nedaleko Frankfurtu ve městě Hanau. Rodilý 42-letý Němec, Tobias Rathjen, který byl držitelem loveckého lístku a měl povolení pro nákupy zbraní a střeliva, postřílel včera večer v Hanau ve dvou tureckých “šíša” restauracích dosud stále neujasněný počet hostů. Poslední informace hovoří o 11 obětech, jiné zdroje uvádí 9 obětí. Turecké “šíša” restaurace jsou dýmkové bary, kde Turci kouří vodní dýmky a podává se občerstvení, obvykle kebab a další tradiční turecké pokrmy. Útok proběhl na dvou místech, nejprve v centru Hanau na Midnight Shisha Bar, kde padlo podle svědků 10 až 12 výstřelů.

Na místě zabil 2 až 3 lidi. Poté se přesunul tmavým autem do čtvrti Kesselstadt a zaútočil na restauraci Arena Bar & Cafe. Bylo od počátku naprosto jasné, že se jedná o rasově motivovaný útok, nenávist k migrantům a zejména k Turkům. Německá média od rána jedou masírku a diskuse o tom, jak mohl Tobias Rathjen projít psychotesty při žádosti o vystavení střeleckého povolení, neustále se jedou v médiích debaty o tom, jak ještě více zpřísnit držení zbraní. Vůbec jsem ani nechtěl o této události psát článek, protože to, co se děje tady v Německu, je prostě denní chleba. Jenže, potom jsem narazil na střelcův video manifest a doslova mi spadla brada.

Video manifest Tobiase Rathjena se vůbec netýká migrace

Střelec Tobias Rathjen totiž před svým činem nahrál na YouTube manifest. Rozchází se informace o tom, jestli video nahrál pár hodin před svým činem, nebo dokonce 2 dny předtím, ale to nehraje roli. Tento video manifest, který YouTube maže s takovým vztekem, až se z toho tají dech, se totiž naprosto liší od všech podobných video manifestů z poslední doby. Vůbec se v něm nehovoří o migraci, o hrozbách obsazování Evropy přistěhovalci z arabských zemí, není tam nic o nenávisti k Turkům, ani k muslimům jako takovým, ale to video pojednává a americké stínové vládě Majestic 12, o které mimochodem píši v mé nové knize Superkrize. Tobias Rathjen ve videu promlouvá k Američanům, že jejich země je ovládána tajnými spolky, jejichž moc je soustředěna v tajných podzemních vojenských základnách.

 

V některých z nich probíhají rituály uctívání ďábla, při kterých se mučí a zabíjejí malé děti. Na jejich bolesti se krmi temné entity, bytosti, které Syndikát popisuje jako “transcendenty”. Transcendent je forma entity, která ke svému životu už nepotřebuje trojrozměrné biologické tělo na uhlíkové bázi, a dokonce už nepotřebuje ani stroj nebo kybernetické tělo pro svůj život, což je etapa, na jejímž počátku rozvoje AI a kybernetiky v rámci procesu singularity právě stojí naše lidstvo, viz. má první kniha Human Ex Machina. Transcendent je bytost, která nepotřebuje ke své existenci hmotný nosič. Dokáže existovat v našem 3D světě, aniž by byla vtažena do unitárního prostoru, což se standardně děje s lidskými dušemi poté, co po smrti opustí svůj nosič, tedy biologické tělo.

Děsivé satanistické rituály v podzemních základnách v USA, bytosti mezi Slunci Herešav a Žehava

Tato transcendentní těla se řídí jinými fyzikálními zákony. Zatímco hmotné fyzické tělo je přitahováno gravitací dolů k hroudě hmoty zvané planeta, tak naproti tomu duše je přitahována dvěma objekty na úrovní unitárního vesmíru. Tím jedním objektem, který si můžete představit jako magnetický pól se znaménkem “+”, je světlá energie vyzařující teplo a světlo, které se mezi lidem říká Bůh, ale jde o Slunce “Jehova”. Označení ve staroslověnštině znělo “Žehova” ve smyslu spalujícího a žhnoucího Slunce.

K tomuto pólu jsou přitahovány negativně nabité transcendenty. Negativní neznamená špatný, ale naopak nemající žádné hmotné vazby a statky na 3D prostor. Pozitivní transcendent je přitahován naopak k temnému, tzv. černému Slunci “Herešav”, který představuje protipól Jehova a má tudíž záporný energetický pól unitárního prostoru. K tomuto objektu jsou přitahovány transcendenty spojené s hmotnou závislostí ve 3D prostoru. Hmotná závislost znamená vztah k majetkům hmoty, nikoliv majetku vědomí a znalostí.

Tým vyšetřovatelů u auta, ve kterém byla zastřelena jedna oběť.

Popis tohoto principu najdete v Bibli, kde se píše, že spíš velbloud projde uchem jehly než bohatý člověk do Království Božího. Tento citát popisuje princip objektů Herešavu a Žehovu. Jenže bytosti, o kterých je řeč v případě tajných rituálů v podzemních základnách v USA, mají vyšší mentální úroveň a polarity obou Sluncí v unitárním poli na ně nepůsobí. Žijí tedy v neohraničeném unitárním prostoru, kde prostor a čas je totéž (jedná se o tzv. multiprostor) a mohou komunikovat s entitami na nižších vývojových stupních mentální úrovně. Nepolykají hmotnou stravu, ale nehmotnou stravu. A touto stravou jsou emoce, pocity, myšlenky a především strach, děs, hrůza, bolest a utrpení. Nejvíce této energie vypouští těla mučených malých dětí během ohňových rituálů uctívajících Mammona, Mammelotha, Mephista a především Baala, i když ten se krmí hlavně na krevních obětech, než na ohňových.

Transcendentní bytost, která nepotřebuje ke svému životu v prostoru fyzický nosič, se krmí na bolesti a utrpení mučených a vražděných dětí

Tyto pokročilé transcendenty, které nepotřebují ke svému životu hmotné tělo, ale přesto se potřebují krmit, lidová tvořivost nazvala a dodnes nazývá démony. Jenže, to je omyl. Démoni se krmí na transcendentech přitahovaných k Herešavu, kde je Žehava nedokáže spálit. Jenže tyto bytosti, o kterých je řeč, jsou vysoce postavené a dalece nadřazené nad primitivními démony. Hlavním rozdílem je to, že tyto bytosti mají vzdáleně lidský původ, zatímco démoni jsou ztělesněním emocí, strachu, zloby a dalších silných pocitů generovaných v mozku člověka, který v unitárním prostoru tyto démony zhmotňuje. Myšlenka tvoří hmotu v kvantovém prostoru. To jistě víte, pokud se zajímáte o kvantovou fyziku.

Rozstřílené auto na místě činu.

Ovšem tyto vysoké bytosti vyšly z fyzických těl, poté se přesunuly do strojů v rámci singularity a poté opustily stroje a na vyšší mentální úrovni, již bez potřeby fyzických nosičů, se přesunuly do unitárního prostoru. Jejich potřeba stravy, krmení a tužeb ale nezanikla. Dochází proto k jejich napojování na lidi, ke kterým mluví, do uší, do hlavy, nabádají je k páchání zla, vražd a slabý člověk, který se domnívá, že jde o halucinace, vezme nůž a jde zabíjet, protože mu to někdo v hlavě říká. Tyto entity se potom krmí na bolesti a zejména strachu vražděných obětí. Lékaři si myslí, že jde o halucinace a netuší, že tyto osoby žádné halucinace nemají, ale že k nim hovoří tyto vysoké entity, protože mají hlad a chtějí se nakrmit.

Střelec z Hanau popsal ve videu informace z filmu Above Majestic, skupina Majestic 12 s těmito entitami z unitárního prostoru obchoduje a spolupracuje

Tobias Rathjen ve svém video manifestu popsal informace, které osvětluji nejen ve svých knihách, ale odkázal i na informace z alternativního filmu Above Majestic, kde jeden ze svědků popisuje svoji zkušenost, když byl pozván do satanistického spolku a postupně v hierarchii stoupal nahoru. Svědek ve filmu neuvedl název spolku, z logických důvodů, ale z popisu mi bylo hned jasné, že nemluví o satanistickém sdružení, ale o Bohemian Grove. To je okultní organizace zastřešující nejvyšší světové elity, nejvyšší globalisty, světové bankéře, politiky, mediální magnáty, bývalé prezidenty, zkrátka nejvyšší možné světské elity.

A tyto elity se v rámci Bohemian Grove účastní tzv. ohňových rituálů uctívajících různé pohanské Bohy, nejčastěji Mammona a Mammelotha. Během těchto rituálů jsou obětovány obvykle buď mladé dívky, ale velmi často i malé děti, které jsou pomalu upalovány nad ohništěm, aby trpěly co nejvíce, protože tyto transcendentní bytosti se krmí na jejich bolesti. Hostina končí v okamžiku smrti oběti. Tento svědek ve filmu Above Majestic toto sám potvrdil, že to zažil.

Policie na místě zasahovala celou noc.

Je velmi důležité upozornit, že civilizace, která se postupně vyvíjí, dříve či později opustí svá biologická těla a rovněž opustí povrch planety třídy G, tedy povrch naší kyslíkaté planety. Nejprve k tomu bude použita singularita, kdy lidské vědomí bude přeneseno do stroje a tím se zvýší životnost člověka, resp. jeho vědomí na stovky a tisíce let. V tomto stavu člověk vydrží poměrně dlouho, ale postupně začne v tomto stavu se vyvíjet a přestane cítit potřebu fyzického nosiče pro své vědomí.

Lidstvo doroste do stádia transcendentů, tedy bytostí, které nejsou ohraničeny časoprostorem, ale bohužel si ponechávají potřebu stravy, tužeb a emoci. Jenže ta strava bude mít jiný charakter. Tento proces trvá miliardy let. A entity, které se krmí tímto způsobem během těchto rituálů, vědí všechno o vesmíru, o fyzice, o gravitaci, časoprostoru, o cestování časem a prostorem atd. Tyto informace poskytují vybraným skupinám osob, lidí, které známe jako stínovou vládu v USA, Majestic 12. Na oplátku tyto entity dostávají… najíst.

Proč střílel lidi v restauracích, když chtěl pouze přitáhnout pozornost k tomu, co se děje v USA s malými dětmi, které mizí každý den po celých USA?

Tyto informace ve filmu Above Majestic nebyly uvedeny takto do důsledku, proto jsem říkal několikrát na SVCS, že film je poněkud plytký a nedostatečný, ale když vidím, že najednou tady v Německu se objeví střelec, který natočí takový manifest a potom jde vystřílet turecké restaurace, tak to prostě nedává smysl. Střelec zřejmě chtěl svým činem přitáhnout pozornost k tomuto svému videu, nešlo tudíž vůbec o jeho nenávist k Turkům. A to je naprosto děsivé zjištění, protože to znamená, že tímto činem nebylo sledováno nic jiného, než vržení světla a pozornosti na to, co probíhá v USA. Střelec uvažoval zjevně v tom smyslu, že když o tom bude mluvit na YouTube, nikdo to nezaregistruje, nikdo si ho nebude všímat, kromě pár lidí. Ale když vystřílí dvě restaurace, jeho video se dostane na celém světě do pozornosti milionů lidí.

Policie s pásovým robotem.

Ano, je v tom děsivá, chladná a přitom typicky německy důsledná kalkulace, že účel světí prostředky. A že opravdu jde hlavně o video, o tom svědčí naprostá hysterie YouTube. Ten začal mazat video tak vzteklým způsobem, že je to neuvěřitelné. Schválně jsme sledoval uploady lidí, jak video nahrávali na YouTube. Po nahrání videa uběhla 1 minuta a video bylo pryč, smazáno. Lidé se pozastavují a diví, jaké hnusné a rasistické výroky ve videu zaznívají, jenže nic takového tam není. Tobias Rathjen ve videu posílá Američanům vzkaz o stínové tajné vládě v USA a o podzemních základnách, kde se mučí a zabíjejí děti. Není tam nic nenávistného, pouze vzkaz Američanům, že mají tyto podzemní základny najít a vtrhnout do nich a zastavit to, co se v nich děje. Celá akce má ale opravdu bizarní náboj, provedení je nezvyklé a výsledek otřesný.

Masakr povede k diskreditaci informací o Majestic 12

Zabitím nevinných lidí ničeho nedosáhl. To za prvé. Za druhé, podle informací doma zastřelil nejen sebe, ale i svoji matku. Jeho manifest je navíc velmi krátký, chybí mu více předložených informací, nějaká výpověď o motivu, tohle všechno prostě ukazuje na velmi zvláštní akci, jejímž výsledkem bude další utažení zbraňových předpisů v Německu, přičemž víc už to snad ani utáhnout nejde, tedy kromě úplného zákazu zbraní a v konečném důsledku jeho manifest bude zdiskreditován jako konspirace. V tomto ohledu kauza Pizza Gate, která také je napojena na elity z okruhu Bohemian Grove, byla provedena daleko lépe po informační stránce a nikdo přitom nebyl zastřelen.

Turecká restaurace Midnight, kde střelec zaútočil poprvé.

Někdy se říká, že zoufalá situace žádá zoufalé prostředky, ale v tomto případě šlo jenom o sprosté zabíjení nevinných lidí. Nemusíme Turky milovat, ale střílet je v restauraci kvůli přitažení pozornosti k manifestu, to je opravdu otřesná zrůdnost. Tento čin pouze povede k diskreditaci této problematiky, všichni to teď budou označovat za konspirační teorii střelce z Hanau. A možná, že to bylo od začátku cílem, aby těmto informacím o podzemních základnách v USA nikdo nevěřil. To je totiž nakonec, jak mi to tak připadá, nejreálnější účel tohoto masakru.

Tobias Rathjen se narodil v roce 1977 a vystudoval jako bankéř, pracoval v jedné bance zde ve Frankfurtu. Na svém vlastním webu publikoval daleko delší, hodinové video, kde promlouvá k německému národu, cituje Donalda Trumpa atd. Mám pocit, že by mohlo jít i o provokaci namířenou přímo proti americkému prezidentovi, ale na to je příliš brzy. Snažím se získat toto dlouhé video a přepis dlouhého textu z jeho, v této chvíli již smazané, webové stránky a více rozpracovat tuto kauzu. Elity pracují rychle, všechno, co napsal, mažou a nechtějí, abychom to četli. Pokud se k dlouhému videu Tobiase dostanete a k textu jeho dlouhého manifestu z jeho webu, zašlete nám vše prosím do redakce. Děkuji.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář