JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Aký je skutočný účel reštrikcií – od rúšok cez odstupy až po izolácie. Čo vám zatajili

Predstavte si, že by mali ľudia na výber. Na jednej strane by bolo zachovanie toxického sveta plného strachu, znečistenia a násilia pod kontrolou Štátu. Na strane druhej by bola prosperujúca a súcitná spoločnosť založená na slobode a právach jednotlivcov.

Dá sa len sotva pochybovať o tom, že by sa väčšina chcela zbaviť starej paradigmy umelých udalostí. Až na to, že táto voľba bola zdeformovaná pod pláštikom toho, čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nesprávne označila za najsmrtiacejší vírus v dejinách.

Koronavírusová kríza prišla náhle a nebolo veľa času analyzovať, čo presne sa to, dočerta, deje.

Ľudia sa usilovali pochopiť, čo je skutočné, dôveryhodné a autentické, keďže rozkrývanie hlbokého politického úpadku odhalilo zákulisný utajovaný boj o moc so zámerom rozkladu celosvetovej spoločnosti, ktorý vyšiel na povrch.

Zatiaľ čo sa krajiny rýchlo približujú k extrémnej existenciálnej kríze, milióny ľudí zažili vnútorné  poznanie, že niečo nedefinovateľné nebolo v poriadku.

Uvedomili si, že počiatočné vysvetlenia boli len kecy, zatiaľ čo iní, závislí od mainstreamových médií a sociálnych sietí, ktorí stále verili ilúziu demokracie, súhlasili s litániami klamstiev zdravotníckeho a politického  establišmentu.

Abosútne chybné predpovede nakazených a mŕtvych

Lockdowny (uzatvorenie spoločnosti) mohli byť pre ľudstvo budíčkom, aby posunom paradigmy zmenilo svoje vedomie – či už by išlo o duchovné precitnutie, zmenu politickej orientácie alebo prehodnotenie svojich vlastných rozhodnutí ohľadom zdravia.

Napokon zostalo ľudstvo polapené vo veľkej zdravotnej kríze.

A najdôležitejšie je, že to bola príležitosť uznať, že aj sama planéta trpí zneužívaním a zanedbávaním, ktorých životopis je metaforou nabádajúcou k obnove osobného spojenia s Prírodou.

Začiatkom roku 2020 Neil Ferguson z britskej Imperial College použil desivú taktiku na predpoveď, že infikovaných bude 80% Američanov a v Amerike bude 2,2 milióna úmrtí.

Na Slovensku to boli identické alarmujúce predpovede Inštitútu zdravotnej politiky, ktorý spadá pod Ministerstvo zdravotníctva.

Nič z toho ale nenastalo. Fergusonov extrémizmus však dosiahol zamýšľaný cieľ – vytvoriť základ pre drakonické opatrenia ohľadom lockdownu. Ferguson neskôr svoju počiatočnú predpoveď zredukoval na 20 000 úmrtí.

Skutočné nebezpečenstvo nového koronavírusu a protirečenia úradov

Pri súčasnej miere smrtnosti na infekciu vo výške okolo 0,20% nemajú lockdowny oporu vo vede a vychádzajú zo svojvoľných, protirečivých a nekonzistentných opatrení.

Na um mi prichádza niekoľko príkladov, a to, že za „nevyhnutné“ sa považujú napríklad obchody s alkoholom (v zahraničí sú to osobitné obchody, nie ako na Slovensku, kde sa alkohol predáva priamo v potravinách).

Za nevyhnutné sa tiež považujú veľké reťazce a tie zostávajú otvorené, zatiaľ čo samostatné, nezávislé malé prevádzky nie. Otvorené môžu mať holiči, nie však kaderníctva.

Odporúča sa síce dať sa testovať na Covid-19, no kolonoskopia či iné vybrané operácie povolené nie sú. Hoci vitamíny C a D a slnečné žiarenie posilňujú imunitný systém, zrušené boli všetky vonkajšie športové programy.

Celkom neočakávane aj jedna štúdia banky JP Morgan potvrdila, že sa lockdownom nepodarilo „zvrátiť priebeh pandémie“, pretože „zničili milióny živností“, a že ako sa klesali miery infikovanosti nesúvisiace s často nekonzistentnými lockdownovými opatreniami“ bolo po zrušení karantén hlásených menej prepuknutí nákazy.

Keďže oficiálny príbeh o Covid-19 ako existenčnej hrozbe padol, je zaujímavé sledovať, ako sa objavujú „hot spoty“, čiže ohniská nákazy, práve keď nejaké konkrétne miesto ohlasuje znovuotvorenie.

Tieto nové „ohniská“ nabádajú k obnoveniu diskusie o povinnom nosení rúšok na tvár a dodržiavanie sociálneho odstupu, ktorej úspech závisí od zasievania strachu pokryteckými médiami a naivnej verejnosti, stále veriacej, že Covid-19 je nebezpečnejší, než bežná sezónna chrípka.

Nedávno sme aj na našej stránke priniesli dôkaz, že smrtnosť Covid-19 je nižšia ako bežnej chrípky.

Načo obmedzovať bezpríznakových občanov?

Dr. Maria Van Kerkhoveová, technická vedúca pracovnej skupiny WHO pre COVID-19, zhatila nedávno toto úsilie vyhlásením:

„Na čo sa chceme naozaj sústrediť… keby sme sledovali všetky symptomatické prípady, izolovali ich, tie kontakty vysledovali a dali ich do karantény… prenos by sme drasticky znížili. Výsledky by boli veľmi, veľmi dobré…“

Dr. Van Kerkhoveová potom vysvetlila, že prenos vírusu od asymptomatických pacientov sa zdá byť veľmi zriedkavý:

„Stále sa javí byť zriedkavé, že by ho asymptomatická osoba skutočne preniesla na ďalšieho jednotlivca.“

Následne nastala vo WHO panika, no necenzurované poznámky Dr. Van Kerkhoveovej boli veľmi jasné, pretože oprávňovali k spochybneniu účelu celého procesu lockdownu.

Ak asymptomatická osoba chorobu nešíri, ale mohla by verejne zvyšovať kolektívnu imunitu, prečo má potom nosiť na tvári rúško alebo byť v karanténe?

Hovorkyňa Bieleho domu Pelosiová vyzvala k povinnému noseniu tvárových rúšok po tom, čo tajomník Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb USA Azar uviedol, že Pence a Trump sú denne testovaní a sú asymptomatickí, preto nemusia nosiť rúška.

Načo vlastne rúška?

Nateraz neexistuje žiadna norma pre to, čo tvorí „bezpečné“ tvárové rúško, ani pokyny pre nakladanie s použitými rúškami, keď sa vezme do úvahy, že použité rúško bude kontaminované biologicky rizikovým materiálom.

A tak je tvárové rúško skôr prostriedkom na vynucovanie občianskej poslušnosti, než bezpečnostným opatrením.

Predpojatosti príbehu krízy ešte pridáva to, že najdrahšie opatrenia ohľadom zákazov vychádzania (v USA), z ktorých sú niektoré trestané ako zločiny, prichádzali hlavne od guvernérov a starostov z Demokratickej strany, ktorí nepredložili žiadne vedecké ani forenzné údaje dokazujúce, že by sa povinným tvárovým rúškam alebo domácejizolácii podarilo zabrániť šíreniu vírusu.

Počas stretnutia Výboru Bieleho domu pre dohľad nad súkromnými a občianskymi slobodami skončila debata v súlade s líniami strán, kedy Demokrati tú svoju poslušne obhajovali a zanietene namietali proti svojim kolegom, presadzujúcich zrušenie rúšok.

Ohromujúce verejné vypočutie Komisie okresu Palm Beach z 23. júna o navrhovanom povinnom zavedení rúšok vyvolalo nesmierny odpor.

Hoci povinnosťou OSHA (Agentúry pre bezpečnosť a zdravie pri práci) je dohliadať na zdravie a bezpečnosť každého pracovníka, keď každé pracovisko musí spĺňať normy OSHA, na svojej webovej stránke ohľadom COVID-19 uvádza, že látkové tvárové rúška „nebudú kvôli svojej nedoliehavosti, chýbajúcemu tesneniu či nedostatočnej filtrácii nositeľa chrániť pred vzduchom šírenými infekčnými agensami.

Ďalej OSHA informuje, že musí byť dodržaná bezpečná úroveň kyslíka, keďže atmosféra s nedostatkom kyslíka (definovaná ako menej než 19,5% objemu) predstavuje respiračné riziko.

Hoci nejestvujú žiadne solídne vedecké poznatky či dôkazy, preukazujúce výhody povinného používania rúšok, NE Journal of Medicine uviedol, že:

„Vieme, že nosenie rúška mimo zdravotníckych zariadení poskytuje iba malú, ak vôbec nejakú, ochranu pred infekciou […]

Šanca dostať Covid-19 z náhodného kontaktu na verejnom priestranstve je preto minimálna. Túžba po celoplošnom nosení rúšok je v mnohých prípadoch reflexívnou reakciou na úzkosť z pandémie.“

Celkom nedávno riaditeľ NIAID Dr. Anthony Fauci vyhlásil, že nosenie rúšok je do veľkej miery „symbolické“, keď uvádzal príklad, čo by mali robiť ostatní.

Podľa lekárov Dr. Russella Blaylocka a Zacha Busha hrozí tiež „všetkým nositeľom masiek riziko hypoxie“.

Sociálny odstup a karantény (izolácie)

Hoci sociálny odstup nemá ani kúsok opory vo vede, ide o vzájomne sa vylučujúcu frázu, pretože na vynútenom odstupe od iných ľudí nie je nič sociálne.

Pripisuje sa protokolu CIA, používanému do päťdesiatych rokov na zlomenie odporu väzňa alebo vedeckému projektu pre mladistvých.

V každom prípade sa sociálny odstup ukázal ako skvelý spôsob narušenia normálnej potreby jednotlivca po sociálnom kontakte, pre účinné vyhladovanie funkcie mozgu po kontakte s ľuďmi a porovnateľný s inými emocionálne nezdravými depriváciami.

Ako uviedol bývalý vojnový zajatec z Vietnamu John McCain: „Ničí vám to ducha účinnejšie než akákoľvek iná forma zlého zaobchádzania.“

Pravidlá číslo 3 a 44 Pravidiel Nelsona Mandelu varujú pred odrezaním od vonkajšieho sveta a viac ako dva týždne izolácie zakazujú ako kruté a neľudské zaobchádzanie.

Záver

Zatiaľ čo vyfabrikovaná zdravotná kríza COVID-19 otvorila dvere Svetovému ekonomickému fóru a jeho priateľom k zavedeniu Jednej svetovej vlády, miliardy ľudí na celom svete ďalej hrajú hru kognitívnej disonancie.

Len málo z nich si však uvedomuje, že sú svedkami celoplanetárneho prevratu s nastupúujúcim silným dohľadom naď všetkým obyvateľstvom a tvrdou cenzúrou.

Zdroj: https://www.badatel.net/

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář