JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Analýza necenzurovaného videa střelce z Halle odhaluje zinscenovanou provokaci v režii Mossadu!

Redakce Aeronetu konečně získala původní necenzurované a nesestříhané video útočníka z Halle, který minulý týden 9. října zaútočil na místní synagogu. Před dvěma dny jsme na Aeronetu uveřejnili první analýzu [1] na základě veřejně dostupných videí a záběrů, které ovšem prakticky nic nevypovídaly. Proto jsme velice rádi, že jsme do redakce dostali tolik odkazů na necenzurované záběry. Bohužel, mnoho z nich bylo sestříhaných, a takové záběry nemůžeme pro naši analýzu použít.

Stephan Balliet po zatčení vystupuje z helikoptéry.

Mnoho webů a serverů má ve zvyku zkracovat a stříhat videa, protože si myslí, že v těch vystřižených částech záznamu není nic podstatného. Toto ovšem znehodnocuje důkazní materiál, protože záznam musí být původní, nesmí se do něj nijak zasahovat, nesmí se zkracovat, stříhat, maximálně je možné do něj vložit logo nebo watermark, ale to je vše. Přesto jsme však dostali od jednoho ze čtenářů původní 35-minutové video a mohli jsme tedy provést analýzu. Velice mu děkujeme. Již dopředu můžu konstatovat, že celá akce v Halle byla zinscenována za použití atrap, maket, rekvizit, krizových herců a kombinace ostrých a slepých nábojů. Rukopis Mossadu je zde naprosto nepopiratelný.

Důvod pro cenzuru videa hned v úvodu, střelec vyzývá lidí, aby si spočítali počty skutečných obětí Holokaustu. A tak jsme začali pátrat a odpověď jsme našli na izraelském serveru

První pokus o utajení pravdy a proč původní a necenzurované video nesmí být veřejnosti přístupné, se nachází hned na počátku videa, když Stephen Balliet hovoří anglicky a se silným německým akcentem na kameru a k divákům. Židovská organizace ADL (Anti-Defamation League) jako jedna z jediných přinesla veřejnosti (skoro) plné znění Ballietova povídání [2], ale má to jeden háček. ADL totiž jednu větičku z proslovu Stephena Ballieta vynechala. Samozřejmě, že útočník měl silný akcent, ale tak silný zase ne, aby mu nebylo rozumět v této krátké větě. Stephen Balliet totiž v autě pronesl, podle ADL, jenom toto:

Hi my name is Anon, and I think the holocaust never happened. Feminism is the cause of the decline of the West which acts as a scapegoat for mass immigration. And the root of all these problems is the jew. Would you like to be friends?

Jenže, díky tomu, že naše redakce má původní necenzurované video v originále, tak jsme ihned zaregistrovali, že na stránce ADL v tomto výroku něco chybí. Kompletní a nezkrácené výroky Stephana Balliota totiž zní takto:

Hi my name is Anon, and I think the holocaust never happened. You numerize it, the pieces (of puzzle). Feminism is the cause of the decline of the West which acts as a scapegoat for mass immigration. And the root of all these problems is the jew. Would you like to be friends?

V překladu

Ahoj, jmenuji se Anon a myslím si, že holocaust se nikdy nestal. Sami si to spočítejte, ty dílky (skládačky). Feminismus je příčinou úpadku Západu, který působí jako obětní beránek pro masové přistěhovalectví. Kořenem všech těchto problémů je žid. Chtěli byste být přátelé?

A v tom je právě ten zakopaný pes. Organizace ADL totiž z jeho citátu záměrně vypustila větu “You numerize it, the pieces” a je naprosto jasné, proč to zamlčeli na svém webu. Stephen Balliet totiž poukázal na prokazatelné početní nesrovnalosti s údajnými počty obětí Holokaustu, kterých oficiálně prý bylo 6 milionů, ale nikde v Německu pro taková čísla neexistují žádné písemné záznamy. Nikdo nepochybuje, že Židé byli v koncentračních táborech likvidování, ale číslo 6 milionů není zkrátka dodnes podložené žádnými písemnými a účetními důkazy, z nichž ty hlavní, tedy dokumenty o vězních, se zachovaly a dočkaly se konce války. Nikde ovšem nelze najít záznamy o 6 milionech vězňů, protože tolik těl by pece v Osvětimi spalovaly podle matematických propočtů 58 let. A to je nesmysl. Takže, kde se vzalo číslo 6 milionů? Budete se divit, ale číslo vzniklo způsobem, že jeden pán povídal, že mu kdysi jiný pán povídal… ne opravdu, a důkaz najdeme na izraelském serveru Haaretz [3], odkud budeme citovat.

Odkud pochází bizarní číslo o 6 milionech obětí Holokaustu? Budete překvapeni…

Zdá se, že toto číslo poprvé zmínil Dr. Wilhelm Hoettl, rakouský úředník ve Třetí říši a vyškolený historik, který působil na řadě vedoucích pozic v SS. V listopadu 1945 Hoettl svědčil v norimberských soudních procesech proti obviněným nacistickým válečným zločincům. Později, v soudním řízení v roce 1961 v Izraeli s Adolfem Eichmannem, se také podrobil zdlouhavé sérii otázek ze strany státního zástupce, hovořil pod přísahou v soudní síni v Rakousku. Při obou příležitostech popsal rozhovor, který vedl za války s Eichmannem, úředníkem SS, který měl hlavní odpovědnost za logistiku židovské genocidy, a to v srpnu 1944 v Budapešti. Ve svědectví z roku 1961 si Hoettl vzpomněl: „Eichmann… řekl, podle jeho informací do té doby zahynulo asi 6 000 000 Židů – 4 000 000 ve vyhlazovacích táborech a zbývajících 2 000 000 při střelbě operačními jednotkami a dalšími příčinami, jako je nemoc atd.”

Střelcova podomácku vyrobená zbraň. Černé části jsou z plastu vytištěné na 3D tiskárně.

Takže, dámy a pánové. Oficiální číslo 6 milionů zavražděných Židů pochází od rakouského historika, který to prý slyšel v roce 1944 v Budapešti od Adolfa Eichmanna, chvástajícího se nacisty, který se chtěl pochlubit a vytáhnout, jak se plní plán likvidace Židů. Problém je v tom, že Adolf Eichmann se k tomuto výroku jednak nikdy nepřiznal, ale i kdyby se přiznal, že to v Budapešti v roce 1944 řekl, nebylo by to nic jiného, než výrok.

Pokud by totiž řekl A, musel by říct i B, a to konkrétně místa hrobů těchto milionů Židů. Po válce byly odkryty všechny masové hroby, v Polsku a na Ukrajině, v nich byly nalezeny stovky a v některých případech i tisíce obětí, ovšem ani při těchto masových popravách se logisticky nedalo dosáhnout ani počtu 1 milionu za celou válku, natož 6 milionů v jejím závěru. Ty lidi k popravám totiž bylo nutné nějak logisticky dopravit, odněkud je svolat, naložit do vlaků, odvézt k nějaké popravčí jámě, masovému hrobu a tam zastřelit.

Pověz, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát…

Toto se provádělo na Ukrajině, kde Banderovci ve spolupráci s oddíly SS takto vyvražďovali Židy, že je sváželi z okolí v autech, ale byli to tisíce Židů, nikoliv však desítky tisíc, a už vůbec ne stovky tisíc, a ty miliony už ani náhodou. Všechny takové masové operace by totiž vyžadovaly mamutí logistické zázemí, existovaly by záznamy vlakových transportů, výdejů paliva pro nákladní auta, všechno by bylo dohledatelné. Jenže, nic takového neexistuje.

Jediným vyhlazovacím koncentrákem v Říši, který dokázal spalovat stovky těl vězňů za den, byl Auschwitz-Birkenau. Před osvobozením Osvětimi Rudou armádou 27. ledna 1945 už nacisté vůbec těla nespalovali v pecích, protože vlivem krutých mrazů a hladomoru umíraly v táboře stovky Židů denně a oddíly Sonderkommando je nestíhaly spalovat, kapacita pecí a rychlost spalování to prostě neumožňovala. Sověti nakonec tato těla našli zmrzlá na hromadě mezi ubikacemi. Jinými slovy, spalovacími pecemi v Osvětimi nemohly projít miliony mrtvol, protože to je zkrátka technologicky, matematicky a fyzikálně vyloučené.

Střelcova delší podomácku vyrobená zbraň.

Jenom pro zajímavost, dnes v moderním krematoriu, kde se spalují těla pomocí zemního plynu, trvá spalování jednoho těla o průměrné velikosti přes 2 hodiny, a to ještě navíc moderní pece používají acetylen pro podporu hoření a zvýšení teploty plamene. Nic takového v Osvětimi pece neměly. To jsou zkrátka fakta. Pokud tedy prokazatelně 6 milionů Židů nemohlo být spáleno v Osvětimi, tak museli být popraveni. A zřejmě ne na jednom místě v jednom mamutím hrobě, ale ve stovkách nebo spíš v tisících masových hrobů, o kterých by musely být alespoň nepřímé záznamy v podobě výkazů o vlakových transportech, výdejích paliva, povolenek k průjezdům silničními a staničními kontrolami nacistů, příkazů k jízdě podepsaných Komandaturou SS, na jejichž základech bylo možné za války čerpat omezené množství paliva do nákladních aut atd.

Číslo 6 milionů je založeno na svědectví typu “jeden moc špatný pán mi kdysi povídal”

Dále by existovaly veřejné ohlášky pro transporty. Teoreticky je možné popravit do velké díry 1 milion lidí, ale není možné to udělat tak, aby po tom nezůstaly stopy po logistice. Za války na všechno byly předpisy, papíry, lejstra, precizní německá evidence. A to ne z plezíru, nebo kvůli buzerování, ale protože akutně chyběly  zdroje a všeho bylo nedostatek. Proto se vše evidovalo, spotřeba paliva, cesty aut, vlaků, uhlí do lokomotiv, všechno. To znamená, že informace o 6 milionech Židů je založena na jediné věci: Na výroku jednoho pána, Dr. Wilhelma Hoettla, který podle svých slov to prý slyšel od jiného pána, od Adolfa Eichmanna v roce 1944 v Budapešti, jen tak mezi řečí. Je to tedy informace bez důkazů, jak je dnes moderní říkat “bez zdroje”, a jistě víte, jak se dnes moderně říká informacím bez potvrzení a bez ověřeného zdroje: Fake news. Anebo konspirace.

Údajné výbušniny, jenže z těchto žádnou nepoužil. Video dokazuje, že házel jenom izolační páskou omotané balíčky, které dělaly rámus, ale nedokázaly ani odstřelit a otevřít dřevěná vrata.

Židé byli likvidováni a spalováni, o tom existují záznamy, to je naprosto jisté a nezpochybnitelné. Byli popravováni do masových hrobů zastřelením, to je také nezpochybnitelné. Jenom ale chybí jakékoliv nezávislé důkazy a listinné dokumenty nacistů pro číslo o 6 milionech obětí. Protože toto číslo není založeno na podkladech, ale na svědectví Dr. Wilhelma Hoettla, co prý slyšel od Eichmanna v roce 1944 v Budapešti. A přesně tuto větu, kterou Stephan Balliet pronesl v autě, tedy větu “Sami si to spočítejte, ty dílky” ve smyslu skládačky, organizace ADL na svém webu vypustila z jeho citace. Chápete, proč video nesmí nikdo vidět v plném záznamu? Protože by nedejbože blbý a tupý gój mohl slyšet střelce, jak mu radí, aby zapnul mozkové závity a spočítal si to, ty jednotlivé dílky faktů dohromady. Jenže, tím teprve naše analýza začíná.

Originální a necenzurované video střelce z Halle

V čase videa 07:07 střelec zjišťuje, že dveře do dvora synagogy jsou uzamčené. Nejedná se o dveře synagogy, ale pouze dveře do zahrady. Když Stephan Balliet toto zjistí, zakleje a jde zpátky podél zdi. Po chvíli se zastaví, zapalovačem zapálí první dělobuch a hodí ho přes zeď do zahrady. V čase 07:26 je slyšet kliknutí zapalovače a poté syčící doutnák dělobuchu. Po chvilce se zpoza zdi ozve rána, naprosto typická pro zvuk silvestrovských petard a dělobuchů. Další dezinformace médií je odhalena vzápětí. Americké i evropské televize a média uvedla, že střelec se divákům předváděl a chlubil v autě se svou výstrojí a výzbrojí. Jenže, to vůbec není pravda. Stephen Balliet totiž po vhození dělobuchu do zahrady zkoušel otevřít vjezdová vrata, ale byla zavřená zevnitř na řetěz, bylo je možné jen pootevřít. A tak střelec šel do auta pro další dělobuch a hledal ho v taškách. Takže, žádné předvádění se před diváky streamu to nebylo.

Analýza necenzurovaného videa střelce z Halle odhaluje zinscenovanou provokaci v režii Mossadu, organizace SITE měla video k dispozici dříve, než se dostalo na Twitch! Video je banováno, protože cenzuruje jednu zásadní větu střelce, ukazuje střelbu slepými patronami v restauraci, žádné broky, žádné potrhané oblečení, žádné stopy na zdi! Jediné, co bylo pravé, byla střelba broky do zamknutých dveří synagogy! A Židé už chtějí zákaz AfD, prý je zodpovědná za očkování Němců k antisemitským útokům!

Vybral si jeden dělobuch a vložil mezi vrata, zapálil doutnák a ozvala se slabá rána. Dělobuch vrata neotevřel, vrata se ani nepohnula, žádné poškození, prostě nic. V čase videa 09:00 se vrací k vratům, když v tom proti němu jde žena s batohem na zádech a řekne mu: “Muss das sein, wenn ich hier lang gehe? Mann, ey.”, což v překladu znamená “Musí to být, když tu zrovna jdu? Ach jo.” A na to konto střelec vezme svůj improvizovaný a podomácku vyrobený samopal a ženu zastřelí dávkou 4 ran do zad. Ta padne na zem a leží. Vzhledem k tomu, že střelec používá dělobuchy místo granátů, lze úspěšně pochybovat o tom, jakými projektily právě ženu údajně zastřelil. Jaký to byl materiál? K tomu se hned dostaneme. V čase 09:31 se totiž rozčílí, že vrata do zahrady, která slouží jako židovský hřbitov, nejdou otevřít ani po odpálení dělobuchu. A tak se naštve a vztekem vypálí při cestě zpátky k autu další dávku do těla ženy na silnici.

Střelec si prostřelil pneumatiku u svého auta a na zázrak bylo zaděláno

A tady se dostáváme k další komedii a odhalení podvodu médií. Během této dávky ze samopalu si totiž nebohý střelec (jinak to ani nedokážu popsat) prostřelí pneumatiku svého auta. Prostřelit pneumatiku není žádná legrace, k tomu jsou potřeba skutečné patrony se silnou razancí a kinetickým výkonem. Kvalita munice je tedy v případě samopalu kvalitní. Zvuk ucházejícího vzduchu z pneumatiky je zjevný, minimálně jedna pneumatika je prostřelená a po chvíli prázdná. Jenže, za chvíli se stane zázrak. Ale k tomu se ještě dostaneme.

Střelec jde od auta k domu a prochází zasklenými dveřmi. Zjišťuje ale, že jde o sousední dům, který sousedí se synagogou a vchod tam není. Vrací se k autu a následuje bizarní scénka. Na silnici stojí bílý pickup a řidič vystoupil, aby zjistil, co se stalo ženě ležící na silnici. Stephen Balliet proti němu namíří zbraň, ale nezastřelí ho, pouze se ho snaží přimět, aby odjel. Tento muž totiž není krizový herec, není součástí inscenace a nesmí “umřít”. Muž proto nastupuje do auta a odjíždí. A teď přichází klíčová scéna.

Střelec si právě prostřelil levou zadní pneumatiku.

V čase videa 11:20 celkem 3x vystřelí proti zamčeným dveřím. Třetí výstřel urve kliku od dveří. Na dveřích zůstane několik malých a mělkých dírek ve dřevě, které potom policie snadno nožíkem vyškrabe a vydloubá z dírek, jak dokazuje další fotografie níže. Náplň patron do brokovnice je zoufale slabá. Sami se podívejte do našeho článku zde, kde je video a ukázka skutečné brokovnice, jakou paseku a kolik děr v kolika dveřích za sebou dokáže broková patrona vyrobit.

Stephan Balliet používá zjevně přebíjené brokové patrony, ale jako náplň nepoužil střelný muniční prach, ale zábavní pyrotechniku. Ta sice také obsahuje část střelného prachu, ale v jiném a nemuničním složení. Kinetická energie je tudíž velmi slabá. Rána je to sice po zvukové stránce obrovská, spousta kouře a dýmu, ale výsledný kinetický efekt mizerný. Střelce vůbec nenapadlo na dveře použít samopal. To je první zvláštnost. Pokud samopal prostřelil pneumatiku, bez problému by rozmašíroval dřevěné dveře na cimpr campr. Jenže, toto ho buď nenapadlo, anebo to nebylo součástí scénáře.

Policie vyškrábala broky ze dveří jako důkazní materiál. Vidíte nyní, jak mělké důlky jsou a jak slabou sílu měla brokovnice.
Dělobuchy nevybuchovaly, zato stěrače stíraly a auto jelo na další štaci i s prázdnou pneumatikou, bez problému, takový malý lapsus ve scénáři…

V čase 12:27 znovu kliká zapalovačem a hází přes zeď další dělobuchy, ale ani jeden z nich nevybuchne. Zklamán z neúspěchu nasedá do auta a odjíždí o několik ulic dál a divákům na streamu říká, že má další cíl. Jenže, přichází slíbený zázrak. Auto i s prostřelenou pneumatikou bez problému jede, žádné drncání a skřípání ráfku kola, prostě auto jede v klidu i s prázdnou pneumatikou. Zázrak! Může sice mít pneumatiky RunFlat, ale ty nejsou určeny pro honičky s policií. A hlavně, při RunFlat jízdě by mu na palubní desce každých 15 sekund pískala kontrolka varující a omezující rychlost vozu. Jenže nic se neozývá. K tomu se ještě dostaneme. Vysedne z auta, jde přes rušnou silnici, zapálí cestou jeden dělobuch, který vhodí do restaurace a prodejny kebabu.

Dělobuch spolehlivě vybuchne, na rozdíl od těch, které jen před chvílí naházel přes zeď do zahrady synagogy. V čase videa 16:03 potkává ženu. Nezastřelí ji, nevšímá si ji. Vstupuje do restaurace. A v této restauraci začíná další zásadní část inscenace, která nám připomíná Christchurch. Lidé padají na hromadu. Už zase. Zatímco vybraní lidé utíkají dozadu v prodejně, za automatem na americkou Coca Colu se ukrývají dva muži. Jeden je typický Němec v brýlích a drží mobilní telefon. Vykoukne zpoza automatu a střelec nestřílí, místo toho ustupuje zpátky. Muž v brýlích utíká nakonec dozadu.

Schovaný malíř pokojů za automatem na Coca Colu. V této poloze je spatřen poprvé, a už v ni zůstane navěky. Ani před, ani po střelbě se ani nepohnul. Figurína?

Za automatem na Coca Colu leží bez hnutí muž v červeném tričku a pracovních kalhotách. Všimněte si jeho polohy. V této poloze zůstane a ani se nehne. Nátěr zdi okolo je také červený. Střelec muže zastřelí skrze mezeru mezi dvěma automaty na nápoje. Potom bůhví proč odchází, vrací se k autu pro munici a pro novou zbraň? Asi. Cestou zpátky do kebabárny se pokusí znovu bezdůvodně zastřelit další osobu, tentokrát jakéhosi mladého studenta. Jenže ohlušující výstřel z brokovnice mladíka nezasáhne, ale je pouze slyšet z dálky rozsypané sklo.

Kuličky z patrony asi zasáhly okno nebo výlohu. Vrací se do auta, přeparkuje auto na druhou stranu, prázdná pneumatika zjevně jako by nebyla, zaparkuje blíže k restauraci. Znovu bezdůvodně vystřelí na několik utíkajících lidí. Předtím mohl zastřelit muže u pickupu, nezastřelil. Mohl zastřelit ženu u kebabárny, nezastřelil. Možná mu nepřipadala jako Arabka nebo Turkyně, ale střílel jenom na lidi, kteří mu připomínali cizince. Možná takto to budou vysvětlovat média. Jenže… scénář je prostě dopředu daný, na koho smí střílet a na koho ne. V čase 21:00 znovu vstupuje do kebabárny, není jasné proč.

Žádná krev, žádná oprýskaná omítka od broků, žádné potrhané šaty oběti, žádný pohyb těla, ruce pod hlavou, obrovský tlak prý-brokovnice s tělem ani nepohnul… a na závěr pachatel v honičce ujel z místa přestřelky s policií… s prostřelenou pneumatikou!!!

Za automatem na Coca Colu leží v rohu natěrač. Je to malíř pokojů a host restaurace. Informaci přinesla německá média, čímž se potvrzuje, že zastřeleným není majitel obchodu, ani zaměstnanec. Stephen Balliet se vrací, aby do něho znovu vystřelil. Proč proboha? Vystřelí do těla celkem 3x po sobě, až se žlutá cedulka na zdi tlakem plynů nadzdvihuje. Na červené zdi přesto nejsou žádné stopy po brocích, které by červenou barvu odlouply a zůstala by vidět bílá zeď. Na té sice jsou vidět na okraji bílé oprýskané body, ale ty tam byly už před příchodem střelce.

S prázdnou pneumatikou prchá před policií. Palubní deska mlčí, i když by měla pípat každých 15 sekund, že je prázdné kolo a jede se v RunFlat režimu.

Navíc pozor, střelec muže za automatem zastřelil z pistole v čase 16:59, nikoliv z brokovnice, která by zanechala na zdi bílé díry, pokud by ty patrony do brokovnice byly skutečné a pravé. V čase 22:20 začíná poprvé přestřelka s policií, ta dorazila na pomoc až 22 minut po zahájení akce. Stephen Balliet naprosto nesmyslně na obrovskou dálku střílí z brokovnice, kterou nemůže nic trefit, brokovnice na střelbu na dálku je prostě nesmysl. Nakonec je sám zraněn, ale povede se mu nasednout do auta a s propíchnutou pneumatikou ujede policii (!), která ho podle oficiálních informací nemohla dohonit a zatkla ho až o 2 hodiny později, kdy chtěl změnit dopravní prostředek a chtěl odjet taxíkem.

Za zpackanou provokační operací stojí Mossad, důkazy nepřímo podala Rita Katz, šéfka SITE Intelligence, která jako jediná disponuje materiály střelce, jako jediný zdroj na celém širém internetu. Její otec byl popraven v Iráku za špionáž pro Mossad

Tady bych analýzu mohl ukončit, protože se musím co přemáhat, abych se smíchem neskácel pod stůl, protože po zhlédnutí necenzurovaného videa, kde chlapík s propíchnutou pneumatikou ujede prý policistům poté, co naházel do zahrady synagogy pár dělobuchů, si opravdu nikdo mentálně zdravý snad nemůže myslet, že tohle se opravdu a skutečně stalo. Už je mi jasné, proč video je cenzurované a banované, protože ukazuje nikoliv brutální scény, ale to video, dámy a pánové, ukazuje něco mnohem brutálnějšího a hroznějšího. To video totiž ukazuje pravdu a fakta! A to je to nejhroznější v dnešní době, co nesmí veřejnost vidět! Tato divadelní inscenace s krizovými herci je o minimálně o dvě třídy na nižší úrovni a nižší liga, než bylo video z Christchurch. Tam to mělo alespoň bohatou výpravu a skutečné palné zbraně, a ne tohleto, že chlápek s propíchnutou pneumatikou prý ujede po přestřelce z místa činu.

Rita Katz, šéfka SITE Intelligence Group

Za celou akcí stojí izraelský Mossad, a to z toho důvodu, že jejich spolupracovnice Rita Katz, provozovatelka serveru SITE Intelligence Group, získala video střelce ještě dříve než bylo rozšířeno na internet. Získala exkluzivně i manifest, který se prý potuloval již týden po internetu, ale nikdo o něm neví, nikdo ho neviděl, jediný zdroj vede na server SITE, kde za přístup k dokumentu je potřeba zaplatit a prokázat se dalšími akreditacemi, Rita už nechce přístup poskytovat alternativním serverům. Nikdo jiný, jenom Rita Katz má přístup k teroristickým materiálům v předstihu. Zkuste si to domyslet, odkud vítr fučí.

Rita z Izraele a Rebecca z New Yorku

Židovka Rita Katz se narodila v irácké Basře [4], její otec byl operátorem Mossadu a byl v Iráku popraven za režimu Saddáma Husseina, uprchla do Izraele a později sloužila v IDF. V Tel Avivu vystudovala tamní univerzitu a Blízkovýchodní studia v bakalářském oboru. V roce 2002 se přestěhovala do Washingtonu, kde založila organizaci SITE Intelligence a začala americké vládě a Dicku Cheyneymu dodávat interní informace z islámského a teroristického prostředí. Informace prý sbírá na internetu spolu s malým týmem, ale to je krycí zástěrka. Její zdroje nejsou z veřejného internetu, to ani omylem, jsou to všechno materiály, které jí poskytuje izraelský Mossad, pro který pracoval její otec. Ona sama je zřejmě rovněž operátorkou Mossadu.

Budoucí rabínka Rebecca Blady.

Dalším varovným vykřičníkem operace Mossadu je židovka Rebecca Blady, se kterou americká televize CBS udělala exkluzivní rozhovor [5]. Rebecca Blady se letos v květnu přestěhovala z New Yorku do Berlína [6], aby tam založila Base Berlin, tedy berlínskou základnu pro Židy [7]. Právě ona se nacházela v synagoze v Halle a popsala, jak prožívala útok. Vůbec ale nezaznělo, že útočník neútočil na synagogu, ale na branku plotu do zahrady, protože nebyl schopný přelézt zeď. To nevymyslíš! To je prostě komedie, která nemá obdoby. Manželem Rebeccy je rabín Jeremy Borovitz a právě s ním v Berlíně založila Base Berlin.

Přijela do Berlína založit židovskou organizaci a jen tak čistě náhodou si dojela do provinčního a bezvýznamného saského Halle na Yom Kippur. Tak určitě…

Rebecca Blady je koordinátorkou Společnosti pro rabínské podnikatele. Je také studentkou rabínské školy Yeshivat Maharat. Spolu se svým manželem spoluzaložila Base Berlin, domovskou pluralistickou židovskou komunitu mladých Židů v Berlíně. Působila jako rabínská stážistka v Prospect Heights Shul, je členkou ImmerseNYC a členkou Alpha Cohort of the Fellowship for Rabbinic Entrepreneurs a je certifikovaným instruktorem jógy. Je držitelkou BA cum laude z Brandeis University a na rabinátu působí v mediální produkci. Žije v Brooklynu se svým manželem Jeremym Borovitzem. A právě zakladatelka židovské Base Berlin byla v synagoze ve chvíli, kdy se tam snažil dostat střelec. Zčerstva tak mohla CBS vylíčit ohrožení a utrpění Židů v Evropě.  A výsledkem provokace je pouze jediná věc, útok na německou AfD. Židé ji obviňují, že útok v Halle je jejich práce, protože očkují německé občany k antisemitismu [8].

Rebecca Blady vychází ze synagogy v Halle.

A vláda v Berlíně chce přijímat nové zákony, které by zakázaly i další formy antisemitismu, které zatím nejsou trestné. Jedním z nich je prý i kritika a kritizování Izraele za jeho politiku a chování, třeba za anexe cizích území nebo za vojenský teror proti Palestinců. Trestným se tak může brzy stát i bojkot izraelského zboží a služeb. Provokace Mossadu tak sklízí úspěch, kritizování Izraele bude díky střelci z Halle už brzy německým zákonem ukotveno jako trestný čin. Stejný proces jako na Novém Zélandu po událostech v Christchurch. Tam také jediným výsledkem střelby bylo přijetí zákonů proti držení zbraní, o které marně celá léta předtím usilovala novozélandská vláda. Po střelbě v Christchurch zákony prošly hladce parlamentem. A tak jsme znovu i v Německu svědky laciné inscenace, kde je mizerné obsazení, mizerné rekvizity, mizerný scénář a takové nesmysly, že video je tak špatné a nedůvěryhodné, že se nesmí dostat na veřejnost, a je proto banováno a cenzurováno.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář