JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Anglie má nového krále 2 – Joseph Gregory Hallett a co to znamená pro nás a pro zbytek světa – 2. část

VELKÁ BRITÁNIE: Nejstarší syn královny Viktorie, princ Albert Edward Wettin, kterému říkali „Bertie“ se stal anglickým králem Edwardem VII. Byl to záletník, což velmi vadilo jeho matce, královně Viktorii. Dlouho se nemohl dočkat trůnu, protože Viktoria zřejmě nevěřila jeho schopnostem a nechtěla ho nechat vládnout. Nějaký čas žil s portugalskou královskou rodinou (1903), kde sledoval jejich vztahy a chování a pak, v r. 1908 zorganizoval jejich vyhubení – zavraždil krále a jeho nejstaršího syna, čímž skončil portugalskou monarchickou vládu. Marcose Manoela, což byl první a jediný legitimní Viktoriin syn a jeho polo-bratr, který žil u portugalského dvora, zavraždil v r. 1910. Sám zemřel o 5 týdnů později.

albertviktorJeho nejstarší syn byl princ Albert Viktor, který neměl příliš silný charakter a mělo se za to, že není úplně normální. Byl to žhář, zapálil celkem dva zámky. Jako velmi mladý se tajně oženil s prostou dívkou z obyčejného lidu a měl s ní dítě. Když se to jeho rodina dověděla, nechali ji lobotomizovat a ukryli ji. Vyskytly se pokusy o vydírání a snad se Albert Viktor trošičku pomátl, protože začal vyhledávat všechny ty, kdo byli svědky jeho svatby, což byly všecko ženy a likvidoval je. To byl skutečný „Jack Rozparovač“. Viktoriin osobní lékař měl přikázáno ho při těchto akcích doprovázet, snad na jeho ochranu.

V r. 1892 bylo zřejmě nutno učinit všemu konec a tak rodina předstírala, že Albert Viktor zemřel a uvěznili ho na zámku Glamis ve Skotsku, kde žil v ústraní až do r. 1933. Matka Alžběty II., nám známá jako královna-matka, byla ze zámku Glamis a možná to, že si později vzala dalšího anglického krále byla odměna za to, že tam Alberta Viktora tolik let přechovávali.

Když starší syn krále Edwarda VII. tímto způsobem vypadl ze hry, trůn připadl dalšímu Edwardovu synovi, Jiřímu V. To byl onen levoboček, kterého si jeho matka, dánská princezna Alexandra přivezla ze zásnub své sestry Dagmar a jeho skutečný otec byl pozdější ruský car Alexander. Jiří V. změnil rodinné jméno z německého Saxe Coburg Gotha na Windsor. Historicky se vyznamenal také tím, že odmítl poskytnout přístřeší ruské královské rodině, i když se jednalo o rodinu jeho polo-bratra, protože se údajně bál, že by tím způsobil revoluci. Celá ruská královská rodina pak byla vyvražděna bolševiky, což všichni víme. Manželka Jiřího V., Mary z Teck, byla mulatka, její otec byl černoch. Protože ale měli v rodině srpkovitou chudokrevnost, byla poměrně bledá. Přesto bylo zapotřebí notné množství líčidel, aby její skutečný původ nebyl zjevný.

Jejich syn, Edward VIII byl bisexuál, spíš na homosexuální stranu. Korunován nebyl a vzdal se trůnu, aby si mohl vzít Američanku Wallis Simpson, která byla pohlaví neurčitého. Údajně měla jak mužské, tak ženské prvky. Je ovšem možné, že se Edward VIII vzdal trůnu z jiného důvodu a to proto, že byl zapálený Nacista.

Když to Edward vzdal, další král byl jeho mladší bratr, Jiří VI. Tento trpěl koktavostí a kvůli tomu se jen nerad trůnu ujímal. Podle jiných byl mentálně zpomalený, jeho IQ byl 67, což je jeden bod nad dementem. Přesto se oženil a vzal si Elizabeth Bowes-Lyon ze skotského zámku Glamis, neboli tzv. „královnu-matku.“ Ještě předtím, než se stal králem, se mu narodil syn, který měl epilepsii a jeho rodiče ho převezli na ostrov Guernsey, kde ho nechali pomalu hynout.

Po takové katastrofě se ovšem báli, že další děti budou rovněž postižené a tak se rozhodli pro umělé oplodnění. Takže královna Alžběta II. a její sestra Margaret byly obě počaty umělým oplodněním a dárcem – jinými slovy jejich biologickým otcem – byl levoboček Edwarda VII., Winston Churchill. (Edward VII. byl syn Viktorie, který zavraždil svého bratra Marcose.)

To je rodina za všecky drobné. Ale pokračujme!

Přese všecku znevýhodněnost, král Jiří VI. měl později ještě jednoho syna, levobočka, jehož matka se jmenovala Guide Rangi. Tento člověk žil na Novém Zealandu pod jménem Jiří Fitz-Ratimer. JG Hallett se s ním setkal, když bylo chlapci necelých 6 let.

Alžběta II. se narodila v domě, kde byl dole zájezdní hostinec a její první vychovatel byl 17 letý homosexuál, který se později stal významným a zrádným špionem, Anthony Blunt. Lord Louis Mountbattent věděl o nezákonné vládě anglické královské rodiny a proto přesvědčil Alžbětiny rodiče, aby ji ještě jako dítě „prodali“ princi Filipovi, což je její současný manžel. Takže Alžběta II. je vlastně jakýsi druh otroka.

Abychom si udělali obrázek co je princ Filip zač, musíme připomenout jeho veřejné prohlášení, kdy řekl: „kdybych se ještě jednou narodil, chtěl bych přijít na svět jako velmi nebezpečný virus, abych vyhubil co největší množství lidí.“

Princ Filip je také Nacista a ve skutečnosti je jedním z vedoucích Nacistů v Anglii. Existuje video, kde je zachycen, jak pochoduje v nacistickém průvodu. Je rovněž vedoucím organizace DVD, „Deutsche Verteidigungs Dienst,“ která je nepřátelská vůči Anglii, protože jsou přesvědčeni, že válka nikdy neskončila. Takže tím, že se přiženil do královské rodiny, pro-nacistická agenda v Anglii nesmírně posílila.

Celkově, Alžběta II. a princ Filip udělali vše, co bylo v jejich silách, aby Britanii zničili. Nejen že dosadili pedofila a vraha dětí Ted Heatha za Premiéra. V r. 1973 Alžběta předala Anglii Evropské unii, což zavedlo 20% DPH, zlodějskou a zločinnou daň málem ze všeho a všechny tyto peníze jsou odváděny EU. To samo dokonale ochudilo Angličany, zničilo to jejich zábavu a kulturu, zničilo to společenský život – více než polovina restaurací již zkrachovala. A ještě ke všemu princ Filip vylepšil obchod s drogami, o čemž bude zmínka později.

diana

Princezna Diana byla další levoboček, neboli bastard. Podle dokumentů je její otec hrabě John Spencer, ale ve skutečnosti její biologický otec je Sir James Goldsmith (na obrázku). Diana nebyla žádná svatá, ovšem zbývá vědět kolik z toho, co prováděla, bylo na ní násilím vynuceno. Život u dvora určitě nebyl jednoduchý. Celkem brzy se dověděla, že Charles měl nemanželské dítě s Camillou a Diana se tehdy vyjádřila, že „je jich v tom manželství nějak moc.“

Nemanželský syn Charlese a Camilly jménem Simon Charles Day byl zplozen o Camilliných 18. narozeninách. Charles byl tehdy 17 let starý. Jako malý měl Simon plastickou chirurgii, kdy mu byly přiklepnuty uši k hlavě, aby příliš nepřipomínal Charlese. Také mu byla změněna barva očí a posléze ho oba rodiče odstrčili na ostrov Wight a odmítají se k němu přiznat. Touto dobou je mu asi 55 let a má 5 dětí.

Další dítě prince Charlese je podle všech informací dcera a má ji se služkou na Balmoralském hradě. Touto dobou je jí asi 44 let.

A ještě má princ Charles další dva syny, kteří jsou sice považováni za jeho právoplatné potomky, ale ve skutečnosti má každý z nich jiného otce. Otec prince Williama je bývalý španělský král Juan Carlos (na obrázku). Údajně s ním Diana jezdila na výlety s jeho jachtou.

william

V r. 1956 byl zastřelen jednou ranou do hlavy mladší bratr Juana Carlose ve věku 14 let. Do dnešního dne není jisté, jestli to byla opravdu nešťastná náhoda a princ Alfonso se zastřelil sám, anebo jestli se o to postaral Juan Carlos.

V r. 2014 poukázal veřejně JG Hallett na to, že Juan Carlos, který je čestným presidentem „Almanachu de Gotha,“ ve kterém jsou vedeni všichni skuteční rodiče šlechtických potomků, nedal na záznam své otcovství anglického prince Williama. Juan Carlos zareagoval tím, že odstoupil ze španělského trůnu.

Stejně tak odstoupila holandská královna Beatrix a to hned poté, co její pověřenci měli diskuzi s Hallettem a tento jim předložil veškeré požadované doklady.

Stejně jako princ William, i jeho bratr princ Harry má jiného otce, než je oficiálně uváděno. Je jím James Lifford Hewitt (na obrázku), původně voják v britské armádě.

hewitt

 

Nárok na anglický trůn JG Halletta

Anglická královna Alžběta II. zkoušela všecko možné, aby oprávněný požadavek JG Halletta na anglický trůn zmařila. Dokonce změnila zákon o následnictví trůnu, zvaný „The Laws of Succession, což je největší změna zákona v Anglii za posledních 324 let.“ Tento zákon platí někdy od r. 1688 a možná ještě dříve. Podle nového návrhu měla nová, moderní verze udělovat starším dcerám přednost před mladšími syny při vybírání následníka trůnu. Jako další, monarchově měli mít dovoleno brát si dokonce i katolíky.

Toto bylo přímo zaměřeno na to, aby princ William mohl dosednout na trůn. S princem Harry čítáno nebylo, tam je zjevné, že jeho otec je úplně někdo jiný. Ale Williamova manželka Kate Middleton, která byla pokřtěna, by se do starých podmínek, které zakazovaly katolíky jako manžele nebo manželky panovníků, nevešla. Další problém bylo Williamovo a Kate dítě, které bylo na cestě. Přednost dívek před chlapci byla rychle uzákoněna kvůli tomu, kdyby se narodilo děvčátko. Takhle, když mají chlapce, tak tu změnu zákona ani nepotřebovali.

Jenomže málokdo myslel na to, že Diana nebyla manželská dcera hraběte Johna Spencera a že ani William není Charlesův syn. Takže nový zákon nebo ne, Alžbětina královská rodina ztratila veškerý nárok na anglický trůn. A spolu s ní ztratila mnoho výsad velká část anglické šlechty, což jsou všecko Rothschildovi potomkové.

Je ovšem ještě jedna záležitost, která jim unikla – existence Francisca Manoela, který je přímý potomek Viktoriina prvního syna Marcose Manoela a žije v Portugalsku.

Drogy a mafie

Zbývá dále prověřit, jak moc je královská rodina postižitelná za pašování a prodej drog. To proto, že královna Alžběta II. a její manžel, princ Filip jsou osobně zapleteni v jednom z největších drogových obchodů na světě. To oni jsou za „Mr. Asia Heroin Trafficking Syndicate“ (Heroin prodávající syndikát pana Asie), který se zapsal obzvláště v 70tých letech a vyústil ve značné množství vražd, včetně vraždy Lorda Louise Mountbattena.

V současné době probíhá obrovský obchod s drogami, který začal v r. 2011 cestou prince Filipa a královny Alžběty do Australie. V té době byl v Australii vyvinut nový předpis na drogy a bylo tam přivezeno velké množství materiálu, na to potřebného. Tato nová droga údajně předčí jak heroin tak i methamfetaminy. Materiál na výrobu této drogy byl pod záminkou „královské návštěvy“ pašován na Nový Zealand, kde je skladován pod Aucklandskou školou architektury. Budova této školy totiž stojí na místě původní armádní základny a má v podzemí velké skladovací prostory.

hellsangels

Za rok po Alžbětě a Filipovi, v r. 2012 přijel do Australie a na Nový Zealand i princ Charles a hned byli pověřeni Hell’s Angels a ještě jiná skupina jim podobných, zvaná Headhunters, aby novou drogu vyvezli do Evropy a založili na ni obchodní síť. A generální guvernér, který je královnin hlavní pověřenec, jim dal s sebou vojáky na ochranu. Všichni tito lidé mají kilometrové policejní záznamy; těm nemělo být dovoleno přicestovat do Evropy.

gheadhunters

Důvod, proč jsou drogy pašovány z N. Zealandu je ten, že celníci vesměs věci odtud neprohlížejí. Nový Zealand je považován za slušnou a poctivou zemi a možná proto tam byl obchod s drogami takového rozsahu zaveden. Není známo, co tato nová droga je. Je to něco nového, syntetického, něco, co neznáme. Je to „královská droga,“ praná skrze N. Zealand.

Princ Filip a královna Ažběta takto úspěšně vedou Mafii; to není nic jiného než Mafie a jejími členy jsou Premiéři a vedoucí hlavy mnoha států.

„Všecky tyto informace mám od agenta Ochrané zpravodajské služby,“ říká JG Hallett v rozhovoru s Jimem Fetzerem ze 30. prosince 2012. „To je ten stejný člověk, odborník na fotokopie a cyklostyl, který dokáže vyrobit dokument, což není možno číst než za určitých podmínek, jakože třeba ten papír třeba držíte proti světlu.“

Hallet od tohoto člověka získal některé důležité dokumenty, pracně je přepsal a srovnáním několika zdrojů je ověřil. Co zjistil, byly seznamy splátek nájemním vrahům za vraždy Lorda Mountbattena, nebo milence Margaret Thatcher a mnoha dalších lidí.

Tento syndikát zásoboval heroinem i prince Rainiera v Monaku, jehož přezdívka byla „Tax,“ což znamená „daň,“ protože ten heroin zdaňoval.

 

Úděl JG Halletta není lehký

To, čím prochází JG Hallett není ani trochu snadné a mnohý jiný člověk by to možná dávno vzdal. Ale snad je motivován uvést věci na správnou míru a zmařit záškodnickou činnost neoprávněných vládních představitelů v Anglii a proto se dal s nimi do boje. Prošel několika pokusy o zavraždění, byl finančně zničen, byl sabotován, jeho knihy byly záměrně publikovány v nečitelné formě, s přeházenými stránkami, byl vyhoštěn z jeho domoviny a kromě dalších útoků mu byl rovněž odmítnut nárok na právní zastoupení.

Přesto se nevzdal a nevzdává se ani mnoho jiných, kteří se zasazují o zlepšení tohoto světa a o lepší buducnost. A věřte, že mnohé drastické a kruté teroristické akce, jak se dnes dějí, jsou často právě na zastření činů těchto lidí. Je to snaha zabránit jim, aby něco docílili a aby se o nich ostatní lidé dověděli.

Tak na příklad, uvažuje se, že teroristický čin 911 byl za účelem odvedení pozornosti od NESARA. Je pravda, že budovy Světového obchodního centra (WTC) potřebovaly mnoho oprav, obsahovaly velké množství azbestu a jiných látek, dnes považovaných za škodlivé. Takže ať už opravy, nebo zboření, provedeno správným způsobem, obojí by bylo velmi nákladné. A tak je zbořili neoficiálním způsobem a ještě to využili jako zakrývačku něčeho jiného. Už to, že jejich zbrusu nový majitel, Larry Silverstein si ty budovy nechal pojistit ne na jedno zboření letadlem, ale na dvě! Toto mělo být samozřejmě soudně vyšetřováno – ale nebylo.

Co je to NESARA?

Je to akronym pro „National Economic Security and Recovery Act,“ neboli Národní čin za ekonomickou bezpečnost a obnovu. Obdobou tohoto názvu je GESARA, kde je slovo „národní“ zaměněno za „globální.“

Je to v podstatě sbírka ekonomických změn pro Spojené státy (nebo globální), které navrhl někdy v 90-tých letech Harvey Francis Barnard. Barnard je strojní inženýr a rovněž vystudoval systemickou filosofii. Jeho návrh zahrnoval:

  1. odstranění daní z příjmu a jejich nahrazení způsobem DPH,
  2. zrušení „složitého úroku“ (to je způsob výpočtu úroku, kdy když si půjčíte sto tisíc, tak po pár letech zaplatíte tři sta tisíc),
  3. půjčky pouze se zárukou,
  4. bimetalické peníze, jejichž hodnota je dána poměrem určitého množství dvou kovů, většinou zlata a stříbra, což vytváří měnu se stálou hodnotou.

Wikipedia říká, že tento zákon nebyl nikdy Kongresu předložen. To ale nemusí být pravda, protože podle jiných informací nejenže Kongresu předložen byl, ale byl i odsouhlasen a podepsán presidentem.

Toto všecko je možno zjistit v tzv. Kongresovém rejstříku, jenomže ten má za běžný rok asi 30 tisíc stran a nemyslím, že by si někdo do něčeho takového troufnul.

Ale jisté je, že Federální reservu už president Trump zrušil. Pokoušeli se o to i jiní, dřívější presidenti, jmenovitě Lincoln a Kennedy a stálo je to oba život. Trump uspěl. To je rozhodně zajímavé, protože to je obrovský krok.

Jestli bude mít i odstranění zlatého řetězu z koňského hrdla na erbu anglické královny podobný dopad, tak můžeme vidět, že se opravdu něco děje, co může být v náš prospěch.

Samozřejmě, je zde obrovské množství sabotérů, kteří by velmi rádi udrželi všecko při starém. To jsou nejen BLM a Antifa skupiny, ale také různí Clintonové, Gatesové, Fauci, Sorosové a jim podobné. Ti by rádi, aby toho starého otrokářského systému bylo ještě víc, houšť a větší kapky. Mám za to, že jejich snaha je ale marná. Něco se dalo do pohybu, co nejde zastavit. Teď je důležité, aby se to pohybovalo pořád dál a stejným směrem.

první část: TU

Odeslat komentář