JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Až 2 miliardy ľudí môžu prísť o prácu v priebehu niekoľkých mesiacov kvôli falošnej pandémii!

SVET: Viac ako polovica svetovej pracovnej sily (takmer dve miliardy ľudí) tento rok riskuje stratu zamestnania alebo prechod na prácu na čiastočný úväzok v dôsledku hospodárskeho dopadu Covid-19, informuje portál RT.

„Je ťažké preceňovať radikálne zmeny v globálnej pracovnej sile v dôsledku krízy spôsobenej prepuknutím Covid-19,“ uvádza sa v štúdii, ktorú vypracovala spoločnosť Boston Consulting Group (BCG). Správa tiež cituje odhad Medzinárodnej organizácie práce, že globálne straty príjmu z práce v tomto roku dosiahnu až 3,4 bilióna dolárov.

„V nasledujúcich dvoch až troch mesiacoch jeden zo šiestich ľudí na svete príde o prácu, pričom miera nezamestnanosti presiahne 17 percent,“ uviedli autori štúdie.

Dopad krízy na trh práce sa bude v jednotlivých odvetviach značne líšiť, pričom najviac budú zasiahnuté tie, ktoré sú značne postihnuté karanténnymi opatreniami. Podľa analýzy BCG sa viac ako 80 percent všetkých prepúšťaní na svete pravdepodobne odrazí v nepotravinovom maloobchodnom sektore, vo výrobnom priemysle, v hotelierstve a reštauráciách, cestovnom ruchu a stavebníctve.

„Očakávame, že svetová miera nezamestnanosti sa do konca roku 2020 začne opäť vracať do rovnováhy. Avšak pandémia už začala proces dlhodobých štrukturálnych zmien, od flexibilných a vzdialených pracovných schém po urýchlenú automatizáciu. Tieto zmeny v najbližšom desaťročí ovplyvnia až 1,5 miliardy pracovných miest,“ ďalej poznamenali autori.

BCG odhaduje, že do roku 2030 automatizácia ohrozí 12 percent existujúcich pracovných miest a asi 30 percent pracovných miest bude vyžadovať úplne nové zručnosti.

Štúdia tiež naznačila, že viac ako 10 percent celosvetovej pracovnej sily bude s najväčšou pravdepodobnosťou pracovať na diaľku natrvalo, zatiaľ čo v prípade administratívnych pracovníkov by toto číslo mohlo dosiahnuť 30 percent.

BCG tiež uviedla, že aby sa predišlo kolapsu ponuky na trhu práce, vlády by mali prijať podporné opatrenia – od dotovania miezd a rozširovania sociálnej ochrany až po finančné a daňové oslobodenia a dočasné prerozdelenie zamestnania.

„Okrem toho je teraz čas pripraviť sa na budúcnosť po Covid-19, pričom v nasledujúcich troch rokoch zaviesť spoločnú stratégiu pre odborné zručnosti, v ktorej bude rekvalifikácia ústrednou témou,“ dodala na záver BCG.

Odeslat komentář