JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

AE NEWS – Czech Lives Matter: Strážníci v pražském metru klečeli na krku cestujícího, který si odmítal nasadit roušku! Fašizace v české společnosti je tady, na Aeronetu jsme před tímto vývojem varovali už na jaře! Covidové Gestapo srazilo muže k zemi, klečeli mu na krku, nemohl dýchat a naříkal! Nemáš roušku, dobytku, pořvávali na muže ostatní cestující! Další žena křičela, aby muže zavřeli na hodně dlouho, že je terorista a chce je všechny nakazit smrtelným virem! A co je nehorší, nikdo se muže nezastal a všichni jen čuměli, jak mu Covidové Gestapo klečí na krku a dusí ho!

ČESKO: V Praze propukla covidová diktatura s veškerou razancí a máme tady první případ a skandál. Jak nás do redakce upozornilo několik svědků z pražského metra ze stanice Florenc, covidová hlídka Městské policie srazila na zem mladého muže, který si odmítal nasadit roušku. Poté, co policisté muže srazili na zem, tak jeden ze dvou zasahujících policistů zaklekl muži na krk, který vydal výkřik, znělo to jako pokus o výkřik, který se změnil v dušené zachrchlání, prý jako když podřezáváte nožem podsvinče. Přesně takto nám to barvitě vylíčil a popsal v redakci očitý svědek, který od místa zásahu podle svých slov stál jen několik metrů a všechno viděl a slyšel z první ruky. Povalený muž na strážníky křičel, že nemůže dýchat. Server Novinky přinesl [1] sestříhané a zkrácené video z bezpečnostní kamery metra, ovšem podle svědka zásah trval skoro 10 minut a měl bizarní průběh. O tomto průběhu na Novinkách ale žádní zmínka není.

Stanice metra Florenc

Muž vstoupil do stanice metra bez roušky a hlídka měšťáků si ho všimla, že nemá tzv. Gesichtleintuch na ústech. Dotyčný muž jim odpověděl, že roušku mít nemusí, protože to není dáno zákonem. Strážníci mu odpověděli, že jde o nařízení ministerstva zdravotnictví. Muž jim ale zopakoval, že nošení roušek není opřeno o žádný platný zákon a nařízení ministra není nadřazeno zákonu, a pokud ano, aby prý strážníci takový zákon citovali. Muž se po slovní argumentaci postavil a chtěl nastoupit do právě přijíždějící soupravy metra.

Strážníci mu v tom zabránili, srazili ho na zem, jeden z nich muži klekl na krk a ostatní lidé okolo se na to dívali bez hnutí brvy. Hlídka dvou strážníků poté muži nasadila pouta a odvezla na služebnu státní policie ke ztotožnění, muž prý neměl doklady u sebe. Nošení roušek opravdu nemůže být vyžadováno, protože tato povinnost není explicitně uvedena žádným zákonem. Jedna žena muže prý obvinila, že se chová jako terorista, když nemá roušku a nechrání tím ostatní lidi, a že by ho měli zavřít na hodně dlouho. Okolo padala na muže i vulgární slova, že dotyčný je dobytek a má si nasadit roušku.

Nošení roušek v ČR je pouze dobrovolné a nesmí a nemůže být vynucováno, protože chybí opora v zákoně pro takovou povinnost za normálního stavu

Samotný dopravní podnik hl. města Prahy může omezit vstup cestujících bez roušky do Metra, ovšem toto omezení opět není opřeno o žádný platný zákon v ČR. Je to úplně stejné, jako kdyby dopravce nařídil, že do metra nesmí vstupovat lidé bez červených čepic. Kdo nebude mít červenou čepici, nesmí do metra. Ani takové nařízení by nebylo opřené o platný zákon a lehce by se dalo napadnout u soudu.

V právním státě nemůže být občan omezován na svých právech ve veřejné dopravě (pozor, soukromá doprava by byla něco jiného), jestliže takové omezení občanského práva není opřeno o platný zákon. A občan nesmí být nucen k úkonům, které nenařizuje zákon. Jedná se o zásadní právní princip, že co není dané zákonem, nesmí být vyžadováno a sankcionováno. V případě nošení roušek bez platné zákonné opory dochází k porušování základních občanských práv v České republice.

Roušky v MHD se opírají pouze o dobrovolnost, pokud není vyhlášen Nouzový stav

Jak nás do redakce upozornil právník, veřejná doprava je hrazena z daní občanů, jedná se tedy o veřejnou službu, veřejný prostor, který může vyžadovat po občanovi jen takové úkony a procesy, které jsou opřeny o zákon, případně o vyhlášku města. Jenže, v případě vyhlášky platí, že nesmí odporovat zákonu a současně nesmí doplňovat zákon, pokud v něm něco chybí. Povinnost nošení roušek nikde v zákoně není uvedena a městské vyhlášky tak zasahují do občanských práv nad rámec zákona, že požadují po občanech plnění povinnosti, která nemá oporu v zákoně.

Veškeré povinnosti ve městech jsou odvozeny od zákonů, např. poplatky za odvoz odpadu v rámci Zákona o místních poplatcích, ovšem nošení roušek není odvozeno naprosto od žádného zákona. Radnice se odkazují na doporučení epidemiologů, kteří ale v ČR nemají zákonodárnou pravomoc. Když epidemiologové doporučí skrze ministra zdravotnictví dopravním podnikům zavedení roušek, potom se jedná o doporučení, ale nikoliv o zákonné opatření. A cokoliv není opřeno o zákon, nelze v právním státě po občanovi vymáhat, vynucovat, nebo dokonce jej za nesplnění sankcionovat.

Vynucování k nošení roušek lze zákonným způsobem nařídit pouze na základě vyhlášení Nouzového stavu v ČR vládou a posvěcením poslaneckou sněmovnou. Jenže teď je to jinak, omezení občanských svobod nařizuje ministr z vlastního uvážení a z úsudku poradců

Podle českého právního řádu existuje jediná situace, kdy stát může omezit občanská práva, a to v rozmezí, které uzná za vhodné, pokud vláda na základě souhlasu Poslanecké sněmovny vyhlásí na území ČR tzv. Nouzový stav na základě zákona o nouzovém stavu. Koncem dubna tohoto roku se však vláda Andreje Babiše rozhodla obejít tento zákon a přenesla pravomoc na omezování občanských práv na ministra zdravotnictví.

Takový krok je v rozporu s Ústavou České republiky, protože ministr nemůže omezovat občany ČR na jejich svobodách a právech, to je možné pouze a výhradně na základě Zákona o nouzovém stavu, který vyhlašuje vláda a následně poslanecká sněmovna musí svým hlasováním udělit vládě souhlas. To se ovšem v této chvíli neděje, protože hlídky covidového Gestapa pacifikují a dusí v pražském metru občany na základě rozhodnutí ministra, nikoliv na základě zákona o Nouzovém stavu schváleného poslaneckou sněmovnou.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Situace je opravdu děsivá, protože Ken v roli ministra zdravotnictví vydává rozkazy na omezování občanských práv, a současně uvaluje na občany povinnosti ohledně roušek, aniž by měl oporu v zákoně, přičemž je zcela zjevné, že k těmto omezením občanských práv na jejich pohybu či životě, jako je povinné nošení roušek, je zapotřebí souhlas poslanecké sněmovny na omezenou dobu, a to na základě Nouzového stavu, který musí česká vláda nejprve vyhlásit, pokud chce lidem nutit, aby na ústech nosili roušky.

Toto nošení tak v současné chvíli je pouze dobrovolné, nesmí a nemůže být vynucováno, ani sankcionováno. Pokud bude sankcionováni, budete nuceni k nošení roušek, obraťte se na právní pomoc a zvažte žalobu na subjekt, který vás omezil na občanských a lidských právech, radí právník. Roušky v této chvíli jsou věcí dobrovolnosti, protože nemají oporu v zákoně, a Nouzový stav na území ČR vyhlášen nebyl, uvádí v posudku na žádost naší redakce.

Kdokoliv vás bude nutit nosit roušku, porušuje Listinu základních práv a svobod, pokud jste ve veřejném prostoru nebo ve veřejné dopravě. Jinak je tomu u soukromých dopravců a v soukromých obchodech

Nikdo vás k nošení roušek ve veřejném prostoru jako je hromadná doprava nesmí nutit. Jedinou výjimkou jsou soukromé subjekty, soukromé obchody, soukromí dopravci, kteří v rámci svého podnikání mohou soukromě jako podmínku svých placených soukromých služeb ustanovit nošení roušek. Veřejný dopravce, městský dopravce, státní dopravce, veřejná správa, ani vláda k ničemu takovému oprávnění za normálního stavu nemají.

Vláda nechce vyhlásit nouzový stav, protože by musela platit soukromým subjektům za ušlý zisk, za omezení provozu, za provozní ztrátu atd., jako např. nyní platí zemské vlády v Německu místním dopravcům. Kvůli tomu Babišova vláda přenesla pravomoc na Kena, aby omezení na občanských právech vyhlašoval sám z titulu ochrany zdraví, přičemž to je chucpe, protože od ochrany zdraví za pomoci omezení občanských práv je v českém právním systém zaveden právě ten Nouzový stav.

Dopravcům v Německu zemské vlády kompenzují výpadky z příjmů plynoucích z opatření na zachování sociálního odstupu ve vozech, kde jedno sedadlo je vždy prázdné. V ČR žádné kompenzace vláda jednotlivým dopravcům neposkytuje, pokud není vyhlášen Nouzový stav. A přesně o to jde

Ten ovšem vláda aktivovat nechce, protože ten zákon přiznává dotčeným subjektům finanční náhrady, a to Babišova vláda podnikatelům vyplácet nechce. Takže výsledkem je scéna, kdy covidové Gestapo v metru v Praze koná v rozporu se zákonem, klečí na krku občana, který se dusí a přitom jenom žádá dodržování zákona, protože žádný Nouzový stav v ČR vyhlášen není a nikdo tudíž nemůže a nesmí být omezován na svých právech tím, že by ho někdo nutil zakrývat si obličej rouškou, hidžábem, nikábem apod. Fašizace české společnosti nabírá na obludných rozměrech. Za pomoci chvatů a hmatů vás brzy covidové Gestapo bude pokládat na zem za to, že jste se odmítli nechat otestovat, neukážete jim v metru Covid Pass, že jste se nenechali očkovat a nemáte potvrzení o očkování. Ty roušky jsou jenom začátek, dámy a pánové, to vás dopředu varují, jenom začátek!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář