JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

BOLA PODANÁ PRVÁ SLOVENSKÁ ŽALOBA NA MEDZINÁRODNÝ TRESTNÝ SÚD V HAAGU (ICC) NA CELÚ MATOVIČOVU ZLOČINECKÚ VLÁDU A SPOLUPÁCHATEĽOV! SKUPINA ADVOKÁTOV PODALA SVOJ PODNET NA ICC ZA VYKONANIE NEPOVOLENÝCH MEDICÍNSKYCH EXPERIMENTOV NA ĽUĎOCH A INÉ SPÁCHANÉ ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI. Obžalovaným zločincom hrozia doživotné tresty, pokiaľ ich predtým nezlynčuje ľud

SLOVENSKO: Dňa 12.4.2021 skupina advokátov, zástupcov rôznych profesií a občianskych aktivistov podala svoj podnet  na Medzinárodný trestný súd za vykonanie nepovolených medicínskych experimentov na ľuďoch.

Signatári tohto podania vidia v dlhodobo prebiehajúcich celoplošných testovaniach obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19 (začalo sa realizovaním operácia Spoločná zodpovednosť Ozbrojenými silami Slovenskej republiky), vážne porušenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z ustanovení Rímskeho štatútu a iných medzinárodných záväzkov, čo môže zakladať trestnoprávnu zodpovednosť viacerých  členov vlády Slovenskej republiky a aj ďalších osôb, ktoré sa aktívne podieľali na celoplošných testovaniach populácie Slovenskej republiky antigénovými testami (spolupôsobenie subjektov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky nie je vylúčené) . Organizovaným a úmyselným konaním uvedených osôb tak mohlo dôjsť k závažným porušeniam, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou tvoria dostatočný základ pre stíhanie takýchto skutkov ako zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (smerujúcich voči vlastnému obyvateľstvu).

Chceš aj Ty priložiť k predmetném návrhu svoj podpis? Patríš medzi poškodených a si ochotný pripojiť k podaniu svoje svedectvo z povinných celoplošných testovaní (oblasť  Tvojich zdravotných komplikácií, ktorých príčinou bolo testovanie alebo spôsob získavania Tvojho informovaného súhlasu v súvislosti s testovaním)? Ak áno,  na adrese www.odbornakomisia.sk nájdeš kontaktný formulár, ktorý môžeš  použiť na komunikáciu.

Všetky návrhy budú priebežne spracovávané a ako dôkazy odosielané na Medzinárodný trestný súd v Haagu.

 

Zdroj: https://samvojakvpoli.sk/

Odeslat komentář