JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Brave New World: Německá vláda předloží do Bundestagu návrh zákona na zavedení imunitních karet pro všechny německé občany, a to podle doporučení Billa Gatese, který totéž v USA nazývá Covid pasy! Imunitní karty se stanou osobním dokladem nezbytným pro cestování, vstupy do úřadů a to je jenom začátek!

NĚMECKO: Německá spolková vláda ve středu 29. dubna schválila návrh zákona na zavedení tzv. imunitních karet pro potřeby vybraných soukromých a státních organizací, které by mohly z těchto karet čerpat informace o zdravotním stavu svých zákazníků, klientů, nejčastěji o cestujících v dopravě a návštěvnících státních úřadů. Vybrané resorty a odvětví německého průmyslu, především potom dopravy, by měly povinnost na základě tohoto zákona vyžadovat od cestujících předložení imunitní karty, aby jim bylo dovoleno využít prostředek veřejné dopravy.

Celý systém by fungoval tak, že po vyléčení pacienta z nemoci Covid-19 by se informace zanesla do státní databáze, ke které by potom měly přístup všichni dopravci v Německu. Zákon by specifikoval dva základní rámce, voluntární a mandatorní. Voluntární rámec by umožňoval dobrovolně firmám využívat tuto databázi, takže zaměstnavatel v oboru strojírenství by si ověřil, kolik jeho zaměstnanců prošlo nemocí Covid-19, a kteří naopak nemocí neprošli. To by vedlo k tomu, že zaměstnavatelé budou na osoby bez imunitní karty pohlížet s podezřením, že mohou roznášet nákazu, protože ještě neprošli nemocí a nemají tudíž imunitu. Voluntární rámec zákona by se tak stal nástrojem zaměstnavatelů na upřednostňování lidí s imunitou.

Doklad o imunitě na Covid-19. Takto by to brzy mohlo vypadat v praxi.

Mandatorní rámec zákona je však už mnohem brutálnější. Podle návrhu by vybrané skupiny firem v určených odvětvích a vybrané organizace měly povinnost vyžadovat od klientů a zaměstnanců imunitní karty. Povinnost se má vztahovat na všechny soukromé a státní firmy, které poskytují veřejnou dopravu jakéhokoliv typu a rovněž na státní úřady. Všechna letiště, aerolinky, německé dráhy, městské hromadné dopravy, taxi služby, provozovatelé autobusových linek, provozovatelé osobní lodní přepravy, ti všichni budou mít povinnost vyžadovat od svých klientů předložení imunitních karet, a totéž se bude vztahovat na zaměstnance těchto společností.

Samotným problémem je především imunitní karta, která bude vydávána jen těm, kdo se uzdravili z nemoci Covid-19, teprve později má imunitní karta sloužit i pro zaznamenání informace o očkování proti Covid-19, pokud vůbec se podaří takovou vakcínu vyrobit. Dokonce i někteří němečtí politici od Zelených, kteří jinak jedou tvrdou globalizační politiku, vyjadřují obavy nad tím, aby imunitní karta nevedla postupně k fašizaci ve společnosti a mohutné diskriminaci lidí bez prodělané nemoci.

Místo našité hvězdy na kabátě budou lidé povinni nosit roušky a odlišovat se od lidí s imunitními pasy?

Není totiž jasné, co bude s lidmi, kteří nemoc neprodělali, jak na ně bude pohlíženo z hlediska tohoto zákona. Přestože v německých médiích to nikdo z politiků nahlas neřekl, doslova to visí ve vzduchu. Ano, na lidi bez historie prodělání Covid-19 bude pohlíženo jako na nebezpečné a potenciálně podezřelé osoby, které nemají imunitu, a tudíž mohou eventuálně šířit Covid-19. Logicky to povede k tomu v německé společnosti, že kdo nebude mít dekret v ruce, tedy imunitní kartu, stane se občanem druhé kategorie.

Není vůbec jasné, jestli lidé bez imunitní karty budou mít právo cestovat veřejnou dopravou, jestli soukromí dopravci vůbec umožní těmto lidem cestovat, když nebudou mít imunitní kartu. Na německé televizi včera zaznělo, že zákon může vést k cejchování osob jako za II. sv. války, kdy Židé museli nosit našité hvězdy na kabátech, aby byli odlišeni od ostatních. Angela Merkel to odmítla jako přehnané přirovnání. Imunitní karta a příslušný zákon potom může vést k tomu, že veřejní dopravci v první fázi řeknou, že lidé bez imunitních karet zatím mohou také cestovat, ale musí mít roušky, a možná i rukavice, zatímco “uzdravení” lidé s imunitou žádné ochranné prostředky nebudou muset nosit.

Angela Merkel na nic nečeká a předložila návrh zákona na imunitní karty.

Tímto dojde ve společnosti k segregaci skupin obyvatelstva, kdy vyvolená skupina lidí s prodělanou nemocí bude mít imunitní kartu a bude moci jezdit v MHD bez roušek, ale ostatní lidé, i když nebudou mít Covid-19, budou muset natrvalo a celoročně nosit hadr na hubě jako cejch a znamení podřadností, nebezpečí, podezřelosti. Německá vláda se pro imunitní kartu rozhodla na základě doporučení Billa Gatese, který již před několika týdny hovořil o tom, že na celém světě se veřejná doprava a pohyb lidí zásadně změní a lidé budou nakonec stejně potřebovat Covid pas, ve kterém bude uvedeno, jestli osoba má imunitu po prodělané nemoci, anebo je očkovaná.

Vláda Angely Merkel proto nelení a ihned po doporučení Billa Gatese připravila návrh zákona na zavedení imunitních karet v Německu. Nepochybujte o tom, že důkladní Němci toto dotáhnou do extrému a budou požadovat imunitní kartu všude, pro všechno a na všechno. Bez karty vás nepustí na úřad, do banky, do školy, do divadla, do kina, do nákupního centra, zaměstnavatel vás pod záminkou vyhodí, protože bude mít panický strach, že mu nakazíte ostatní zaměstnance a hygiena mu uvrhne celou firmu do karantény.

Imunitní pas se stane součástí průkazu totožnosti

Německý list Süddeutsche Zeitung, který o novém návrhu zákona informoval jako první, přitom uvádí [1] i další souvislosti. “Předpokladem pro zavedení takové imunitní karty je, že existují vědecké důkazy o tom, že lidé se po koronární chorobě nemohou znovu nakazit,” uvedl spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn (CDU). Dosud taková jistota neexistuje. Zákon je tedy prý a prozatím jen preventivním nařízením. “Pokud se dospěje k závěru, že lidé jsou po prodělání nemoci imunní vůči Covid-19, potom by dokument o imunitě věcem na mnoha místech usnadnil,” řekl Spahn. “Byla by to šance, že občané by mohli provádět určité činnosti snadněji.” Jako příklad uvedl zdravotnické pracovníky. Navrhovaný zákon uvádí, že imunita může být použita k vyvození dalekosáhlých závěrů o tom, jak zacházet s ochrannými opatřeními a zranitelnými skupinami lidí.

Rychlotest na Covid-19.

Další pasáž v zákoně, podle německého listu, ukazuje na to, jak daleko by tyto důsledky mohly zajít. Vztahuje se to k zákonu o ochraně před infekcemi, který umožňuje státu nařídit lidem, kteří jsou nakažliví nebo dokonce „podezřelí“, že musí nastoupit do karantény nebo nevstupovat na určitá místa, nebo na veřejná místa, nebo vstupovat pouze za určitých podmínek. V budoucnu by toto mělo být možné po předložení imunitního pasu, aby bylo možné získat zvláštní povolení. S ohledem na dalekosáhlý dopad zákazu kontaktu lidí v pandemií v posledních měsících by to mohlo naznačovat, že klasický průkaz totožnosti by mohl v budoucnu nést více údajů, především těch o imunitě člověka a o očkování.

Imunitní pas povede k zahájení mohutné vlny diskriminace v dopravě, v obchodech, ve firmách. Zaměstnavatel se dozví nejen, jestli máte Covid-19, ale i jestli máte HIV

Federální komisař pro ochranu osobních údajů Ulrich Kelber (SPD) je vůči nařízením skeptický: „Každá forma prokázání imunity je zdravotní údaj, které vyžadují zvláštní ochranu,“ říká: „Za žádných okolností by takové údaje neměly být zneužívány nebo vést k diskriminaci.“ Podle Světové zdravotnické organizace stále neexistuje spolehlivý důkaz o imunitě. Nový zákon by mohl mít další důsledky pro zaměstnance sociálních a zdravotnických zařízení. Podle návrhu by zaměstnavatelé měli mít možnost získat v budoucnu vědomosti o všech přenosných nemocech svých zaměstnanců. Toto právo na informování se dosud vztahovalo pouze na choroby, kterým lze očkováním zabránit. Nyní nově by se ale nové nařízení mohlo uplatňovat i na infekce HIV nebo na hepatitidu. Kordula Schulz-Asche ze strany Zelených proto tyto plány nazývá „pochybnými“.

Zdravotní certifikáty na letišti v Indonésii.

V Severním Porýní-Vestfálsku se mezitím má digitální imunitní karta testovat během pouhých dvou až tří týdnů. Testovaní pacienti pak pomocí aplikace uloží důkazy o jejich výsledku koronového testu v šifrované formě v databázi. “Letiště, infrastrukturní společnosti a úřady by pak mohly digitálně zkontrolovat stav testu dané osoby, když se třeba rozhodne někam letět a využívat služeb těchto společností,” vysvětluje Stephan Noller, který stojí v čele zúčastněné společnosti Ubirch, která připravuje projekt imunitní karty. Kromě toho další společnosti, jako jsou Lufthansa Industry Solutions, Fakultní nemocnice a Zdravotní oddělení města Kolín nad Rýnem a Spolková tiskárna cenin, pracují na imunitním pasu do smartphonů.

Imunitní pasy povedou k vytvoření segregovaných sociálních skupin ve společnosti a k mohutné averzi, odporu a nenávisti mezi držiteli imunitních karet a zdravými lidmi bez historie Covid-19. A nosatí budou tleskat, jak se jim podařilo tupé góje rozeštvat proti sobě

Jak tedy vidíte, nosaté právo vítězí na absolutně všech frontách. Veškeré procesy k očipování populací jsou nastoupeny a nepohnete se nikam, psal jsem o tom v knize Human Ex Machina, že omezení pohybu lidí na planetě je jedním z hlavních bodů nasunování NWO a teď sami vidíte, že všechny prostředky jsou k tomu nyní nasazovány. Německá města zakazují vjezdy aut se spalovacími motory, takže jste nuceni kupovat auto v elektrice, a teď nově vás nepustí do autobusu, do vlaku, ani do letadla, když nebudete mít doklad o imunitě, anebo o očkování. Neprošel jsi nemocí a nechceš se nechat očkovat? Tak to jsi podezřelý, jsi potenciálně nebezpečný, jsi extrémista, a nejsi náhodou terorista?

Italská armáda kontroluje cestující podle databáze.

Přesně tyto reakce lidí vás budou čekat, o tom ani na okamžik nepochybujte. Buď si necháte do sebe napíchat chemický a buněčný koktejl z virů a opic v rámci očkování, anebo se nikam nepohnete, protože nikam vás nepustí, a pokud nenecháte očkovat své dítě, které bez očkování do školy také nepustí, dítě vám sociálka sebere a naočkuje bez vašeho souhlasu.

Společnost se bude dělit na privilegované uzdravené/očkované a na zdravé/neočkované lidi druhé kategorie. Ta první skupina se bude štítit té druhé, ta druhá skupina bude nenávidět tu první kvůli privilegiím. Nosatí zatleskají, že gójové stojí zase proti sobě kvůli takové blbosti jakou je drsná chřipka, namísto toho, aby se semkli a chránili Evropu, která se jim rozpadá kvůli migraci, kterou také organizují a řídí nosatí. Chápete tu tragédii bílého muže a jeho rodiny v dnešním západním světě?

Pod rouškou Covidu-19 nasunou NWO a ukotví Brave New World definovaný skupinami lepších a horších lidí

Toto je podoba Brave New World, který ve jménu dobra bude páchat takové zlo proti člověku, že si to ani nedokážete připustit. Možná to už vidíte okolo sebe, jak lidé udávají sousedy a volají policii, když někdo nemá roušku, anebo ji má spuštěnou na krku a nemá ji na tváři. Myslíte si, že lidé budou chtít neustále chodit s hadrem na hubě, když lidé s imunitní kartou už nebudou muset nic nosit? Jakmile se toto zavede, lidé budou stát jako ovce na označkování, pardon, na očkování, aby měli imunitní kartu a mohli cestovat a chodit bez roušek a respirátorů.

Britská NHS doporučuje mýt si ruce dezinfekcí po dobu 20 sekund.

A protože imunitní karta bude mít zjevně i elektronickou podobu, bude nabízet tracking, sledování pohybu nejen majitele telefonu, ale i ostatních lidí v okolí, bude práskat na ostatní lidi bez imunity v dosahu, vláda uvidí, kam cestujete, kde se pohybujete, v kolik hodin a kde nakupujete, všechno bude dostupné v reálném čase. Problém začne ve chvíli, kdy telefon necháte doma, nebo ho ztratíte. Bude proto snaha postupně tyto pasy a doklady ukládat na čip pod kůži. Všechno k tomu směřuje a jak je vidět, Německo jde zase v čele. Nosatí globalčiky zaveleli k vytvoření Covid pasů a Německo jde příkladem.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář