JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Bruce Lipton: NA ČEM JE ZALOŽEN PODVOD S KORONAVIREM  – 1 část

Následující text je volný přepis 2,5 hodinového videa. Názory zde předložené se značně liší od toho, co nám současná lékařská věda předkládá k uvěření. Ale jak říká Dr. Bruce Lipton, který objevil skutečnou funkci DNA a zjistil, že pouze 1% nemocí jsou dědičné, že bude trvat aspoň 25 let než bude tento nový přístup pochopen. Do té doby je pro nás alopatická medicína víc nebezpečná než pomocná.

 

Teorie, že viry a bakterie jsou nesmírně nebezpečné a že způsobují skoro všecky nemoci je lež. Není to pravda, je to obyčejná lež! Všecko to začalo již s Louisem Pasteurem někdy v 19. století, který tvrdil, že nemoci jsou způsobeny mikroorganismy, které se jaksi do nás dostanou zvenčí. Tyto mikroorganismy považoval za nebezpečné a varoval, že se proti nim máme chránit. Až teprve na smrtelné posteli přiznal, že neměl pravdu …

Nejen že neměl pravdu, ale také podváděl. Pasteurův laboratorní záznamník byl publikován v r. 1995 Princeton Universitou v Americe. V něm přiznává, že podváděl, protože chtěl za každou cenu získat očekávané výsledky. Zabil ovci a tuto pak vystavoval veřejně, přičemž tvrdil, že pošla, protože nebyla očkovaná. A naopak, přivedl živou ovci, která byla zdravá a tvrdil, že žije jen proto, že byla očkována.

Samozřejmě, farmaceutické firmy si rychle uvědomily, že svádět nemoci na viry a bakterie a prodávat proti nim léky a očkování může být obrovský zdroj zisků. Eugenikové v tomto přístupu zase viděli příležitost zbavit se nežádoucích částí lidské populace. A kapitalisté jako Rockefeller, Carnegie a jim podobní viděli nejen příležitost vydělat velké peníze, ale zároveň snížit světovou populaci, což byl vždycky jejich sen.

Veřejnost neměla ponětí o tom, že je to podvod a studenti lékařství byli vedeni tak, že mohli číst pouze ty materiály, které propagovanou teorii podporovaly. Byli zrazováni od čtení knih, které by se týkaly sociologie medicíny, nebo dokonce kritiky medicíny a lékařské historie, protože nebylo žádoucí, aby kladli otázky anebo pochybovali o systému, který byli učeni.

 

Přichází Antoine Béchamp

Pasteurův současník a další Francouz Antoine Béchamp byl lékař, profesor fyziky a lékařské chemie, výzkumník a velice vzdělaný člověk, zatím co Pasteur byl pouze chemik. Béchamp objevil miniaturní organismy, které nazval „mikrozymy“ a které se nacházely ve značném množství uvnitř plicních buněk pacientů s tuberkulózou. Sledoval jejich počínání a došel k závěru, že to jsou maličké chemické jednotky, které mají schopnost způsobit kvašení. Považoval je za nezbytné a základní anatomické buněčné elementy, které zpracovávaly, měnily a přizpůsobovaly výživu, potřebnou pro buňky. Zkoušel některé zničit, ale nepodařilo se mu to, byly nezničitelné a nezahynuly ani když je ozařoval. Ale když je zahřál na vysoké teploty, pak ztratily schopnost fermentace.

„Toto jsou stavební základy života,“ prohlásil.

Postupem času našel mikrozymy i v jiných formách života a sledoval, jak v určitých podmínkách se přeměnily na bakterie a to na základní výtrusy (spóry) a postupně přešly na tyčkovité tvary a jiné formy, postupně za sebou, což je nazýváno pleomorfismus. Béchamp napsal, že když byly zbaveny kyslíku, mikrozymy (bakterie, kvasinky a plísně) nezahynuly, ale vrátily se k svému původnímu tvaru nezničitelných výtrusů a takto čekaly na lepší podmínky.

Jak dnes víme, Béchampovy nálezy byly potlačeny, zatím co Pasteurova chybná teorie byla propagována. A dnes je to zdroj všech zdravotních problémů.

 

Co znamená slovo „iatrogenní?“

Co je význam slova iatrogenní? Znamená to ublížení na těle a smrt, způsobenou v pacientovi neúmyslně lékařskou vědou. Tato ublížení a úmrtí se stanou i když lékaři léči nemocné přesně jak to byli naučeni ve škole, nebo jak jim bylo nařízeno farmaceutickými firmami. Ročně, ve Spojených státech zemře 783 936 lidí na lékařské omyly. Když to porovnáme s auto nehodami, ty mají na svědomí 45 000 úmrtí za rok.

Moderní medicína, léky, očkování, zkoumání infekčních chorob, bakteriologie a virologie nejsou nic jiného než iatrogenní smrtící kult, zaměřený pouze na zisk. Tento kult do nekonečna propaguje dávno zpochybněné mýty, jako jsou bakteriální záněty, nakažlivé viry, škodlivé a útočné očkování, což všecko je založeno na nikdy neprokázané Pasteurově teorii.

 

Představa bakteriální teorie a Kochovy předpoklady

Jak již bylo řečeno, bakteriální teorie je další výmysl. Ve vzduchu poletující nakažlivé viry, které se venku rozmnožují a poté infikují toho, do koho vniknou, je nesmysl. Žádné viry nebyly ještě nikdy nikým izolovány (očištěny od četných přísad) a ani není prokázáno, že vůbec existují. Jinými slovy, nikdo v celém světě nikdy ještě neizoloval ani jeden jediný virus. A proto nikdo v celém světě ještě nedokázal, že tyto viry opravdu způsobují nemoci, které jsou jim přičítány.

Mnoho lékařů dělalo pokusy s množstvím různých virů, ale nebyli schopni způsobit ani jednu nemoc tím, že tyto viry vpravili do zdravého člověka. Velmi zajímavý pokus byl proveden během první světové války na Gallopsově ostrově ve státě Massachusetts, kdy bylo obrovské množství virů (španělské) chřipky injekčně dáno více než stovce pacientů ve Státní nemocnici – ale nikdo z nich neonemocněl.

Stejně tak nebyl nikdo ještě schopen prokázat, že viry jsou opravdu infekční a že splňují podmínky Kochových předpokladů, které jsou základní kámen hodnocení infekčních nemocí.

Kochovy předpoklady jsou:

 • Mikro-organismus musí být pozorován v každém případě té stejné nemoci;
 • Musí být izolován a pěstován v čistém prostředí;
 • Když je tento čistý vzorek naočkován zdravým zvířatům, musí způsobit tu stejnou nemoc;
 • Mikro-organismus musí být možno z nemocného zvířete znovu získat.

Ne, nikdo nebyl schopen splnit tyto předpoklady, protože až do dnešního dne, virologové nikdy neizolovali jediný mikro-organický patogen. A protože ho nikdy neizolovali, PCR testy je ani nemohou zjistit. A tak namísto virů hledají malé kousky genetického materiálu z odumřelých buněk a tyto zlomky je možno najít skoro ve všem. Ovšem tyto částice nelétají vzduchem a nikdo je nemůže „chytit,“ tak jako nikdo nemůže „chytit“ nikoho jiného zranění.

Apoptóza je druh naprogramovaného úmrtí buněk, ke kterému dochází při jejich změnách (morfologie) a při jejich zničení. Naše buňky umírají na denní bázi. Každý člověk ztratí asi 50 až 70 miliard buněk každý den, kvůli apoptóze. Buňky mohou zahynout přirozenou smrtí, anebo mohou být zničeny hladověním, nevyrovnaností pH systému, mentálními starostmi a stresem, vlivem jedů nebo těžkých kovů a z jiných důvodů. Hynou v obrovském množství, ovšem zároveň jsou nahrazovány buňkami novými. Říká se, že každých sedm let máme zcela nové tělo!

Jak buňky hynou, jejich DNA a RNA materiál se rozbije na tisíce malých částeček, které nemohou být použity na vytvoření nových buněk a tak jsou jako odpad odstraněny z našich těl. Tyto částice genetických DNA a RNA soustav, obaleny zbytky bílkovin z mrtvých buněk jsou to, čemu dnes říkáme viry.

Bakteriím se někdy říká mikrozymy, což je skupina mikro-organismů, která zahrnuje i fungus a tyto pojídají zbytky mrtvých buněk. Tyto částice jsou něco jako úklidová četa našeho organismu. Až sní všecek odpad, pak vyjdou z těla ven. Ale nikdy není tento proces opačný, že by do nás vnikly zvenčí.

Když je tělesný organismus něčím otráven, pak dochází k ještě většímu hynutí buněk a mikrozymy nejsou schopny všecek odpad odstranit. Přebytek těchto látek pak pronikne do krve a bílé krvinky jsou upozorněny na tuto skutečnost. 60% našich bílých krvinek jsou tak zvané neutrofily. Tyto buňky prvně analyzují škodlivé látky, neboli „antigeny“ v krvi, aby si proti nim mohly vyrobit protilátky, neboli „antibodies“ stejného druhu. Protilátky způsobí, že se škodlivý materiál slepí a neutrofily je pak do sebe vsáknou asi tak, jak to dělá vysavač.

Jiná teorie říká, že první produkt buněčného rozkladu jsou naše vlastní mýdlová rozpouštědla, vytvořená na bázi bílkovin přímo uvnitř buněk. Tato rozpouštědla jsou vypuštěna do krve, aby napřed pročistila všechen odpad a zneutralizovala jedy, v případě, že je prostředí příliš nebezpečné pro bakterie, které by takový zásah nepřežily.

Konečná část takové čistky, kdy jsou bakterie a viry odstraněny s těla se děje pomocí rýmy, chřipky, nebo běžného nachlazení. Toto všecko jsou znaky naší toxicity, která dosáhla takové šíře, že bakterie, bílé krvinky, bílkovinová mýdlová rozpouštědla a do jisté míry i někteří paraziti a fungus museli provést jakýsi druh jarního úklidu. Ovšem jestliže dojde k takové toxicitě, která by všecky tyto částice zničila, pak musí vypomoct viry a ty odstraní nebezpečný materiál.

 

Jak mohou viry pomoci?

Jestliže jsou viry zapotřebí, pak celý proces probíhá následovně: prvně, virální bílkovinové částice, které jsou v buňkách obsaženy, jsou aktivovány. Náš genom určí, jaký typ virů je zapotřebí k očistě těla. Virální bílkovina se pak přemístí do buněčného jádra, kde jsou postupně potřebné viry vytvářeny. Hotové viry opustí jádro, ale zůstávají v buňce, zatím co dochází k vývoji jejich DNA nebo RNA. Když je buňka plná virů a nemůže je už dále udržet, pak dojde k jejímu roztržení a viry se vyrojí ven. Natržená buňka ale není zničena a snadno se zahojí.

Tato skupina virů bude v činnost 72 hodin. Ke konci, když je již vyčerpána, buňky vyrobí další skupinu, s rozdílným očistným mechanismem. Druhá četa virů odstraní to, co ta první nezvládla.

Když je velké množství škodlivin vypuzováno z těla spolu s viry a jinými pomocnými mikro-organismy, které je do sebe obsáhly, pak vyjdou ven skrze kýchání, kašel, pot, vyměšování a také skrze horečku. Očistné orgány jsou:

 • Pokožka a moč – odstraňují přebytečnou vodu a soli;
 • Plíce – odstraňují přebytečnou vodu a kysličník uhličitý;
 • Játra – odstraňují žlučové pigmenty, které mohou být zpozorovány ve stolici;
 • Ledviny a moč – odstraňují přebytečnou vodu a soli.

 

Současná teorie, která nemůže být pravdivá

Podle současného názoru, během virálního napadení dopraví infekční viry injekčním způsobem genetický materiál do buněk svého hostitele a změní jejich metabolismus natolik, že začnou produkovat další viry. Viry se dále připojí k bakteriím a rovněž je injekčně infikují genetickým materiálem, který vyprovokuje výrobu dalších virů. Když jsou všecky tyto viry vypuzeny z mrtvých bakterií, pak infikují další buňky.

S tímto výkladem je hodně věcí v nepořádku. Předně, jak mohou viry vpíchnout genetický materiál do buněk a do bakterií, když jsou podle té stejné teorie neživé? Jak mohou buňkám a bakteriím předat svůj vlastní genetický materiál, když nemají metabolismus? A že jsou vypuzeny z mrtvých bakterií – co ty bakterie zabilo?

 

Existuje pouze jedna nemoc a to je toxemie (otrava)

Měli bychom si uvědomit, že příznaky otravy alkoholem jsou skoro stejné jako příznaky běžné chřipky, protože při otravě alkoholem, která rovněž není nakažlivá, dochází rovněž k vypuzování velkého množství jedů z těla. Podobnost tohoto mechanismu s různými jinými nemocemi ukazuje na nevyhnutelnou skutečnosti, že je pouze jedna nemoc, která ale může zasáhnout různé orgány, čímž vytváří možnosti pro odstranění škodlivých látek z těla. Tato nemoc je toxemie. Je to ve skutečnosti snaha našeho organizmu o odstranění jedů, za účelem obnovy zdraví.

 

Proti toxemii není možno očkovat a stejně tak proti ní nejsou žádné léky.

Proč farmaceutické firmy věří svým vlastním nesmyslům? Na to je snadná odpověď: protože jsou v tom podporovány celou lékařskou vědou. Nakonec, 97% všech vědců souhlasí s názorem těch, kteří přispívají na jejich výzkumný projekt. Neboli – souhlasí s názorem těch, kdo je platí. A jak již bylo řečeno, od studentů lékařství není očekáváno, že se budou ptát otázky, týkající se studijního materiálu.

V r. 2001 dokázal kanadský astronom Ken Tapping, že epidemie chřipek za posledních 300 let byly v souladu s vrcholky sluneční magnetické aktivity a to na podkladě 11-letého cyklu. Rovněž bylo zjištěno, že rozšíření chřipek probíhalo obrovskou rychlostí přes velké vzdálenosti během pouhých pár dnů, což je velmi obtížné vysvětlit teorií o nakažlivosti, kdy se nemoc šíří od člověka k člověku. My všichni jsme električtí tvorové a jako takoví jsme součástí celosvětového elektrického pole. Všichni si vyrábíme svoji vlastní elektřinu, která polarizuje ruce a nohy záporně vůči míše, zatím co trup je kladný. Se záporně polarizovanýma nohama se pak pohybujeme po záporně polarizované Zemi.

Od dob, kdy byla na světě zavedena elektřina, spolu s použitím střídavého proudu, byla přirozená magnetická aktivita naší Země potlačena. Toto rovněž způsobilo mnohem více chřipkových epidemií než dříve. Tak na příklad, zavedení radia v r. 1918 vyprodukoval tak zvanou španělskou chřipku, která byla značně podpořena očkováním. Celosvětově tato chřipka zanechala asi 500 milionů nemocných a 50 milionů úmrtí. Radary v r. 1957 způsobily tak zvanou asijskou chřipku, která zabila 1,5 až 2 miliony lidí. První satelity v r. 1968 způsobily tak zvanou Hong Kongskou chřipku.

Každý další krok v zavádění elektřiny a dnes s přídavkem bezdrátové technologie, přináší s sebou chřipkovou epidemii, nebo lépe řečeno příznaky podobné chřipce. Dnes už jsme došli tak daleko, že máme sezónní chřipku každý rok. Toto všecko (a mnohem více) je popsáno v knize, kterou napsal Arthur Firstenberg a která se jmenuje „The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life” (Neviditelná duha: Historie elektřiny a života). Nakladatel: Chelsea Green Publishing, Vermont & UK, 2017, 2020.

V poslední době, s použitím 5G technologie, která je napůl tajně instalována po celém světě (ale ne v bohatých, oddělených částech), příznaky, podobající se chřipce jsou hojné. Elektro-magnetické vlny přímo ovlivňují náš buněčný základ, kde způsobují nevyváženosti takového rozsahu, že naše buňky musí používat viry (exosomy) na vyčištění a odstranění škodlivého materiálu, který je tímto způsobem vytvořen.

Pulzující milimetrové vlny jsou schopny dodat jedy do našeho organismu a ničí jak náš imunitní systém, tak i nervovou soustavu. Už i 4G technologie je známa tím, že způsobuje rakoviny, leukemii a jiné nebezpečné nemoci, včetně neplodnosti a genetických změn. Vojenské sonary, nainstalované na lodích zabíjí mořské živočichy. Pro bližší popis, obraťte se na můj starší článek s názvem “Že by bylo ještě něco jiného, co způsobuje tolik onemocnění a tolik úmrtí?“

 

Chřipka NENÍ nakažlivá

Byly provedeny četné pokusy, které zkoušely dokázat nakažlivost chřipky a jiných nemocí skrze blízký kontakt a kapičky hlenů, ale všecka tato snaha se ukázala bezvýsledná. Do dnešního dne nebyli virologové schopni předložit jeden jediný důkaz, že se chřipka šíří skrze kontakt mezi lidmi. Byly pokusy se zvířaty a s lidmi, ale teorie nakažlivosti nebyla nikdy dokázána.

Při jednom takovém pokusu, kdy posbírali všecko, co nemocní vykašlali a dokonce přidali i hleny z nosu a tekutinu z očí a tuto směs dali zdravým lidem formou injekcí – nikdo z nich neonemocněl. Vytírali jim tím nos, oči a hrdlo a přesto, žádný z nich neonemocněl. Pak nechali nemocné sedět spolu se zdravými a povídat si a dokonce došli tak daleko, že nemocní museli dýchat do hrdla těch zdravých a přesto, žádný z těch zdravých neonemocněl.

Obrna byla testována podobným způsobem samotným Státním zdravotním oddělením státu New York během epidemie obrny v r. 1949. Použili jak lidi, tak i zvířata. Zdraví byli vystaveni vlivu nemocných, jejich hrdla a nosy byly průběžně potírány tím, co ze sebe vydávali nemocní, což mělo obsahovat viry. Ale ani jeden případ obrny nebyl tímto způsoben.

Takže se zdá, že ta nejnakažlivější nemoc je mentální nemoc, kdy se všichni hromadně bojíme nějaké vymyšlené, údajně nakažlivé choroby. A přitom ta jediná nemoc je toxemie, která není vůbec nakažlivá.

Dr. T.C. Fry říká, „Při zánětech, jedy se obvykle shromažďují v některém orgánu, nebo v jednom určitém místě, kde čekají na hromadné odstranění. Toto místo se zanítí kvůli neustálému dráždění škodlivým materiálem. Když takový zánět existuje, říkáme, že se jedná o „tidu,“ jako na příklad apendicitida (zánět slepého střeva), tonsilitida (zánět mandlí), hepatida (zánět jater) nebo nefritida (zánět ledvin). Koncovka „tida“ je obvykle přidávána ke jménu zaníceného orgánu nebo tkáně. Tyto zvláštní patologie vzniknou pokaždé, když si naše tělo zvolí odstranit přílišné množství škodlivých látek skrze určitý orgán. Zatím co pacient pokračuje ve svém ničení, jeho tělo se snaží vypudit ven škodlivé látky skrze zasažený orgán.“

Zánět je obranná činnost našich těl proti životu-ohrožující situaci. Naše vlastní těla to jsou, která způsobují horečku. Je to důkaz o zvýšené a intenzivní snaze, vyvíjené na vyčištění a opravu. Nadměrná energie, která je na tuto činnost potřebná, je používána na úkor energie, normálně používané na trávení, pohyb, přemýšlení a jiné činnosti. Zde se jedná o snahu našeho těla uzdravit se a když lékaři nesmyslně předepíšou antibiotika, přičemž viní bakterie namísto jedů, pak nám vlastně ubližují a sabotují naše uzdravení.

Až po třech dnech trvání horečky je doporučováno ji snižovat.

Takže viry jsou odpadní látky buněčného rozkladu. Jsou to jedy, stejně jako je jed moč, nebo fekálie. Na jejich odstranění z těla je používáno tak zvané nachlazení, nebo chřipka. Tyto nemoci nejsou nic jiného než snaha našeho organismu dostat ven kyselý odpadní produkt.

Odpadní látky mohou být i jiného druhu, jako na příklad:

 • Metabolický odpad (kyselina mléčná),
 • Dýchací odpad (kysličník uhličitý),
 • Odpad životního prostředí (vodíkový arsen, kysličník uhelnatý),
 • Odpad z potravin (glyfosáty, neboli Roundup a jiné chemikálie z potravy).

 

Jak s tím souvisí Koronavirus? A vůbec – kde je Koronavirus?

Americká organizace CDC (Center na ochranu zdraví) říká, že koronavirus není k dispozici. Jejich spis, nazvaný „Nový koronavirus, okamžité testování pomocí RT-PCR diagnózy“ (CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel), který nese datum 13. července 2020 říká na straně 42 v části, nazvané “Performance Characteristics,” že:

„Protože žádné množství izolovaného viru 2019-NCOV není v současné době k dispozici, diagnostické testy, navržené na jeho zjištění byly prováděny s pomocí charakterizovaných zásob in vitro přepsaného RNA v plné délce … přidané do roztoku, který obsahoval lidské A549 buňky a virové transportní medium (VTM) za účelem napodobení klinického vzorku.“

Zde je použita kryptická mluva, které ne každý rozumí. Co je na příklad míněno „přepsaným RNA?“ To znamená, že se jedná o syntetický (umělý) genetický materiál, který má být údajně stejný jako ten, který má virus. Jak mohou vědět, že je stejný, když zmíněný virus nikdy nikdo neizoloval? Kdoví! A jak získali tento syntetický virus a jakým způsobem? Kdoví!

A přesto se najdou lidé, kteří argumentují, že i když nikdy ten virus neměli, že to neznamená že nemáme pandemii! Jó, v pořádku, chlapci a děvčata. Jenže ta pandemie je mediální, politická, finanční, psychologická, ale ne zdravotní.

Takže uměle vyrobený genetický materiál je dále smíchán s jiným genetickým materiálem z lidských A549 buněk – jenže A549 buňky jsou adeno-karcinogenní lidské alveolární bazální epiteliální buňky! Oni používají rakovinné buňky z plicních sklípků, což znamená rozkládající se, odumírající, buňky, které smíchali dohromady s virovým transportním mediem, což je v podstatě vývar z hovězího masa s přidanými antibiotiky a anti-fungálními látkami.

A to je, jak navrhli PCR test! Je to hnusné, odpuzující a naprosto šílené! Tady zkoušejí zjistit přítomnost údajného koronaviru z netopýra a používají k tomu materiál z rakovinných lidských plic a z nemocných kravských buněk, které jsou otráveny antibiotiky a jinými chemikáliemi.

Ještě ke všemu, celý dokument je datován 1. prosince 2020, ale Katalogové číslo je 2019-nCoVEUA-01. To znamená, že tento 80. stránkový spis vyrobili už v r. 2019, když ještě nebyla žádná pandemie a nikdo ani neznal toho budoucího strašáka: Covid-19.

 

Neexistuje izolovaný virus Covidu-19 ani žádný jiný infekční virus

Britská vláda přiznává, že neexistuje izolovaný Covid-19 virus a píšou to dokonce na jejich oficiální stránce. Poslali dopis různým vládám a laboratořím, kde se dovolávají pomoci, když zkouší vypátrat, jestli někdo nemá nějaké studie, které by potvrdily existenci tohoto viru. Chtějí jak studie, tak jakékoliv jiné informace, ale neobdrželi nic, protože žádné takové informace nejsou. Nikdo ještě Covid-19 virus neizoloval a po pravdě, nikdo neizoloval ani žádný jiný virus.

Dr. Stefan Lanka vypsal odměnu 100 000 Euro tomu, kdo může dokumentovat existenci jakéhokoliv izolovaného viru – zatím se nikdo o tuto cenu nepřihlásil.

Do dnešního dne nebyli virologové schopni izolovat SARS virus z nemocného člověka, z netopýra, nebo z jiného zvířete a ani nebyli schopni přijít s neporušeným a kompletním genetickým řetězcem tohoto viru. Jejich představa o složení genetického řetězce rovněž nebyla nikdy potvrzena. I když je pravda, že existuje velmi jednoduchý způsob pro zjištění délky genetické řady, tak nebylo možno tímto způsobem dokázat existenci a přítomnost celkového genetického řetězce SARS viru, ani žádného jiného viru.

 

Jak to, že jsme vůbec na existenci Covidu-19 uvěřili?

Uvěřili jsme na Covid-19, když jsme viděli, jak v Číně padají lidé z ničeho nic na zem a třesou se jako osika. Ale nikde jinde ve světě neměl nikdo tyto příznaky, což nám nedošlo. Jak jsme tomu pak mohli vůbec uvěřit? A vůbec, bylo to, co se dělo v Číně skutečné, anebo to byla jen součást propagandy, jednoduchý divadelní trik?

Dr. Andrew Kaufman odhaluje, jakým způsobem byl ‚důkaz‘ o existenci viru získán: „Vzali nějakou tekutinu z plic nemocných lidí a z tohoto nechutného vzorku, který obsahoval nejrůznější odpad a který byl v podstatě rozkládající se tkáň z nemocných lidí, z toho sekvencovali malé kousky. Pak porovnali tyto kousky s tím, co získali stejným způsobem z jiného viru, který rovněž nebyl izolován (přečištěn) a našly nějaké shody.“ Tak málo stačilo.

Z Austrálie přišlo tvrzení, že se jim podařilo izolovat SARS-CoV-2 virus z 58. letého člověka z Wuhanu v Číně. Jejich zpráva, nazvaná „Růst, vizualizace a globální sdílení SARS-CoV-2 viru“ (Growth, Visualisation, and Global Sharing of SARS-CoV-2 virus) říká: „Elektronkové mikrografické snímky rozporcovaných VERO/hSLAM buněk ukazovaly cytoplazmické vesikuly, vázané na membránu, které obsahovaly částice koronaviru. Po několikaterém pokusu získat viry s charakteristickými špičatými povrchovými bílkovinovými hroty bylo zjištěno, že přidáním trypsinu do buněčné směsi bylo možno okamžitě upravit morfologii (zjev) viru.“

Přeloženo do srozumitelné řeči, zde přiznávají, že našli částice čehosi, co považovali za koronavirus, ale nevypadalo to přímo jako kresby všech grafiků světa (co jsou všude vystavovány), protože to nemělo ony známe hroty. Tím, že přidali trypsin, což je enzym slinivky břišní, který rozpustil části bílkovinového povrchu a zanechal občasné špičaté tvary, to celý zjev zlepšilo. Neboli – pak to vypadalo víc jako počítačové obrázky.

To je způsob, jak je dnešní věda vytvářena: pomocí falšování, zkreslování a lží.

Ta stejná zpráva podává jakousi historii viru. Údajně má virus více než 99.99% shodnou sekvenci s veřejně dostupným SARS-CoV-2 genomem z Wuhanu. Podle takového vychloubání by si někdo mohl myslet, že existuje celých 30 tisíc párů genomu z Wuhanu, které – překvapivě – jsou shodné s genomem, získaným v Austrálii.

 

Počítačová výpomoc

Ve skutečnosti, co udělali, zadali tento úkol počítači. Vložili do něho vzorek a zadali požadavek, aby počítač vyhledal potřebné. A protože už měli asi 50 milionů úlomku buněčného RNA od člověka z Wuhanu, počítač si z nich mohl vybrat co bylo potřeba a seřadit jednotlivé informace tak, aby byly stejné jako zadaný vzorek. Toto se dá lépe vysvětlit tím, že si představíme, že počítač dostal jako vzorek text divadelní hry „Hamlet.“ Pilně se dal do práce a ze všech těch milionů úlomků, které měl k dispozici, dal dohromady přesnou kopii této divadelní hry s přesností na 99.99%. Pouhá 0.01% chyba, ke které došlo, byla zanedbatelná.

Ale řekněme, že zadáte počítači jinou předlohu, tentokrát to bude „Macbeth.“ Samozřejmě, počítač je schopen i tento text sestavit, nakonec má 50 milionů úlomků, ze kterých si může vybrat. Jednou za čas udělá i počítač chybu. ale ten rozdíl 0.01% je opět zanedbatelný. Ovšem to je důvod, proč máme tolik mutací tak zvaného viru.

Různé studie, publikované v lékařské literatuře popisují správný postup při izolaci a charakterizaci genomu. Ale kde ten genom vezmou? Získají ho tím stejným způsobem, že vezmou hromadu částic, vloží tyto informace do počítače a pilný digitální pracovník vytvoří to, čemu říkají „in silico“ genom. Pak tento in silico genom standardizují proti prvnímu SARS viru, který byl získán tím stejným způsobem, s použitím in silico genomu, získaného z in silico viru.

Co znamená význam „in silico?“ To znamená teoretický, imaginární, pomyslný, nebo domnělý. Žijeme ve světě fantazie, který se obléká jako věda.

Takový genetický materiál, který testují, je možno najít v genetické databázi. Jedna z hlavních sekvencí, která je nejčastěji na tyto testy používána je shodná s 90 lidskými sekvencemi a dalšími 90 sekvencemi mikrobů, fungusu a jiných organizmů. Takže naši vědci ve skutečnosti testují kousky genetického materiálu, o kterém vůbec neví odkud přišel.

Takže když to celé shrneme, tak není ani jedna studie a nikdy nebyla tohoto viru, nebo kteréhokoliv jiného viru, která by používala správně izolovaný a správně sekvencovaný virus. A jestliže nemůže být virus správně izolován, pak není absolutně možno dokázat, že způsobuje nemoci, které jsou mu připisovány.

Tisková agentura Reuters News, což je největší dodavatel zpráv (když ne ten jediný) je vlastněn firmou Thomson Reuters, která je v partnerství s firmou BlackRock (finanční plánovaní a investice) a vlastní 8% akcií firmy Pfizer a 6.8% firmy AstraZenca. Reuters pilně propaguje falešné historky o všech těch nebezpečných, zmutovaných a nakažlivých odrůdách Covidu-19, které zabijí miliony lidí, pokud nejsou očkováni. Lživě tvrdí, že viry neustále mutují a že je to činí horší a horší a straší nás s novými druhy po celém světě.

Lži a lži, hnusné, zrádné lži. Skoro to vypadá, že se tito lidé za to ani nestydí.

 

Autor: Jane K.

Zdroj: http://www.nwoo.org/

Odeslat komentář