JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Česká vláda a Česká justiční mafie jedno jest

ČESKO: Současné kroky vlády se mohou nepříjemně projevit v následujícím vývoji naší republiky.

Nynější vláda jedná s částečným souhlasem Parlamentu. Nejedná podle výsledků šetření Ústavu zdravotnických informací (ředitel Ladislav Dušek). Tím, že klade nepřiměřený důraz na ochranu všech občanů před koronavirem, oslabuje možnost zdravotní ochrany v budoucnu. Hospodářské ztráty v současnosti se mohou v budoucnu několikanásobně projevit jak v ekonomice, tak na zdraví celé společnosti. Obzvláště těch občanů, kteří jsou nyní dětmi. Neprojdou přirozenými stadii získávání imunity.

V právním státě je moc soudní nadřazená moci výkonné. Všechny spory se řeší jednotným způsobem. Soudce na základě platných právních norem rozhoduje, zda má žalobce pravdu. Existují pouze dvě možnosti, jak může soudce rozhodnout. Buď žalobci přizná pravdu, nebo žalobu zamítne. Soudce, který jednou konkrétní spor rozhodl, už se nikdy nesmí tímto sporem zabývat. To je základní princip spravedlivého rozhodování, známý víc než dvě tisíciletí. V monarchiích (císařství) má absolutní moc monarcha. V konstituční monarchii se i monarcha podrobuje zpravidla Parlamentu, nebo Ústavnímu soudu. Ústavní soud bývá složený z občanů, kteří mají všeobecnou úctu. Pravdivý výrok soudu musí být schválený všemi členy poroty. Pouze jednomyslný výrok ústavních soudců je pravdivý.

Náš Ústavní soud nejedná podle zásad právního státu. Zjistil stovky nespravedlivých rozhodnutí soudů, ale tyto soudy sám nerozhoduje, ani neruší právní normy a postupy, které nespravedlnost způsobily. To je pozůstatek totalitního rozhodování soudců. Počet a volba soudců Ústavního soudu by se měl vrátit do podoby, která platila v První republice.

Výjimečný stav, který uplatňuje současná vláda, by měl být okamžitě zrušený. Není nejmenší důvod chránit děti, protože naše lékařská věda pracuje spolehlivě. Zákroky vlády pouze ochromují chod ekonomiky, žádný přínos nepřinese. Dostatečný počet zdravotních lůžek je zárukou toho, že případná epidemie bude rychle zastavená.

Množství občanů v dluhové pasti je důsledkem činnost „občanů s právnickým vzděláním“ v Parlamentu. Místo spravedlivého soudnictví máme stát, který lze označit jako justiční mafii. Vysoké školy neuznávají princip pravdy (čili spravedlnosti). Není pochyb o tom, že premiér má sklon k direktivnímu řešení sporů. Díky tomuto přístupu se republika dostala z marasmu polistopadových stran. Velkým přínosem vlády by bylo, kdyby stanovila maximální úrok, který může poskytovatel úvěru požadovat. Tím by Hnutí ANO splnilo cíl, který voličům slíbilo někdy v roce 2013: „K soudu bude občan chodit pro spravedlinost“.

Karel Januška

Odeslat komentář