JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Christina Lin/Asia Times: Spojené státy outsourcovaly výzkum Koronaviru v čínském Wu-chanu

USA/ČÍNA: V roce 2015 si USA v Číně financovaly doma zakázaný typ výzkumu, který se týkal genetické úpravy virů k posílení jejich nakažlivosti a smrtelnosti.

Americké Národní ústavy pro zdraví (dále NIH) financovaly podle nového článku britských novin Daily Mail výzkum koronaviru u netopýrů částkou v rozsahu 3,7 milionů dolarů, a to ve wuchanském Ústavu pro virologii, uvádí článek Christiny Linové pro Asia Times.

V USA bylo v roce 2014 uvaleno moratorium na výzkum, který se věnoval změně patogenů tak, aby se dosáhlo vyšších smrtelných účinků na člověka a nakažlivosti. Důvodem pro moratorium v USA byly obavy z možné pandemie v případě, že by se geneticky upravené patogeny dostaly mimo laboratoře. Konkrétně se reagovalo na nehody v americkém Centru pro kontrolu nemocí a jejich prevenci v červenci 2014. Podle vnitřní zprávy Centra pro kontrolu nemocí a jejich prevenci došlo totiž ke špatnému dodržování procedury vědci v laboratoři a k řadě dalších problémů, konkrétně pak v laboratoři, která se věnovala výzkumu antraxu (sněti).

Hazard suits worn by researchers at the Wuhan Institute of Virology’s specialist laboratory, the only facility on the Chinese mainland equipped for the highest level of biosafety. Photo: Handout

Ochranní obleky, které nosí výzkumníci ve specializované laboratoři Wuhan Institute of Virology, jediné zařízení na čínské pevnině vybavené na nejvyšší úroveni biologické bezpečnosti

Následkem byl zákaz provádění podobných výzkumů v USA, tedy konkrétně ukončení federálního financování výzkumu nemocí chřipky, MERS a SARS; výzkum měl umožnit využití těchto nemocí jakožto zbraní.

Dr. Anthony Fauci, který dnes vede americkou skupinu pro boj s koronavirem a je také ředitelem Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci, outsourcoval tento typ výzkumu do Číny, konkrétně do wuchanské laboratoře – a to v roce 2015. Tato laboratoř je nyní centrem vyšetřování jako potenciální zdroj nového koronaviru a jeho celosvětové pandemie.

Je pravděpodobné, píše dále Linová, že také ve wuchanské laboratoři došlo k problémům s bezpečností. Diplomatické dokumenty USA v roce 2018 obsahovaly varování ohledně bezpečnosti laboratoře ve Wuchanu a požadovaly patřičný zásah.

V současné době se USA snaží učinit Čínu zodpovědnou za pandemii koronaviru, zahájily již vnitřní vyšetřování a k tomuto účelu budují také mezinárodní koalici. U soudů v USA i u Mezinárodního trestního soudu leží žaloby, které Čínu obviňují z využití koronaviru jako biologické zbraně. Wuchanskou laboratoř prověřují také tajné služby USA. Některé veřejné osobnosti v USA (například moderátor Lou Dobbs v televizi Fox) zastávají přesvědčení, že v případě, že se najdou důkazy ohledně čínského zneužití viru jako biologické zbraně, by měly Spojené státy vyhlásit Číně válku.

Je otázkou, jaké právní důsledky by měla zpráva o tom, že virus opravdu pochází z wuchanské laboratoře, když zde Spojené státy outsourcovaly a financovaly výzkum. Linová pak upozorňuje na to, že na výzkum tohoto typu (genetická úprava patogenu) platilo v USA moratorium, takže se nabízejí etické otázky ohledně jeho outsourcování jinam a využití federálních zdrojů (jejichž využití bylo na tento typ výzkumu v té době zakázáno).

Další otázkou je, zda nějaký typ viru nemohl uniknout také z amerických laboratoří, kde byl tento výzkum patogenů obnoven v roce 2017 bez toho, aby se nejprve vyřešily bezpečnostní problémy laboratoří.

Americké laboratoře pokračují od roku 2017 ve vývoji těchto monstrózních patogenů. Donald Trump nyní vyšetřuje americké financování wuchanské laboratoře z roku 2015 v rozsahu už zmíněných 3,7 milionů dolarů. A republikánský kongresman Matt Gaetz žádá, aby bylo americké financování čínského výzkumu ukončeno.

Větší dohled a kontrola nad laboratořemi, které provádějí podobné typy výzkumu, jsou podle Linové nutností. V současnosti dochází v USA ke kontrolám laboratoří, kde se tento typ výzkumu provádí s ohledem na rizika pro veřejné zdraví.

Vývoj vakcíny a epidemiologický dohled nejsou ale automaticky pod kontrolou amerického ministerstva zdravotnictví a lidských zdrojů a dalších agentur. V případě smrtelné pandemie COVID-19 je to pravděpodobně dost nebezpečná chyba, která by mohla být podle autorky zneužita v případě absence dohledu. Pro budoucnost je takový dohled nutností právě proto, aby se tak chránilo veřejné zdraví.

Odeslat komentář