JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

DAVID ICKE: CO PŘIJDE PO COVIDu

David Icke začíná 3.5 hodinový rozhovor s Brianem Rose tím, že zdůrazňuje, že se nikdy nesmíme cítit jako oběť. Jakmile se cítíme jako oběť, pak předáváme svoji moc někomu jinému a ten nad námi vládne. Je to velice ponižující situace. Video ZDE.

Na začátku této nesmyslné koronavirové epidemie nám bylo řečeno, že musíme zůstat sedět zavřeni doma, jinak bychom zabíjeli druhé. A pak najednou tisíce a tisíce protestují, jeden těsně vedle druhého a to nevadí? Tito lidé svou blízkostí neškodí druhým? I když se to nezdá, tak obě tyto situace mají jednu věc společnou: slouží té stejné agendě a proto je promíjen jak jeden, tak i druhý extrém. Jak karanténa, tak i protesty slouží tomu stejnému, což je „rozděl a panuj.“ Chtějí nás rozdělit, popudit jednoho proti druhému, aby nás mohli lépe ovládat. Je těžké ovládat jednotný dav, který má stejný cíl a záměr. Ale je snadné ovládat oddělené jedince a to jasně vyjadřují i roušky: oddělení jednoho od druhého, zákaz komunikace, zákaz kontaktu, zákaz diskuze.

A teď ještě 1200 lékařů a mediků podepsalo nesmyslný dopis, že jedině protestováním za BLM získáme imunitu proti koronaviru, zatímco jakékoliv jiné protesty nám tuto imunitu neposkytují, což je dětinsky směšné. Ale jim to prošlo, protože to je další krok k orwellovskému diktátorskému státu, popudit jednotlivé části populace proti sobě.

Jestliže chcete ovládat velké množství lidí, popuďte jednoho proti druhému a budete to mít snadné. Označte je štítky, jeden bude černoch, druhý bílý, další komunista a máte roztříštění populace jisté. A když nás dostanou na kolena, to je ještě větší roztříštění. Proto říkat, že všechny životy jsou stejně cenné, je považováno za rasistické, protože nás to sjednocuje. A naše sjednocení je pro ty, co nás ze zákulisí ovládají, to největší nebezpečí.

My všichni vidíme a chápeme pouze velmi malou část celkového viditelného pásma. Snad nějakých 0.26% celkové frekvence. Ale při smrti lidé prožívají obrovské rozšíření chápavosti a to jen kvůli tomu, že opustili tělo, které je omezovalo. A pak chápou i to, že každý z nás jsme pouze jiné vyjádření toho stejného vědomí, té stejné spirituální podstaty.

Zároveň jsme vedeni k tomu, abychom brali různé lidské skupiny jako jeden celek, jakoby ti, kteří tyto skupiny tvoří byli opravdu všichni stejní. Policie je jedna skupina, BLM je jiná skupina. Jedni jsou dobří, jiní ne. Takto je opět možno lidé rozdělit a označit je různými štítky. Ale zkuste posuzovat jednoho člověka, bez ohledu na barvu jeho kůže, bez ohledu na jeho minulost, na jeho znalosti, příslušnost k politickým spolkům – takového jednotlivce nijak rozdělit nemůžete.

BLM převzalo 6 městských bloků a tím vytvořilo chaos. Kde je chaos, tam vznikne i prázdno a něco tuto prázdnotu brzy zaplní. To se taky stalo a vznikla hierarchie a ta bude zaplněna ozbrojenými bojůvkami. Albert Pike, známý americký zednář napsal už kdysi dávno v dopise svému kolegovi v Italii Giuseppe Mazzinimu, že „budou vypuštěni nihilisté.“ A tady je máte. Toto bylo učiněno jen za tím účelem, aby veškerá naše pozornost byla zaměřena na tyto elementy a abychom si tím pádem nevšímali jak je na nás natlačeno orwelliánské, globální, fašistické, technokratické diktátorství.

BLM má pouze dva hlavní úkoly: pěstovat v lidech strach a aby se chaos, který vytvořili v Seattle, co nejvíce rozšířil. Soros zkouší dostat ven z vězení nebezpečné zločince, aby se přidali k protestujícím. Soros a kult boháčů, ke kterému patří, zkoušejí zároveň zničit rodiny, aby děti připadly státu a tento je mohl vychovat podle svých vlastních cílů a plánů. Tento tajný kult, toto 1% všech obyvatel naší planety, se sestává ze samých bělochů, ale k vykonávání špinavé práce používá černochy, které navedli, že vedou válku proti bílým. Ale ve skutečnosti BLM a Antifa vedou válku proti celém zbytku světa, ať už jsou to bílí, černí, žlutí, či jacíkoliv.

Problém je, že toto je snaha zbavit lidi volného výběru. A volný výběr se rovná svobodě. Čím více možností máme, tím více jsme svobodní. Jenže tak, jak to je současně nastaveno, tak nemáme výběr skoro žádný a to proto, že k tomu jsou rovněž potřeba peníze. Tento tajný kult chce dostat všecky lidi do stejné situace: bez výběru, bez možností, bez peněz. Proto nás ženou do války jednoho proti druhému. Sám Soros se vyjádřil, že je mu jedno jaké následky jeho činy budou mít; on to všecko dělá jen proto, aby na tom vydělal.

Od nás je očekáváno, že budeme věřit oficiálním pohádkám, jak jsou nám předkládány. Ale kdo získává na tom, že těmto nesmyslům budeme věřit? Kdo získává na tom, že budeme věřit všemu, co nám předkládají v televizi (když 96% veškerých světových medií je vlastněno šesti lidmi)? Získávají pouze ti, kteří nás chtějí rozdělit za tím účelem, aby nás mohli snadněji ovládat. A když se miliony lidí nechají bez protestu donutit k tomu, aby se uzavírali doma jen proto, že jim to tahle nepatrná skupinka lidí přes vlády a přes jejich media přikázala? Kdo tím získává? Odpověď je jasná, získává ta nepatrná skupinka, která nám to přikázala. A získávají, i když si dáme náhubek a budeme se společensky distancovat, protože tím veškerá diskuze končí a lidé se bojí jeden druhého. A přitom úmrtnost na tuto chřipku je 0.26% a my kvůli tomu máme ekonomickou katastrofu, lidi bez zaměstnání, bez příjmu a bez vyhlídek a obrovské množství obchodů, které už nikdy znovu neotevřou. Až nezaměstnanecká podpora vyprší, což nebude trvat dlouho, pak to bude úplná katastrofa.

A teď ještě navíc chtějí zavést sledování (tracing and tracking), což je dozor nad populací 24/7, neboli 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Pak přijde povinné očkování a to všecko kvůli 0.26%. Kdo na tom získává?

Tito lidé chtějí, abychom se báli jeden druhého, abychom měli neustálý strach před druhými lidmi. Nesmíme zapomínat, že naše děti vyrůstají v tomto strachu a nikdy se nebudou cítit volní ve styku s druhými lidmi, protože tato zkušenost z dětství s nimi zůstane na život. Jen tak na okraj, Dr. Rashid Buttar, další buditel lidstva, popisuje příhodu, kdy šel parkem a jednomu dítěti spadla rouška. Dítě začalo hystericky křičet: „já nechci zemřít, já nechci zemřít!“ Hrozné!

Tady hledíme na programování lidské společnosti neuvěřitelného rozsahu. A to všecko proto, že nás zkoušejí nafázovat s přístroji, s počítači a úplně nás odnaučit styku s jinými lidmi. Jedná se o obrovský a neslušný pokus o změnu lidského chápání světa a chápání druhých kolem nás. Na příklad ta hrozba klimatické změny, to je to stejné, jako korona virus. Lidé, propagující změnu klima říkají, že lidstvo je nebezpečné a mnozí by chtěli abychom přestali dýchat. A ti, co jsou za změnou klima jsou ti stejní, co operují koronou, omezením populačního růstu, očkováním a vším ostatním.

Říkají, že za účelem zachránění naší planety musí dojít k centralizaci moci a vlády na celosvětové bázi. Zkoušejí to docílit pomocí pandemie. Jakoby centralizace vlády a moci mohla jakkoliv přispět k lepším klimatickým podmínkám, k menšímu výskytu nemocí, nebo k čemukoliv jinému. Ne, centralizace přispěje pouze ke zvětšení chaosu. Podívejte se na Západ, jak se čím dál víc podobá Číně. A to, co je dnes Čína, to je plán pro nás všecky: digitální, politická, technokratická a militaristická diktatura.

Předně bychom se neměli rozdělovat na černé či bílé, ani jinak se označovat štítky s nějakou příslušností ke kterékoliv drobné menšině či většině. My všichni jsme vyjádření toho stejného vědomí, kteří v současné době prožíváme zkušenost buď v bílém těle, nebo v těle komunisty, v těle Asiata, nebo kohokoliv jiného. Barva kůže, příslušnost k určité politické straně, naše minulost, to všechno jsou pouhé zkušenosti, které jsme si vybrali, že je chceme prožít. To nemá nic do činění s námi samotnými, kteří jsme nekonečné uvědomění čehosi obrovského a nám zatím nepochopitelného. A přitom skoro všichni, tak jak tady jsme, tak jsme ovládáni tímto kultem, o kterém jen málo z nás ví a který nás všecky udržuje ve stavu strádání a nouze. Černí strádají a často mají nouzi. I my strádáme a často máme nouzi. Ve skutečnosti, to je, co nás všecky spojuje. Takže bychom měli zapomenout na povrchní rozdíly jako je barva kůže a podobné detaily a měli bychom se všichni starat o zlepšení naší vlastní ekonomické situace, což nám automaticky dá větší možnosti, větší výběr a větší svobodu.

A zatím jsme všichni oběti této hrstky psychopatů, kteří nás ovládají pomocí bídy a nouze. Tím pádem se cítíme bezmocní, což nás demoralizuje, zbavuje nás to moci a schopnosti něco proti tomu udělat.

Icke říká, že černoši si myslí, že světový systém je nastaven proti nim. To ale není pravda. Světový systém je proti všem lidem a nejradši by se nás všech zbavili. Jak k tomu ale došlo, že 1% populace, tento tajný kult má nad námi takovou moc, že nám přes naše zvolené představitele z pozadí vládne? To se stalo postupně, během mnoha staletí, kdy generace po generaci jim lidé předávali tuto moc. Když na nás uvalili nějaká omezení, přizpůsobili jsme se, čímž jsme jim dali svůj souhlas. My všichni, ať už máme jakoukoliv barvu pokožky, nebo jakékoliv politické přesvědčení, či jakoukoliv minulost, jsme se postupně přizpůsobili. A jak jsme se neustále přizpůsobovali, aniž bychom reptali, stěžovali si a i jinak odmítali uposlechnout, tak tím jsme zvyšovali jejich moc nad námi. V současné době to došlo tak daleko, že si necháváme líbit i nesmyslné požadavky, jako nošení roušek a uzamykání se doma, což jim dává jasný signál, že naše vlastní moc není skoro žádná a že už ji všecku přebrali oni sami. A teď tuto moc využívají proti nám.

Jestliže souhlasíme se vším, co nám jakákoliv Autorita přikazuje, aniž bychom se ptali na důvody, aniž bychom pátrali co je za tím, vyjádřili svůj nesouhlas, nebo se přímo bouřili, pak jsme otroci této Autority a ta si s námi může dělat co chce. Pak si vymýšlejí nesmyslné zákazy a příkazy. Můžete se sejít s jedním s rodičů v parku, ale ne v zahradě. A do zahrady nesmíte víckrát než jednou za den. S druhým z rodičů se můžete setkat až druhý den, ale nikdy ne s oběma zaráz. Musíte nosit roušku, jejíž póry jsou větší než kterýkoliv virus, takže je to naprosto zbytečné opatření a ještě navíc vdechujete svůj vlastní kysličník uhličitý a ne kyslík, což pro vás může mít po čase vážné zdravotní následky. A až k těmto následkům dojde, pak tomu budou říkat Covid-19. Všecky tyto nesmysly jsou jedna psychologická hra. Ti, kteří nás ovládají dobře ví, že čím větší hlouposti na nás nanutí a my to budeme bez reptání vykonávat, tím více se stáváme jejich poslušnými otroky a nakonec skončíme jako roboti.

Prý musíme nosit roušky ve veřejných dopravních prostředcích. A co když si celý vůz roušky sdělá, co udělají pak? Jak si myslíte že nás mohou donutit si ty roušky zase navléknout, když nás bude dostatečné množství v opozici? Nezapomínejte, že jich je necelé 1% a nás je ten zbytek do sta!

Tento nesmysl může brzy dojít tak daleko, že když organizace WHO prohlásí, že vědci rozhodli, že jedině přidělání uší jako má Mickey Mouse nás ochrání před virem a pak budou všude reklamy na Mickey Mouse uši – kdo asi tak je odmítne nosit? Pokud to budeme brát podle současné situace, tak asi nikdo. Už to, že jsme souhlasili, že naše děti musí být na hřišti oddělené, v křídou označených kruzích, už tím jsme se provinili. Proč nikdo neřekl, „naše děti nepůjdou do škol, pokud se s tímto nesmyslem neskončí.“ Pak by s tím museli přestat.

Je pravda, že už skrz to celé začínají někteří vidět. Ale to je pouze první krok. Vidět do toho můžeme stokrát, tady je potřeba proti tomu zakročit. Někteří by chtěli veřejně protestovat, ale takové protesty nejsou na nic. Lidé neustále protestují a nic tím nedocilují. A nic se taky nezmění, pokud s tím budeme nadále souhlasit. Musíme přestat spolupracovat s tímto systémem, protože toto je systém na naše zotročení.

Podívejte se třeba na to, jak lidé protestují a strhávají sochy, což je opět záměr onoho tajného kultu, který nás zkouší zbavit historie. I u nás, nejspíš věděli, že k nějakým bouřlivým protestům nás tak snadno nedonutí a tak tu sochu ruského maršála strhli sami. A co dali na její místo? Falický symbol. Všude vztyčují falické symboly. To jsou symboly tohoto kultu, který je na tak primitivní úrovni, že ještě vyznává falus jako svého boha, boha plodnosti, což většina světové populace vyřadila jako nesmysl už před mnoha staletími. To jen tak na okraj.

Icke je toho názoru, že nás tento kult zkouší zbavit historie, což bylo to staré a normální, takže ztratíme zaměření a po čase nebudeme vědět kdo jsme a odkud jsme přišli. Marxistický režim si vyžádal životy mnohých – ale i jejich sochy mají zůstat a má se k nim připevnit krátký výčet toho, co byli, čím se vyznamenali, jak v kladném, tak i v záporném smyslu. Jak jinak se za sto let lidé poučí o tom, že Marxismus nebyl tak moc dobrá věc jak se tvrdí, když tyto informace budou tajné? A pak dojde k opakování toho všeho dokola a dokola.

Jak říká Orwell, ten, kdo kontroluje minulost, kontroluje i budoucnost. A kdo kontroluje současnost, kontroluje minulost. Orwell psal hodně o nutnosti zničit historii; nakonec byl jedním z nich, jak jinak by to všecko, o čem psal, věděl. A nesmíme zapomínat, že se říká, že „ti, kteří se nepoučí z historie, jsou nuceni ji opakovat.

Dnes lidé strhávají sochy mnohých bývalých otrokářů a nejsou dostatečně prozíraví na to, aby pochopili, že ti, co jim dávají tyto příkazy a co je platí, jsou potomci přesně těch otrokářů, jejichž sochy strhávají. Snad tito boháči zkoušejí zastřít svou vlastní neslavnou minulost a původ svých majetků? Možná. Ale taky chtějí zničit znalosti historie, která už tak je pokroucena různými směry, přesně podle režimů, které ji během let používaly, každý pro svůj vlastní prospěch, protože jenom tak mohli opakovat mnohé, co už se kdysi stalo a neuspělo. Opakovat to pořád dokola, pořád to stejné a naivně věřit, že „jednou to přece musí vyjít.“

Ano, otroctví bylo ohavné, proti-lidské zřízení. Ale nemyslete si, že skončilo. Ne, pouze dostalo jinou formu. Otroctví je na obrovském rozmachu po celém světě, kdy je obchodováno s lidmi, s dětmi, s jejich orgány a se vším možným. A i my sami jsme dnes všichni otroci, tak jak tady jsme, protože nemáme možnost volného výběru. Nemáme na to dost peněz. Pořád musíme poslouchat někoho jiného a ani se nemůžeme ptát proč. Jestliže chceme mít svobodu, musíme svobodu požadovat; a hlavně, musíme se svobodně chovat.

To všecko je naprosto jasné: několik málo lidí ovládá obrovské množství a to jen proto, že toto obrovské množství jim k tomu dalo svůj souhlas mlčením.

Karanténa, rasové nepokoje, to všecko je součástí snahy rozdělit nás a pak nás ovládat. A když v tom budeme pokračovat a budeme s tím souhlasit a bojovat sami mezi sebou, pak to, co přijde, bude nanejvýš neuspokojivé. Co se stane až skončí protesty, rabování, ničení a pustošení? To všecko divadlo je na odvedení naší pozornosti, abychom nesledovali to, co se blíží. Napřed nám nalhali, že korona virus je smrtelný; bylo nám řečeno, že lidé umírají v houfech. Dostali jsme test na tento virus, který vyhodnotí něco jiného než virus sám. Vyskytlo se obrovské množství úmrtních listů, kde důvod smrti byl COVID a přitom tito lidé zemřeli na něco zcela jiného. Britská College vydala model postupu nemoci, o kterém každý, kdo má jen kousek mozku musel na první pohled vědět, že je to nesmysl. A mezitím nám byl zničen ekonomický systém, naše ekonomická podstata. Hrubý domácí produkt v Britanii šel o 20% dolů pouze za měsíc duben, zatím co během „krachu“ v roce 2008 to dělalo 1% za měsíc a to tehdy považovali za katastrofu. Máme desetitisíce lidí diagnozovaných s různými nemocemi, ale neléčených, protože nemocnice zastavily příjem všech pacientů, kromě koronaviru. A teď nás ještě chtějí sledovat 24/7 a pak se vytasí s povinným očkováním.

A tak bych se rád zeptal všech těch protestujících, jak strhávají všecky ty sochy, jaký si myslí, že to bude mít dopad na černochy samotné? Zatímco strhávají sochy, tito lidé jsou ekonomicky ničeni; je jim brána jejich životaschopnost. Proč se nikdo nebouří proti tomu? Proč nikdo neprotestuje? Všichni sedí doma a mlčením dávají souhlas k pustošení své vlastní ekonomie.

Kdyby ale ten virus dočista zmizel a za nějaký čas by přišli s očkováním, což je jejich hlavní cíl, protože chtějí mít každého z nás očkovaného, a kdyby se nic tragického mezitím nepřihodilo, kolik lidí by se asi nechalo očkovat? Ne mnoho. A to je důvod, proč mluví o druhé vlně této „epidemie.“ Ano, jakmile se bude blížit zima, druhá vlna se přihlásí. Dovedete si představit hysterii, která nastane, když obyčejná chřipka bude vydávána za COVID? A pak přijde další karanténa, protože tito manipulátoři zkoušejí navodit co nejvyšší hladinu strachu mezi lidmi, aby se všichni nechali očkovat. Ti, co přemýšlejí, by si mohli snadno spočítat, že jestliže máme 0.26% úmrtnosti a když od toho odečteme všecka ta lživě vyplněná úmrtní oznámení, že prakticky dostáváme nulu. Aby se na to nepřišlo, tak budou muset zvýšit hladinu strachu v lidech za každou cenu, aby docílili očkování nás všech.

V Ickeho nové knize „Odpověď“ (The Answer, která vyjde v několika týdnech) popisuje, že v blízké budoucnosti dostaneme celou řadu šoků, vzpour, nepokojů a ohrožení, které zdánlivě nebudou mít s korona virem nic společného. Jeden z těchto „šoků“ bude taky nedostatek potravin. To bude další forma kontroly, která bude do nekonečna zveličována. A to všecko skončí pouze tehdy, když onen tajný kult dojde k názoru, že populace je nenavratitelně změněna natolik, že už se nikdy nemůže vrátit do starého normálu. Sice podvod s pandemií byl pro ně naprostý úspěch a oni tím docílili všecko co chtěli. Jenže oni chtějí stále víc a teď jdou po naší svobodě a volnosti, chtějí nás totálně zotročit a proto budou na nás uvalovat stále horší a horší požadavky a to tak dlouho, pokud budeme mlčky toto všecko trpět a předávat tím naši vlastní moc jim. Řekneme si, „sice se nám to nelíbí, ale uděláme to.“ A pak přijdou s něčím jiným.

Ale sledujte, co nejvíc ze všeho napadli: cokoliv, co pomáhá psychické stránce člověka, aby se uvolnil a odpočal si. Aby se třeba i vyzuřil, vykřičel, nebo si povykládal s druhými a tím si ulevil. Takže se všemi těmi zákazy a příkazy se zaměřili hlavně na bary, restaurace a na sporty. Teď sice dovolili barům a restauracím provoz, ale společenské distancování zamezuje tomu, aby to bylo to stejné jako předtím. Anebo sporty! Fotbal je úžasný sport na uvolnění napětí a stresu v lidech a tak jednotlivá fotbalová mužstva pomalu mizí, přestávají existovat. Společenské distancování odradilo lidi od účasti na sportovních zápasech. A když k podzimu začne nová sezóna, jak dlouho budeme mít do začátku zimy, než přijdou chřipky a s nimi další karanténa, roušky a všecko to dohromady? Ne moc dlouho. Dovolí Autority aby se několik tisíc lidí nahustilo do stadionu a sledovalo sportovní utkání? Těžko.

A pak to všecko úplně zanikne a lidé nebudou mít žádný ventil pro vybití nadbytečné energie. To všecko je útok na naši psychickou stránku a sebevraždy pak budou na denním pořádku. Je to zjevný útok na lidskou psychiku. Jediná možnost jak to pochopit je dívat se na to celé z povzdálí a ptát se, kdo tím získává. Ať to vezmete ze kterékoliv strany, toto je čistá snaha o to, aby se většina lidí zbláznila.

Když budete dělat výzkum co se týče kontroly mysli a mytí mozků, pak zjistíte, že to všecko, co bylo prováděno v Americe pod hlavičkou MK-ULTRA a podobných programů, je dnes používáno proti celé lidské populaci. Říká se tomu ovládání mysli pomocí trauma. Ztraumatizujete lidi natolik – obvykle jsou na to využívány děti do 6 let, které jsou vystaveny děsivým situacím. Nejen že jsou již tak malé pohlavně zneužívány, vystavovány nelidským elektrickým šokům, ale ještě jsou dáváni do situací, o kterých jejich mučitelé ví, že se jich nesmírně bojí. Tak na příklad, dítě je donuceno sledovat zabití zvířete, anebo vraždu člověka. To je pro dítě natolik traumatické, že určitý mechanismus v jeho mysli zkouší tyto hrozivé zážitky zablokovat. Tím dojde k rozpolcení mysli, kde je tento zážitek uzavřen, protože jinak by dítě nemohlo dále žít.


Těmto uzavřeným střípkům vzpomínek na děsivé události se říká „alters,“ (od „altered states,“ neboli „změněné stavy,“ ale možná také „alternatives.“ „Alter“ je jeden, „alters“ jsou dva a více) a každý z nich je naprogramován s určitým úkolem. Některý „alter“ může být vrah, jiní jsou určeni na prostituci, na politickou špionáž, mnozí mají fotografickou paměť. A každý tento „alter“ má svoje kódové heslo, nebo barvu, symbol, nebo jiný signál, kterým je uveden k činnosti. Tyto vyvolávací kódy jsou hypnoticky uloženy do paměti. Když takto naprogramovaný člověk při plném vědomí uslyší (nebo uvidí) spouštěcí kód, jeho normální osobnost ustoupí do pozadí a hlavní místo zaujme ten „alter,“ pro něhož je kód určen. A tento se stane tou hlavní osobností člověka na tak dlouho, pokud nevykoná úkon, ke kterému byl naprogramován. Jedna z nejběžnějších funkcí těchto „alters“ je za účelem sexu a to zvlášť sexu s malými chlapci a děvčaty.

Teprve až náhradní osobnost, neboli „alter“ skončí svůj úkol, pak ustoupí opět do pozadí a uvolní místo původní osobnosti, která vůbec neví co se stalo, nikdy nezažila nic z toho, čím její „alter“ prošel a tím pádem ani nemůže vypovídat. Zmíněný kód na vyvolání skryté osobnosti se nazývá v angličtině „trigger,“ neboli „spouštěč.“ Toto slovo se v poslední době velmi často vyskytuje v běžné řeči, když lidé mluví o tom, že byli „spuštěni“ (triggered), nebo se vyskytuje spouštěcí varování (trigger warning). V češtině může být toto slovo nahrazeno slovem jiným, což mi není známo. Ovšem Icke podotýká, že všecko to, co dnes slyší z hlavních medií, používá výrazně mysl-ovlivňující terminologii.

Jen tak na okraj, vypracováním této metody ovládání lidské mysli byl pověřen Dr. Mengele, když ho po válce Američané převezli s dalšími 150 válečnými zločinci do Spojených států, aby dále pokračovali ve svém nekalém výzkumu, v rámci akce nazvané operace „Paperclip“ (přeloženo: kancelářská sponka). V Americe se Mengele jmenoval Dr. Green, ale používal i jiné pseudonymy. Jeho výzkum a postupné používání toho, na co přišel, zasáhlo životy tisíců, možná milionů lidí. Mnozí vůbec nemusí vědět, že jsou naprogramováni a že v sobě mají třeba zločinné „alters,“ protože vědomí o této činnosti je jim hypnoticky zablokováno. Pouze v případě, že by jejich programování utrpělo nějaké škody vlivem času a začaly jim do vědomí prosvítat některé drobné zážitky, pak nastoupí do funkce skrytý „alter,“ kterého mají všichni z nich, a ten je přinutí spáchat sebevraždu. Tak zemřela na příklad Marilyn Monroe.

David Icke dále říká, že když je někdo traumatizován a ocítá se ve stavu stálého napětí a strachu, tento člověk je neuvěřitelně sugestivní. Cokoliv je mu řečeno, vezme ihned za své a podřídí se bez nejmenšího odporu. Takže když dnes uplatňují na celé populaci metody kontroly mysli tímto způsobem, pak jim v určitý moment předloží správnou sugesci a tím mohou změnit smýšlení celých davů zaráz. Když je někdo traumatizován strachem z viru, pak tento člověk snadno vezme za své, co je mu v moment nejvyššího rozčilení předloženo. Funguje to naprosto spolehlivě, dnes i lékaři, léčící rakovinu přiznávají, že jejich pacienti se víc bojí korony, než rakoviny.

Tady se jedná o hypnotické zaklínadlo, které je uvalováno na celou lidskou populaci.

Tento kult neútočí na vědomí člověka, ale na jeho podvědomí. Naše vědomí, které je velmi kritické, by tento útok snadno odrazilo a proto je odstraněno z cesty. Možná nevěříte že je to možné, vás přece nikdo nehypnotizuje. V tomto nemáte pravdu, protože jste hypnotizováni všichni a ještě k tomu denně, když zapnete televizi. Už sám kmitočet obrazovky uvádí lidí do mírného hypnotického stavu. Když se k tomu přičtou záměrně hypnotizující obrazy, doprovázející na příklad běžné zprávy, hypnóza je dokonalá a často dost hluboká. Až se budete příště dívat na televizi, podívejte se do zrcátka na oči a zjistíte, že máte rozšířené zorničky. To je známka hypnotického stavu. V takovém stavu je kritické vědomí odsunuto bokem a podvědomí, které žádné ochranné schopnosti nemá, bere všecko, co je mu překládáno za pravdivé. Ale to jen tak na okraj, o tom zde už bylo rovněž kdysi pojednáváno.

David Icke říká, že se teď občas vyskytují lidé, kteří říkají, že „se náhle probudili.“ Ano, probudili se z transu. Jestliže můžete těmto „spícím“ předložit některé informace z jiného úhlu, pak u nich často dojde k „probuzení“ a začnou svět chápat zcela jinak. Začnou chápat správně.

To, k čemu došlo v období tak zvané pandemie, byla zjevná ukázka ovládání lidských mozků ve velkém. Všichni se dobrovolně podřídili domácímu vězení, celé biliony lidí uposlechly jako jeden člověk, protože někdo je zhypnotizoval a přikázal jim, aby to udělali. Nikdo z nich se neptal na důvody, nikdo nepátral, je-li to opodstatněné. Zachovali se jako vojáci v armádě: poslechli rozkaz.

To je důvod, proč vojáci, kteří přejdou do civilu se přizpůsobují normálnímu životu jen s obtížemi, protože jsou zvyklí poslouchat rozkazy. Někdo jim rozkazuje co mají dělat a oni to vykonávají. Ale když pak jsou na svých, tak se cítí ztraceni. Natolik si zvykli vykonávat rozkazy a nemyslet, že najednou neví, jak fungovat, když jim to nikdo nepřikazuje.

Tyranie, zvaná Marxismus, neboli komunismus nám zkouší nanutit, že všichni si musíme být rovni. To ale není možno docílit. Spíš je nutné aby byla rovnost v příležitostech, v rámci možností a znalostí každého člověka. Tak na příklad, člověk v kolečkové židli nemůže hrát fotbal, ale může dělat mnohé jiné věci daleko lépe, než by to zvládl někdo jiný. Rovnost v příležitostech by znamenala odstranění rasových a jiných společenských zábran a lidé by byli bráni pouze na bázi toho, co znají a čeho jsou schopni. Jinými slovy, dejte lidem příležitost a uvidíte, jak se s ní vypořádají. A když jeden člověk tuto příležitost nepřijme a místo toho chce cestovat po Indii a někdo jiný se příležitosti chopí, to neznamená, že ten druhý je privilegovaný. Takový systém by byl daleko spravedlivější, což ovšem neznamená, že všichni budou placeni stejně. Ale když vezmete lidem motivaci, což je přesně co Marxismus a komunismus dělají, pak je zničíte.

Tento tajný kult, který okradl celý svět, i když se skládá z načisto pár lidí, nás zkouší o všecky tyto spravedlivé způsoby života připravit. Protože čím víc výběru máme, tím více jsme svobodní. A ten výběr je diktován financemi. Proto tento kult zkouší odebrat lidem svobodu tím, že je připraví o peníze. A tak vytvořili situaci, kdy půjčují peníze, které neexistují, což nazývají „kredit“ a čítají za to úrok. Jako záruku berou náš skutečný majetek ve formě hotovosti, domů, podnikání, pozemků, nebo surovin. A když lidé nesplácejí jejich neskutečné peníze tak jak mají, pak jim vezmou jejich skutečný majetek, hmatatelný majetek, který byl často v rodině celé generace. Tímto způsobem se jim podařilo postupně okrást obrovské množství lidí po celém světě. A proto si dnes mohou mnohde diktovat a lidé nemají možnost výběru, nemají svobodu.

Proč vůbec si naše vlády půjčují peníze od privátních bankéřů a populace těchto států pak splácí úroky? Proč nevydávají svou měnu sami a bez úroku, který dnes platí půjčující bance a který je (logicky) nesplatitelný? Takové peníze by pak mohli bezúročně půjčovat svým občanům na podnikání a na cokoliv jiného a hodnoty národa by tím jen vzrůstaly. Proč je dovoleno soukromým bankám, vlastněným hrstkou boháčů, aby vydávaly neexistující peníze a pak mohly pomocí manipulací získávat skutečný majetek lidí a národa?

Ti stejní lidé, kteří půjčují peníze diktují souběžně stav ekonomie, jestli budeme ekonomicky prosperovat nebo ne. Tímto způsobem mohou poskytnout velké množství půjček v době, když je ekonomie státu na vzestupu a pak způsobí krach, lidé nemohou půjčky splácet a jejich osobní majetek připadne těmto bankám a jejím skrytým majitelům. Zrovna teď budeme vidět doslova záplavu takových převodů, jak kvůli koronaviru a nesmyslné karanténě lidé přijdou o všecko, co jim ještě zbylo. Samozřejmě, že ti, kteří tímto způsobem ovládají ekonomii jsou i za touto pandemií – pandemie byla jejich původní plán na ochuzení lidí po celém světě, aby neměli zhola nic a tím pádem ztratili i poslední zbytky svobody. To je taky ten způsob, jak lidé jako Soros, získali ty obrovské majetky. A i za Billem Gatesem jsou ti stejní lidé, kteří nás zkoušejí ještě více zdecimovat.

Jak získáme zpátky svobodu? Tyto soukromé banky musí skončit. Potřebujeme takový systém, kde vláda sama vydává peníze a tyto jsou bezúročné, protože si je nemusí „půjčovat“ od centrální banky. A vůbec, kdo to kdy slyšel, aby nějaká soukromá instituce tiskla peníze státu jenom tak, jak se jim zachce? Jen tak na okraj, dnes nemají Rotschildovu centrální banku, která tiskne peníze jednotlivých států pouze tyto země: Monako, Bolivie, Kuba, Irán, Severní Korea, Rusko, Syrie a pak země jako Nauru, Palau, Tuvalu a pár jiných, celkem neznámých míst. Ještě donedávna k nim patřila Libye, ale pak se jim podařilo dostat Gaddafiho. Možná pochopíte, proč se tolik válčí v Syrii, brojí proti Iránu a proč jsou Rusko a Severní Korea demonizovány. Možná jsou k tomu zdánlivě i jiné důvody, ale toto může být ten hlavní. Pokud vás tento námět zajímá, přečtěte si záznamy z výslechu Christiana Rakovského, kde popisuje, co to všecko znamená a proč Hitlerovi nemohou odpustit hlavně to, že tyto znalosti využil. 

David Icke říká, že strhávání soch je nepodstatné. Je to jen odvádění pozornosti od hlavního problému a to je současný bankovní systém. „Jak to, že o tom nikdo nemluví?“ ptá se. Anglie, stejně jako Amerika má pouze dvě politické strany. Obě jsou placeny a podpláceny tímto kultem. V Americe se dokonce veřejně říká, že máme „nejlepší Kongres, co jde za peníze koupit.“ Prý když Icke mluví s politiky a ptá se jich jak jsou peníze vytvářeny, žádný z nich mu není schopen dát odpověď. Buď to neví, nebo vědět nechtějí. A když mluví s ekonomy, tak dostává stejnou odezvu. Představte si, ekonomové nevědí jak jsou peníze státu vytvářeny! Žádný z nich – zdá se – nepodezřívá, že peníze jsou vydávány soukromými bankami, ve formě neexistujících hodnot, zvaných „kredit.“ Kdyby kdokoliv z nás zkoušel dávat jiným lidem peníze, které neexistují, tak půjde do vězení. A těmto soukromým bankám to projde? Jak to? Čím se o to zasloužily?

Takže jestli BLM a Antifa opravdu chtějí změnit světový systém, ať se zaměří na zrušení soukromých bank a tím pomohou celému světu k lepším zítřkům. To jsou ty pravé pijavice, které z nás vysávají životní mízu.

Tak, jak byla karanténa a všecka ostatní opatření postupně rušeny, vyplouvalo na povrch, že Japonsko a Švédsko, obojí bez karantény, na tom nebyly rozdílně od těch, co měli drsnou karanténu. Teď taky začneme pomalu objevovat ekonomické následky a to je, kde by bylo záhodno, aby BLM a Antifa přišli bojovat. To by měl být ten správný důvod pro jejich pohoršení. Protože ekonomické následky budou celosvětově příšerné.

Je jasné, že zabití Floyda policistou byl špatný čin. Ale policista byl za to odsouzen, takže jakou další „spravedlnost“ Antifa a BLM hledají? Kdyby odsouzen nebyl a okolkovalo by se kolem toho, pak by se člověk nemohl divit, že se jim to nelíbí. Ale tento člověk byl odsouzen – co víc chtějí? A co všichni ti ostatní černoši, zabiti černými policisty? Kde je spravedlnost pro ně? Anebo je život, který zničil běloch jinak ceněn než život, který zničil černoch?

Ovšem i zde zbývá vědět víc o tom, co se s Floydem doopravdy stalo. Tak jako byl korona virus podvod, i toto může být podvod. To proto, že tento tajný kult nesedí kolem stolu a nečeká, až se věci stanou. Tento kult ty jednotlivé příhody na cestě k jejich cíli VYTVÁŘÍ. A tak, jak protesty vznikly po celém světě, málem zaráz, tady je zjevné plánování.

To všecko je, jak říká David Icke, „problém, reakce a řešení.“ Tajná sekta vytvoří problém, je jedno, že je umělý, my na něj zareagujeme tak jak čekají (mají nás dobře prokouknuté) a oni nám předloží jejich řešení, které už mají dávno připravené a které bylo ten skutečný důvod pro vytvoření původního „problému.“

I nás čekají problémy, říká Icke. Ale tyto problémy není dobré řešit. Protože jakmile je začneme řešit, přidají se další problémy a tak to půjde do nekonečna. Zde je nutné pouze jedno a to je odstranit příčinu těchto problémů a pak se všecko vyřeší automaticky. Musíme odstranit příčinu, což je ona hrstka nesmírně bohatých lidí, možná by se vešli do jedné místnosti. Ovšem důvodem pro jejich vznik a pro jejich moc je náš souhlas, naše přizpůsobení se, pomocí kterého jsme jim předali moc. Předali jsme moc Autoritě, ať je to kdokoliv. Autorita má mnoho odstínů. Může to být vláda, nebo administrátoři, stráže, ale také vedení BLM, vedení Antify a vedení CHAZu. Autorita je ta, která nám říká, čemu máme věřit, co máme dělat a předkládá nám následky toho, co nás čeká, když věřit nebudeme a když nebudeme dělat co je nám přikazováno.

Ale když lidé odmítnou poslouchat, pak musí Autorita sloužit jim a ne aby lidé sloužili Autoritě.

Lidé se musí jaksi probudit z hypnotického spánku. Dnes je většina z nás jako ty příslovečné ovce a to ani ovčáckého psa nepotřebujeme, ohlídáme se sami. Jeden donáší na druhého, jeden sekýruje druhého a následky takového úpadku jsou nedozírné. Ale to je způsob, jak tento temný kult postupuje, s použitím vědy, která nám dává pocit, že smrt je konec všeho a že není pokračování. Takto se stala smrt zdrojem obrovského množství strachu, což je ve skutečnosti strach z něčeho neznámého. Zbavit se strachu ze smrti, je součástí pochopení našich vlastních schopností a možností. Každý z nás je nekonečné vyjádření dokonalého uvědomění, které právě prožívá málem nekonečné množství zážitků a zkušeností v lidském těle. Nemusíme se nikterak nechat zotročovat následky toho, co děláme, čemu se věnujeme, protože tyto následky jsou opět pouze dalšími zkušenostmi zde, na zemi.

Ovšem když se plně spojíme se svým tělem a se svým hmotným „lidstvím,“ což s sebou nese všechno to omezení a strach, pak nemáme život lehký. Ale jako spirituální bytosti, což jsme, můžeme naprosto odložit strach i z následků našeho počínání, když věříme, že děláme tu správnou věc. A pak se ani to, čeho bychom se normálně tolik obávali, nestane. Strach ze smrti vzniká tím, že nechápeme, kdo doopravdy jsme, že jsme spirituální bytosti, které prožívají své zkušenosti v lidském těle, ve kterémžto případě je smrt pouze opuštěním materiálního těla, ale v žádném případě to není náš konec. Je to pouze konec jedné zkušenosti a začátek druhé.

Kromě strachu ze smrti, ten další obrovský strach, který lidstvo trápí, je strach z toho, co si druzí lidé o nich pomyslí. Ale druzí lidé si vždycky něco myslí a často ani důvod nepotřebují. Jen tak na okraj, naší sousedce zemřel manžel. Chodí na hrob, pěstuje tam květiny, chodí je zalívat a lidé o ní vykládají, že se tam nezdrží ani o chvilku déle, nezastaví se ani na moment, nezamyslí se, nemodlí se. Jenže když tam bude vysedávat v zadumání celé hodiny, pak o ní budou vykládat, že k tomu má určitě důvod a že kdovíco se mu za život nenavyváděla. Takže s lidmi si nevyberete, zlé huby vždycky mluví a je jim jedno o čem. Ale to jen tak na okraj.

Pokud se příliš staráte o to, co si o vás lidé budou myslet, tak je to zbytečná starost. Mluvte pravdu a nebojte se ji vyslovit nahlas. A když lidé kolem vás tuto pravdu nebudou chápat, jděte jinam, najděte si takové, kteří vás chápat budou. Jak říká David Icke, většinu jeho života byl lidmi zesměšňován, na ulici na něho ukazovali prstem, smáli se mu do očí a považovali ho za blázna. Ale pak, až se jeho slova začala naplňovat, pak změnili a dnes si ho předcházejí, má veškerou úctu a lidé jsou vděčni, když s nimi promluví pár slov.

Není dobré se nikterak nechat zlými jazyky ovládat. Mnoho schopných bylo tímto způsobem donuceno mlčet, což bylo často způsobeno lidmi z jejich vlastního okolí, kteří zkoušejí druhým diktovat co si mají myslet a dělat a co ne. Mnoho užitečných názorů nám takto uniká, protože ti, kteří s nimi přišli se je bojí vyslovit kvůli následkům, které by to mohlo navodit. Ale takový přístup vede k situaci, kdy nám z ničeho nic předloží, že 2+2=5. Samozřejmě, nikdo na něco takového zpočátku nepřistoupí, vždyť je to holý nesmysl. Ale veřejně to nikdo nebude chtít říct, obzvláště když televize a media to budou propagovat a vydávat za správné. Každý se bude bát následků a tak budeme všichni mlčet. Později pochopíme, že je to chyba, ale abychom se sami před sebou nezbourali tím, že jsme až doposud věřili na takový nesmysl, budeme radši mlčet dále a přesvědčovat se, že je to tak správné. Tím dojde k psychologickému posuvu, který změní lidskou psychiku a lidské chápání. Toto se děje všude kolem nás, dnes a denně, jenže v jiném slova smyslu. Máte tady změnu klimatu, CO2 nesmysl, ozonovou díru a mnoho dalšího idiotství. A to je způsob, kterým tento kult dohání lidskou společnost k hromadnému šílenství.

Takže proč bychom se starali o následky? Lidé umírají po celém světě, lidé hladoví, lidé trpí neuvěřitelnými nemocemi, děti jsou zneužívány a my se staráme o to, co o nás někdo napíše na Facebook? Anebo co řekne místní klepna?

My všichni máme možnost výběru jak na tyto útoky reagovat. Můžeme dovolit, aby nám psychicky ubližovaly, ale také to dovolit nemusíme.

V Anglii vystupoval před časem jeden velmi populární komik, jménem Larry Grayson. Na závěr jednoho z jeho představení vytvořil následující scénu: na jeviště napochodovali herci, oblečení jako námořníci. Postavili se do řady a na jejich ramena si stoupli další. Takto postupně vytvořili jakousi pyramidu. A pak přišel tento komik, oblečený jako Britannia a oni ho společně vytáhli až na vršek té pyramidy. A pak se stalo, že jeden námořník, až úplně dole, v té nejspodnější řadě na kraji, musel kýchnout. Samozřejmě, celá pyramida se zhroutila a Larry sám skončil v hledišti, ve druhé řadě.

Naši manipulátoři si představují uspořádání světa také jako pyramidu. Oni sami sedí na vrcholku, mají všecky informace, všecky páky a pomocí těch vrstev pod nimi ovládají celý svět. Ale co když někdo úplně dole, v té nejspodnější řadě kýchne?

Každý z nás je nekonečné vědomí a má nekonečné možnosti. Vždycky, z každé situace je možno najít cestu. A každý tmavý mrak je stříbrně olemován. Pouze strach svazuje lidem ruce a nutí je nic nedělat. Ovšem každý z nás má tu stejnou možnost si z následků a z lidských pomluv nic nedělat.
Když na vás štěká pes, možná že vám neuvěřitelně sprostě nadává. Ale vy na to nereagujete jen proto, že mu nerozumíte.

Jak získáme zpátky svobodu? Tyto soukromé banky musí skončit. Potřebujeme takový systém, kde vláda sama vydává peníze a tyto jsou bezúročné, protože si je nemusí „půjčovat“ od centrální banky. A vůbec, kdo to kdy slyšel, aby nějaká soukromá instituce tiskla peníze státu jenom tak, jak se jim zachce? Jen tak na okraj, dnes nemají Rotschildovu centrální banku, která tiskne peníze jednotlivých států pouze tyto země: Monako, Bolivie, Kuba, Irán, Severní Korea, Rusko, Syrie a pak země jako Nauru, Palau, Tuvalu a pár jiných, celkem neznámých míst. Ještě donedávna k nim patřila Libye, ale pak se jim podařilo dostat Gaddafiho. Možná pochopíte, proč se tolik válčí v Syrii, brojí proti Iránu a proč jsou Rusko a Severní Korea demonizovány. Možná jsou k tomu zdánlivě i jiné důvody, ale toto může být ten hlavní. Pokud vás tento námět zajímá, přečtěte si záznamy z výslechu Christiana Rakovského, kde popisuje, co to všecko znamená a proč Hitlerovi nemohou odpustit hlavně to, že tyto znalosti využil. Článek v češtině ZDE.

 

David Icke říká, že strhávání soch je nepodstatné. Je to jen odvádění pozornosti od hlavního problému a to je současný bankovní systém. „Jak to, že o tom nikdo nemluví?“ ptá se. Anglie, stejně jako Amerika má pouze dvě politické strany. Obě jsou placeny a podpláceny tímto kultem. V Americe se dokonce veřejně říká, že máme „nejlepší Kongres, co jde za peníze koupit.“ Prý když Icke mluví s politiky a ptá se jich jak jsou peníze vytvářeny, žádný z nich mu není schopen dát odpověď. Buď to neví, nebo vědět nechtějí. A když mluví s ekonomy, tak dostává stejnou odezvu. Představte si, ekonomové nevědí jak jsou peníze státu vytvářeny! Žádný z nich – zdá se – nepodezřívá, že peníze jsou vydávány soukromými bankami, ve formě neexistujících hodnot, zvaných „kredit.“ Kdyby kdokoliv z nás zkoušel dávat jiným lidem peníze, které neexistují, tak půjde do vězení. A těmto soukromým bankám to projde? Jak to? Čím se o to zasloužily?

Takže jestli BLM a Antifa opravdu chtějí změnit světový systém, ať se zaměří na zrušení soukromých bank a tím pomohou celému světu k lepším zítřkům. To jsou ty pravé pijavice, které z nás vysávají životní mízu.

Tak, jak byla karanténa a všecka ostatní opatření postupně rušeny, vyplouvalo na povrch, že Japonsko a Švédsko, obojí bez karantény, na tom nebyly rozdílně od těch, co měli drsnou karanténu. Teď taky začneme pomalu objevovat ekonomické následky a to je, kde by bylo záhodno, aby BLM a Antifa přišli bojovat. To by měl být ten správný důvod pro jejich pohoršení. Protože ekonomické následky budou celosvětově příšerné.

Je jasné, že zabití Floyda policistou byl špatný čin. Ale policista byl za to odsouzen, takže jakou další „spravedlnost“ Antifa a BLM hledají? Kdyby odsouzen nebyl a okolkovalo by se kolem toho, pak by se člověk nemohl divit, že se jim to nelíbí. Ale tento člověk byl odsouzen – co víc chtějí? A co všichni ti ostatní černoši, zabiti černými policisty? Kde je spravedlnost pro ně? Anebo je život, který zničil běloch jinak ceněn než život, který zničil černoch?

Ovšem i zde zbývá vědět víc o tom, co se s Floydem doopravdy stalo. Tak jako byl korona virus podvod, i toto může být podvod. To proto, že tento tajný kult nesedí kolem stolu a nečeká, až se věci stanou. Tento kult ty jednotlivé příhody na cestě k jejich cíli VYTVÁŘÍ. A tak, jak protesty vznikly po celém světě, málem zaráz, tady je zjevné plánování.

To všecko je, jak říká David Icke, „problém, reakce a řešení.“ Tajná sekta vytvoří problém, je jedno, že je umělý, my na něj zareagujeme tak jak čekají (mají nás dobře prokouknuté) a oni nám předloží jejich řešení, které už mají dávno připravené a které bylo ten skutečný důvod pro vytvoření původního „problému.“

I nás čekají problémy, říká Icke. Ale tyto problémy není dobré řešit. Protože jakmile je začneme řešit, přidají se další problémy a tak to půjde do nekonečna. Zde je nutné pouze jedno a to je odstranit příčinu těchto problémů a pak se všecko vyřeší automaticky. Musíme odstranit příčinu, což je ona hrstka nesmírně bohatých lidí, možná by se vešli do jedné místnosti. Ovšem důvodem pro jejich vznik a pro jejich moc je náš souhlas, naše přizpůsobení se, pomocí kterého jsme jim předali moc. Předali jsme moc Autoritě, ať je to kdokoliv. Autorita má mnoho odstínů. Může to být vláda, nebo administrátoři, stráže, ale také vedení BLM, vedení Antify a vedení CHAZu. Autorita je ta, která nám říká, čemu máme věřit, co máme dělat a předkládá nám následky toho, co nás čeká, když věřit nebudeme a když nebudeme dělat co je nám přikazováno.

Ale když lidé odmítnou poslouchat, pak musí Autorita sloužit jim a ne aby lidé sloužili Autoritě.

Lidé se musí jaksi probudit z hypnotického spánku. Dnes je většina z nás jako ty příslovečné ovce a to ani ovčáckého psa nepotřebujeme, ohlídáme se sami. Jeden donáší na druhého, jeden sekýruje druhého a následky takového úpadku jsou nedozírné. Ale to je způsob, jak tento temný kult postupuje, s použitím vědy, která nám dává pocit, že smrt je konec všeho a že není pokračování. Takto se stala smrt zdrojem obrovského množství strachu, což je ve skutečnosti strach z něčeho neznámého. Zbavit se strachu ze smrti, je součástí pochopení našich vlastních schopností a možností. Každý z nás je nekonečné vyjádření dokonalého uvědomění, které právě prožívá málem nekonečné množství zážitků a zkušeností v lidském těle. Nemusíme se nikterak nechat zotročovat následky toho, co děláme, čemu se věnujeme, protože tyto následky jsou opět pouze dalšími zkušenostmi zde, na zemi.

Ovšem když se plně spojíme se svým tělem a se svým hmotným „lidstvím,“ což s sebou nese všechno to omezení a strach, pak nemáme život lehký. Ale jako spirituální bytosti, což jsme, můžeme naprosto odložit strach i z následků našeho počínání, když věříme, že děláme tu správnou věc. A pak se ani to, čeho bychom se normálně tolik obávali, nestane. Strach ze smrti vzniká tím, že nechápeme, kdo doopravdy jsme, že jsme spirituální bytosti, které prožívají své zkušenosti v lidském těle, ve kterémžto případě je smrt pouze opuštěním materiálního těla, ale v žádném případě to není náš konec. Je to pouze konec jedné zkušenosti a začátek druhé.

Kromě strachu ze smrti, ten další obrovský strach, který lidstvo trápí, je strach z toho, co si druzí lidé o nich pomyslí. Ale druzí lidé si vždycky něco myslí a často ani důvod nepotřebují. Jen tak na okraj, naší sousedce zemřel manžel. Chodí na hrob, pěstuje tam květiny, chodí je zalívat a lidé o ní vykládají, že se tam nezdrží ani o chvilku déle, nezastaví se ani na moment, nezamyslí se, nemodlí se. Jenže když tam bude vysedávat v zadumání celé hodiny, pak o ní budou vykládat, že k tomu má určitě důvod a že kdovíco se mu za život nenavyváděla. Takže s lidmi si nevyberete, zlé huby vždycky mluví a je jim jedno o čem. Ale to jen tak na okraj.

Pokud se příliš staráte o to, co si o vás lidé budou myslet, tak je to zbytečná starost. Mluvte pravdu a nebojte se ji vyslovit nahlas. A když lidé kolem vás tuto pravdu nebudou chápat, jděte jinam, najděte si takové, kteří vás chápat budou. Jak říká David Icke, většinu jeho života byl lidmi zesměšňován, na ulici na něho ukazovali prstem, smáli se mu do očí a považovali ho za blázna. Ale pak, až se jeho slova začala naplňovat, pak změnili a dnes si ho předcházejí, má veškerou úctu a lidé jsou vděčni, když s nimi promluví pár slov.

Není dobré se nikterak nechat zlými jazyky ovládat. Mnoho schopných bylo tímto způsobem donuceno mlčet, což bylo často způsobeno lidmi z jejich vlastního okolí, kteří zkoušejí druhým diktovat co si mají myslet a dělat a co ne. Mnoho užitečných názorů nám takto uniká, protože ti, kteří s nimi přišli se je bojí vyslovit kvůli následkům, které by to mohlo navodit. Ale takový přístup vede k situaci, kdy nám z ničeho nic předloží, že 2+2=5. Samozřejmě, nikdo na něco takového zpočátku nepřistoupí, vždyť je to holý nesmysl. Ale veřejně to nikdo nebude chtít říct, obzvláště když televize a media to budou propagovat a vydávat za správné. Každý se bude bát následků a tak budeme všichni mlčet. Později pochopíme, že je to chyba, ale abychom se sami před sebou nezbourali tím, že jsme až doposud věřili na takový nesmysl, budeme radši mlčet dále a přesvědčovat se, že je to tak správné. Tím dojde k psychologickému posuvu, který změní lidskou psychiku a lidské chápání. Toto se děje všude kolem nás, dnes a denně, jenže v jiném slova smyslu. Máte tady změnu klimatu, CO2 nesmysl, ozonovou díru a mnoho dalšího idiotství. A to je způsob, kterým tento kult dohání lidskou společnost k hromadnému šílenství.

Takže proč bychom se starali o následky? Lidé umírají po celém světě, lidé hladoví, lidé trpí neuvěřitelnými nemocemi, děti jsou zneužívány a my se staráme o to, co o nás někdo napíše na Facebook? Anebo co řekne místní klepna?

My všichni máme možnost výběru jak na tyto útoky reagovat. Můžeme dovolit, aby nám psychicky ubližovaly, ale také to dovolit nemusíme.

V Anglii vystupoval před časem jeden velmi populární komik, jménem Larry Grayson. Na závěr jednoho z jeho představení vytvořil následující scénu: na jeviště napochodovali herci, oblečení jako námořníci. Postavili se do řady a na jejich ramena si stoupli další. Takto postupně vytvořili jakousi pyramidu. A pak přišel tento komik, oblečený jako Britannia a oni ho společně vytáhli až na vršek té pyramidy. A pak se stalo, že jeden námořník, až úplně dole, v té nejspodnější řadě na kraji, musel kýchnout. Samozřejmě, celá pyramida se zhroutila a Larry sám skončil v hledišti, ve druhé řadě.

Naši manipulátoři si představují uspořádání světa také jako pyramidu. Oni sami sedí na vrcholku, mají všecky informace, všecky páky a pomocí těch vrstev pod nimi ovládají celý svět. Ale co když někdo úplně dole, v té nejspodnější řadě kýchne?

Každý z nás je nekonečné vědomí a má nekonečné možnosti. Vždycky, z každé situace je možno najít cestu. A každý tmavý mrak je stříbrně olemován. Pouze strach svazuje lidem ruce a nutí je nic nedělat. Ovšem každý z nás má tu stejnou možnost si z následků a z lidských pomluv nic nedělat.
Když na vás štěká pes, možná že vám neuvěřitelně sprostě nadává. Ale vy na to nereagujete jen proto, že mu nerozumíte.

Jak získáme zpátky svobodu? Tyto soukromé banky musí skončit. Potřebujeme takový systém, kde vláda sama vydává peníze a tyto jsou bezúročné, protože si je nemusí „půjčovat“ od centrální banky. A vůbec, kdo to kdy slyšel, aby nějaká soukromá instituce tiskla peníze státu jenom tak, jak se jim zachce? Jen tak na okraj, dnes nemají Rotschildovu centrální banku, která tiskne peníze jednotlivých států pouze tyto země: Monako, Bolivie, Kuba, Irán, Severní Korea, Rusko, Syrie a pak země jako Nauru, Palau, Tuvalu a pár jiných, celkem neznámých míst. Ještě donedávna k nim patřila Libye, ale pak se jim podařilo dostat Gaddafiho. Možná pochopíte, proč se tolik válčí v Syrii, brojí proti Iránu a proč jsou Rusko a Severní Korea demonizovány. Možná jsou k tomu zdánlivě i jiné důvody, ale toto může být ten hlavní. Pokud vás tento námět zajímá, přečtěte si záznamy z výslechu Christiana Rakovského, kde popisuje, co to všecko znamená a proč Hitlerovi nemohou odpustit hlavně to, že tyto znalosti využil. Článek v češtině ZDE.

 

David Icke říká, že strhávání soch je nepodstatné. Je to jen odvádění pozornosti od hlavního problému a to je současný bankovní systém. „Jak to, že o tom nikdo nemluví?“ ptá se. Anglie, stejně jako Amerika má pouze dvě politické strany. Obě jsou placeny a podpláceny tímto kultem. V Americe se dokonce veřejně říká, že máme „nejlepší Kongres, co jde za peníze koupit.“ Prý když Icke mluví s politiky a ptá se jich jak jsou peníze vytvářeny, žádný z nich mu není schopen dát odpověď. Buď to neví, nebo vědět nechtějí. A když mluví s ekonomy, tak dostává stejnou odezvu. Představte si, ekonomové nevědí jak jsou peníze státu vytvářeny! Žádný z nich – zdá se – nepodezřívá, že peníze jsou vydávány soukromými bankami, ve formě neexistujících hodnot, zvaných „kredit.“ Kdyby kdokoliv z nás zkoušel dávat jiným lidem peníze, které neexistují, tak půjde do vězení. A těmto soukromým bankám to projde? Jak to? Čím se o to zasloužily?

Takže jestli BLM a Antifa opravdu chtějí změnit světový systém, ať se zaměří na zrušení soukromých bank a tím pomohou celému světu k lepším zítřkům. To jsou ty pravé pijavice, které z nás vysávají životní mízu.

Tak, jak byla karanténa a všecka ostatní opatření postupně rušeny, vyplouvalo na povrch, že Japonsko a Švédsko, obojí bez karantény, na tom nebyly rozdílně od těch, co měli drsnou karanténu. Teď taky začneme pomalu objevovat ekonomické následky a to je, kde by bylo záhodno, aby BLM a Antifa přišli bojovat. To by měl být ten správný důvod pro jejich pohoršení. Protože ekonomické následky budou celosvětově příšerné.

Je jasné, že zabití Floyda policistou byl špatný čin. Ale policista byl za to odsouzen, takže jakou další „spravedlnost“ Antifa a BLM hledají? Kdyby odsouzen nebyl a okolkovalo by se kolem toho, pak by se člověk nemohl divit, že se jim to nelíbí. Ale tento člověk byl odsouzen – co víc chtějí? A co všichni ti ostatní černoši, zabiti černými policisty? Kde je spravedlnost pro ně? Anebo je život, který zničil běloch jinak ceněn než život, který zničil černoch?

Ovšem i zde zbývá vědět víc o tom, co se s Floydem doopravdy stalo. Tak jako byl korona virus podvod, i toto může být podvod. To proto, že tento tajný kult nesedí kolem stolu a nečeká, až se věci stanou. Tento kult ty jednotlivé příhody na cestě k jejich cíli VYTVÁŘÍ. A tak, jak protesty vznikly po celém světě, málem zaráz, tady je zjevné plánování.

To všecko je, jak říká David Icke, „problém, reakce a řešení.“ Tajná sekta vytvoří problém, je jedno, že je umělý, my na něj zareagujeme tak jak čekají (mají nás dobře prokouknuté) a oni nám předloží jejich řešení, které už mají dávno připravené a které bylo ten skutečný důvod pro vytvoření původního „problému.“

I nás čekají problémy, říká Icke. Ale tyto problémy není dobré řešit. Protože jakmile je začneme řešit, přidají se další problémy a tak to půjde do nekonečna. Zde je nutné pouze jedno a to je odstranit příčinu těchto problémů a pak se všecko vyřeší automaticky. Musíme odstranit příčinu, což je ona hrstka nesmírně bohatých lidí, možná by se vešli do jedné místnosti. Ovšem důvodem pro jejich vznik a pro jejich moc je náš souhlas, naše přizpůsobení se, pomocí kterého jsme jim předali moc. Předali jsme moc Autoritě, ať je to kdokoliv. Autorita má mnoho odstínů. Může to být vláda, nebo administrátoři, stráže, ale také vedení BLM, vedení Antify a vedení CHAZu. Autorita je ta, která nám říká, čemu máme věřit, co máme dělat a předkládá nám následky toho, co nás čeká, když věřit nebudeme a když nebudeme dělat co je nám přikazováno.

Ale když lidé odmítnou poslouchat, pak musí Autorita sloužit jim a ne aby lidé sloužili Autoritě.

Lidé se musí jaksi probudit z hypnotického spánku. Dnes je většina z nás jako ty příslovečné ovce a to ani ovčáckého psa nepotřebujeme, ohlídáme se sami. Jeden donáší na druhého, jeden sekýruje druhého a následky takového úpadku jsou nedozírné. Ale to je způsob, jak tento temný kult postupuje, s použitím vědy, která nám dává pocit, že smrt je konec všeho a že není pokračování. Takto se stala smrt zdrojem obrovského množství strachu, což je ve skutečnosti strach z něčeho neznámého. Zbavit se strachu ze smrti, je součástí pochopení našich vlastních schopností a možností. Každý z nás je nekonečné vyjádření dokonalého uvědomění, které právě prožívá málem nekonečné množství zážitků a zkušeností v lidském těle. Nemusíme se nikterak nechat zotročovat následky toho, co děláme, čemu se věnujeme, protože tyto následky jsou opět pouze dalšími zkušenostmi zde, na zemi.

Ovšem když se plně spojíme se svým tělem a se svým hmotným „lidstvím,“ což s sebou nese všechno to omezení a strach, pak nemáme život lehký. Ale jako spirituální bytosti, což jsme, můžeme naprosto odložit strach i z následků našeho počínání, když věříme, že děláme tu správnou věc. A pak se ani to, čeho bychom se normálně tolik obávali, nestane. Strach ze smrti vzniká tím, že nechápeme, kdo doopravdy jsme, že jsme spirituální bytosti, které prožívají své zkušenosti v lidském těle, ve kterémžto případě je smrt pouze opuštěním materiálního těla, ale v žádném případě to není náš konec. Je to pouze konec jedné zkušenosti a začátek druhé.

Kromě strachu ze smrti, ten další obrovský strach, který lidstvo trápí, je strach z toho, co si druzí lidé o nich pomyslí. Ale druzí lidé si vždycky něco myslí a často ani důvod nepotřebují. Jen tak na okraj, naší sousedce zemřel manžel. Chodí na hrob, pěstuje tam květiny, chodí je zalívat a lidé o ní vykládají, že se tam nezdrží ani o chvilku déle, nezastaví se ani na moment, nezamyslí se, nemodlí se. Jenže když tam bude vysedávat v zadumání celé hodiny, pak o ní budou vykládat, že k tomu má určitě důvod a že kdovíco se mu za život nenavyváděla. Takže s lidmi si nevyberete, zlé huby vždycky mluví a je jim jedno o čem. Ale to jen tak na okraj.

Pokud se příliš staráte o to, co si o vás lidé budou myslet, tak je to zbytečná starost. Mluvte pravdu a nebojte se ji vyslovit nahlas. A když lidé kolem vás tuto pravdu nebudou chápat, jděte jinam, najděte si takové, kteří vás chápat budou. Jak říká David Icke, většinu jeho života byl lidmi zesměšňován, na ulici na něho ukazovali prstem, smáli se mu do očí a považovali ho za blázna. Ale pak, až se jeho slova začala naplňovat, pak změnili a dnes si ho předcházejí, má veškerou úctu a lidé jsou vděčni, když s nimi promluví pár slov.

Není dobré se nikterak nechat zlými jazyky ovládat. Mnoho schopných bylo tímto způsobem donuceno mlčet, což bylo často způsobeno lidmi z jejich vlastního okolí, kteří zkoušejí druhým diktovat co si mají myslet a dělat a co ne. Mnoho užitečných názorů nám takto uniká, protože ti, kteří s nimi přišli se je bojí vyslovit kvůli následkům, které by to mohlo navodit. Ale takový přístup vede k situaci, kdy nám z ničeho nic předloží, že 2+2=5. Samozřejmě, nikdo na něco takového zpočátku nepřistoupí, vždyť je to holý nesmysl. Ale veřejně to nikdo nebude chtít říct, obzvláště když televize a media to budou propagovat a vydávat za správné. Každý se bude bát následků a tak budeme všichni mlčet. Později pochopíme, že je to chyba, ale abychom se sami před sebou nezbourali tím, že jsme až doposud věřili na takový nesmysl, budeme radši mlčet dále a přesvědčovat se, že je to tak správné. Tím dojde k psychologickému posuvu, který změní lidskou psychiku a lidské chápání. Toto se děje všude kolem nás, dnes a denně, jenže v jiném slova smyslu. Máte tady změnu klimatu, CO2 nesmysl, ozonovou díru a mnoho dalšího idiotství. A to je způsob, kterým tento kult dohání lidskou společnost k hromadnému šílenství.

Takže proč bychom se starali o následky? Lidé umírají po celém světě, lidé hladoví, lidé trpí neuvěřitelnými nemocemi, děti jsou zneužívány a my se staráme o to, co o nás někdo napíše na Facebook? Anebo co řekne místní klepna?

My všichni máme možnost výběru jak na tyto útoky reagovat. Můžeme dovolit, aby nám psychicky ubližovaly, ale také to dovolit nemusíme.

V Anglii vystupoval před časem jeden velmi populární komik, jménem Larry Grayson. Na závěr jednoho z jeho představení vytvořil následující scénu: na jeviště napochodovali herci, oblečení jako námořníci. Postavili se do řady a na jejich ramena si stoupli další. Takto postupně vytvořili jakousi pyramidu. A pak přišel tento komik, oblečený jako Britannia a oni ho společně vytáhli až na vršek té pyramidy. A pak se stalo, že jeden námořník, až úplně dole, v té nejspodnější řadě na kraji, musel kýchnout. Samozřejmě, celá pyramida se zhroutila a Larry sám skončil v hledišti, ve druhé řadě.

Naši manipulátoři si představují uspořádání světa také jako pyramidu. Oni sami sedí na vrcholku, mají všecky informace, všecky páky a pomocí těch vrstev pod nimi ovládají celý svět. Ale co když někdo úplně dole, v té nejspodnější řadě kýchne?

Každý z nás je nekonečné vědomí a má nekonečné možnosti. Vždycky, z každé situace je možno najít cestu. A každý tmavý mrak je stříbrně olemován. Pouze strach svazuje lidem ruce a nutí je nic nedělat. Ovšem každý z nás má tu stejnou možnost si z následků a z lidských pomluv nic nedělat.
Když na vás štěká pes, možná že vám neuvěřitelně sprostě nadává. Ale vy na to nereagujete jen proto, že mu nerozumíte.

Jak získáme zpátky svobodu? Tyto soukromé banky musí skončit. Potřebujeme takový systém, kde vláda sama vydává peníze a tyto jsou bezúročné, protože si je nemusí „půjčovat“ od centrální banky. A vůbec, kdo to kdy slyšel, aby nějaká soukromá instituce tiskla peníze státu jenom tak, jak se jim zachce? Jen tak na okraj, dnes nemají Rotschildovu centrální banku, která tiskne peníze jednotlivých států pouze tyto země: Monako, Bolivie, Kuba, Irán, Severní Korea, Rusko, Syrie a pak země jako Nauru, Palau, Tuvalu a pár jiných, celkem neznámých míst. Ještě donedávna k nim patřila Libye, ale pak se jim podařilo dostat Gaddafiho. Možná pochopíte, proč se tolik válčí v Syrii, brojí proti Iránu a proč jsou Rusko a Severní Korea demonizovány. Možná jsou k tomu zdánlivě i jiné důvody, ale toto může být ten hlavní. Pokud vás tento námět zajímá, přečtěte si záznamy z výslechu Christiana Rakovského, kde popisuje, co to všecko znamená a proč Hitlerovi nemohou odpustit hlavně to, že tyto znalosti využil. Článek v češtině ZDE.

 

David Icke říká, že strhávání soch je nepodstatné. Je to jen odvádění pozornosti od hlavního problému a to je současný bankovní systém. „Jak to, že o tom nikdo nemluví?“ ptá se. Anglie, stejně jako Amerika má pouze dvě politické strany. Obě jsou placeny a podpláceny tímto kultem. V Americe se dokonce veřejně říká, že máme „nejlepší Kongres, co jde za peníze koupit.“ Prý když Icke mluví s politiky a ptá se jich jak jsou peníze vytvářeny, žádný z nich mu není schopen dát odpověď. Buď to neví, nebo vědět nechtějí. A když mluví s ekonomy, tak dostává stejnou odezvu. Představte si, ekonomové nevědí jak jsou peníze státu vytvářeny! Žádný z nich – zdá se – nepodezřívá, že peníze jsou vydávány soukromými bankami, ve formě neexistujících hodnot, zvaných „kredit.“ Kdyby kdokoliv z nás zkoušel dávat jiným lidem peníze, které neexistují, tak půjde do vězení. A těmto soukromým bankám to projde? Jak to? Čím se o to zasloužily?

Takže jestli BLM a Antifa opravdu chtějí změnit světový systém, ať se zaměří na zrušení soukromých bank a tím pomohou celému světu k lepším zítřkům. To jsou ty pravé pijavice, které z nás vysávají životní mízu.

Tak, jak byla karanténa a všecka ostatní opatření postupně rušeny, vyplouvalo na povrch, že Japonsko a Švédsko, obojí bez karantény, na tom nebyly rozdílně od těch, co měli drsnou karanténu. Teď taky začneme pomalu objevovat ekonomické následky a to je, kde by bylo záhodno, aby BLM a Antifa přišli bojovat. To by měl být ten správný důvod pro jejich pohoršení. Protože ekonomické následky budou celosvětově příšerné.

Je jasné, že zabití Floyda policistou byl špatný čin. Ale policista byl za to odsouzen, takže jakou další „spravedlnost“ Antifa a BLM hledají? Kdyby odsouzen nebyl a okolkovalo by se kolem toho, pak by se člověk nemohl divit, že se jim to nelíbí. Ale tento člověk byl odsouzen – co víc chtějí? A co všichni ti ostatní černoši, zabiti černými policisty? Kde je spravedlnost pro ně? Anebo je život, který zničil běloch jinak ceněn než život, který zničil černoch?

Ovšem i zde zbývá vědět víc o tom, co se s Floydem doopravdy stalo. Tak jako byl korona virus podvod, i toto může být podvod. To proto, že tento tajný kult nesedí kolem stolu a nečeká, až se věci stanou. Tento kult ty jednotlivé příhody na cestě k jejich cíli VYTVÁŘÍ. A tak, jak protesty vznikly po celém světě, málem zaráz, tady je zjevné plánování.

To všecko je, jak říká David Icke, „problém, reakce a řešení.“ Tajná sekta vytvoří problém, je jedno, že je umělý, my na něj zareagujeme tak jak čekají (mají nás dobře prokouknuté) a oni nám předloží jejich řešení, které už mají dávno připravené a které bylo ten skutečný důvod pro vytvoření původního „problému.“

I nás čekají problémy, říká Icke. Ale tyto problémy není dobré řešit. Protože jakmile je začneme řešit, přidají se další problémy a tak to půjde do nekonečna. Zde je nutné pouze jedno a to je odstranit příčinu těchto problémů a pak se všecko vyřeší automaticky. Musíme odstranit příčinu, což je ona hrstka nesmírně bohatých lidí, možná by se vešli do jedné místnosti. Ovšem důvodem pro jejich vznik a pro jejich moc je náš souhlas, naše přizpůsobení se, pomocí kterého jsme jim předali moc. Předali jsme moc Autoritě, ať je to kdokoliv. Autorita má mnoho odstínů. Může to být vláda, nebo administrátoři, stráže, ale také vedení BLM, vedení Antify a vedení CHAZu. Autorita je ta, která nám říká, čemu máme věřit, co máme dělat a předkládá nám následky toho, co nás čeká, když věřit nebudeme a když nebudeme dělat co je nám přikazováno.

Ale když lidé odmítnou poslouchat, pak musí Autorita sloužit jim a ne aby lidé sloužili Autoritě.

Lidé se musí jaksi probudit z hypnotického spánku. Dnes je většina z nás jako ty příslovečné ovce a to ani ovčáckého psa nepotřebujeme, ohlídáme se sami. Jeden donáší na druhého, jeden sekýruje druhého a následky takového úpadku jsou nedozírné. Ale to je způsob, jak tento temný kult postupuje, s použitím vědy, která nám dává pocit, že smrt je konec všeho a že není pokračování. Takto se stala smrt zdrojem obrovského množství strachu, což je ve skutečnosti strach z něčeho neznámého. Zbavit se strachu ze smrti, je součástí pochopení našich vlastních schopností a možností. Každý z nás je nekonečné vyjádření dokonalého uvědomění, které právě prožívá málem nekonečné množství zážitků a zkušeností v lidském těle. Nemusíme se nikterak nechat zotročovat následky toho, co děláme, čemu se věnujeme, protože tyto následky jsou opět pouze dalšími zkušenostmi zde, na zemi.

Ovšem když se plně spojíme se svým tělem a se svým hmotným „lidstvím,“ což s sebou nese všechno to omezení a strach, pak nemáme život lehký. Ale jako spirituální bytosti, což jsme, můžeme naprosto odložit strach i z následků našeho počínání, když věříme, že děláme tu správnou věc. A pak se ani to, čeho bychom se normálně tolik obávali, nestane. Strach ze smrti vzniká tím, že nechápeme, kdo doopravdy jsme, že jsme spirituální bytosti, které prožívají své zkušenosti v lidském těle, ve kterémžto případě je smrt pouze opuštěním materiálního těla, ale v žádném případě to není náš konec. Je to pouze konec jedné zkušenosti a začátek druhé.

Kromě strachu ze smrti, ten další obrovský strach, který lidstvo trápí, je strach z toho, co si druzí lidé o nich pomyslí. Ale druzí lidé si vždycky něco myslí a často ani důvod nepotřebují. Jen tak na okraj, naší sousedce zemřel manžel. Chodí na hrob, pěstuje tam květiny, chodí je zalívat a lidé o ní vykládají, že se tam nezdrží ani o chvilku déle, nezastaví se ani na moment, nezamyslí se, nemodlí se. Jenže když tam bude vysedávat v zadumání celé hodiny, pak o ní budou vykládat, že k tomu má určitě důvod a že kdovíco se mu za život nenavyváděla. Takže s lidmi si nevyberete, zlé huby vždycky mluví a je jim jedno o čem. Ale to jen tak na okraj.

Pokud se příliš staráte o to, co si o vás lidé budou myslet, tak je to zbytečná starost. Mluvte pravdu a nebojte se ji vyslovit nahlas. A když lidé kolem vás tuto pravdu nebudou chápat, jděte jinam, najděte si takové, kteří vás chápat budou. Jak říká David Icke, většinu jeho života byl lidmi zesměšňován, na ulici na něho ukazovali prstem, smáli se mu do očí a považovali ho za blázna. Ale pak, až se jeho slova začala naplňovat, pak změnili a dnes si ho předcházejí, má veškerou úctu a lidé jsou vděčni, když s nimi promluví pár slov.

Není dobré se nikterak nechat zlými jazyky ovládat. Mnoho schopných bylo tímto způsobem donuceno mlčet, což bylo často způsobeno lidmi z jejich vlastního okolí, kteří zkoušejí druhým diktovat co si mají myslet a dělat a co ne. Mnoho užitečných názorů nám takto uniká, protože ti, kteří s nimi přišli se je bojí vyslovit kvůli následkům, které by to mohlo navodit. Ale takový přístup vede k situaci, kdy nám z ničeho nic předloží, že 2+2=5. Samozřejmě, nikdo na něco takového zpočátku nepřistoupí, vždyť je to holý nesmysl. Ale veřejně to nikdo nebude chtít říct, obzvláště když televize a media to budou propagovat a vydávat za správné. Každý se bude bát následků a tak budeme všichni mlčet. Později pochopíme, že je to chyba, ale abychom se sami před sebou nezbourali tím, že jsme až doposud věřili na takový nesmysl, budeme radši mlčet dále a přesvědčovat se, že je to tak správné. Tím dojde k psychologickému posuvu, který změní lidskou psychiku a lidské chápání. Toto se děje všude kolem nás, dnes a denně, jenže v jiném slova smyslu. Máte tady změnu klimatu, CO2 nesmysl, ozonovou díru a mnoho dalšího idiotství. A to je způsob, kterým tento kult dohání lidskou společnost k hromadnému šílenství.

Takže proč bychom se starali o následky? Lidé umírají po celém světě, lidé hladoví, lidé trpí neuvěřitelnými nemocemi, děti jsou zneužívány a my se staráme o to, co o nás někdo napíše na Facebook? Anebo co řekne místní klepna?

My všichni máme možnost výběru jak na tyto útoky reagovat. Můžeme dovolit, aby nám psychicky ubližovaly, ale také to dovolit nemusíme.

V Anglii vystupoval před časem jeden velmi populární komik, jménem Larry Grayson. Na závěr jednoho z jeho představení vytvořil následující scénu: na jeviště napochodovali herci, oblečení jako námořníci. Postavili se do řady a na jejich ramena si stoupli další. Takto postupně vytvořili jakousi pyramidu. A pak přišel tento komik, oblečený jako Britannia a oni ho společně vytáhli až na vršek té pyramidy. A pak se stalo, že jeden námořník, až úplně dole, v té nejspodnější řadě na kraji, musel kýchnout. Samozřejmě, celá pyramida se zhroutila a Larry sám skončil v hledišti, ve druhé řadě.

Naši manipulátoři si představují uspořádání světa také jako pyramidu. Oni sami sedí na vrcholku, mají všecky informace, všecky páky a pomocí těch vrstev pod nimi ovládají celý svět. Ale co když někdo úplně dole, v té nejspodnější řadě kýchne?

Každý z nás je nekonečné vědomí a má nekonečné možnosti. Vždycky, z každé situace je možno najít cestu. A každý tmavý mrak je stříbrně olemován. Pouze strach svazuje lidem ruce a nutí je nic nedělat. Ovšem každý z nás má tu stejnou možnost si z následků a z lidských pomluv nic nedělat.
Když na vás štěká pes, možná že vám neuvěřitelně sprostě nadává. Ale vy na to nereagujete jen proto, že mu nerozumíte.

JANE K.

Odeslat komentář