JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Delegace ČR a Slovenska ve Valném shromáždění OSN se zdržely při hlasování o rezoluci odsuzující oslavy nacismu! Proč?

Delegace ČR a Slovenska ve Valném shromáždění OSN se zdržely při hlasování o rezoluci odsuzující oslavy nacismu! Proč? Protože spolupředkladatelem mezi 60 zeměmi bylo i Rusko? Vladimíra Vítová z ANS se podivuje, že ke skandálnímu hlasování v OSN mlčí jak poslanci, tak i prezident Miloš Zeman! USA a Ukrajina dokonce jako jediné 2 země na světě hlasovaly proti této rezoluci! Nacismus není fašismus, ale tento americký nacismus skončí velmi zle! Otázkou ale je, pro koho?

Původně jsme dnes chtěl publikovat vánoční a veselý článek, ale to by mně nesměla ze židle zvednout další zpráva ze světa, která znovu a znovu potvrzuje, že koncem roku 2019 zažívá tzv. západní civilizace znovuoživování nacismu a všech gloriol, které jsou s nacismem spojené. V poslední době to začalo tím, že Ondřej Kolář jako starosta na Praze 6 chtěl a chce odstranit pomník osvoboditele, maršála Koněva [1]. Jen krátce poté vypukl skandál s Pavlem Novotným z Řeporyjí, který kromě skandálních výstupů na ruské televizi kvůli pomníku Vlasovcům dokonce na Twitter vypustil příspěvek s omluvou esesáků, že bojovali proti ruským švábům [2].

Následně poté se neznámý pachatel na berlínském hřbitově invalidů pokusil vykopat neoznačený hrob Reinharda Heydricha [3] a doslova jen pár dní poté si americké ministerstvo obrany zavěsilo na svůj Twitter obrázek válečného zločince a důstojníka SS Joachima Peipera [4]. Nemusíme ani připomínat památník sudetským vojákům Wehrmachtu, který v Jizerských horách obnovili místní obyvatelé a průčelí paloučku s menhiry vévodí válečný německý železný kříž [5], který tam byl spolu se 20 menhiry vztyčen v roce 1943.

Elitní oddíl Waffen SS, Leibstandarte SS Adolf Hitler při odpočinku. Hotová idylka, že?

Pokud byste nečetli alternativu, tak byste si mysleli, že jde o zcela oddělené a nesouvisející události z různých měst, různých míst a různých států. Jenže tyto události spolu naprosto jednoznačně souvisí. Je to situace, kdy jsme svědky oživování symbolů a glorifikace nacismu, jenž je najednou adorován, omlouván, rehabilitován a vyzdvihován, a to kvůli tomu, že nacismus bojoval proti bolševismu a Sovětskému svazu, rozuměj proti Rusku.

A protože dnes zuří další válka proti Rusku, to je snad už každému jasné, tak logicky znovu přichází na řadu nacismus, který bude používán jako antiteze proti Rusku a proti ruskému systému řízení. Dříve bylo neslýchané, aby si američtí generálové dávali na Twitter fotografii válečného zločince SS u příležitosti výročí Bitvy v Ardenách. Bylo dříve neslýchané, aby čeští občané obnovovali na palouku u lesa menhiry a kříže na vzpomínku německých orlů padlých u Stalingradu. Takový kreténismus u českých obyvatel dříve nebyl, jenže situace eskaluje. Neuvěříte, co se stalo v New Yorku.

Rezoluci odsuzující oslavy nacismu nepodpořily jen dvě země, USA a Ukrajina! Česko a Slovensko se zbaběle zdržely

Již. dne 7. listopadu 2019 projednalo Valné shromáždění OSN text o rezoluci A/C.3/69 L.56/Rev.1 Combating glorification of Nazism, neo-nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance [6]. V překladu jde tedy o rezoluci “Boj proti oslavování nacismu, neonacismu a jiných forem, které přispívají k eskalaci moderních forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související netolerance.” Pod dokument a jeho text jako navrhovatelé se připojilo 60 zemí světa a Ruská federace byla mezi nimi. A minulý čtvrtek 19. prosince se o textu v OSN hlasovalo.

Text odsuzuje novodobé snahy o rehabilitaci nacismu, odsuzuje oslavování jednotek Waffen SS a text rovněž odmítá přepisování historie a výsledků II. sv. války a poválečného uspořádání v Evropě, kde hranice dnešní Evropy, včetně hranic ČR a Slovenska existují jen a pouze díky Jaltské konferenci. A právě Jalta je v posledních měsících zpochybňována chátrou a vlastizrádci v ČR, kteří snahu o rozbití hranic České republiky schovávají za jakési bohulibé pohnutky usmíření s Němci ohledně Sudetské otázky. Co se tedy stalo v New Yorku?

Hlasovací svodka

Delegace České republiky a Slovenska se při hlasování [7] o této rezoluci zdržely! Měly totiž strach hlasovat pro návrh rezoluce, mezi jejímiž předkladateli byla i Ruská federace jako jedna ze 60 zemí. Jenže, to zdržení se hlasování nebylo ani tak kvůli Rusku, ale kvůli tomu, jak skandálně hlasovaly 2 země, konkrétně USA a Ukrajina. Tyto 2 země jako jediné hlasovaly ostře proti rezoluci, čímž se postavily na stranu ochrany nacistů, jejich odkazu, na stranu ochrany odkazu Waffen SS a jejich esesáků. Ukrajina nás nepřekvapí, protože to je země, kde nacismus hraje ústřední roli a válečný zločinec Stěpan Bandera je tam za národního hrdinu.

Americký zástupce v OSN vysvětlil, že USA rezoluci nepodpoří, a použil stejný argument jako Michal Koudelka z české BIS
Jason Mack, americký poradce.

Američané, kdyby nechtěli hlasovat pro rezoluci, kterou spolunavrhuje to zlé a nenáviděné Rusko, mohli se zdržet. Jenže ne, americká delegace hlasovala proti návrhu. A delegace USA hlasuje proti tomuto usnesení rok co rok, již od roku 2005. Text prý obsahuje ruský narativ výkladu dějin a konce II. sv. války. Nepřipomíná vám to jistého Michala Koudelku, který si stěžuje na ruský výklad dějin v českých učebnicích? Ano, přesně odtamtud vítr fouká. Článek z ledna 2019 o tom, jak BIS chce přepisovat školní učebnice, najdete zde. Jason Mack jako poradce americké delegace k tomu napsal [8] předsedovi Valného shromáždění toto:

Pane předsedající, dnes USA vyjadřují nesouhlas s tímto usnesením, dokumentem, který je dobře znám pro jeho chabě zahalené pokusy o legitimizaci dlouholetého ruského dezinformačního příběhu, který pošpiňuje sousední národy pod cynickým hávem zastavení oslav nacismu.

Spojené státy, které společně s našimi demokratickými spojenci v roce 1945 rozhodně přispěly k vítězství nad nacistickým Německem, odsuzují oslavování nacismu a všech moderních forem rasismu, xenofobie, diskriminace a související netolerance. Děláme to při zachování našeho stálého závazku ke svobodě projevu. V boji proti vražedné tyranii nacismu Spojené státy bojovaly také za svobodu a lidská práva všech – včetně práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování.

Nejvyšší soud Spojených států potvrdil ústavní právo na svobodu projevu, sdružování a právo na pokojné shromažďování, včetně sebevědomých nacistů, jejichž nenávist a xenofobie jsou americkým lidem široce zesměšňovány. Současně trvale vycházíme z ústavních práv těch, kteří uplatňují svá práva boje proti nesnášenlivosti a vyjadřujeme silnou opozici vůči odpornému nacistickému vyznání a jiným, které se hlásí k nenávisti.

Spojené státy hlasovaly proti každé nové verzi tohoto usnesení od roku 2005. Navzdory našemu úsilí v dobré víře v tomto roce vyjednat s ruskou delegací revize a pozměňovací návrhy usnesení na ochranu před nepřijatelnými omezeními svobody projevu, naše doporučení určená ke zlepšení a posílení tohoto usnesení byla záměrně ignorována. Odrazujeme státy, aby se dovolávaly článku 4 Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace a článek 20 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech ve snaze buď umlčet nevítané názory, nebo omluvit jejich neúspěch v boji proti netoleranci.

Spojené státy jsou znovu nuceny hlasovat pro toto usnesení „ne“ a vyzývají ostatní státy, aby učinily totéž.

Jason Mack

Takové je tedy stanovisko americké delegace v OSN, která se odvolává na 1. dodatek americké Ústavy, který zaručuje absolutní svobodu slova. Jenže usnesení OSN není zákonnou normou, ale politickou deklarací bez právního účinku. Je to symbolická forma postoje státu a nemá to nic společného s Ústavou jakékoliv země. Americká delegace zkrátka nechtěla a nechce pro dokument hlasovat, protože se v něm odsuzují procesy oslav jednotek Waffen SS a nacismu jako takového, který má nejen v USA, ale zejména na Ukrajině dlouholetou tradici. Americký postoj spolu s Ukrajinou tak vysílá jasný vzkaz, že obě země roní krokodýlí slzy, že nacisté nevyhráli v Evropě II. sv. válku a nedobyli Sovětský svaz. A právě teď nastává druhý pokus. Další snaha o Drang nach Russland.

Fašismus, nacismus a nacionalismus

Ještě je potřeba zde vysvětlit několik pojmů, především nacismus, nacionalismus a fašismus. Tyto 3 názvy se brutálně zaměňují a dokonce vidím v diskusích, že i zde na Aeronetu. Proto je třeba si tyto základy znovu objasnit. Nacismus je ideologický proces řízení. Nacionalismus je naproti tomu ideový proces řízení. Rozdíl mezi ideovou a ideologickou rovinou lze přirovnat v českém jazyce takto: Ideová linie procesů řízení učí a říká, CO a PROČ se má dělat a které nástroje se používají. Ideologická rovina řízení naproti tomu učí, JAK se to má dělat a jak ty nástroje správně v praxi používat. A tím se dostáváme k teorii kádrů. Kádr je osoba, která má dokonale zvládnutou ideovou i ideologickou výchovu. Jinými slovy, kádr ví nejen to, co má dělat, ale také ví, jak to dělat. To dnes zdaleka není samozřejmost a židé důsledně usilují o to, aby v čelech procesů stáli jen takové osoby, které vědí buď jenom CO se má udělat, ale nevědí JAK, anebo vědí JAK, ale nevědí CO, resp. PROČ.

Ohňový průvod nočním Kyjevem s portrétem Stěpana Bandery.

Osoby, které vědí CO, ale nevědí JAK, jsou marionety. Jsou to sluhové, kteří mají ideovou výbavu, vědí, co mají říkat, ale nevědí, jak řešit procesy řízení, ať je to řízení čehokoliv, vlakového nádraží nebo řízení státu. Existuje i druhá skupina osob, která ví JAK, ale naprosto postrádají ideový základ. Těmto lidem se říká manažeři globalizace a jejich znakem je “všehoschopnost”, přičemž nechápou rovinu důsledků a toho, co vlastně jejich práce způsobuje a PROČ to mají dělat. Zkrátka a jednoduše, ideová rovina řízení je TEORIE, zatímco ideologická rovina řízení je PRAXE. Pouze osoba, která má ideovou a ideologickou výbavu, je kádrem. Pokud má jenom jednu z těchto dvou výbav, díváme se na diletanta. A teď se dostáváme k nacismu a nacionalismu. Toto je zásadní výklad, který je potřeba dobře zvládnout a zapamatovat.

Rozdíly mezi ideovou a ideologickou výchovou kádrů pro procesy řízení

Nacionalismus je ideová teze řízení, která učí principu nadřazenosti národních zájmů nad veškerými zájmy, jejichž původ je v zahraničí. Nacionalismus tedy je teoretická výkladová rovina vlastenectví, chcete-li takové pojetí. Jenže pozor, to je pouze teoretická rovina, CO představuje nacionalismus. Jeho realizací v praxi se zabývá proces řízení nazvaný nacismus. To je ideologický proces řízení, který říká JAK se ideová, tedy teoretická část má v praxi realizovat ve společnosti. A tady nastává zásadní rozdíl a klíč, kterým se se ideologický rámec dělí na dvě velké skupiny, na nacismus a fašismus. Abyste v tom neměli guláš, tak zopakuji, že nacismus i fašismus jsou ideologické procesy řízeni JAK realizovat to, CO hlásá společný ideový proces řízení nacionalismu.

Duce Benito Mussolini jako zakladatel svazkového řízení v Itálii.

Nacismus je ideologická varianta řízení, ve které je prosazování národních zájmů stavěno do střetu s cizím vlivem, který škodí a ničí vlast, a tudíž je nutné ostatním zemím vnutit vlastní principy řízení, vlastní principy světonázoru, vlády, rozhodování, a to vše ve jménu toho, aby země, která nacistický proces řízení používá, dosáhla své vlastní bezpečnosti, že zcela neutralizuje ostatní státy svojí mocí, ať už je to moc vojenská, ekonomická, diplomatická, bankovní, nebo jakákoliv jiná.

Proto nacista je ten, který prosazuje zájmy vlasti na úkor jiných států, ať už sousedních zemí, nebo vzdálených, to nehraje roli. Hlavním poznávacím znamením nacismu je myšlenkový konstrukt “Totální války”, protože nacistický proces řízení používá myšlenku, že vlast může prosperovat jen tehdy, když ostatní státy získají stejné řízení jako daná země. Proto jakákoliv země, která se vměšuje, ovlivňuje, korumpuje nebo loutkově ovládá cizí vlády ve svůj prospěch, je vládou nacistickou. Tuto definici splňovalo nejen nacistické Německo, ale dnes ji splňují i Spojené státy americké.

Svazkové (fascia) řízení je diametrálně odlišné od nacismu v pohledu úlohy svazku elit, které delegují procesy řízení dolů na lid bez přímého dozoru

Fašismus je druhou alternativou ideologického řízení a systém vychází z myšlenky svazkového řízení národa, který je nejčastěji tvořen 5 svazky. Těmi svazky jsou armáda, banky, průmysl a kulturní fronta spojená s lidem. Nacismus prosazuje nacionální ideové teze směrem ven ze státu, fašismus naopak ze shora dolů ve státě. Hlavní myšlenkou fašismu je svazkové řízení elit a lidu, kdy elity mají funkci ideovou a říkají CO se má dělat, zatímco lid má funkci ideologickou a ví, JAK se to má dělat.

Mussoliniho Itálie byla typickou ukázkou tohoto řízení, kde fašismus vytvořil systémy vnitřních samospráv a regionů, které si Italové řídili sami bez účasti nadřízených orgánů, ale pouze podle instrukcí Duceho, tedy vůdce. V Německu, kde byl zaveden nacismus, bylo něco takového nemyslitelného, všechno bylo řízeno ze shora z Berlína a centrálně a direktivně s precizní pyramidovou důsledností a hierarchií. Tím se nacismus liší od fašismu, který používá svazková řízení bez mezistupňů ze shora dolů. Itálie proto realizovala svazkové fašistické řízení, které mělo charakter samosprávných celků, jaké známe třeba dnes u zemských vlád v Německu nebo v krajích v Česku.

Návštěva Duceho v Berlíně v roce 1938.

Proto nazývat americké agresivní zahraniční procesy jako fašistické je brutální omyl, protože jde o naprosto ukázkový nacistický proces ideologického řízení USA, kterého jsme právě svědky. Politika USA není obrácena dovnitř svého státu s cílem vytvoření svazkového řízení amerických elit společně s lidem, ale je obrácena směrem ven s cílem ovlivňovat a překreslovat politické procesy v desítkách zemí po celém světě tak, aby tyto země dělaly servilní americkou politiku. Na americké politice není nic, co by šlo označit za svazkový proces řízení, snad s výjimkou stoupenců Donalda Trumpa, kde jsou náznaky svazkového řízení a spojení lidu s elitami, nebo spíš s jedním jediným zástupcem elit, ale to je málo, to nestačí na svazkové řízení.

Nejsilnějším procesem světového řízení, který převyšuje všechny ostatní procesy, je sionistická globalizace planety

Je zde totiž jeden problém a překážka pro ideový rámec nacionalismu a jeho dvou ideologických procesů nacismu a fašismu, a tím je globalizace, což je sionistický proces světového řízení. Tak silný proces ještě nikdy v dějinách neexistoval a porazit sionistickou globalizaci bude zjevně nad síly nacionálních procesů řízení. Všude totiž vidíme diletanty, jedni jsou v rolích marionet, že ani neví, kde co lítá, jiní jsou v rolích všehoschopných manažerů, kterým ale chybí sebemenší přehled o důsledcích kroků a procesů, které vykonávají. A těch schopných kádrů a národovců je málo a jejich podpora ve společnosti netrhá rekordy u voleb, a o to více je taková práce těžší a rovněž pro takové politiky i nebezpečnější.

Paní Vladimíra Vítová. předsedkyně ANS, vlevo pan Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie. Aréna Jaromíra Soukupa, TV Barrandov.

A tak vidíme různé mainstreamové politiky, starosty, činitele a umělce, jak omlouvají, zlehčují, oslavují a velebí tuhle Vlasovce, támhle nacisty, esesáky, jejich kolaboranty, najednou vidíme, jak odstraňují pomníky osvoboditelům, jak se staví a obnovují pomníky vojákům Wehrmachtu, a jak se vrací majetky vdovám po členech nacistické Abwehrstelle. Česká a slovenská delegace už 75 let po válce nechce odsuzovat nacismus [9], protože by to vadilo americkým a ukrajinským bratřím. Předsedkyně ANS, paní Vladimíra Vítová se tomu diví [10], a není sama. Najednou i český delegát v OSN se raději zdrží při hlasování, než aby zvedl ruku pro návrh odsuzující glorifikace nacistů a Zbraní SS.

Ani Miloš Zeman se neozve, ani poslancům v parlamentu to nevadí, tedy kromě KSČM [11], alespoň, že tak. Nejsou to ale náhody, je to komplexní obraz oživování odkazu nacismu, protože stará generace, která by mohla o nacismu vyprávět, už právě vymřela. Dlouhých 75 let po válce už žije jen zlomek a hrstka vojáků a těch, kteří ve válce bojovali a přinášeli největší oběti. A kam dojdeme, když nám budou vládnout diletanti v rolích marionet a všehoschopných manažerů bez ideového základu? Nebudeme mít nic, ani kulturu, ani vlast, ani státní hranice, ani vlastní obranu, ani vlastní armádu, ani vlastní měnu, ani vlastní soudy, budeme mít jenom miliony otázek, na které se budeme ptát až ve chvíli, kdy bude pozdě pro nás pro všechny.

Vánoční přání

Na závěr tohoto smutného článku bych chtěl přesto Vám všem jako velké čtenářské rodině popřát Štastné a veselé Vánoce a zřejmě i já si dám během svátků oddech, takže se nedivte pokud tu pár dní nebude nový článek. Musíme všichni si koncem roku odpočinout a odběhnout od počítače, zanechat za sebou stres, ponořit se do atmosféry provoněné jehličím, sem tam připáleným pečivem, svíčkami z vosku a smaženým filé, protože ryba bez kostí je úplně nejvíc.

Dovolte mi ještě jednou poděkovat za to, že jste, že existujete, že nás čtete, že tam venku někde brouzdáte každý den po našem webu, protože to znamená že jste si k nám vytvořili pouto, a že nás podporujete, jak ukazuje i počítadlo, tentokrát již 10 dní před koncem měsíce. Není naší úlohou přinášet radost, ale pouze pravdivé obrazy reality, která je tak děsivá, že jenom alternativa umí tyto obrazy odkrývat, popisovat a vysvětlovat. Nenávist, jaké se nám za to dostává od mocných, je potom součástí údělu, který si nese každý, kdo dnes chce psát a říkat to, co zrovna cítí. Pošťák přijde a odejde, ale v ruce vám zůstane psaní. A když to psaní vám otevře oči, poskytne nové obzory a zaujme, potom má pošťákova práce smysl. Takže…

Odeslat komentář