JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Dopis arcibiskupu J. Graubnerovi ohledně povinného testování dětí ve školách které porušuje až 10 českých zákonů, mezinárodních úmluv a Chartu lidských práv

Vážený arcibiskupe Jene,

z Tvých veřejných projevů je známo, že ses zasazoval nejen za pravověrné učení církve, ale i za rodinu. Dnes se české děti dostaly do velmi kritické situace. Je ohroženo jednak jejich právo na vzdělání, a co je ještě horší, hrozí jim povinná vakcinace. Ty, jako arcibiskup a předseda ČBK, máš morální povinnost se v této chvíli postavit jako pravdivý Kristův pastýř na obranu práv českých dětí a jejich rodičů.

Jistě víš, že advokátka J. Z. Hamplová zpracovala mohutnou právní analýzu nařízení ministerstva školství o povinném testování nezletilých školáků. Nařízení porušuje až 10 českých zákonů, mezinárodních úmluv a Chartu lidských práv! A co je ještě horší, Evropský soud vynesl zlomový a děsivý verdikt, který může zcela reálně vést k zavedení povinného očkování všech dětí i dospělých v EU!

Sám vnímáš, že děti, které se staly obětí zlovolného přestupování zákonů, jsou v tomto boji bezmocné, a to se vztahuje i na každého křesťana. Ty však máš jako církevní autorita možnosti, ale zároveň jsi vázaný i ve svědomí obrátit se na ministerstvo školství s jasným protestem a konkrétním požadavkem v plné míře dodržovat konstituční právo na vzdělání všech dětí. V žádném případě nemůže být toto právo podmiňováno neustálým testováním. Navíc ho skuteční odborníci plně odsoudili. Nejde zde totiž o otázku ochrany zdraví, ale o narušení morálních principů a o zneužití politické moci.

Několik českých rodičů dalo ohledně vakcín žalobu k Evropskému soudu. Čest jim! Jejich snahy ale potřebují podporu morální autority církve. Proto udělej i druhý krok a obrať se s protestem na Evropský soud. Rovněž v této věci požádej o intervenci Vatikán. Uvědom si, že jsi povinen před Bohem, církví i národem v této kritické situaci jasně vystoupit i za cenu, že budeš perzekvován. Tím splníš úlohu pravého Kristova pastýře. Bůh Ti dává tuto šanci. Pokud ji ztratíš, budeš mít na svědomí další protizákonná nařízení ministerstva. V těch už půjde o to, že se děti stanou součástí experimentu s nebezpečnou vakcínou. Čestní odborníci varují, že mRNA vakcína nezvratně mění lidský genom, což je zločin proti lidstvu. Navíc je začleněna do procesu čipizace, která zbavuje člověka všech svobod. Vakcína obsahuje tkáň zaživa vytrženou z nenarozených dětí před jejich záměrným usmrcením, a to je už satanismus. Tato vakcína je rovněž součástí genocidní redukce lidstva.

Vážený arcibiskupe Jene, na Tvých dvou rozhodných krocích závisí život a spása mnoha dětí, ale i spása Tvé nesmrtelné duše. Bůh tyto rozhodné kroky po Tobě chce!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

Poznámka: Co se týče papežské autority, pokud papež vyhlašuje věci, které protiřečí zjevné pravdě a svědomí, nikdo ho nesmí poslouchat. To se v současné době vztahuje na Bergogliovu zločinnou propagaci mRNA vakcíny. Navíc každý teolog ví, že pro hereze, kterých se František Bergoglio dopustil, stáhl na sebe anathemu – vyloučení dle Gal 1,8-9 – a je tedy neplatným papežem.

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář