JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

DVE ŽALOBY NA MEDZINÁRODNÝ TRESTNÝ SÚD V HAAGU FORMÁLNE PRIJATÉ. PRIDAJTE SA! VÝZVA PRE POŠKODENÝCH TESTOVANÍM

SLOVENSKO/HOLANDSKO: 12. apríla 2021 podala skupina advokátov, vedcov, lekárov, zástupcov iných profesií a občianskych aktivistov svoj podnet na Medzinárodný trestný súd v Haagu (pozri https://akw.sk/covid-19/podanie-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu-za-vykonanie-nepovolenych-medicinskych-experimentov-na-ludoch/ a aj https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/prva-slovenska-zaloba-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu/).

Dňa 19.4.2021 Úrad prokurátora Medzinárodného trestného súdu v Haagu  potvrdil prijatie tohto podania a zaregistroval ho v komunikačnom registri úradu.

EM_Ack_OTP-CR-133_21

Ak máte záujem pridať k tomuto podaniu svoj podpis, stiahnite si nižšie vložený dokument a doplňte do neho svoje meno, priezvisko, povolanie a dátum podpisovania. Rovnako do neho vložte aj váš naskenovaný podpis (pozri vzor – Annex_9.pdf v https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/doplnenie-prvej-slovenskej-zaloby-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu-zlociny-proti-ludskosti-a-vojnove-zlociny-pocas-vojenskej-operacie-spolocna-zodpovednost/). Svoje podpisy pošlite na emailovu adresu [email protected] a [email protected] ako súbory vo formáte *.doc alebo *.docx.

Signatures_ICC_1_12042021

Odborná komisia dňa 26.4.2021 podala na Medzinárodný trestný súd doplnenie podania (pozri https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/prva-slovenska-zaloba-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu/),  ktoré charakterizuje operáciu Spoločná zodpovednosť ako vojenskú operáciu (pozri https://odbornakomisia.sk/pravo/doplnenie-podania-na-medzinarodny-sud-v-haagu-aktivistami-obcianskej-komisie/ taktiež https://akw.sk/covid-19/doplnenie-podania-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu/ ako aj https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/doplnenie-prvej-slovenskej-zaloby-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu-zlociny-proti-ludskosti-a-vojnove-zlociny-pocas-vojenskej-operacie-spolocna-zodpovednost/ a aj https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/knazi-katolickej-cirkvi-a-sucasne-aj-profesionalni-vojaci-svoju-ucastou-vo-vojenskej-operacii-spolocna-zodpovednost-poruslili-ustanovenia-medzinarodnej-zmluvy/).

Dňa 28.4.2021 Úrad prokurátora Medzinárodného trestného súdu v Haagu  potvrdil prijatie tohto podania a zaregistroval ho v komunikačnom registri úradu.

Ak máte záujem pridať k tomuto podaniu svoj podpis, stiahnite si nižšie vložený dokument a doplňte do neho svoje meno, priezvisko, povolanie a dátum podpisovania. Rovnako do neho vložte aj váš naskenovaný podpis (pozri vzor – Annex_9 v https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/doplnenie-prvej-slovenskej-zaloby-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu-zlociny-proti-ludskosti-a-vojnove-zlociny-pocas-vojenskej-operacie-spolocna-zodpovednost/). Svoje podpisy pošlite na emailovu adresu [email protected] a [email protected] ako súbory vo formáte *.doc alebo *.docx.

Signatures_ICC_2_26042021

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzývame každú osobu, ktorá nejavila klinické príznaky respiračného ochorenia a bolo jej vykonaním antigénového testu, alebo RT-qPCR testu podmienené alebo obmedzené nasledovné:

  1. podmienenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v nemocnici, alebo inom zdravotníckom zariadení, osobitne ak ide o separáciu matky a dieťaťa po pôrode alebo život ohrozujúce hospitalizácie,
  2. bola odmietnutá školským zariadením (najmä pokiaľ ide o povinnú školskú dochádzku) možnosť prezenčnej (dennej) výučby žiaka,
  3. bolo v obchodoch a prevádzkach služieb vyžadované od zákazníkov potvrdenie o vykonaní testu ako podmienka vstupu, nákupu alebo využitia služby,
  4. negatívny test bol vyžadovaný ako podmienka na výkon povolania,
  5. bol vyžadovaný negatívny test zložkami Policajného zboru alebo Ozbrojených síl SR,

pošlite nám na emailovu adresu [email protected] a [email protected] svoje svedectvo (s vyplneným a podpísaným Formulárom č. 1 a priloženými dôkazmi k prípadu). K vyplnenému formuláru priložte aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Formular-1

Rovnako vyzývame každú osobu, ktorá nejavila klinické príznaky respiračného ochorenia a pod nátlakom si nechala vykonať antigénový test alebo RT-qPCR, čoho následkom sa u nej prejavili zdravotné problémy (vrátane duševného utrpenia), aby  nám na emailovu adresu [email protected] a [email protected] poslala svoje svedectvo (s vyplneným a podpísaným Formulárom č. 2 a priloženými dôkazmi k prípadu). K vyplnenému formuláru priložte aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Formular-2

Všetko relevantné bude spracované a priložené k doplneniam podania na Medzinárodný trestný súd v Haagu. Preklad do angličtiny nám situáciu časovo uľahčí, ale nie je podmienkou.

 

Zdroj: https://samvojakvpoli.sk/

Odeslat komentář