JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Eurokomisařka Věra Jourová čelí výzvě k okamžité rezignaci kvůli urážce Maďarska, na stole jsou dokonce i sankce Budapešti proti České republice, pokud nedojde k přijatelné omluvě! Proč Babišova eurokomisařka zaútočila v rozhovoru pro Der Spiegel na Maďarsko slovy o tamní “nemocné demokracii” a nekonzultovala to předem s českou vládou? Za celým útokem je nenáviděný maďarský zákon z roku 2017, komplikovaná role Světové banky, utajená pozice The Rothschild Bank a neziskovky George Sorose! Je to celé o odhalování původu peněz pro NGO sektor v Maďarsku! TOP INFO!!!

EU: Andrej Babiš má obrovský problém, který mu upekla jeho chráněnkyně, evropská komisařka pro evropské hodnoty Věra Jourová. V rozhovoru [1] pro německý Der Spiegel uvedla, že Viktor Orbán rád o sobě tvrdí, že v Maďarsku buduje non-liberální demokracii, ale podle Jourové spíš tvoří nemocnou demokracii. Vzhledem k tomu, že Maďarsko je demokratickou zemí, kde občané demokraticky volí své představitele, kteří chtějí politiku takovou, jakou razí Viktor Orbán, potom lze říct, že Věra Jourová označila za nemocné samotné maďarské občany a voliče. Viktora Orbána na rozhovor v Der Spiegel upozornili jeho poradci a rovněž také maďarská rozvědka.

Viktor Orbán a Věra Jourová

Ta podle zpráv maďarských novinářů věděla o obsahu rozhovoru ještě dříve, než byl publikován listem Der Spiegel. Útok Věry Jourové přichází poté, kdy minulý čtvrtek Evropský soud rozhodl [2], že maďarský zákon z roku 2017 o povinné registraci neziskových organizací financovaných ze zahraničí je diskriminačním a neodůvodněným omezením jak pro dotčené organizace, tak pro osoby, které jim tuto podporu poskytují. A právě zde je brutálně zakopaný pes, okolo něhož se točí i dnešní skandál Věry Jourové. O tomto se na českých mainstreamových médiích nedočtete, o co ve skutečnosti jde.

Všechny ty útoky proti Maďarsku jsou kvůli skoro bezvýznamnému zákonu a novele o neziskových organizacích z roku 2017. O co vlastně jde?

Nejprve se musíme vrátit do roku 2017, kdy maďarský parlament přijal zákon o neziskovém sektoru, kterým se nově upravují podmínky pro činnost NGO neziskových organizací v Maďarsku. Hned na úvod musíme upozornit, že zákon nezakazuje činnost zahraničními penězi financovaných neziskovek v Maďarsku, ale pouze zavádí dvě opatření. Prvním z nich je registrace neziskovky u maďarských soudů a druhým opatřením je odhalování skutečných poskytovatelů peněz ze zahraničí, pokud za kalendářní rok osoba (fyzická či právnická) pošle neziskovce více než 1 600 USD. Jméno skutečného dárce, případně majitele právnické osoby, poté musí být zveřejněno na webu neziskové organizace, a rovněž na webové stránce musí být zřetelně uveden nápis: “Tato nezisková organizace je financována ze zahraničních zdrojů a může být sponzorována zahraničními mocnostmi a organizacemi”.

Evropský soud minulý čtvrtek rozhodl, že toto opatření je diskriminační pro osoby, které darují peníze na činnost NGO v Maďarsku. Jinými slovy, celý skandál a tahanice u evropských soudů není o tom, že by Maďarsko zakázalo činnost zahraničním neziskovkám v zemi, ale jde pouze o jednu a zdánlivě banální věc, totiž o veřejné odhalení skutečných donátorů těchto neziskovek. A právě proto z Maďarska odešla Středoevropská univerzita George Sorose po přijetí tohoto zákona. Možná vám to nedává smysl, přece v čem je problém, vždyť George Soros se přece netají tím, že sype peníze do své Open Society Foundations neziskovky a do své Central European University. Proč tedy z Maďarska odešel se svojí školou a se svojí neziskovkou?

Brusel útočí na Budapešť kvůli tomu, že od roku 2017 uplatňuje na neziskový NGO sektor v Maďarsku verifikační mechanismy AML na prokazování původu peněz

Důvodem je totiž znění maďarského zákona, které požaduje po každém zahraničním dárci neziskovky, aby odhalil skutečný zdroj darovaných peněz. Je to úplně totéž, co po každém z nás chce každá banka, pokud máme u ní otevřený jakýkoliv účet. Každý z vás musí bance deklarovat skutečný zdroj peněz. Jenže, u neziskového sektoru v celé EU to takto nefunguje. Neziskovky nepodléhají bankovním kontrolám AML proti praní špinavých peněz, z tohoto procesu jsou totiž vyloučeny, a to z jednoduchého důvodu: Nejsou to profitové organizace. Dárci neziskových organizací jsou totiž vládní instituce, ambasády různých zemí, ministerstva zahraničí různých zemí, hedgeové fondy, nadnárodní banky a v neposlední řadě Světová banka (The World Bank) a rovněž The Rothschild Bank. Kontrolu použití peněz neziskovky tak provádí přímo dárci, nikoliv banky.

George Soros na přednášce své Středoevropské univerzity

Neziskový sektor proto nepodléhá bankovním AML kontrolám původu peněz, protože z titulu neziskového sektoru jsou všechny příjmy považovány za “neziskové” a bez profitu, což je podmínka AML bankovních prověrek, že příjem musí mít charakter profitu. Jelikož nezisková organizace nemá charakter profitové organizace, nemohou se na ní vztahovat ani evropské bankovní předpisy AML (Anti-Money Laundering). Toto je tajemství neziskovek, proč jsou tak populární pro miliardáře, finanční moguly, oligarchy, proč kdejaký boháč má neziskovku. Jenže, maďarský zákon do tohoto vhodil v roce 2017 vidle. K čemu tedy došlo?

Neziskovky mají dva účty. Jeden je transparentní, a tam chodí dary z běžných bankovních účtů. Druhý účet je privátní, a tam chodí SWIFT wirové transakce od velkých a těžko dohledatelných dárců

Neziskovky v Maďarsku musí od roku 2017 uvádět skutečného dárce, nikoliv prostředníka, bez ohledu na to, jestli prostředníkem je fyzická nebo právnická osoba. Za normální situace funguje financování NGO sektoru tak, že neziskovka má celkem dva účty. Jeden účet je transparentní, ten je určen pro výběr darů od menších sponzorů a druhý účet je provozní a neveřejný, ze kterého se platí mzdy zaměstnanců NGO, faktury, provozní náklady atd. Většina laiků, kteří se v provozu neziskovek neorientují, si myslí, že neziskovka musí vést na transparentním účtu celé své fungování a činnost, ale to je omyl.

Atrium univerzitní knihovny v budově CEU v Budapešti

Neziskovka není povinna vůbec k vedení transparentního účtu, ten je vyžadován pouze některými dárci, obvykle státem, kdy stát jako dárce přispěje pouze na transparentní účet, protože to např. vyžadují předpisy. Ovšem provoz neziskovky ve skutečnosti běží hlavně z netransparentních účtů, a důvod je celkem prozaický, je to zákon o ochraně osobních údajů. Z transparentu lze hradit třeba příspěvky na cestu, příspěvek zaměstnanci na projev tam a tam, na ubytování, ale nelze z transparentu platit mzdu, ani osobní ohodnocení, pakliže k tomu zaměstnanec neziskovky nedá písemný souhlas. Nelze totiž vyplácet zaměstnance z transparentního účtu bez souhlasu zaměstnance, to by bylo porušení předpisů Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud mluvíme o ČR, ale v Maďarsku i jinde je to úplně stejné.

V Maďarsku jde o snahu vlády odhalit autory a majitele SWIFT wired transakcí pro maďarské neziskovky

A tady se dostáváme k tomu hlavnímu, k odhalování skutečných dárců v Maďarsku. Až do roku 2017 to fungovalo tak, že Středoevropská univerzita (CEU) George Sorose v Budapešti byla placena a financována nikoliv z peněz Geroge Sorose, ale z účtů Světové banky (The World Bank) a Bank of England. Informaci už před několika lety přinesla maďarská média, jenže v hlavičce výročních zpráv CEU figurovalo jméno George Sorose. Světová banka je nadnárodní organizace, kde původ peněz je nejasný. Bank of England je potom britská soukromá centrální banka v majetku Rothschildovy rodiny. Pokud přijde na bankovní účet neziskovky transfer od Světové banky, je to stejné, jako kdybyste dostali na účet převod od společnosti PayPal z jejího sběrného německého nebo lucemburského účtu pro Střední a Západní Evropu.

Rothschildova Bank of England, britská centrální banka v rukách soukromé rodiny

Kdo vám ty peníze poslal? Společnost PayPal, nebo někdo, kdo si u ní jenom otevřel účet? A přesně toto platí o Světové bance, stejně tak o Bank of England. Veškeré převody Open Society Foundations pochází veskrze od britských bank a Sórošova univerzita do roku 2017 přijímala peníze z Londýna skrze tzv. SWIFT převody, které ale probíhaly z účtů, které neměly nic společného s Open Society, ani s Georgem Sorosem. Peníze podle maďarských novinářů proudily dlouhá léta z britských a amerických bank do Maďarska bez prokázání původu. Vše probíhalo přes SWIFT wire převody. V roce 2017 došla Orbánovi trpělivost a byl přijat tento zákon.

George Soros musel z Maďarska se svojí školou i neziskovkou odejít, už by nebylo možné subjekty financovat se zachováním anonymity

Teď si možná řeknete, proč George Soros si nepřevede peníze na svůj bankovní účet, nebo neziskový účet Open Society a neposílá peníze do NGO neziskovek v Evropě z nich? Ten důvod je jednoduchý, protože tím by se odhalilo, kdo pro změnu stojí za financováním Open Society v Londýně. Tím by došlo k vytlučení klínu klínem. Došlo by sice k utajení zdroje financování z pohledu Maďarů, ale došlo by pro změnu k odkrytí zdrojů nejen pro britské banky, ale i pro britské dozorové orgány, a rovněž pro britské novináře, kteří mají k výpisům z účtů přístup, stejně jako novináři ve všech zemích, kteří se dostávají k soukromým účtům a potom o tom píšou články, jak tenhle a tenhle oligarcha dostal od toho a toho tolik peněz.

Proto skutečné a velké peníze pro neziskovky nechodí standardním bankovním převodem, ale peníze jsou převáděny pomoci SWIFT terminálu a MT kódů. A to je ten skutečný důvod, proč se maďarský zákon dostal až před Evropský soud, protože ten zákon zkrátka požaduje po neziskovkách odhalení skutečných odesilatelů peněz, kteří stojí za SWIFT transfery ze zahraničí. Došlo by k odhalení nejen jmen, ale i k alokaci zdrojů.

Věra Jourová na sjezdu B’nai B’rith v Praze v roce 2017

Věra Jourová je členkou nejvyšší židovské zednářské organizace na světě B’nai B’rith a není divu, že útočí na Maďarsko a na tento zákon, protože ten zabraňuje sionistickému NGO sektoru působit v Maďarsku anonymně a skrytě za nastrčenými figurkami jako je George Soros. Odhalení SWIFT transferů by vedlo ke zjištění, že George Soros není koncovým majitelem posílaných peněz, že je pouze prostředník.

Ukázalo by se, že peníze pochází do členů bankovních rodin Rothschild, Warburg, Goldman, Eisenstein a řady dalších členů židovských bankovních klanů a rodin v EU a v USA. Právě proto došlo po přijetí tohoto zákona v Maďarsku k žalobě u Evropského soudu, proto minulý čtvrtek soud rozhodl, že zákon je diskriminační. Ta diskriminace přitom spočívá v tom, že maďarský zákon po NGO sektoru chce totéž, co chtějí všechny banky v EU po více jak 400 milionech občanů evropských zemí, tedy znalost o skutečném původu peněz.

Útok eurokomisařky na Maďarsko je jedno velké chucpe, protože jde o útok na hlavní princip demokracie, útok na volbu maďarského lidu při volbách

Maďarsko si tak dovolilo požadovat znalost o tom, kdo skutečně a doopravdy posílá neziskovkám v Maďarsku peníze z ciziny. Jenže, to nesmí být nikdy odhaleno, proto se z Bruselu ozval ten neskutečný řev o diskriminaci, jako kdyby snad Orbán zakázal neziskovkám činnost. Ne, nezakázal. On jenom zákonem požaduje znalost o tom, kdo sedí u SWIFT terminálů v Londýně a zadává MT SWIFT kódy do klávesnice při SWIFT WIRED převodech do Maďarska, aby se ukázalo, kdo skutečně ty peníze vlastnil a odeslal. A dovedete si představit ten šok, kdyby se na webu maďarské nezsikovky objevilo, že její činnost sponzoruje ten a ten konkrétní člen nedotknutelné židovské bankovní rodiny z Lucemburska, z Londýna, z Curychu nebo z New Yorku.

Alex Soros, Věra Jourová, George Soros a Heather Grabbe, ředitelka Open Society European Policy Institute v Bruselu.

Došlo by k odhalení, že George Soros je jen bílý kůň, od samotného počátku. A když ne on, kdo tedy jiný? Vedlo by to k nedotknutelným bankovním rodinám, které budují Nový světový řád a potřebují klid na práci. Proto musela Věra Jourová jako členka B’nai B’rith zaútočit na Maďarsko, které si dovoluje odporovat migraci, sionistickému procesu destrukce křesťanské Evropy, a které si nově dovoluje i požadovat odhalení jmen sionistických bankéřů, kteří financují v Maďarsku protilidové a proti-orbánovské procesy. Věra Jourová předvedla typické chucpe, nehoráznou drzost, když demokraticky zvolenou maďarskou vládu, její prosazovanou politiku, kterou schvalují maďarští voliči, označila za vedení, které buduje v Maďarsku nemocnou demokracii. Co je nemocného na tom, že Viktor Orbán má tak obrovskou podporu, že jeho Fidesz drží v parlamentu ústavní většinu?

Pokud se Jourová neomluví, anebo to za ní neudělá Babiš, maďarští poslanci jsou připraveni hlasovat o uvalení sankcí na české firmy a průmysl

Kde jinde v EU může jiný politik a jiná strana ukázat na takovou popularitu a oblibu, že by jedna konkrétní strana měla ústavní většinu sama o sobě? To je snad projevem nemocné demokracie? Věra Jourová by se měla podívat do ČR, kde zvítězilo v roce 2017 Hnutí ANO, ale v čele mělo v té době trestně stíhaného premiéra, což v roce 2018 při parlamentních volbách v Maďarsku u Viktora Orbána neplatilo. Jakým právem tedy Věra Jourová hovoří o nemocné demokracii v Maďarsku? Demokracie je tam nemocná kvůli tomu, že Maďarsko zavedlo odvolatelnost soudců, nebo že zahraniční neziskovky musí odhalovat skutečné identity dárců peněz z ciziny? V tom spočívá ta nemoc demokracie?

Omluví se Věra Jourová na příkaz Andreje Babiše? A bude vůbec Babiš omluvu Maďarsku po Jourové požadovat?

Není proto divu, že Maďarsko požaduje odvolání Věry Jourové z pozice eurokomisařky a podle informací bude Maďarsko požadovat omluvu od české diplomacie za výroky Věry Jourové, pokud se maďarskému lidu neomluví sama. Pokud by k omluvě nedošlo, předáci Fidesz už dnes dopoledne burcovali k uvalení sankcí na Českou republiku, k zákazu cestování Čechů do Maďarska a přes Maďarsko, k zastavení dovozu českého piva a spotřebního zboží, k uvalení embarga na české investice v Maďarsku, k uvalení sankcí proti ČEZu v Maďarsku atd. Podle názoru pozorovatelů to tak daleko nedojde, ale bude to muset zřejmě hasit přímo Andrej Babiš, který se zřejmě bude muset Viktoru Orbánovi omluvit za Věru Jourovou, pokud to neudělá ona sama. V opačném případě opravdu Budapešť může zajít až k uvalení sankcí na ČR.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: https://aeronet.cz/news/eurokomisarka-vera-jourova-celi-vyzve-k-okamzite-rezignaci-kvuli-urazce-madarska-na-stole-jsou-dokonce-i-sankce-budapesti-proti-ceske-republice-pokud-nedojde-k-prijatelne-omluve/

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář