JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Europoslanec Radačovský o extrémizme v Európskom parlamente

BRUSEL: Europoslanec Miroslav Radačovský komentoval vyjadrenia Dionýza Hochela z Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Slováci a Slovenky, vážení priatelia!

Pokiaľ ste si všimli, nie veľmi často publikujem na svojej stránke príspevky, a publikujem ich len vtedy, keď Vás informujem o práci europoslanca, alebo keď som upozornený Vami alebo svojimi priateľmi, že niekto má akýsi problém s mojou osobou, prípadne, že ma z neznámych dôvodov nálepkuje pojmami, ktoré mňa tak ani neurážajú, ale uráža to ľudí, ktorí ma do europarlamentu zvolili.

Opätovne som bol upozornený svojimi priateľmi, že na Hlavných správach bol zverejnený článok, v ktorom sa konštatuje, že p. Dionýz Hochel, poverený riadením slovenskej Kancelárie EP, pre agentúru SITA dňa 1.1.2020 v podstate uviedol na adresu Miroslava Radačovského a Milana Uhríka, že boli zvolení do EP ako extrémisti s nacionalistickými názormi.

Ďalej p. Dionýz Hochel konštatuje, že ide o nezaradených poslancov, ktorých frakcie odmietli prijať do svojich poslaneckých skupín (správne politických skupín) a teda že v podstate nič nemôžu urobiť a preto slovenská kancelária EP s nimi len formálne spolupracuje.

Verím, že p. Dionýz Hochel len v dôsledku ťažkej a nepochybne zodpovednej práce, ktorú v prospech EÚ a jej transatlantického spojenca vykonáva, označil mňa, ale aj p. Uhríka pojmom „extrémista v EÚ“.

Extrémizmus v politickom slova zmysle je ultraľavicový alebo ultrapravicový politický smer, ktorého hlavným cieľom je väčšinou likvidácia politického pluralistického systému, nevynímajúc použitie násilných metód.

Nechcem obhajovať p. Uhríka, pretože ide o skúseného politika, a on sa obhájiť vie aj sám, ale s určitosťou môžem povedať, že nikdy, ani len náznakom, som u neho nepobadal, aby prejavil nejakú snahu alebo záujem o likvidáciu demokratického systému násilným spôsobom. V konečnom dôsledku neviem sa ani vyjadriť, či bol v armáde, a či vie narábať s nejakými prostriedkami, ktorými sa dá násilne zničiť demokratický pluralistický systém.

Ja som síce v armáde bol, som dokonca dôstojníkom v zálohe, ale jednoducho si vôbec neviem predstaviť, aby som mal zhromažďovať nejakých ozbrojených chlapov alebo niečo podobné, s cieľom likvidácie politického pluralistického systému použitím násilných metód. Tí, čo ma poznajú, musia vedieť, že nerád nosím pokrývku hlavy – turban, prilbu a podobne.

Jednoducho verím, že p. Dionýz Hochel sa len pomýlil.

Tiež verím, že p. Dionýz Hochel len omylom alebo v dôsledku zlej informovanosti v spomínanom článku uviedol, že frakcie odmietli prijať týchto extrémistov.

Teraz hovorím sám za seba, nie za p. Uhríka. Bol som oslovený jednou, nie zanedbateľnou frakciou, aby som do tejto vstúpil. Znovu opakujem, bol som touto frakciou oslovený. Zúčastnil som sa aj rokovania s predstaviteľmi tejto frakcie. Bola mi však predložená taká podmienka, ktorá bola pre mňa neprijateľná. Nechcem sa pred slovenskými parlamentnými voľbami k tejto skutočnosti vyjadrovať, pretože by to mohlo mať vplyv aj na niektorú alebo niektoré politické strany alebo hnutia, ktoré bojujú o nadvládu nad Slovenskom a nebolo by to korektné. Po voľbách sa k tomu vyjadrím.

Tiež by sa dalo polemizovať s p. Dionýzom Hochelom o postavení nezaradených poslancov a nie je to celkom tak, ako to p. Hochel uvádza alebo naznačuje. Nechcem poukazovať na príslušné ustanovenia Rokovacieho poriadku EP, kde sa hovorí o nezávislosti mandátu, kde sa pojednáva o postavení a právach nezaradených poslancov, o sekretariáte nezaradených poslancov, o ich administratívnom vybavení a podobne. Nebudem tiež poukazovať na príslušné ustanovenia rokovacieho poriadku, pojednávajúce o tom, aké práva a povinnosti sú stanovené pre každého poslanca, teda aj pre nezaradeného, nezávislého a nestraníckeho, ako som ja, pretože verím v inteligenciu a múdrosť Slovákov a títo si vedia Rokovací poriadok EP prečítať.

Jedno však viem s určitosťou. Zloženie každej politickej skupiny má určitý politický ideologický program, tých politických skupín nie je veľa a veľmi ťažko je, pokiaľ máte na vec vlastný názor, sa s politickými názormi a smerovaním tej-ktorej frakcie dá stotožniť. Byť vo frakcii len preto, aby som tam bol a nebol sám sebou, nie vždy a každému vyhovuje. Aj nezaradený poslanec môže, pokiaľ chce, veľa vecí v EP vykonať, ovplyvniť a podobne. Nechcem hovoriť o možnom podávaním podnetov Európskej komisii, na OLAF a podobne.

Na záver by som chcel stručne uviesť. Dosť ťažko chápem v poslednom čase útoky na moju osobu a teda na mojich voličov, nálepkovanie rôznymi nedôstojnými pojmami, keď v podstate politickú kariéru, buďme úprimní, už žiadnu nemám. Nie som členom žiadnej politickej strany, nie som na kandidátke žiadnej politickej strany v parlamentných voľbách, nechcem teda byť poslancom, ministrom, prezidentské voľby už prebehli a to, že som poslancom EP sa už zmeniť nedá.

Samozrejme, tieto útoky sa netýkajú p. Hochela, pretože tento sa s najväčšou pravdepodobnosťou vo svojich výrokoch pomýlil, a mýliť sa je predsa ľudské. Stačí len omyl napraviť alebo aj nenapraviť a omyl si uvedomiť.

Odeslat komentář