JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Hodně negativní vývoj se odehrává v Evropě i v zámoří. Vlády západních krajín ze sebe dělaly hlupáky příliš dlouho

EU: Hodně negativní vývoj vidíme v Evropě i v zámoří. Už to bylo až směšné, když tajný agent ve Francii oznámil své vládě zjištění, že v NO-GO zónách neplatí francouzské právo a že tam žijící menšiny pokládají toto území za okupované.

To si francouzský prezident Macron mohl ušetřit peníze za agenta, protože to jsme viděli a vnímali všichni, co jsme neztratili zdravý rozum. Postup francouzských vlád a jejich přístup k migraci je směsicí poraženosti, zbabělosti, bezpráví a hlupáctví.
Shodně hloupou politiku provádělo Německo, které se nyní diví, že čelí nepokojům a rabování. I Britové, kteří jsou jinak tolerantní s úžasem sledují, jak jim migranti přepisují dějiny a kácejí sochy, totéž vidí Belgičané a už i z New York Times dostanete vyhazov, pokud máte svůj názor, píše v komentáři Rudolf Mládek.
Umí si někdo představit, že bychom dnes, 75 let po válce nutili Němce, aby se nám za rozpoutanou válku klaněli a prosili za odpuštění? Umí si někdo představit, že bychom žádali Rusy, Poláky, Maďary a Bulhary, aby dělali totéž, protože jejich armády vpadly v roce 1968 do Československa? Tak proč někdo pokládá za správné, aby po více jak 155 letech od zrušení otroctví bílí občané USA nebo Spojeného království klekali a prosili za odpuštění? Co na tom kdo vidí usmiřujícího s dějinami otroctví? Co vidí britská vláda pozitivního na tom, že optikou roku 2020 někdo kritizuje kolonizaci proběhlou před 200 lety či otroctví před 400 lety? Dějiny se přece změnit nedají.
Dnes žádná evropská země koloniální politiku neprovádí, otroctví v Evropě ani v zámoří není a opačně se musíme dívat na to, jak se miliony migrantů se valí do USA i Evropské unie a jejich přínos je více než sporný. Podle posledních událostí je ale čas se bavit o tom, jaký je vlastně vztah nemalého počtu migrantů k hostitelské zemi a k původním občanům, protože z projevů na sociálních sítích a nezřídka i v hlavních médiích z nich čiší negativní energie.
Za rasismus se už považuje dokonce výrok, že všechny rasy jsou si rovny,“ píše oceňovaná advokátka Hamplová a praxe na Facebooku jí dává za pravdu. Pokud vystoupíte s nápisem Black lives matter, („Na černých životech záleží“), je to v pořádku, pokud to přepíšete na All lives matter („Na všech životech záleží“) hrozí autoru označení za rasistu a cenzura A proč? Na jiných lidech snad nezáleží? Od kdy nezáleží? Dodáme k dokreslení, že britská odnož Black Lives Matter už oznamuje, že chce rozebrat britský kapitalistický stát. 
„Je děsivým paradoxem, že antirasistické hnutí vyvolává rasismus a škodí těm, jimž údajně hodlá pomáhat. A co je ještě absurdnější, exportuje rasovou nevraživost a nenávist vůči bělochům a jejich dějinám do Evropy, která  zlikvidovala otroctví po křesťanské konverzi Říše římské (313), znovu ve vrcholném středověku, a když přece jen v zámoří opět vzniklo, dokázala nakonec Británie zrušit obchod s otroky (1807) a s použitím své flotily většinu obchodních cest z Afriky přerušit. Svobodná společnost dokáže své omyly napravit. To ale černošskou menšinu (pozn. A, žel,  nejen tu)  nezajímá,“ píše Alexander Tomský.
My víme, že minulost nezměníme a to jediné, co můžeme udělat, je poučit se z ní a neopakovat ji. Ale zdá se, že „mnohé vlády“ v tomto poznání poněkud pokulhávají. Zakázat k Mikuláši černého čerta, jak navrhuje nizozemský premiér, je na na úrovni infantility, ostatně takových vlád je v EU více. Že v mnoha zemích vypukl rasismus naruby, tedy proti bílým občanům už nepopře nikdo. Že obdobné tendence začínají v EU a USA  a mohou vést k nedozírným koncům zdá se nikdo nevnímá, nebo se tak alespoň vrcholní papaláši tváří. Tato pštrosí politika žádné pozitivní výsledky přinést nemůže, a protože se zřejmě nezmění, čekají západní svět ještě horké chvilky. Bylo by dobré, aby se Česká republika tomuto trendu co nejvíce vyhnula.
 
Končíme s  poděkování kanadskému profesoru Tomáši Hudlickému, který se nebál napsat:
“V posledních dvou desetiletích obdržely mnohé skupiny “preferovaný status” (a to přes to, že je přijímáno podstatně více žen a menšin). Preference pro jednu skupinu vede nevyhnutelně k nevýhodám pro jinou. Každý kandidát by měl mít stejnou příležitost získat místo, bez ohledu na to, jak se sám identifikuje. Přijímací praxe, která sleduje rovnost výsledků, je kontraproduktivní, pokud vede k diskriminaci nejvíce kvalifikovaných kandidátů. Tato praxe také vedla k zavádění povinných “tréninků” na téma rovného zacházení, inkluze, různorodosti a diskriminace”.
 
Jak uvádí Marian Kechlibar na svém webu, za tyto výroky byl profesor Hudlický v Německu zakázán a němečtí „vědci“ s ním dále odmítli spolupracovat,  Pokud někdo tvrdí, že v Německu je demokracie, je dobré být před ním ostražitý.

Odeslat komentář