JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Izraelský rabín zakládá v ČR “Civilní stráž” a povede prý jednání s ministerstvem vnitra, které plánuje zakázat české domobrany

ČESKO: V naší zemi probíhá dlouhodobé tažení politiků proti českým domobranám, které jsou budovány na vlasteneckém základě k případné obraně Čechů. Domobrany proto mají být současnou politickou “elitou” zakázány pod hrozbou drakonických pokut. Domobrany proto raději ukončily činnost.

Je proto udivující, že s novým pokusem přichází jistý David Bohbot. Chce to nazývat Civilní stráž a údajně navázat na izraelské zkušenosti. Důvodem k založení má být očekávaný nárůst kriminality způsobený koronavirovou ekonomickou krizí. Civilní stráž by údajně měla úzce spolupracovat s policií. David Bohbot se narodil v Izraeli, do ČR přišel v roce 1996, a stal se českým občanem naturalizací. Podle medií pracuje jako bezpečností expert a je také majitelem firmy Masada security, která zastupuje izraelské vývozce zbraní a nabízí ochranu osob a objektů a výcvik bezpečnostních složek. Člověk by si možná řekl, že je divné, aby de facto domobranu zakládal cizinec, třebaže má nyní české občanství! Jak by se asi dívaly úřady v Izraeli na etnického Čecha s podobnou iniciativu? Nejspíš by ho okamžitě vyhostily ze země. Naopak David Bohbot prý nyní povede jednání s ministerstvem obrany a vnitra o zřízení této stráže.

Civilní stráž prosazovanou izraelským rabínem podporuje i “vlastenecký” časopisy MY

Nezaznívá ale, že David Bohbot je také izraelský rabín. Zde je vhodné připomenout, co židovské svaté knihy jako Talmud, komentáře, a přední židovské náboženské autority apod. říkají o vztahu Židů a nežidů (Židé označují nežidy jako gój, množné číslo gojim).

Co říká Babylonský Talmud o vztahu k nežidům?

“Duše nežidů jsou takové, jako mají hovada a dobytek a pocházejí od ďábla”
(Jakl. Chad.f.154. c 2 n 7 hesch)

“Osli jsou gojim”
(Berachoth 25b)

“Život nevěřících je v ruce tvé, stejně tak majetek – gufo muthar kol schechen mamona”

Židé mají podle Talmudu vládnou všem národům:

“Tak, jako jsou lidé nad zvířaty, tak jsou Židé nad všemi národy světa”
(Zeror f 101.2)

“Bůh dal Židům moc nad statky a krví všech národů”
(Seph.Jakl 3cp 25)

Podle Talmudu si rovněž Žid může přivlastnit majetek nevěřícího:

“Nevěřící smí být okraden a smíš vůči němu lichvařit”
(Jad. Chas.4.9.1 a Raschik lev 19.11)

Někdo namítne, že se jedná o staré knihy a citáty vztahující se k dané době a v Bibli a Koránu jsou podobné výroky. U Koránu to nepochybně platí a asi by se veřejnost bouřila, kdyby tu islámský imám chtěl zakládat milici. Kdyby si milici zakládali Lidovci, asi by se bouřili aspoň ateisté. Ale v tomto případě jsou zticha všichni, a dokonce vlastenecké časopisy a nezávislá média poskytují propagaci Civilní stráže prostor.

Talmud je hlavním vodítkem i pro současné židovské náboženské představitele (rabíny), a vůbec Židy po celém světě. Například nedávno zesnulý vrchní sefardský rabín Ovadia Josef v roce 2010 pronesl: “Gojim se narodili jedině proto, aby sloužili nám. Jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají. K čemu jsou pohani potřební? Budou pracovat, orat a žnout. My budeme sedět jako páni a jíst.”

Talmud je stěžejní židovská náboženská kniha, která upravuje všechny záležitosti života Židů, včetně jejich vztahů ke gojim – nežidům

Talmud je stále hlavní kniha, kterou se věřící Židé řídí a vyučuje se a studuje ve všech ješivách po celém světě. Pro se jí musí jistě řídit i rabín Bohbot, který sám na svých stránkách uvádí, že je “Držitel ortodoxní Hasmacha „Yore Yore“ od Rabanut Rašit.  Původem z Izraele, v Česku žije již přes 20 let. Žák slavného hlavního Chazan Beit Keneset Hagadol v Haifě, Rabbi Chayim Morgan a žák Beit Midrash Yosef”. Jak pak ale rabín řídící se Talmudem může zakládat vážně míněnou českou Civilní stráž?! Komu a čemu má taková organizace ve skutečnosti sloužit?

Čtenář znalý problematiky asi namítne, že Civilní stráž existuje i v Maďarsku. To je pravda, ale tam je organizována na národnostním základě a také ji nezakládal izraelský rabín. Dokonce je “etno-neziskovkami” označována za “rasistickou a xenofobní”. To vše kvůli ochraně Maďarů proti cikánské kriminalitě. Civilní stráž v Izraeli je také organizovaná na etnickém, židovském principu (muslimové tam jistě vítáni nejsou), byť jejím cílem je boj proti vysoké místní kriminalitě v Izraeli. Tedy kriminalitě páchané Izraelci vůči Izraelcům, ale původně byla zaměřena na boj proti terorismu, tedy Palestincům.

Nejdivnější je, že se nad tím nikdo nepozastavuje v mediích, politice a to dokonce ani mezi údajně vlasteneckými stranami jako SPD a Trikolora. Bylo by stejné ticho, kdyby v ČR podobnou aktivitu vyvíjel etnický Rus se silnými vazbami na Rusko? (I kdyby měl také i české občanství.) To by Hřib s Kolářem vyzývali k tažení na Moskvu a pak se schovávali pod ochranou policie ještě dalších 5 let! A všichni politici parlamentních stran (možná s výjimkou KSČM) by mluvili o nepřípustném vměšování.

Každý soudný vlastenec by se proto měl od podobných aktivit držet raději dál. Zkušenosti z minulosti ukazují, že podobné aktivity nikdy našemu národu a zemi prospěch nepřinesly. Bohužel se ale pár snaživců, a ne příliš chytrých lidí nechá asi zase nachytat. Pak se zas budou divit, že to k ničemu dobrému nebylo. Naše země je ve stavu kryptokolonie, co se skutečnou národní nezávislostí nemá nic společného. Musíme ale doufat v lepší časy a pracovat na tom, aby se nám podařilo českou suverenitu a nezávislost zase obnovit. Tak jako se to podařilo našim předkům po mnohém úsilí a strádání.

MY

Poznámka: Některá oficiální media České stráži Davida Bohbota moc nakloněna zatím nejsou.

Odeslat komentář