JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Jak vyhrávají politici a prohrávají voliči

Od března letošního roku se v médiích dnes a denně řeší „pandemie koronaviru“ a její dopady ve všech souvislostech, zejména ekonomických, napříč celým globálním světem.

V 1. polovině roku, kdy nebylo všeobecně známo, co bude dál, se politici v očích voličů zdáli jako opravdoví profesionálové, kteří je z krize, způsobenou 1. vlnou nákazy koronavirem, důstojně vyvedou. Ekonomiky světa se zastavily, protože byly vypnuty přijetím řady protikoronavirových opatření, schválených politiky. Voliči si pak nasadili roušky a zůstali doma, aby eliminovali riziko nákazy. Prohlášení politiků, že se již při 2. a další vlně nákazy koronavirem nepočítá s vypnutím ekonomik, aby nedošlo k ještě větším ztrátám, se tehdy jevilo jako rozumné a logické řešení krize. Politici vyhrávají, protože chrání zdraví svých voličů, které je na 1. místě.

V 2. polovině roku, v průběhu léta, již začínalo být jasné, že bez zadlužení ekonomik jednotlivých zemí světa se ze vzniklé krize nikdo bez újmy nedostane, a tak začali politici připravovat své voliče na tuto situaci. Že to nebude žádná legrace a dluhy zemí budou gigantické, možná nikdy nesplatitelné, bude holá realita. Že „pandemie“ může být i součástí něčeho úplně jiného, se v médiích začalo také objevovat. Mainstreamová média v této souvislosti obviňují „dezinformační média“ a důvěra voličů v politiky se vytrácí. Jediné, co si mohli voliči bez větších omezení dopřát bylo, strávit v červenci a srpnu letní dovolenou bez roušek. Politici zase vyhrávají, protože celková důvěra voličů převládá.

Od začátku září je již bohužel pro voliče všeobecně známo, co bude dál, protože mainstreamová média informují o chystaných drsných opatřeních politiků, která se najednou uplatňují jak na běžícím pásu. Náhle přestávají platit jejich prohlášení z 1. pololetí a místo toho rozjíždí masové „testování“ voličů na koronavirus hlava nehlava. Čísla ve statistikách o nakažených „exponenciálně“ rostou, no bodejť by ne, když je to pro někoho i pěkný kšeft. Mezi voliči se šíří strach z nákazy, někteří voliči přestávají věřit zvoleným politikům a organizují protikoronavirové demonstrace, protože již nevěří, že vůbec nějaká „pandemie koronaviru“ existuje. Když se ohradí proti těmto drsným protikoronavirovým opatřením i značná část odborné veřejnosti a označí je za ekonomicky likvidační a prohlubující krizi, nikdo z politiků je nevyslyší a pokračuje se dál podle plánu – podle politického plánu jako „poděkování za důvěru voličů v 1. pololetí roku“. Nikdo z politiků se ani nenamáhá vysvětlit voličům takovou drobnost, proč se šíří nákaza koronaviru dál, i když voliči nosí roušky dle nařízení. Politici stále vyhrávají, protože převládající nedůvěra voličů nestačí.
Dokud voliči nedonutí politiky napříč celým globálním světem k osobní zodpovědnosti a náhradě škod za chybná politická rozhodnutí, vedoucí k likvidaci ekonomik a zadlužování zemí, budou voliči vždy jen prohrávat…..

Autor: I.H.

Odeslat komentář