JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

JAKÉ STRAŠNÉ ZRŮDNOSTI A NEBEZPEČÍ SKRÝVAJÍ EXPERIMENTÁLNÍ MRNA VAKCÍNY? Obsahují vakcíny technologii SPION, která využívá zapouzdřené magnetické nanočástice oxidů železa? Proč BBC lže a tvrdí, že magnetky drží lidem na rameni díky mastnotě a potu, když videa to jasně vyvrací? (VIDEO)

ČESKO: Náš páteční článek o dvou mužích z Česka, kteří natočili video [1] se školní magnetkou na rameni, vyvolal ohromnou odezvu a lidé zaplavili naši redakci potvrzeními o tom, že i jim drží na ramenech po očkování magnety, přičemž nikdo z lékařů jim nedokáže tento fenomén vysvětlit. Naše čtenářka z Brna se kvůli tomuto jevu dokonce objednala u své obvodní lékařky na přezkum tohoto jevu.

Ani její lékařce není nic známo o tom, že by ve vakcínách proti Covid-19 měly být ferromagnetické látky, nebo že by vakcíny v místě vpichu měly kumulovat a shlukovat vysoké objemy železa z krevního řečiště. Před týdnem britská televize BBC odvysílala dezinformační reportáž [2], která si vzala za úkol tento fenomén vyvrátit a zesměšnit. Podle pozvaného odborníka prý magnetky drží na rameni díky mastnotě lidské kůže, že prý to je úplně normální, když přitlačíte na tělo minci, zůstane tam viset, protože mastný pot ji přilepí.

Magneto pohlednice z ledničky drží na rameni 5-leté dívky

Tohle nehorázné a lživé tvrzení BBC pouze potvrzuje úpadek kdysi slavné vysílací stanice, která byla etalonem kvalitního zpravodajství, protože dnes už je to pouze islamizační a dezinformační vysílačka na úrovni CNN. Videa svědků totiž jasně ukazují, že nikdo nic nelepí na mastný a zpocený hrudník nebo na zpocená záda, kde se přilepí úplně lecos, ale na rameno, kde žádný pot a mastnota není. A jak je možné na videích odpozorovat, nedochází k žádnému přitlačování, ale pouze k lehkému přiložení dvěma prsty. Přitom je potřeba zdůraznit, že nikde jinde magnetky nedrží na ruce, pouze na rameni v místě vpichu po vakcíně. Na druhé ruce a na druhém rameni prostě magnetky nedrží.

 

VIDEO: Pětileté dívce visela na rameni pohlednice v místě po vpichu tetravakcíny a strýc jen nevěřícně kroutil hlavou

Tento fenomén zaujal celou řadu našich čtenářů a jeden z nich se rozhodl, že experiment vyzkouší na své nezletilé neteři, která byla v dubnu očkována tetravakcínou Boostrix proti 4 nemocem, proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně. Celá rodina si totiž přečetla náš páteční článek a strýc dívky tedy sebral z lednice magnetkovou pohlednici a zkusil obrázek přiložit na rameno neteře v místě vpichu tetravakcíny Boostrix. A jediné, co v úžasu zaznělo, bylo: “To není možné!” Obrázek se po lehkém přiložení a přiblížení k rameni přisál a přichytil!

Natočené video je dosud nejlepším důkazem, který jsme do redakce dostali. Náš čtenář přikládal magnetový obrázek na rameno neteře prokazatelně bez tlačení na ruku, aby se něco někde přilepilo, pouze jemně a dvěma prsty přibližoval pohlednici k rameni neteře. Následně i z boku natočil záběr, jak obrázek na rameni visí. Dokonce je možné ve videu spatřit okamžik, kdy se obrázek jakoby sám přitáhne k rameni a zůstane viset. Náš čtenář během těchto pokusů na neteři jenom nevěřícně opakuje, že to není možné, co právě vidí. Ale ano, je to možné a je to naprostá a tvrdá realita. Pojďme si nejprve ocitovat email našeho čtenáře.

Opět Vás zdravím do redakce a zvláště pana V.K.

Již dříve jsem zaregistroval na internetu videa jak lidem po očkování drží na místě vpichu magnetka z lednice, ale dostal mne Váš poslední článek na Aeronetu. Jenže to nebylo nic proti tomu co jsme zjistili doma!

O víkendu se pravidelně u nás schází celá rodina, stejně jako dnes. Při kávě přišla řeč i na ony magnetky a článek pana V.K.. Sestra mi povídá, že moje pětiletá neteř byla na konci dubna očkována a že to můžeme ze srandy zkusit. Otočím se, sundám z lednice magnetku a přišel naprostý ŠOK! Magnetka reaguje v místě v pichu, je cítit jak ji tam něco přitahuje a na ruce perfektně drží !!! Samozřejmě na druhé ruce ani jinde na těle magnetka nedrží. Vyzkoušeli jsme asi tři různé magnetky a u všech stejný výsledek. Přikládám video jako důkaz.

Pětiletá neteř byla očkována cca před měsícem látkou “Boostrix” (combo záškrt, dávivý kašel, tetan). Co to proboha píchají do našich dětí? S hrůzou nás napadá myšlenka, že asi nebude podstatný rozdíl o jakou vakcínu se dnes jedná… Není si totiž nikde možnost ověřit co ve skutečnosti vakcína obsahuje. Upřímně řečeno vypadá stejně jako ta v těch covidových očko-centrech, jen jako laik vidím že má jiný obal, to je vše. Při vyhledání informací o výrobci na internetu se jako první dozvídám, že spadá také pod nadaci Billa & Melindy Gatesových stejně jako ty na covid.

Vakcinační teror se před ničím nezastaví a od roku 2020 nelze věřit asi žádné vakcíně, v Total Control bude stejně jedno jakou od Gatese dostaneme ! Pokud uznáte za vhodné můžete mail i videa zveřejnit, jen prosím o anonymitu.

Při zveřejnění, bych rád tímto poprosil ostatní čtenáře Aeronetu, aby nečekali s otestováním magnetky až budou mít nějakého známého naočkovaného proti covidu, ale aby testovali jakékoliv očkování. Zvláště je prosím, aby věnovali pozornost u očkování našich dětí. Mylně si totiž myslíme, že přece našim dětem by neubližovali. Možná je to naopak. Sdílejte informace mezi sebou, šiřte je dál – čím víc se nás probudí, tím to s námi budou mít těžší.

S pozdravem R.

Vědecký článek z roku 2011 představil technologii SPION na vyřešení problému krátké trvanlivosti DNA a RNA vakcín nahrazením biologických nosičů umělými nano-pouzdry s magnetickým jádrem a křemíkovým izolačním potahem

V místě vpichu po tetravakcíně Boostrix je vykazována silná magnetická odezva z ruky neteře, odezva je dostatečně silná na to, že udrží na rameni i poměrně těžkou pohlednici s pogumovanou zadní stranou, která obsahuje drcený magnetický prášek. Toto opravdu je bizarní jev, který vyvolává doslova úžas, ale i značné obavy. Nejprve si něco řekneme o vakcíně Boostrix, o výrobci a o nadaci Billa a Melindy Gatesových. Výrobce vakcíny Boostrix [3], britská nadnárodní farmaceutická společnost GlaxoSmithKline (GSK), uzavřel v roce 2013 partnerství [4] s nadací Billa a Melindy Gatesových s cílem financování výzkumu vyšší termostability vakcín, aby se nemusely aktivně chladit pro zachování svých vlastností.

Záběr z boku

Nadace zafinancovala GSK grant ve výši 1,8 milionu USD na zlepšení termické stability vakcín, především těch proti malárii. A tady se nám začínají spojovat nitky vedoucí k současnému jevu magnetických projevů vakcín. V roce 2011 byl publikován vědecký článek [5] s názvem Superparamagnetic Nanoparticles for Effective Delivery of Malaria DNA Vaccine, tedy v překladu Superparamagnetické nanočástice pro účinné podávání DNA vakcíny proti malárii. Dokument popisuje technologii SPION (Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles), což je technologie nano-pouzder kulového tvaru o velikosti 5 až 60 nm, která jsou vyrobena z oxidu křemičitého, Dextranu, případně z dalších látek. Uvnitř pouzder jsou částice oxidu železnato-železitého Fe3O4 a spolu s nimi jsou v pouzdře i hydrofobní látky.

 

Prodloužení trvanlivosti vakcín za cenu toho, že z lidí se stanou živé chodící kondenzátory reagující na elektromagnetická pole a vysokofrekvenční vlnění?

Tato umělá nano-pouzdra simulují náhradu proteinového těla s výčnělky. K čemu to je? K zachování časově neomezené trvanlivosti vakcín. Tato nano-pouzdra umožňují na svůj povrch vázat DNA, siRNA a mRNA proteiny, včetně vazby antigenů, a plně tak nahrazují živé, resp. umrtvené virové částice ze zvířat, které podléhají biologickému rozkladu při vyšších teplotách skladování vakcín, takže odpadají problémy s chlazením a s přepravou od výrobce ke spotřebiteli. Vedlejším projevem SPION technologie je ale zanášení oxidů železa v zapouzdřených kapslích, které mají neznámý poločas rozpadu. Léky či vakcíny potom mohou být součástí tohoto pouzdra spolu s ferromagnetickým materiálem.

Technologie SPION

Oxid železnato-železitý je jednou z nejvíce ferromagnetických látek na této planetě, takže koncentrace těchto nano-pouzder v místě vpichu po vakcíně opravdu může reaktancí pouzder naplněných ferromagnetickými oxidy vyvolat sílu, která v magnetickém poli udrží na rameni školní magnetku, pohlednici z lednice apod. Tato vědecká studie z roku 2011 to zcela prokazatelně potvrzuje, technologie SPION není žádný hoax, ale je to prostředek na prodloužení trvanlivosti vakcín tím, že se nahradí biologické a degradující nosiče ve vakcíně stabilními nano-aparáty, které nahradí původní proteinové pouzdro kulovou schránkou potaženou křemíkem a vyplněnou superparamgnetickým materiálem.

Průřez nano-pouzdrem SPION

Funkcí jádra je polarizace a přichycení genů, antigenů, DNA a RNA na povrchu dutého kulového nano-pouzdra. Technologie SPION může být použita pro dopravu léků přímo do orgánů, kde se pouzdro otevře a vypustí léčivo. Může být použita i k opačné funkci, k zachytávání bakterií a toxinů na povrchu nano-pouzdra. Ale pro účely očkování je funkce odlišná, pouzdra mají za úkol nahradit původně biologický proteinový nosič, který vlivem tepla podléhá degradaci.

 

Nano-pouzdra získají vlastnosti jako planetární dipól a kondenzátor v jednom, ale při poškození pouzdra to může být ještě horší

Je tudíž naprosto logické, že tato technologie nebude omezena jen na vakcíny proti Covid-19, ale farma společnosti se budou snažit používat SPION technologii na všechny klasické a běžné vakcíny s cílem zásadního prodloužení trvanlivosti a účinku vakcín, ovšem za cenu dosud neprozkoumaného rizika, co po několika letech způsobí tato pouzdra v lidských tělech, protože čím častěji budou lidé očkováni, tím vice superparamagnetických pouzder do sebe lidé dostanou. Oxidy na bázi oxidů železa mají obrovskou magnetickou reaktanci nejen v magnetickém, ale i v elektromagnetickém poli.

K čemu všemu lze SPION technologii používat

Tato pouzdra mohou reagovat na elektromagnetické vlnění v okolí, v blízkostí vysílačů, mobilních věží, v blízkosti WIFI signálů, protože tato pouzdra se budou polarizovat a jelikož křemíková vrstva pouzdra je izolant, zatímco uvnitř pouzdra je ferromagnetický oxid, vznikne tím pádem dipól s charakterem kulového kondenzátoru a severní a jižní polokoule této kulové nano-částice, přičemž na povrchu koule dojde k nahromadění elektrického náboje, i když velmi nepatrného.

 

Ferromagnetické nano-aparáty v mozku mohou představovat vysoké riziko pro člověka

Daleko větší hrozbou je však poškození křemičitého obalu nano-pouzdra a proniknutí obsahu pouzdra do lidského těla. Ferromagnetické oxidy mohou především v lidském mozku napáchat škody v neurální síti neocortexu, a to právě kvůli elektromagnetické reaktanci, kdy tyto oxidy mohou zkratovat neurální dráhy v mozku. A to je ještě ten lepší případ. V horším případě se z těchto nano-pouzder může uvolnit něco, o čem ani nevíme, že by tam mělo být. Minimálně v lidském mozku mohou tyto izolační vrstvou potažené ferromagnetické nosiče fungovat jako polarizační přepínače neurálních drah.

Detail vpichu po očkování na rameně neteře našeho čtenáře

V případě vystavení elektromagnetickému vlnění o určité frekvenci dojde ke zkratu, lépe řečeno k vybití nabitého kulového kondenzátoru. V závislosti na umístění nano-částice v mozku potom dojde k vyvolání mikroelektrického impulsu v neurálních drahách, který člověk nijak nedokáže ovládat. Není dosud jasné, kolik farma firem používá nano-technologie tohoto typu pro své vakcíny, ale ve chvíli, kdy vám na rameni drží magnety, se dá zodpovědně říct, že ta technologie už je tady a je nasazená v reálné praxi. A stanice jako BBC mají ještě tu nehoráznou drzost, že se těmto faktům vysmívají.

-VK-

Šéfredaktor AE News

 

Zdroj: https://aeronet.cz/news/video-sokovany-stryc-zjistil-ze-jeho-neteri-drzi-na-rameni-magnetovy-obrazek-z-lednice-presne-v-miste-vpichu-po-tetravakcine-boostrix-od-firmy-glaxosmithkline/

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář