JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

JAROSLAV TICHÝ: VE KTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH BYLY FALŠOVÁNY VOLBY?

V souvislosti se skandálem týkajícím se falšování výsledků prezidentských voleb v USA jsme se dověděli o výsledcích auditu serveru v německém Frankfurtu nad Mohanem prováděném bezpečnostní firmou z amerického Dallasu obsahujícího popis způsobu falšování výsledků amerických voleb pomocí tohoto serveru a dalších do podvodu zapojených firem. Ale nejen to, byla uveřejněna rovněž další znepokojivá informace o tom, že tímto způsobem byly falšovány volby ještě v dalších 35 zemích světa, a to v Latinské Americe a jinde. Vzhledem k tomu, že počet latinsko-amerických zemí zdaleka nedosahuje počtu 35, uvažujme o tom, kterých dalších zemí přednostního zájmu amerického deep-state se může tato informace dále týkat. Napadnou nás určitě některé evropské státy, možná že i předchozí volby v ČR a s nimi spojené určité podivnosti nikoliv nepodobné těm americkým. Pojďme tu úvahu ale ještě posunout dále.

Právě ve dnech, kdy nám mnozí politici a žoldnéři mainstreamu vykládají o svátku svobody a demokracie u nás v souvislosti s výročím 17. listopadu 1989, bychom si tuto otázku měli položit všichni a pro dobro věci se sami pokusit vyloučit tu možnost, že mezi země s falšovanými výsledky voleb patří i Česká republika.

Jde totiž o to, že ti z nás, kteří si pamatují průběh voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017, si jistě vzpomenou na některé okolnosti, které tyto volby provázely. Jsou totiž jako přes kopírák podobné těm, které nastaly nyní, při prezidentských volbách v USA. Jen tak namátkou:

  • Prasklá voda na ČSÚ, jež si vynutila několikahodinovou přestávku ve sčítání hlasů a v ohlašování jejich náběhu;
  • ubývání hlasů jedné straně a naskakování hlasů jiným stranám;
  • zázračné vzkříšení TOP09 a STAN, když těsně před uzávěrkou voleb „dorazily korespondenční hlasy z Prahy 1 a ze zahraničí“, a to v takovém počtu a výběru, který právě těmto dvěma politickým subjektům opět otevřel dveře do sněmovny, byť byly již zcela bez šance.

Podobné stížnosti bylo možné zaznamenat i v nedávných doplňovacích volbách do senátu. Dokonce se naskytly případy, kdy se občané po předchozích špatných zkušenostech domluvili na volbě svého kandidáta do senátu, a to v počtu 200 osob, tak i odvolili, příslušný kandidát první den večer měl odpovídající počet hlasů, druhý den však z těchto hlasů zbylo jen několik hlasů v řádu jednotek. Zázrak nebo využití onoho serveru ve Frankfurtu či jemu podobného na jiném místě ve světě?

Jsou snad již nyní uveřejňované návrhy Markéty Pekarové Adamové (TOP09) na přednostně korespondenční způsob hlasování při celostátních (a nepochybně i prezidentských) volbách v příštím roce vedeny její péčí o zdraví a životy našich občanů (údajné nebezpečí nákazy koronavirem), nebo předchozí „dobrou“ zkušeností a výsledky tohoto způsobu volby pro jí vedenou stranu?

Je až neuvěřitelné, co všechno „zvládne“ covid, zejména pak ten politický, který u nás stále ještě setrvale řádí. A řádit bude až do volebního vítězství Donalda Trumpa v USA. Začne-li pak v USA i v Evropě „velký úklid“, covid se nepochybně zalekne a zmizí. Ani nebudeme muset pít vodku a jezdit na traktoru, jak to doporučil prezident Lukašenko občanům v Bělorusku. Zřejmě to ale funguje, neboť nejsou zatím zprávy, že by se covid rozšířil mezi tamní demonstranty.

Zajímavé bude, zda po vyloženě špatných zkušenostech v USA s korespondenčním hlasováním bude tento způsob hlasování u nás ještě někdo dále prosazovat. Ačkoliv, účel světí prostředky a některým politickým subjektům již jiné očividně ani nezbývají.

A pokud jde o podezření ohledně možného využívání tohoto serveru ve Frankfurtu nad Mohanem i pro účely voleb v ČR, nejlépe ho odstraníme přímým dotazem u spolupracovníků prezidenta Trumpa, zda mezi těmi 35 dalšími zeměmi, kde byly manipulovány volby, nefiguruje i ČR, nechceme-li se nechat napínat až do doby, než tyto údaje sám uveřejní.

Pokud toto podezření bude vyloučeno, prožitek ze svátku svobody a demokracie v ČR bude jistě silnější, ačkoliv ho bude ještě kazit u nás zavedená cenzura, propagandistická činnost místo informační činnosti mainstreamu a některé další vady na kráse, jako je např. prosazování cizích zájmů naší vládou a převážnou částí sněmovny na úkor těch našich národních.

A abychom napříště eliminovali podobné podezření ze zfalšování voleb, začněme se po právě získaných zkušenostech z USA vážně zabývat změnou podmínek pro průběh voleb, a to minimálně tak, že:

  • Volby se budou konat pouze v jednom dni, nikoliv dále po 2 dny;
  • korespondenční způsob volby bude v tuzemsku eliminován;
  • korespondenční způsob volby v zahraničí bude omezen pouze na pracovníky českých zastupitelských úřadů v zahraničí a jejich manželky a na naše občany vyskytující se v době voleb na pracovních cestách či dovolené v zahraničí, a to na základě platného voličského průkazu, pokud přijdou k volbám na náš zastupitelský úřad v zemi jejich pobytu v době voleb u nás;
  • z voleb budou vyloučeni naši krajané v zahraničí, neboť žijí v jiných zemích a podmínkách, takže není důvodu, aby svojí volbou ovlivňovali politickou scénu a životní podmínky u nás, kde nežijí a neponesou tedy následky své volby. Není to opatření vůči našim krajanům, nýbrž systémové opatření, jak zkontrolovat počet oprávněných voličů volících v zahraničí;
  • kopie volebních protokolů z jednotlivých volebních místností budou příslušné volební komise předávat nezávislým občanským komisím na úrovni volebního okrsku za účelem provedení samostatného součtu výsledků voleb, ty pak za stejným účelem obdobné nezávislé občanské komisi na úrovni kraje a nakonec i ústřední nezávislé občanské komisi k porovnání s výsledky ohlášenými ČSÚ.
  • výsledky voleb pak budou vyhlašovány až po odsouhlasení výsledků ČSÚ a ústřední nezávislé občanské komise.

Jde o prvotní návrh, který bude muset projít ještě diskuzí a připomínkovým řízením. Jeho cíl je jasný. Vyloučit riziko výskytu falšování výsledků voleb v ČR. K využití přichází v úvahu též i blockchain a dalších opatření, která budou nepochybně zavedena novou Trumpovou vládou po nově nabytých zkušenostech. Dotažení tohoto návrhu by se měla ujmout některá z parlamentních stran, a to s cílem upevnění demokracie u nás.

Pokud jde o vyloučení možnosti falšování výsledků voleb u nás v předchozích volbách, příslušný dotaz u administrativy prezidenta Trumpa by měla učinit v našem společném zájmu česká vláda, nejlépe prostřednictvím českého velvyslance v USA, a to neprodleně. Nebo má snad důvod postupovat jinak?

V takovém případě by se této iniciativy musela chopit naše nová stínová vláda, a to se všemi důsledky.

Autor: Jaroslav Tichý

Zdroj: https://outsidermedia.cz/

Odeslat komentář