JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Jeremy Warner pro The Daily Telegraph: Po koronaviru čeká svět pouze chudoba, krize a konflikty!

Koronavírová pandemie byla přechodem mezi obdobím bezprecedentní globální stability a ponurým obdobím konfliktu a ekonomického zmatku, předložil poněkud depresivní vizi Jeremy Warner v článku pro The Daily Telegraph.

Podle novináře povede COVID-19 k prohloubení studené války mezi Čínou a Spojenými státy, k celkovému zvýšení dluhové zátěže, zrychlené deglobalizaci a sociální stratifikaci společnosti.
„Před časem mi někdo poslal krátké video o WhatsApp, ve kterém polský zpěvák/skladatel Riya Sokol na pozadí úmyslně inspirovaného esoterického soundtracku děkuje COVID-19 za mnoho darů, které destruktivní virus údajně přinesl světu. To mě tak znepokojilo, že jsem si zpočátku myslel, že je to podvod. Ale zjevně nikoliv: „díky koronaviru“, hlásilo video, se zpomalily naše životy; očistil se vzduch; zahnal všechna letadla do hangárů; že lidé přehodnotili svůj život a význam bývalého luxusu; dal nám vědět, že jsme všichni spojeni; za celou jednotu, kterou dal lidstvu; za šanci znovu vybudovat svět a tak dále. A to vše bez sebemenšího náznaku ironie,“ uvedl Jeremy Warner ve svém článku pro The Daily Telegraph.

Podle údajů bylo toto video staženo více než 15 milionkrát, takže takové „nesmysly“ jsou jednoznačně žádané. „Netvrdím, že virus může opravdu něco změnit k lepšímu, stejně jako skutečnost, že bychom měli hledat pozitiva i v těch zoufalejších situacích,“ poznamenal novinář.

Tvrdá realita však toto video zcela vyvrací: s vysokou mírou jistoty lze tvrdit, že důsledky pandemie budou depresivní. Současný režim samoizolace bude zřejmě znamenat přechod z jedné éry do druhé – ale ne k imaginárnímu východu slunce, ale spíše z éry bezprecedentní stability do temného období konfliktů a hospodářského zmatku.

Budoucnost však není vytesána do kamene. Aby však tato krize sloužila jako okno do budoucnosti, potřebujeme moudré vůdce, poznamenal Warner. Podle něj koronavirus změní svět v deseti aspektech, ale zpravidla ne k lepšímu.

Zaprvé, koronavirus znamenal zřejmý začátek nové studené války mezi současným hegemonem Spojenými státy a Čínou. Vztahy mezi těmito dvěma supervelmocemi se zhoršují již dlouhou dobu, ale pandemie tento proces značně urychlila. „Namísto sjednocení světa proti společnému nepříteli, se virus stal tématem stále těžších obvinění,“ uvedl autor.

Hledání obětního beránka zintenzivnilo proces deglobalizace, který hrozí růstem protekcionistických nálad a odmítnutí mezinárodní spolupráce, i když jde o pro všechny důležité problémy, jako je globální oteplování. Uvědomujíc si, že Amerika nebyla schopna rychle a efektivně vypořádat se s touto infekcí, Čína cynicky využila pandemii, aby zvýšila svou autoritu a vliv.

Některým se může zdát, že lokalizace dodavatelských řetězců je pozitivním jevem, ale také to znamená, že v této podobě bude globální ekonomika schopna uspokojit potřeby stejně efektivně jako v globalizaci a že to také nepovede k širšímu geopolitickému konfliktu.

Za druhé, virus způsobil prudký nárůst dluhové zátěže jak států, tak jednotlivých společností. Nadměrný dluh často vede ke konfliktu, ale tentokrát mezi dlužníky a věřiteli. Splátky dluhů jsou vždy bolestivé a věřitelé tak či onak vždy musí udělat velké škrty.

Zatřetí, jedním ze způsobů řešení dluhů je zvýšení daní. Ačkoli britské úřady nezamýšlejí zvýšit tři hlavní daně – daň z příjmu, DPH a daň z pojištění – mohou klidně zavést luxusní daň. Podle průzkumů je taková daň populární, lidé by však měli být ve svých touhách opatrní. Podle novináře takové opatření nakonec ochudobní celou populaci země.

Za čtvrté, koronavirus nevyhnutelně zvýší roli státu v záležitostech země, což vede k pátému aspektu – zesílení dohledu, oslabení práva na soukromí a rozšíření byrokratického aparátu.

Za šesté, karanténa nevede pouze ke zvýšení zadlužení, ale také zasáhne nabídku na trhu. Mnoho podniků prostě nepřežije. To je zase plné vysoké nezaměstnanosti, stagflace a sociální stratifikace. „Z ekonomického hlediska jsme se ocitli ve strašném chaosu, který bude trvat roky, ne-li desetiletí, než se s tím vyrovnáme,“ uvedl Warner.

Za sedmé, koronavirus nasadil silnou nálož pod obchody se zbožím. Řada z nich se nikdy nevrátí do ulic měst. Za osmé, to samé lze říci o penězích potenciálních kupujících.

Za deváté, je možné, že éra hromadného cestování skončila. Lety výrazně zvýší ceny a zahraniční dovolené se opět stanou luxusem dostupným pro relativně bohaté lidi. Cestovní průmysl bude těžit pouze z tohoto trendu, ale to vyvolá rozsáhlou nespokojenost.

A konečně, vlády tlačí obyvatelstvo do éry strachu z rizik, během nichž bude třeba neutralizovat téměř jakoukoli hrozbu bez ohledu na ekonomické ztráty. Tento trend je hroznou zprávou pro všechny, kdo se zavázali k pokroku a rozvoji.

„Žádný z těchto bodů není nevyhnutelný a já jsem nepochybně zveličil jejich rozsah a význam, ale jsou mnohem pravděpodobnější, než světový mír, univerzální láska a štěstí, které jsou vyprávěny ve videu s vděčností za koronavirus. Řekl bych, že starý, neklidný, předkoronavirový svět, který se i přes všechny své nedostatky, pohyboval možná správným směrem, mi byl více po chuti,“ uzavřel Jeremy Warner.

Odeslat komentář