JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Justice, která funguje dnes, ohrožuje občany daleko více než veškerý organizovaný zločin dohromady

ČESKO: Když ho přepadla zásahová jednotka, smál se. Musí jít o omyl… Jo, to šlo – ale policajtům se nikdy nesmějte. Nechybují. A když přec, tak platí – to dříve řečené… !!

Měl si odsedět 10 let (!!!) za únos a vydírání – a byl by si je taky celé odseděl. Nebýt toho, že se přiznal někdo jiný…

To je také jediná spása, jak prokázat svou nevinu – protože, pokud jste si ještě nevšimli, u nás se dávno neprokazuje vina, ale hodí-li na vás policie nějaké obvinění, ať jakkoliv směšné, jste naopak vy povinni prokázat svou nevinu, a ne že naopak.

A prokázat ji prakticky nemáte šanci. Protože – jak již dříve řečeno – policie 1) nikdy nechybuje, pokud ano, platí bod 1) o to zuřivěji – a justice je zásadně spravedlivá a dokonalá, žijeme přece v právním státě…

Je až k nevíře, jak tenhle nesmysl, omílaný pořád dokola, na veřejnost stále působí.

Asi i proto, že mu prostě věřit chce.

Protože byť jen připustit si opak – je naprosté zoufalství.

K čemu tady žít, budovat, podnikat, vychovávat děti – když pak přijde nějaký fízl, který by vám a vašim dětem nesahal třeba ve škole ani po kolena, dost možná i právě proto, prohlásí, že jste někoho zabili nebo unesli nebo se někam vloupali – nemůže to sice nijak dokázat – ale už se vezete !!

A všichni, jak poslušní idiotci, jenom opisují jeden od druhého.

Popsaný případ – jako přes kopírák ve srovnání se všemi ostatními – totiž mimo jiné jasně prokazuje, že vzdor závratným platům, justice vlastně nedělá vůbec nic, odvolací soudy nefungují, resp. fungují tak, že jen automaticky potvrzují, co se před ně dostane – protože je to tak pro ně nejpohodlnější a nejjednodušší.

A že to holt vždycky někdo odnese ?!

No – a ??

Od toho máme přece skoupená a zkorumpovaná média, aby to už dokázala správně prodat – jako že poškozený je psychopat, kverulant, prudič, prostě – problémová osoba a všechno možné, jen ne normální, řádný – a justicí bezdůvodně napadený občan.

Pravda, když jsem se před nějakými 20-ti lety začal s justicí, a následně i s trestní justicí seznamovat – také jsem tomu nemohl dlouho uvěřit … Totiž, že na počátku je obvykle nějaký praporčík, který si vymyslel nějakou konstrukci, v ní si určil pachatele – a dál už jen všichni opisují a opisují, takže – ad absurdum, už před 15-ti lety jsem pochopil, ač jsem se tomu zdráhal uvěřit, že i ústavní soudce v podstatě opisuje od neodmaturovavšího praporčíka – a přes to vlak nejede.

Pak, samozřejmě, není žádných druhých a třetích stupňů justice třeba, když stejně všichni opisují jeden od druhého – a pak se zpětně vymlouvají na to, že přece to tak muselo být, když už to všichni napsali.

Už jenom za tuhle “omluvu” bych vyhodil z justice a od policie každého, kdo ji používá.

Protože – ty jsi tam od toho, aby jsi zrevidoval to, co udělali ti před tebou, ty idiote, a ne, že to od nich všechno bezmyšlenkovitě opíšeš – to tam pak skutečně nemusíš být a za Tvůj roční plat koupíme radši třeba novou sanitku.

Vzpomeňte, co případů už to bylo !!! V podstatě každý, který se dostal na veřejnost..

Stodolovi … Taky za ně seděli nevinní, a byli by samozřejmě seděli dál, kdyby se Stodolovi výslovně nepřiznali i k tomu, co už měl přišito někdo jiný… A, co víc – vzpomeňte, že ta blbka z OSZ se ještě u soudu odvolala, když ty nevinné chtěli propustit z vazby, když už bylo přiznání Stodolových na stole !! Všichni tedy věděli, že sedí nevinní – ale blbka z OSZ, která má dodržování zákona v popisu práce a je za ně královsky placena – se ještě odvolá, ať tam sedí nevinní pokud možno co nejdýl !! (Snad tím chtěla říct – třeba si to Stodolovi ještě rozmyslí, a my bychom pak neměli pachatele…)

Nečesaný. Jestli byl k něčemu tento případ dobrý, tak bezesporu k tomu, že :

a) proběhl médii a stal se notoricky známým

b) že výjimečně demonstroval tupost, sveřepost a naschvály policajtů, státního zastupitelství i soudců – při snaze Nečesaného odsoudit stůj co stůj, i když už dokonce měli všichni na stole rozhodnutí NS, pro ně pro všechny závazné, že to Nečesaný sotva mohl být, protože pro to nesvědčí ani nepřímé důkazy – a přímé samozřejmě žádné nejsou.

c) prokázal, že takhle fungují policajti a soudy naprosto běžně, že to není žádný exces nebo omyl, ale naopak – standardní, všednodenní rutina – a že pokud nechcete být křivě odsouzeni za něco, co jste neudělali, máte jen pranepatrnou šanci, musíte zburcovat všechna média a dostat to do nich (což při jejich servilitě a přednastavenosti není vůbec jednoduché), zaplatit si ty nejdražší advokáty, utratit za ně miliony – a pak MOŽNÁ  máte šanci, že se ubráníte. Jinak – zapomeňte.

Protože, jak popsáno výše a dříve – policie nechybuje a “Nevinní tu žádní nejsou” – viz výrok zástupce výkonu trestu ve Valdicích.

Snad pro pořádek zopakujme, že:

1) Naše sdružení dlouhodobě tvrdí, že bezdůvodně sedí v českých věznicích nejméně třetina vězňů. Za nevinně odsouzené považuje všechny, jimž nebyla vina spolehlivě prokázána, a to přímými důkazy, nebo přiznáním, nejlépe obojím – a dále všechny, kteří byli odsouzeni podle § 213, dnes 196 – tedy tzv. “zanedbání” povinné výživy, což je evropská rarita a unikát, nepatřící do civilizované společnosti 21. století.

2) Česká justice je v dezolátním stavu, který se pravidelně a čím dál rychleji zhoršuje. Rozsudky jsou vydávány zcela nekompetentními lidmi, byť by splňovali formální požadavky na funkci soudce. To, že je údajně splňují, dokazuje jedině jejich formalitu, nízkost a bezcennost – protože to, že to jsou osoby pro funkci soudce zcela nevhodné, pozná často i prostý laik po 10-ti minutách jednání soudu.

3) Řešením rozhodně není nabírání nových soudců a jejich bezmyšlenkovité začleňování do starých, nefunkčních struktur. Řešením je zásadní reforma justice, na kterou tato naléhavě čeká od tzv. Vítězného Listopadu.

4) Reforma justice do demokratické podoby musí nutně začleňovat svobodné volby soudců, státních zástupců, zavedení porotního systému a volby členů porot. Reforma se nemůže obejít ani bez zavedení ÚČINNÉHO  systému odpovědnosti soudců za jejich přehmaty, nedodělky, natož pak otevřené naschvály.

5) Stát musí nutně zreformovat systém odpovědnosti státu za škody způsobené občanům justičně-policejním systémem. Odpovědnost soudců a policajtů nadále nemohou a nesmí řešit soudci a policajti sami. 

Teprve po alespoň částečném zavedení výše naznačených změn lze hovořit o POČÁTKU  snahy o spravedlivý a právní stát demokratického střihu a západního vzoru, se spravedlivou, nestrannou a nezkorumpovatelnou justicí.

Justice, která funguje dnes, ohrožuje občany daleko více než veškerý organizovaný zločin dohromady a je jedině vinnou zkorumpovaných médií, že o tom lidé většinově neví…

Jinak by se nesmáli, když jim zásahová jednotka, byť pro ně ze zcela směšných a neexistujících důvodů, přeskakuje plot, vypíná elektriku a vykopává dveře…

Jiří Fiala

Odeslat komentář