JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

KDE JSOU TEĎ ČESKÁ MÉDIA A POLITICI? PROČ TAK “STATEČNE” MLČÍ??? PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ RADY EVROPY PŘIJALO DRTIVOU PŘEVAHOU HLASŮ REZOLUCI, KTERÁ VYZÝVÁ EVROPSKÉ ZEMĚ, ABY NEDISKRIMINOVALY OBČANY A NEVYVÍJELY NA NĚ NÁTLAK, POKUD SE NENECHAJÍ OČKOVAT! A NAŠIM LIDEM HROZÍ ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ, POKUD SI NENECHAJÍ STRKAT ŠPEJLE DO NOSU!

EU: Naše redakce byla v uplynulých dnech informována o neuvěřitelných manévrech, které začaly nedávno a potichu probíhat na webu Ministerstva zdravotnictví. Jak jistě víte, ministerstvo tam provozuje sekci s názvem “Dezinformace, lži, hoaxy a alternativní fakta o Covid-19” a na tuto stránku se často odkazují česká veřejnoprávní média, neziskovky a dokonce i cenzoři na Facebooku. Na stránce je několik příkladů údajných konspirací okolo koronavirové krize a tvůrci stránky se tam snaží jednotlivá tvrzení alternativních webů vyvracet argumenty, které jsou často velice pochybné a plavou na vodě, nejčastěji se tam nachází velmi oblíbený argumentační faul na nějaké tvrzení v podobě, že “…dosud se nepodařilo prokázat” anebo “…dosud se nepodařilo najít důkaz pro takové tvrzení.” Z hlediska faktografie jde o ukázkové a výstavní chucpe, tedy nehoráznou drzost, protože je to klasický argumentační faul.

Covidový pas dělící obyvatelstvo na privilegované a diskriminované předpověděl Aeronet s předstihem 1 roku

Nelze jakékoliv tvrzení nebo výrok označovat za hoax, dezinformaci nebo lež, jestliže není k dispozici průkazné doložení faktů o opaku. Není-li důkaz o opaku, není tvrzení hoaxem ale hypotézou, teorií, možností, podezřením atd. Nelze tedy označovat za dezinformace zprávy amerických lékařů, že dlouhodobé nošení roušek snižuje kolektivní imunitu až do takové míry, že populace může čelit kolektivní ztrátě imunity v takovém rozsahu, že důsledky pro civilizaci budou mnohonásobě horší než virus HIV a nemoc AIDS.

Dosud totiž neexistují studie ani data, která by vůbec zkoumala důsledky trvalého nošení roušek a respirátorů na celých populacích, protože se jedná o nový fenomén a stav, který v civilizaci dosud nikdy nenastal, a to ani v Číně, která je domovskou zemí, kde se nosí roušky. Ovšem v Číně roušky získaly tradici kvůli ranním smogovým situacím při cestě lidí do práce při inverzním počasí. Čína měla v minulosti obrovské problémy se smogem, že se to muselo řešit rouškami. Jenže lidé tyto roušky nosili jen při cestě ráno do práce a potom je sundali. Ovšem trvalé nošení roušek a respirátorů po celý den, po celý týden, už déle jak 1 rok, zanechá na organismu stopy, a to zcela prokazatelně z matematického hlediska.

Co se stane s vašimi plícemi a imunitou, která po dobu 1 roku je zbavena interakce s přirozeným mixem vzduchu a částic nadechovaných do plic?

Výrobci roušek tvrdí, že zadrží velké prachové částice, zatímco výrobci respirátorů tvrdí, že jejich výrobky dokáží zachytit až 95% částic větších než 750 nm. Úplně teď zanedbáme velikost SARS-Cov-2 viru, jehož velikost 90 – 130 nm znamená, že ani čínské filtry třídy KN-95 hlásající 95% účinnost, nedokáží zachytit koronavirus. Jedná se totiž o jiný problém.

Lidské plíce za normální situace představují mohutný reaktor, který zpracovává informace z nadechovaného vzduchu a vystavuje zachycené částice imunitnímu systému. Do plic se za normální situace dostávají miliardy prachových částic, na jejichž površích jsou usazeny nejrůznější viry, ale i stopové prvky, pyl z rostlin, kapénky vydechnuté jinými lidmi atd. Toto všechno za normální situace člověk do svých plic vdechuje od narození až do smrti a tím si buduje imunitu na prostředí. A teď přichází ten zásadní šok, o kterém dosud nikdo nemluví, s výjimkou některých vědců a lékařů.

Web ministerstva zdravotnictví o dezinformacích

Co se stane s lidskou imunitou na prostředí, jestliže hlavní reaktor imunitního systému člověka, tedy jeho plíce, bude po dlouhou dobu suspendován a kvůli rouškám a respirátorům se bude do plic dostávat jen zlomek velkých prachových částic a aerosolů? Reaktor přestane získávat vzorky částic ze vzduchu, tělo začne ztrácet přirozenou imunitu na prostředí a bude vystaveno jen částicím menším než 750 nm, což jsou často jenom a pouze viry některých typů. Lidé tak po nějaké době přestanou mít imunitu a odolnost na látky v prostředí, které jsou normálně přítomné ve vzduchu, ale tělo si na ně musí neustále obnovovat imunitu tím, že člověk dýchá místně specifický vzduch.

Biologická aklimatizace plic člověka je nezbytná pro přežití na povrchu planety

Jedná se de facto o biologickou aklimatizaci člověka na konkrétní biosféru, která do atmosféry produkuje specifické prachové částice, viry, stopové prvky, aerosoly a člověk v daném místě nadechováním takového vzduchu získává imunitu na konkrétní prostředí. Pozor, mluvíme o imunitě na prostředí, ne o imunitě na nemoci. Když člověk bude nosit respirátor, který filtruje 95% částic, a bude tento respirátor nosit velmi dlouhou dobu, tak co se stane, až přijde den, kdy všichni lidé respirátory i roušky sundají a začnou znovu dýchat 100% nefiltrovaný vzduch s prachovými částicemi a kapénkami ostatních lidí? Na tuto otázku nikdo nezná odpověď a obavy z důsledků jsou na místě. Označovat něco takového za dezinformaci je projevem ignorace faktů. Jenže, na webu ministerstva došlo k daleko zásadnější události.

Obrázek webu ministerstva zdravotnictví z webového archivu ze dne 15. 01. 2021. Celý tento odstavec o očkování jako totalitním nástroji potichu z webu ministerstva zmizel Na novém webu ministerstva odstavec už nenajdete.

Z webové stránky Ministerstva zdravotnictví totiž potichu zmizela kritika původně nálepkovaných a údajných dezinformací o zavedení covidových pasů, které budou sloužit k omezení pohybu obyvatelstva a v důsledku k omezení lidských práv. Tento odstavec totiž z webu Ministerstva zdravotnictví potichu zmizel v uplynulých týdnech, a to kvůli tomu, že tato údajná konspirace Aeronetu z loňského jara se totiž zhruba po roce stala holou realitou. A to zejména ve chvíli, kdy Evropská komise právě oznámila zavedení covidových pasů pro celou EU.

Evropské covidové pasy představila osobně Ursula von der Leyen, šéfka Evropské komise

Tím pádem by bylo trapné nadále uvádět covidové pasy na stránce ministerstva jako dezinformaci Aeronetu a dalších alternativních webů, protože co čert nechtěl, z údajné konspirace Aeronetu se stala v roce 2021 realita. Evropská komise totiž představila Evropský covidový pas [1], se kterým se bude moci cestovat v rámci Schengenu jen tehdy, pokud člověk bude mít v žilách očkovací tekutinu, anebo bude mít čerstvý test, anebo bude mít potvrzení v tomto pasu o prodělaní nemoci.

Důkaz o této změně webu ministerstva dokládá internetový archiv, který zachycuje, že ještě 15. ledna/januára tohoto roku byl na webu ministerstva odstavec označující naprosto flagrantně informace o covidových pasech za hoax a dezinformaci, ale současná podoba webu již tento odstavec nemá, na webu není o covidových pasech jako hoaxech už ani slovo, a došlo k další úpravě webu i po grafické stránce.

Ministerstvo zdravotnictví odstranilo ze svého webu po celý rok označovanou “dezinformaci”, protože se mezitím proměnila v realitu. Covidové pasy a omezování pohybu lidí je zde!

V původní staré verzi webu [2] byl úplně nahoře jako první obrázek právě náš článek z Aeronetu o pozitivním testování krabicového mléka ze Slovenska. V nové verzi [3] autoři webové stránky raději článek odsunuli úplně až dolů na předposlední místo, a to raději asi pro jistotu, kdyby se i tato údajná konspirace s antigenními testy potvrdila, aby Aeronet nezískal příliš velkou autoritu a kredibilitu v predikci procesů. Ministerstvo mimochodem tu kauzu a video [4] s pozitivně testovaným krabicovým mlékem vysvětluje dalším argumentačním faulem, že u lidí s akutním onemocněním je spolehlivost antigenních testů až 90% v průměru.

Takto ministerstvo vyvrací náš článek… argumentačním faulem na osoby s akutním onemocněním

Proboha, ale o tom náš článek vůbec nebyl. Pokud má někdo akutní onemocnění nemocí Covid-19, tzn. horečka a bolesti hlavy člověka úplně odstaví, tak nějaké antigenní testy jsou člověku k ničemu, protože je mu jasné, že je nemocný. Náš článek řešil celoplošné testování zdravých lidí, kteří nemají příznaky, ale vláda či zaměstnavatelé je nutí k testování. A na to margo jsme ukázali, jak nespolehlivé testy jsou, že ukazují i pozitivitu na homogenizované krabicové mléko. V reakci ministerstva není poskytnuta odpověď, jak je možné, že mléko z krabice aktivuje pozitivní reakci testu. Nemají na to odpověď, ale to jim nebrání označit náš článek za hoax. Takové chucpe!

Ukázka, jaké informace bude obsahovat evropský Covid pas

Takže, údajná konspirace Aeronetu o zavedení covidových pasů, bez kterých vás nepustí do zaměstnání, do obchodu, do divadla, do kina, brzy už ani přes hranice, tak tato konspirace z jara loňského roku se beze zbytku začala naplňovat, a proto se na ministerstvu rozhodli web přepsat, odstranit odstavec o covidových pasech a odsunout pro jistotu obrázek s článkem z Aeronetu dolů a na konec, kdyby náhodou se i tato údajná konspirace stala realitou v obecné rovině, aby nám to nedělalo reklamu. Bože, taková tupost, že by se dala krájet! Kdyby alespoň tu webovou stránku zrušili úplně a neztrapňovali se přepisováním, protože ty údajné konspirace se začnou měnit v realitu tak jako tak. Lidé přijdou kvůli covidové hysterii o své svobody a práva. A to přesto, že i Rada Evropy vyzývá k dodržování lidských práv.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy vyzvalo v rezoluci evropské vlády, aby nediskriminovaly své občany, pokud odmítnou očkování

Parlamentní shromáždění Rady Evropy již 27. ledna/januára tohoto roku přijalo rezoluci [5] č. 2361 s názvem Vakcíny Covid-19: etické, právní a praktické aspekty, kde se v části 7.3.1 a 7.3.2 nachází výzvy jednotlivým parlamentům evropských zemí, aby obyvatelstvo nebylo nuceno k očkování a rovněž aby nedocházelo k diskriminaci neočkovaných lidí. Rezoluce je vůbec prvním mezinárodním aktem na ochranu lidských práv proti národním vládám a parlamentům, které se dopouští zločinů proti lidskosti a humanitě, mučí a terorizují obyvatelstvo špejlemi, jehlami a vakcínami, ale především vyhrožují občanům sociální likvidací, protože netestovaným a brzy i neočkovaným lidem bude zamezeno vstupovat na pracoviště.

Rezoluce č. 2361 Rady Evropy

Lidé se stanou občany druhé kategorie, protože bez testu a bez vakcíny se člověk nedostane do práce, nebude mít obživu, příjem a skončí pod mostem. Rada Evropy si tak všimla tohoto nebezpečí a touto rezolucí je možné nyní argumentovat a mávat před očima všem Svědkům Covidovým a politikům, aby viděli, že se dopouští pošlapávání lidských práv, když nutí lidi k očkování a testování pod pohrůžkou nevpuštění do práce. Rezoluce přijatá většinou 115 hlasů poslanců Parlamentního shromáždění Rady Evropy, kdy proti byly jen 2 hlasy, je jasným signálem, odpor proti Total Control v Evropě stále žije a má podporu evropských institucí, i když ne Evropské unie, ale Rady Evropy. Uvedenou rezoluci lze využívat jako morální argument na obranu vlastních lidských a občanských práv. Obecně však platí, že když režim zjistí, že konspirace se začínají měnit v realitu, nastává proces přepisování webových stránek a ještě většího diskreditování a dehonestování té nenáviděné alternativy.

-VK-

Šéfredaktor AE News

 

Zdroj: https://aeronet.cz/news/ministerstvo-zdravotnictvi-potichu-odstranilo-ze-sveho-webu-kritiku-udajnych-konspiraci-aeronetu-ktere-se-nakonec-staly-realitou-a-uz-jim-bylo-trapne-je-dale-oznacovat-za-dezinformace/

Odeslat komentář