JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Kdo platí vysílání ČT??? Navrhuji okamžité zrušení koncesionářských poplatků, neboť za lži a fašistickou propagandu by slušný člověk platit neměl!!!!

ČESKO: Říká se, že žádný slušný člověk by neměl ustupovat darebákovi, neboť pokud mu ustoupíme, o to více škody napáchá! Já se tímto pořekadlem řídím a proto tady, na tomto místě veřejně protestuji proti vysílání zcela tendenčních a značně zavádějících pořadů Českou televizí k výročí Pražského povstání a osvobození Československa. Jsem si plně vědom toho, že díky tomuto článku mohou být vůči mé osobě zavedeny jisté restrikce a mohu opět pro své psaní přijít o práci, což se už stalo a jsou mi dokonce dávány za vinu texty, které jsem nikdy neviděl a nečetl, natož psal. Upozorňuji předem, že své texty zásadně podepisuji a nevystupuji pod žádným pseudonymem nebo nickem a anonymy nepíšu.

Je skutečně ostuda, jak se v České republice oslavují a připomínají významné dny-tedy jak který. Významné dny, které mají nějakou spojitost se Sovětským svazem, potažmo s Ruskem, jsou trnem v oku takzvané Pražské kavárny a eurohujerů a právě zde jsou největší snahy o jejich dehonestaci. Jsou zde jasné znaky revizionismu a také politizace dějin, což je už jen krok od toho, abychom se vzdali svého češství v zájmu Evropské unie. Je zde nutné vidět vážení, že politizace dějin má v sobě skryt společenský přesah!!! Že této politizace zneužívají politické strany jako je ODS, TOP, Stan, Piráti a další, je vcelku logické, ale že se takovému pokrytectví přizpůsobuje i Česká televize, je alarmující. Ty kecy o nezávislé veřejnoprávní televizi jsou úplně prázdné. Nic neznamenají-tedy krom toho, že se jedná o podvod na lidi. Za tohle jim každý měsíc přispíváme do kasičky??? Za tohle svinstvo mají čelní představitelé ČT statisícové platy??? Myslíte si, že je to správné???  Tady nejde o Stalina, komunisty nebo zrádné Vlasovce, ale o postupnou změnu světového řádu a jestli si někdo myslí, že dnes změníme to, co se událo před 75 lety, kdy většina z nás ani nebyla na světě, tak je na omylu. Co se stalo nejde odestát.

Stále však nevíte, co mě tak dožralo. Opravdu mě dopálil dokument Aleše Koudely, jenž byl vytvořen v roce 2015, který má osvětlovat lidem činnost Vlasovců a samotného generála Vlasova. Dokument je propagandisticky zpracován tak, že by se za něj ani Goebbels stydět nemusel a člověk nezabývající se touto tématikou nemá šanci pochopit účelovost tohoto snímku. Jsou zde uváděny takzvané polopravdy a v mnoha ohledech jsou informace v dokumentu uvedené, doslova vytržené z kontextu příčinných událostí. O takzvané pravdivosti dokumentu přesvědčuje diváky historik Žáček, který byl v době války ještě zdaleka v tekutém stavu.

Něco málo tedy o generálu Vlasovovi, když je nyní v České zemi tolik opěvován. Již od svého mládí byl vojákem. Do rudé armády vstoupil v roce 1919 a bojoval proti nepřátelům bolševické revoluce. Vystudoval Frunzeho akademii a dosáhl tedy vojenského vzdělání. V době, kdy v Sovětském svazu byly zjištěny fakta o tom, že židovská klika v komunistické straně hodlá skrze komunistickou stranu a komunistickou ideologii ovládnout Sovětský svaz a následně celý svět došlo v Sovětském svazu ke značným společenským čistkám, které zasahovaly do politických špiček, ale také mezi vrcholové představitele armády. Tyto čistky Vlasov lehce přestál, neboť nebyl žid a u Stalina dosáhl takové důvěry, že se stal dokonce členem vojenského soudu. To už se psal rok 1938. V kariérním žebříčku neustále stoupal a nikde nebyl ani náznak, že by se se Stalinovou politikou neztotožňoval. Jako generál bojových jednotek, byl velmi úspěšný. Problém nastal při obraně Leningradu v roce 1942, kde velel armádě, která se bránila obklíčení. Jednotkám generála Vlasova se podařilo vytvořit v obklíčení díru, kudy byla jeho armáda zásobována. Bohužel tato díra nebyla velká a nacistům se podařilo ji postupně zacelit, čímž začal pro Vlasovovu armádu boj o přežití. Někteří rádoby odborníci a historici říkají, že je v tom srabu nechal generální štáb Sovětské armády a Stalin. To v zajetí tvrdil i Vlasov. Pravda je však jiná a je potřebné tuto situaci vnímat z vojenského pohledu a neplést do toho politiku.

Sovětská armáda a Stalin by byli sami proti sobě, kdyby jen tak bez mávnutí ruky nechali zajmout armádu čítající sto tisíc mužů, když při obraně Leningradu potřebovali každého člověka a každou pušku. Obojího se jim nedostávalo. Vlasovova armáda, ač přímo nebránila Leningrad, tak byla součástí obranného perimetru a hrála dost důležitou roli v tom, že vázala na sebe značné německé síly, které nemohly být použity přímo v Leningradu, kde i přesto umírali lidé denně po tisících. Jedni kulkami nacistů, jiní hlady. Nikdo se na Vlasovovu armádu nevykašlal jak je dnes tvrzeno a podívejte se prosím do sovětských archivů. Problémy tam byly, ale rázu technického a právě ty vedly ke zkáze Vlasovovy armády. Hlavní potíž byl v tom, že sovětské síly v této době zdaleka neovládali svůj vzdušný prostor. Ono území, kde se bránila armáda Vlasova bylo lesnaté a velmi bažinaté. Kdo tedy říká, že jim nebyly poslány tanky a těžké dělostřelectvo, tak je vůl, protože tamní terén vylučoval jejich účelné nasazení. Zásobování leteckým mostem bylo nemožné pro převahu německého letectva, ale také pro absenci přistávacích ploch. V bažinách se dělá letiště opravdu špatně. Nikoliv tedy selhání sovětského velení, ale čistě technikálie vedly k obklíčení Vlasovovy armády. A že Stalin vydal rozkaz zakazující ústup??? Vcelku logicky tak učinil, protože tímto rozhodnutím byl získán především čas, jenž byl potřebný k posílení obrany samotného Leningradu, kde i s vojáky bylo cca 2-3 miliony lidí a jednalo se o obrovskou průmyslovou základnu jejíž ztráta by pro Sovětský svaz mohla být likvidační. Toto však v onom televizním dokumentu nenajdete. Proč??? No jenom proto, aby se nedalo říct, že onen dokument je zavádějící a účelový. Nicméně nutno i říci, že sovětský generální štáb sdělil Vlasovovi, že pro něho vyšlou malé letadlo k jeho evakuaci. On sám tuto možnost odmítl a to prý údajně z obav o svůj život neb prohrál bitvu, bez souhlasu velení rozpustil štáb své armády a  2. armádu jako takovou rozpustil také, přičemž svým vojákům sdělil, aby se snažili probít jak umějí. Toto bylo v zásadním rozporu s vojenskými řády a světe div se-je tomu tak i dnes. Navíc sám o sobě ze sebe sňal odpovědnost za životy každého jednoho vojáka, což je zrada samotného velitele. Vcelku dobře si tedy Vlasov dovodil, že za své počínání by ho čekal vojenský soud a smrt. I na obyčejné lodi platí pravidlo, že kapitán opouští potápějící se loď jako poslední a nikterak nerozhoduje fakt, proč vlastně ona loď jde ke dnu.

Když byl generál Vlasov zajat, tak byl umístěn do lágru. Ke kolaboraci jej vlastně dovedl jistý Vladimir Bojarskij, jenž byl zapřísáhlým nacionalistou a právě s tímto člověkem společně vypracovali text letáku, který očerňoval Stalina, ale i západní spojence. Němci tyto letáky následně vyhazovali z letadel nad sovětskými liniemi ve snaze demoralizovat sovětskou armádu. Zaplať bůh, že tato špinavost se nepovedla, protože bychom tu asi jinak dnes nebyli. Nicméně Vlasov byl za toto odměněn přesunem do tábora pro exkluzivní vězně na Ukrajině, kde už měl pohodu a tak projevil svou vděčnost Němcům tím, že navázal spolupráci s Goebbelsovým ministerstvem propagandy. V 1943 byl Vlasov propuštěn z lágru a mohl se bez dozoru pohybovat kde a jak chtěl. Trochu zvláštní nemyslíte??? Navíc ta rychlost jeho propuštění. Od vzetí do zajetí ještě moc vody neuteklo, ale dále. V této době mu v hlavě uzrála myšlenka na založení Ruské osvobozenecké armády, kde jejím údajným cílem mělo být zlikvidování socialismu v Sovětském svazu. Bohužel Hitler tomuto příliš nakloněn nebyl, neb Rusům nevěřil a tak svolil pouze k tomu, aby tato armáda fungovala jako propagandistický trik. Rusové pro Hitlera a Němce byli řazeni mezi méněcenné národy určené k vyhubení a tudíž mu přišlo nemyslitelné budovat takovou armádu. Jak běžel čas a sovětská vojska začala přebírat iniciativu, tak začal růst počet prohraných bitev Němci. Lidské zdroje také nebyly nevyčerpatelné a tak nakonec Hitler dal souhlas s vytvořením Ruské osvobozenecké armády /ROA/ – to byl listopad 1944 a vznikla první divize. V lednu 1945 vznikla divize druhá. V této armádě však nesloužili pouze Rusové a dala by se nazvat armádou vícenárodnostní. Byli v ní Lotyši, Litevci,Estonci, Ukrajinci a další příslušníci jiných národů. Na tomto místě je nutno připomenout a historie o tom hovoří, že Ukrajinci, Lotyši, Litevci či Estonci byli nacisty využívaní jako dozorci v koncentračních táborech, neb vynikali svou brutalitou a bezohledností. I samotným Němcům se chtělo z jejich bestiality někdy zvracet.

Na území Polska operovali oddíly s názvem RONA, kde tyto byly složeny z Ruských kolaborantů. Samozřejmě se jednalo o síly plnící německé rozkazy. Tato s odpuštěním prasata, byla skutečně vyjímečná. Jejich brutalita a způsoby vraždění byly odporné i Němcům.  Při Varšavském povstání se chovali dokonce tak, že se Němci rozhodli jejich velení postřílet. Tito hajzli povraždili desetitisíce Poláků-civilistů. Aby jste však věděli, tak tito lidé byli přesunuti do Čech do ROA a vraždili i u nás. Bohužel o tomto mlčí jak pan Novotný, tak pan Hřib. ROA v Čechách působila především proti partyzánům a odboji. Že zabíjeli Čechy asi nemusím říkat.

Účast Vlasovců na Pražském povstání nelze popřít a bylo by to také úplně zbytečné-v dnešní době. Jen mě zaráží ta verva s jakou je občanům vnucován zveličený a to několikanásobně, jejich podíl na pražském povstání, přičemž jsou zcela opomíjena fakta z jejich předchozího působení. Je opomíjen i fakt, že o připojení se k pražskému povstání nebyl ani mezi Vlasovci jednotný názor. Sám Vlasov pomoc pražskému povstání s částí velitelského sboru striktně odmítl. Nicméně plukovník Buňačenko si rozhodl po svém a cca na jeden a půl dne Praze pomohli. To je pravda. Potom zdrhali na západ.

Svým způsobem však ani jinak konat nemohli a to z důvodů čistě technických. Udělali tedy na jeden a půl dne z nouze ctnost. Do Amerického zajetí chtěli všichni, jak Němci, tak Vlasovci. I Němci se stahovali, ale dle rozkazů měli Vlasovci krýt ústup Němců a bylo tedy nemožné, aby je předešli. Němci by je postříleli. Zkusili si tedy zachránit kůži přidáním se na chvilku k povstání a honem pryč, protože věděli, že jak je chytí do ruky Rusové, tak mají kulku jistou. Myslete si co chcete a pan Hřib s panem Novotným také, ale dělat takovýto humbuk pro den a půl???? Má to smysl??? Přijde Vám normální stavět pomník lidem a glorifikovat je, když víte, že půl roku předtím vraždili kde koho a pro den a půl je vše odpuštěno??? Role Vlasovců byla jen malá epizoda, kdy na den a půl přišli k rozumu. Ba ne vážení-do toho nejdu a protestuji.Plivli jste i na ty obyčejný lidi z Prahy, kteří se povstání aktivně účastnili. Chováte se pane Novotný a pane Hřibe jako skuteční katolíci, kdy šest dní v týdnu se chováte jako prasata a v neděli se jdete pomodlit a myslíte si, že je vše odpuštěno. Ani hovno panáčci-tohle Vám nežeru.

Když odmyslím tu všeobecnou omáčku a humbuk který činíte, tak je to jasné. Vám nejde o Vlasovce ani o spravedlnost, ale o nabourání vztahů s Ruskou federací a Vlasovci a Koněv jsou jen záminka pro vaši faleš. Tu falešnou hru s Českým a Ruským národem hrajete pod vlajkou EU, NATO a USA, neb to vše profláknul Stoltenberg, když vám vyjádřil svou podporu. Tím se odhalil a odhalil i Vás. Odkdy totiž hnojiště zvané Řeporyje zajímá představitele NATO a USA???

Koněva jste strhli a ptám se. Proč se nestrhávají busty s Václavem Havlem, který se svými kumpány zavedl naši zemi pod diktát EU a Německa??? Proč se nestrhla ta falešná modla Vlasovcům?? To už v nás Češích  vítězí kolaborace, fašizace a předposranost nad vlastním rozumem???

Vůbec se nedivím, že to Rusům není jedno a může se vám to nelíbit, ale stojím pevně na jejich straně. Odmítám se podvolovat mainstreamovým mediálním lžím. A kdyby Vás pane Novotný, Hřibe a Koláři čistě náhodou někdo někde dostal, tak zatleskám a řeknu, že boží mlýny melou. No a co se těch vašich novodobých a vylhaných pomníčků týče-např Havla, Vlasovců, Mašínů a dalších, tak ten, kdo je zlikviduje, tak ten je VLASTENEC.

Oldřich Rambousek

Odeslat komentář