JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Komise Německého Spolkového sněmu, Prof. Dr. Michael Klundt: Všechna politická rozhodnutí a opatření v důsledku Korona-krize od března byla učiněna v rozporu s mezinárodním právem a federálními zákony! Ochrana zájmu dětí se dokonce změnila na „ochranu před dětmi“!

NĚMECKO: U příležitosti veřejného zasedání Komise německého Spolkového sněmu (Kiko) ve středu 9. září 2020 prohlásil Prof. Dr. Michael Klundt:

„Je prokázáno, že ca. u 13 milionů dětí a mladistvých byla v důsledku koronové krize porušena základní lidská sociální a participační práva. Prakticky všechna politická rozhodnutí a opatření od března/dubna byla učiněna v rozporu s mezinárodním právem a federálními zákony, aniž by byly zohledněny zájmy dětí.“

US reports show racial disparities in Black, Latino kids with COVID-19 -  ABC30 Fresno

Koronová krize byla doprovázena masivním porušením práv dětí a dospívajících. Aktuální schůzka komise Spolkového sněmu slouží jako počáteční řada debat v nadcházejících týdnech.

Ve své zprávě pro Výbor OSN pro práva dětí komise oznámí, že se v Německu během pandemie nepodařilo zajistit práva dětí. Skupiny nezletilých, diskriminované chudobou nebo kvůli svému původu, potřebují kromě toho zvláštní podporu, protože pandemie má potenciál dramaticky zvětšovat propast mezi znevýhodněnými a privilegovanými.

S dětmi bylo „zacházeno jako s předměty“

Prof. Dr. Michael Klundt z oddělení aplikovaných humanitních věd na Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences představil výsledky svého výzkumu, týkajícího se zacházení s dětmi a dospívajícími během pandemie v Německu. Práva dětí byla velkou měrou ignorována. Federální a státní vlády nesplnily svoji povinnost chránit a pečovat o 13 milionů dětí, naopak: zacházely s dětmi „jako s předměty“. Ochrana zájmu dětí se dokonce změnila na „ochranu před dětmi“, protože byly prezentovány jako hlavní a nebezeční „super-šiřitelé“ koronaviru, stěžoval si Klundt.

V mnoha členských státech ‚Úmluvy o právech dítěte‘ dochází ještě stále k závažnému porušování mezinárodního práva.

Coronavirus Tips for families with children with ADHD

„Ti znevýhodnění jsou dnes ještě více znevýhodněni. Zhruba 1,5 miliardy dětí na celém světě je postiženo vyloučením ze vzdělávacího systému, 500 milionů nedostává žádné náhradní vyučování a 350 milionů ztrácí kontakt se školou. Přitom musí být hlavní zásadou politiky ‚Úmluva o dodržování práv dětí‘, podle níž „ve všech opatřeních, která se týkají dětí, musí být upřednostňovány jejich zájmy. Pandemie Covid 19 posílila sociální polarizaci,“ řekl Klundt.

Rodiny se dostaly do obtížné situace. Zákaz kontaktů se projevil negativně zejména u chudých rodin a příležitostí k nápravě ubývá.

„Privilegovaní dokázali svůj náskok rozšířit, již znevýhodnění jsou ještě více znevýhodněni.“

Klundt také kritizoval „sociální regresi“ a „ztrátu tradicí“, protože omezení práv dětí do značné míry znamená omezení práv matek a žen v jejich tradičních rolích.

Překlad: HS

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář