JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Koronavirus – znárodňování, zatýkače, Q a Q Anon

SVĚT: Důvod, proč je v těchto článcích tak často psáno o Americe je jednak ten, že co se tam děje ovlivňuje nejen Evropu, ale celý zbytek světa. Ten další důvod je ten, že co se tam děje je často pouze o nějaký rok, někdy pouhý měsíc před Evropou a zbytkem světa.

Karanténa nemůže trvat nekonečně

Samozřejmě, není možno držet lidi na celém světě zavřené doma nekonečně a stejně tak není možno udržovat ekonomii v chodu bez lidské práce a přičinlivosti. Lidé jsou vynalézaví a kdyby toto trvalo déle, začali by přicházet se svou vlastní, místní měnou a postupně by mohli na tuto měnu převést i celý jejich finanční systém.

To se již děje v mormonském státě Utahu v Americe, kde začali vydávat jejich vlastní bankovky, nebo spíše bankovní stvrzenky, které mají na sobě proužky z pravého zlata ve výši jejich hodnoty. Říkají jim „Goldbacks,“ což znamená Zlaté zadky, čímž jsou myšleny zadní strany toho papíru. Dokonce se rozhodli tyto stvrzenky předložit numismatickému trhu v Hong Kongu, ze všech míst! V Texasu se schyluje k něčemu podobnému a určitě by netrvalo dlouho, než by se přidaly ostatní státy světa.

Je pravda, že hodně Američanů nevěří historkám o koronaviru, které jsou jim denně předkládány. Není divu, i sám president Trum říká novinám a televizi „fake news,“ což je v překladu „falešné zprávy.“ Američané ale zjevně ztrácejí důvěru ve vládu. Někdo by myslel, že budou horlivě hromadit potraviny pro přežití a možná mnozí hromadí ledacos. Ale co je to hlavní, co začali Američané hromadit jsou zbraně. Prodej zbraní a munice vzrostl v poslední době o trojnásobek a možná i více.To se již děje v mormonském státě Utahu v Americe, kde začali vydávat jejich vlastní bankovky, nebo spíše bankovní stvrzenky, které mají na sobě proužky z pravého zlata ve výši jejich hodnoty. Říkají jim „Goldbacks,“ což znamená Zlaté zadky, čímž jsou myšleny zadní strany toho papíru. Dokonce se rozhodli tyto stvrzenky předložit numismatickému trhu v Hong Kongu, ze všech míst! V Texasu se schyluje k něčemu podobnému a určitě by netrvalo dlouho, než by se přidaly ostatní státy světa.

Tyto tendence se mohou postupně rozšířit do celého světa, až lidé pochopí, že plánované statisíce mrtvých neexistují a že celou tak zvanou karanténu podstoupili zbytečně. Že tím zcela zbytečně ničili svoji vlastní ekonomii a že následky takových neuvážeností jsou hrozné. Jak říká J.P. Farrell, zatím se postavili na otevřený odpor pouze biskupové Řecké ortodoxní církve, kteří odmítli zavřít kostely a radši se nechali uvěznit. V některých zemích východní Evropy prý došlo k podobným jevům.

Rovněž vzniká nebezpečí nacionalismu mezi lidmi, kteří se na celosvětovou situaci mohou naštvat do té míry, že nebudou chtít mít s jinými státy co do činění. To bude samozřejmě trnem v oku Evropské unii. Nesmíme zapomínat, že jedno z hesel EU je: „Národní státy jsou náš úhlavní nepřítel.“ V souladu s tímto heslem se Unie zkouší svým pomalým a zákeřným způsobem zbavit národního cítění a národní hrdiny a národní svaté toho onoho národa nahradit filmovými „hvězdami“ a jinými šašky.

Ovšem pro naše tajné manipulátory a jejich nohsledy je v tom jedno obrovské nebezpečí a to bychom si všichni měli uvědomit: nás je mnohem víc než jich tam nahoře!

Stafford Act

Americký president Trump vyhlásil nouzovou situaci, čímž uvedl do platnosti tzv. Stafford Act z r. 1988, pojmenovaný po senátorovi jménem Robert Stafford, který tento akt připravil a nechal odhlasovat Kongresem. Celý dokument se zabývá popisem nebezpečí, která mohou národ potkat a jak je nutno s těmito nebezpečnými situacemi zacházet.

Jednou z podmínek přímo popsaných je to, že v případě onemocnění nebo jiné neschopnosti presidenta a místopresidenta převezme armáda roli vedení státu za účelem jeho ochrany a udržení platnosti zákonů. Velením armády je v současné době pověřen Generál Terrence O’Shaughnessy (čti: ó-šónesy), který je současně ředitelem NORTHCOM, což je obrana amerického leteckého prostoru.

Stafford Act dává presidentovi do rukou nesmírné možnosti, často na úkor obyvatelstva. Může sice poskytnout přímou pomoc jednotlivým státům Unie, které tuto budou potřebovat. Ale zároveň mu to dává možnost použít veškeré civilní nebo komerční komunikační systémy, které mu musí být dobrovolně předány k použití. Toto zahrnuje i cesty a osobní automobily či letadla, ať už soukromá či komerční. V místech, která jsou nejvíce postižena má president možnost zbudovat úřady, které budou pomocné práce vykonávat. Pro tyto úřady může zabrat jakékoliv soukromé či komerční budovy.

Je toho ještě mnohem víc a všechno je to šikovně zabaleno v obrovském množství slov, takže je těžké zjistit „co tím chtěl doopravdy básník říci.“ Jisté je, že to dává presidentovi a vládě nekonečné možnosti, zatím co postižení nemohou ani doufat, že vláda pak opraví budovy a cesty, které byly v procesu „pomoci obyvatelstvu“ zničeny. Kritikové tohoto dokumentu dále poukazují na to, že vláda má možnost poskytovat ubytování a lékařskou pomoc postiženým, ale nikde není řečeno že toto dělat musí, nebo aspoň má.

Jisté je, že příklad pro tuto situaci můžeme najít v nedávné historii. Hned po zapálení Reichstag budovy v Německu, k čemuž došlo 27. února 1933, vydal Hitler 24. března 1933 tak zvaný „Ermächtigungsgesetz“ (neboli Pověřující zákon), podle kterého získal absolutní moc, byla potlačena občanská práva a Německo se stalo diktátorským státem.

Snad znárodňování?

Mnohé firmy po celém světě jsou již delší dobu ve velmi těžké situaci, jak se celosvětová ekonomika hroutí. Např. firma Boeing, která staví známá letadla, je na tom tak zle, že musela požádat americkou vládu o finanční podporu. President Trump jim tuto podporu neodepřel, ale stanovil podmínku: za peníze, které dostanou, získává vláda podíl ve firmě a až na tom bude firma Boeing lépe, už tento podíl nemůže nikdy vykoupit zpátky.

Takže v podstatě dochází k jakési formě znárodnění klíčového průmyslu.

Nejen znárodnění, ale také „vtažení zpět“ zde hraje roli. Je mnoho firem, které se postupem času vystěhovaly z Ameriky a z jiných zemí napřed do Japonska, postupně pak do Thajska, na Tailand, do Malajsie, do Číny, Hondurasu, Indie a jinam za účelem získání levnější pracovní síly. Skoro se nedá říct „je mnoho takových firem,“ ale spíše by bylo na místě napsat „většina firem“ se vystěhovala ve snaze najít zelenější pastviny pro svá bankovní konta jinde. Současná snaha presidenta Trumpa je tyto firmy vrátit zpět. Farmaceutický průmysl byl vybrán jako jeden z prvních a je požadováno vrátit ho zpět do země jeho původu.

Britské dráhy a Britský letecký průmysl jsou již z části znárodněny britskou vládou. V Americe se již ví, že president Trump koupil podíl i ve Federální Reservě, což ji samozřejmě mění ze soukromé instituce na instituci státní. Skrze investiční a manažerskou firmu BlackRock, Inc. kupuje president podíly v dalších a dalších firmách za peníze, které mu poskytuje Federální Reserva. Toto je obrovský krok, je to neuvěřitelná změna. Je to něco, co zkoušel už president John F. Kennedy a i president Abraham Lincoln. Žádnému z nich se to nepodařilo a oba za to zaplatili životem.

Na vysvětlenou, Federální Reserva je vlastněna hrstkou mezinárodních bankéřů a v Americe tiskla již od roku 1913 veškeré americké papírové peníze, které „prodávala“ vládě za poplatek. Byl to čistě nezákonný a proti-konstituční akt. Takže když z každého takto získaného dolaru musela vláda zaplatit část jeho hodnoty zpět pouze za to, že ho mohla získat, vznikal tím obrovský dluh, který by nebylo možno nikdy a ničím splatit. Podobně fungují veškeré Centrální banky, které tisknou peníze příslušného státu. Jak jistě víte, ještě nedávno bylo na celém světě pouze pět států, které neměly Centrální banku. Tyto byly: Sudán, Libye, Kuba, Severní Korea, Irán. Dnes už jsou tyto státy pouze tři.

Kdyby se vyemigrovaný průmysl vrátil zpět do země svého původu, něco takového by vyústilo ve značnou konjunkturu. Ale protože uchazečů o místa bude hodně, platy budou úměrně nižší: trh si bude diktovat. Zato v zemích, odkud bude tento průmysl vytržen může dojít ke katastrofickým následkům, jejichž dosah si snad ani nedovedeme představit. Jako vždy, nadnárodní korporace a mezinárodní bankéři se chovají jako slon mezi porcelánem a je jim jedno kolik lidí nebo států tím zničí.

Většinou jejich systém na zbídačení populace funguje tak, že zařídí nadbytek pracovních míst ve městech a v průmyslových centrech. Lidé z venkova, kteří se zemědělskou činností někdy tak tak uživí, se přemístí do měst. Tam žijí ve stísněných podmínkách, na které nejsou zvyklí, namačkáni jeden na druhého. A pak jsou všechny ty krásné pracovní příležitosti z měst a z průmyslových center odstraněny a z lidí, které to tam přitáhlo, se stane městská chudina a žebráci. To je návod na zdegradování populace a je praktikován již celá desetiletí. V Indii, kde je poměrně teplo, dokonce bydlí a spávají celé rodiny nově příchozích na ulici, protože nemají peníze na placení nájmu.

Znárodnění předcházel exodus vedoucích představitelů

Je zjevné, že k nějakému druhu znárodnění anebo ke kontrole klíčových organizací už muselo dojít. Všimněte si Google, zdá se, že od jisté doby nepodléhá censuře. Můžete tam najít informace na klíčová slova, na která byste dříve nedostali nic. Jak říká David Wilcock v jeho videu, dva zakladatelé Googlu, Larry Page a Sergey Brin vzdali své funkce a odstoupili loni v prosinci. Má se za to, i když to není nikde potvrzeno, že Google a jiné velké technické organizace byly již převzaty vládou. 

Bill Gates se rovněž vzdal vedení Microsoftu a odstoupil. Někteří mysleli, že odstoupil proto, aby mohl nakupovat svoje vlastní akcie, které po skončení koronavirové „epidemie“ půjdou určitě nahoru, a aby nemohl být obviněn z toho, že toto činí na základě vnitřních informací. Podle jiných se to ale nezdá být pravděpodobné a ve skutečnosti je to záhada, co ho vedlo k tak drastickému kroku. Uvažuje se, že ho má vláda na mušce a on to tuší.

Bill Gates neodstoupil pouze z vedení firmy Microsoft. Odstoupil také z firmy Berkshire Hathaway, což je obrovská investiční společnost, kterou vede známý finančník Warren Buffett. Tato firma vlastní nejrůznější jiné firmy, jako třeba dříve-státní pojišťovnu GEICO a má podstatný vlastnický podíl v mnoha dalších firmách, jako jsou Duracell, Apple, Dairy Queen, Fruit of the Loom, Helzberg Diamonds, FlightSafety International, Kraft Heinz, American Express a v dalších.

I v mnoha jiných firmách odstupují jejich hlavní vedoucí představitelé a je těžko věřit, že toto není lavina. Jen v roce 2019 odstoupilo od vedení velkých amerických koncernů 1,640 jejich ředitelů; za leden 2020 jich bylo dalších 219. Firmy, od kterých tito vedoucí pracovníci odstoupili jsou často světového významu, jako např. IBM, T-mobile, Harley Davidson, LinkedIn, Disney, MasterCard a mnoho dalších. 

Co se děje? Vědí tito lidé více než my? Čeho se obávají, nebo před čím utíkají? Anebo jsou pod nějakým nátlakem?

Zajímavé je, že tato situace se nesoustředí pouze na americký kontinent, ale je to celosvětový stav.

Bill Black, kriminolog, zabývající se korporačními zločiny a profesor ekonomie a práva na Universitě státu Missouri si myslí, že důvody pro tuto hromadnou ztrátu vedoucích pracovníků mohou být různé. Někteří vedoucí prý mají výhrady proti tomu, že kvůli špatné obchodní situaci musí propouštět schopný personál a ze strachu, aby tyto lidi nenajala konkurence, je označují za neschopné, čímž je pracovně znemožní na život. Moc pravděpodobné se to nezdá.

Jiní uvažují, že někteří tito vedoucí byli zkompromitováni tím, že obtěžovali sekretářky, nebo jiný personál – to se zdá být skoro směšný důvod. Pan Black si nemyslí že je to důvod, ale že to může ke skutečnému důvodu přispívat.

Odstoupení i v Rusku

I v Rusku došlo k podobné situaci, když celá vláda odstoupila. To je velmi podivné a člověk se ptá, co asi mohl být důvod pro tak hromadný čin? Údajně odstoupili poté, co president Putin přednesl návrh na změny v Ústavě. Tyto změny se sestávaly hlavně z následujících bodů :

  1. Mezinárodní právo bude v Rusku uznáno pouze když bude v souladu s Ústavou a když nebude omezovat svobodu a práva lidu.
  2. Vedoucí politické osobnosti nemohou mít cizí občanství, anebo právo aby trvale přebývali v cizím státě. Budoucí president Ruska musí navíc žít v Rusku posledních 25 let.
  3. Každý president musí být schopen držet presidentský úřad dvě celá období.
  4. Premiér a všichni ministři musí být jmenování státní Dumou (to je parlament), namísto aby je jmenoval president, který nebude mít právo jejich rozhodnutí zrušit.
  5. Úloha Státního výboru (poradenský sbor) má být rozšířena a podpořena.
  6. Nezávislost soudců musí být zachovávána a ochraňována.

Je zjevné, že president Putin zkouší zabránit tomu, aby ve státě vládl jeden jediný člověk a že spíše spoléhá na parlamentární způsob vedení. Ale když to tak čtete, který z těch bodů asi mohl podnítit všecky členy jeho vlády k tomu, aby odstoupili? Kterou z těchto podmínek nesplňovali všichni z nich zaráz?

Celosvětové zatýkání

Jak říká J.P. Farrell, mnozí z těch, kteří studují současnou situaci, se shodují na tom, že naše tajné vedení a jeho skupina 300 iluminátů, což jsou zástupci všeho-všudy 13 satanických rodin, kteří se již celá staletí pídí po světovládě, je ve skutečnosti rozdělena na dva tábory. Ruský politický komentátor Valerij Pjakin potvrzuje to stejné. Tyto dva tábory mezi sebou soutěží o prvenství a o to, která strana bude vládnout. Všecek ten shon kolem koronaviru je mnohými považován za snahu jedné této sekce vyřídit tu druhou.

Snad proto dochází v současné době ke drastickému snižování cen oleje, na jehož výnosech někteří z těchto iluminátů závisí. Ne že by byli kvůli tomu ve finanční tísni; tito lidé mají peněz nadbytek. Ale čím víc peněz někdo má, tím víc jich chce a to je ten problém.

V souvislosti se vším tím, co bylo doposud popsáno, je nutno se zmínit o „zapečetěných obviněních,“ která jsou vystavována americkou obdobou našeho Ministerstva spravedlnosti (angl. Department of Justice). Údajně je těchto zapečetěných obálek asi 50,000 a nikdo neví na koho jsou tato obvinění vystavena, proč jsou zapečetěna a kdy budou použita. Je docela možné, že celá akce bude podobná historickému činu francouzského krále Filipa IV., který nechal po celé zemi rozeslat zapečetěné zatykače, jejichž příjemci je měli za úkol otevřít všichni ve stejný den. A pak, za úsvitu 13. října 1307, na bázi těchto zatykačů byli všichni Templáři na území Francie zatčení, postaveni před soud a vesměs popraveni.

Je pravda, že mnohá zatčení jsou již v průběhu, aspoň v Americe je toto dokumentováno. V Evropě jsou tyto informace těžko dostupné, zjevně zde chybí správná iniciativa a nadšení. Současná zatčení v Americe se týkají osob, které jsou jakkoliv ve spojení s mexickým drogovým obchodem. Dále jsou to obchodníci s lidmi, pornografisté, pedofilové a radikální leftisté. Má se za to, že mohou být přibráni vedoucí pracovníci některých banek, korporací a nadací.

Výletní lodi – Cruise Ships

Během jedné z tiskových konferencí, které uspořádal president Trump bylo diskutováno to, že budou zabrány některé velké výletní lodi a přeměněny na plovoucí nemocnice. Nezdá se ale, že by měli v Americe tolik nemocných, aby něco takového bylo zapotřebí. Obzvláště když je koronavirus v mnohých místech prakticky na odchodu.

Mnozí podezřívají, že tyto lodě budou sloužit jinému účelu a sice jako plovoucí vězení. Když všecky ty hromadně zatčené naloží na loď a odplavou s nimi na moře, tak mají velmi efektivní a úsporné vězení. Každá taková loď pobere zhruba 2,750 lidí a mohou všecky uvězněné snadno dopravit do Guantanamo zálivu (na Kubě) a mají o ně postaráno. Guantanamo záliv je totiž část Kuby, která stále patří Americe. Je tam vojenská základna a věznice. Už před tím, než se Donald Trump stal presidentem Ameriky se v Guantanamo zálivu horlivě budovalo, jak říkají zasvěcenci.

Q a také Q Anon

Záhadný pisatel (nebo pisatelka, či pisatelé) se objevil vloni na internetu a začal rozšiřovat zprávy o tom, jak president Trump vede tajnou válku proti skupině kriminálních elementů a pedofilů, vedených Hillary Clinton a některými předními hollywoodskými představiteli a herci. Tento případ je znám pod jménem „Pizzagate.“ Postupně asi došlo ke změně pseudonymu z Q na Q Anon, nebo taky QAnon, což znamená Q Anonymní. Někteří ale tvrdí, že Q a QAnon jsou dvě rozdílné osoby či skupiny. Článek ZDE.

Ve spojení s QAnonem se začaly vyskytovat podivné zprávy o neúspěšném atentátu na presidenta Trumpa a jeho rodinu, kdy došlo k zatčení Jeffrey Boyda, který byl z tohoto záměru podezříván. Při výslechu se Boyd neustále odvolával na QAnona a jeho zprávy. Pak došlo k zapálení lesů v Kalifornii, kdy se opět člověk, z tohoto činu podezřelý, jménem Forrest Clark, zabýval vydáváním internetových zpráv o satanických rituálech a QAnon. V Arizoně se vyskytly dva případy, kdy oba pachatelé byli následovatelé „Q.“ Ten první přijel s obrněným vozem vlastní výroby na obrovskou Hooverovu přehradu a ten druhý se dostavil do cementárny ve městě Tucson a byl přesvědčen, že tam sídlí mezinárodní únosci a zneuživatelé dětí.

Touto dobou existuje několik komentátorů na kryptické zprávy, které QAnon dává na internet. Pro mnohé se to postupně stalo jakousi zvláštní hrou sledovat tyto zprávy a pátrat po jejich významu. Media samozřejmě popírají pravdivost QAnonových zpráv, zatímco jeho zastánci propagují opak. QAnon postupně obvinil bývalého presidenta Obamu, Hillary a Sorose, že jsou vedoucími skupiny, která zkouší svrhnout presidenta Trumpa. Přidal i některé politiky demokratické strany, a jisté vysoce postavené vládní úředníky, které viní z provozování mezinárodního obchodu s dětmi za účelem prostituce.

Je zajímavé, že QAnon dává tyto zprávy na internet z počítače, který je přímo v americké obdobě našeho Ministerstva vnitra (angl. Department of Defense), takže je možné, že opravdu je součástí administrace a má přístup k důležitým informacím.

Jak si jistě pamatujete, „Q“ je postava v detektivních příhodách James Bond. Je to člověk, který vždycky Bondovi vydává všelijaké technické vynálezy a učí ho s nimi zacházet.

Některé ze zpráv, které píše Q Anon jsou uvedeny níže:

11. listopadu 2019 Ticho před bouří. Jako hlavní, stíhání Gambino, Genovese Mafia rodin.
13. listopadu 2019 Co mají tito lidé společného: Pelosi syn, Kerryho syn, Romneyho syn, Bidenův syn? Nápověda: Energie, Ukrajina. (Na vysvětlenou: všichni jmenovaní mají na Ukrajině teplá místa v energetickém průmyslu, za která jsou více než bohatě odměňováni. Je to zjevný způsob podplácení)
16. listopadu 2019 Úroda je již připravena a brzy bude předložena veřejnosti. Honci se stanou honěnými. Zrada. V šest hodin může přijít nebezpečí.
23. listopadu 2019 Bude to biblické (tj. obrovské). Velké probuzení.
7. prosince 2019 Kde je George Soros? Na Ukrajině? Kdo jiný nedávno cestoval na Ukrajinu?
17. prosince 2019 Otevření prvního zapečetěného obvinění vyvolá davové probuzení. Budou bojovat, ale vy jste připraveni.
19. prosince 2019 Něco obrovského se blíží. To, co se stane, ohromí celý svět.
23. ledna 2020 Pravda a důkazy vyhrají. Veřejnost se doví pravdu. Co se stane když se lidé doví pravdu? Co se stane když se probudí? Oni nebudou moct ani vylézt na ulici.
5. února 2020 Snad si lidé nemyslí, že snaha o sesazení právoplatně zvoleného presidenta jim projde bez potrestání. Konec konstituční republiky? Dejte si záchranný pás.
9. února 2020 Spravedlnost.
14. února 2020 Světově přenášený televizní pořad se blíží. Sledujte co přijde dále.
17. února 2020 Říct to přímo: hra skončila.
20. února 2020 Mají strach z procitlého obyvatelstva. Připravte se na bouři.
9. března 2020 Nic nemůže zastavit to, co se blíží. Nic! Bůh zvítězí.

Změna režimu a fyzika současného systému energie

Již zmiňovaný Dr. Farrell, historik, vědec a odborníka na finance a finanční historii říká, že žádný finanční systém nemůže být založen na uzavřeném a neobnovovatelném systému energie. Není možno mít jeden systém otevřen a druhý uzavřen, to prostě nefunguje. Převrátit jakýkoliv finanční systém vyžaduje rovněž převrácení fyziky tohoto systému.

Vezměte si třeba splynutí (fusion). Je to technologie, která zazáří jako hvězda žene se plnou parou vpřed, pokud jí stačí pohonné látky. Až tyto dojdou, zhasne jako kometa. Bilderbergové tento námět diskutují už asi 30 let. Pročpak?

Prý ten nejlepší druh energie by byla tak zvaná energie nulového bodu, taky zvaná „základní energie,“ či energie vakua. Je to energie systému při teplotě t = absolutní 0 (tj. -273.15°C). Je to součást kvantové fyziky, vedlejší produkt tam, kde sub-atomické částice se nechovají jako jednotlivé částice, ale jako vlny, které stále komíhají mezi různými zdroji energie i při tak nízké teplotě. Toto vyústí ve zdánlivě prázdné vakuum v prostoru, ale ve skutečnosti je to nekonečné moře skutečných částic, které přeletují mezi svou existencí a zánikem.

Energie nulového bodu je schopna vybavit naši planetu levnou a nevyčerpatelnou energií, která se co do intenzity může rovnat záření několika sluncí. Může nám to údajně umožnit cestovat až za náš solární systém a pohybovat se volně mezi hvězdami. Kdybychom měli tuto energii, nepotřebovali bychom olej, plyn, uhlí, ani benzin, ani spalovat obrovské množství materiálu na výrobu elektrické energie a náš finanční systém by nebyl založen na dluhu.

Americká organizace DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, neboli Agentura pro pokročilé výzkumné projekty) přišla před časem s plánem pro Spojené státy, který požaduje aby během dalších 100 let byly schopny meziplanetárních letů. Jestliže si organizace toho druhu a té vážnosti něco takového dovolili oznámit, tak je pravděpodobné, že už nějaký systém mají a jsou s jeho vývojem tak daleko, že si jsou jisti výsledkem. Od té doby co toto zveřejnili, už uběhlo 10 let.

Něco takového by samozřejmě změnilo všecko. Teď zbývá vědět, jestli je to pouze krásný sen, anebo tvrdá skutečnost a jasně se rýsující budoucnost. A pak se musíme ptát jestli je to budoucnost pro nás všecky, anebo pouze pro některé, pro ty vyvolené? Nesmíme zapomínat, že při dnešní rovnoprávnosti jsou si někteří lidé víc rovni než zbytek populace.

Odeslat komentář