JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Kubánska veľvyslankyňa v SR hovorí o správaní USA v čase koronakrízy: „Im nejde o pomoc, oni chcú ubližovať“

USA/SLOVENSKO/KUBA: Najdlhšie trvajúca blokáda jednej krajiny druhou v histórii pokračuje už 60 rokov. Veľmi bolestne sa to dotýka aj zdravotníctva a zásobovania Kuby liekmi, na tom sa nič nezmenilo ani v čase koronakrízy. O pravej tvári nášho najväčšieho spojenca hovorí veľvyslankyňa Kuby Yamila Montesová

Kuba každoročne predkladá Valnému zhromaždeniu OSN návrh rezolúcie o potrebe ukončenia hospodárskej, obchodnej a finančnej blokády zo strany USA. Každoročne za túto rezolúciu hlasujú všetky členské štáty OSN, s výnimkou dvoch: USA a Izraela. Celý svet odsudzuje bezprecedentnú agresiu Spojených štátov voči Kube, ktorá je v rozpore so všetkými zásadami civilizovaného spoločenstva, v rozpore s Chartou OSN, a takisto aj v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ktoré majú USA podpísané so svojimi partnermi vo svete, vrátane Slovenska – napríklad zmluvy o NATO.

Slovensko aj vo svojom najnovšom Programovom vyhlásení vlády vyzdvihuje spoluprácu so Spojenými štátmi ako s jedným z najdôležitejších partnerov. V tomto materiáli sa píše, že vláda Slovenskej republiky „Spojené štáty americké považuje za kľúčového spojenca vzhľadom na ich jedinečné spôsobilosti nevyhnutné pre kolektívnu obranu, ktorými európski spojenci nedisponujú.“ Na inom mieste vyzdvihuje osvedčenú spoluprácu s USA a inde zase tvrdí, že „Nespochybniteľným pilierom našej bezpečnosti a obrany zostáva členstvo v NATO a silná transatlantická väzba. Slovensko bude aktívne presadzovať vybudovanie strategických a vzájomne výhodných vzťahov medzi EÚ a USA.“

Tak sa teda pozrime, čo o najnovších skúsenostiach v čase koronakrízy s týmto naším osvedčeným a strategickým partnerom hovorí veľvyslankyňa republiky Kuba na Slovensku Yamila Sonia Pita Montesová.

Vyjadrenie kubánskej veľvyslankyne k aktuálnej situácii súvisiace s pandémiou a postojom USA

„Dopady koronavírusu COVID 19 sa už nedajú merať len samotnými počtami infikovaných osôb, neprijateľným počtom úmrtí, nespornou škodou pre svetové hospodárstvo, výrobu, obchod, zamestnanosť a osobný finančný príjem miliónov ľudí. Je to kríza, ktorá ďaleko presahuje oblasť zdravotníctva.

Pandémia prichádza a šíri sa podľa scenára, ktorý prináša obrovskú hospodársku a sociálnu nerovnosť medzi národmi a v rámci nich, bezprecedentný tok migrantov a utečencov, kde sa znovu objavuje xenofóbia a rasová diskriminácia, a kde sa pôsobivý pokrok vo vede a technike, najmä však v zdravotníctve, stále viac sústreďuje na farmaceutický priemysel a komercializáciu medicíny, namiesto toho, aby sa zameriaval na zabezpečenie pohody a zdravého života väčšiny obyvateľstva tejto planéty.

Priťažujúcou skutočnosťou je, že medzinárodné spoločenstvo čelí tejto globálnej hrozbe v čase, keď najväčšia vojenská, ekonomická, technologická a komunikačná mocnosť planéty rozvíja zahraničnú politiku zameranú na vyvolávanie a podporu konfliktov, rozdielov, šovinizmu, nadradenosti a rasistických postojov.

V čase, keď na globálnu obranu pred pandémiou je potrebné posilniť spoluprácu a stimulovať dôležitú úlohu medzinárodných organizácií, najmä OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), súčasná vláda Spojených štátov útočí na mnohostrannosť pôsobenia tejto organizácie a snaží sa diskvalifikovať jej všeobecne uznávané kompetencie.

Ďalším príkladom je nemorálny a pretrvávajúci útok proti kubánskemu úsiliu o solidaritu s krajinami, ktoré požiadali o spoluprácu pri boji s nákazou COVID 19. Namiesto toho, aby sa vyšší úradníci štátnej správy Spojených štátov venovali podpore spolupráce a stimulovali spoločné opatrenia na obranu pred pandémiou, venujú svoj čas vydávaniu hrozivých vyhlásení proti vládam, ktoré sa rozhodli zvrchovane požiadať o pomoc Kubu.

V prvom rade sa musia podniknúť kroky na koordináciu výroby a spravodlivú distribúciu zdravotníckych pomôcok, ochranných prostriedkov a liekov. Takto pristupuje k riešeniu aktuálnej koronavírusovej pandémie Kuba. V uplynulých týždňoch sme reagovali na žiadosti o spoluprácu bez toho, aby sme brali do úvahy politické postoje alebo hospodárske výhody.

Doteraz bolo na Kube zostavených 21 brigád zdravotníckych odborníkov, aby sa pripojili k národnému alebo lokálnemu boju proti nákaze v dvadsiatich krajinách. K nim sa pripájajú alebo ich posilňujú kubánske lekárske tímy, ktoré už dlhšie pôsobia v šesťdesiatich krajinách sveta, a ktoré sa teraz zameriavajú hlavne na boj proti nákaze COVID 19. Kuba poskytuje aj niektoré lieky vyrobené na ostrove, ktoré podľa našej praxe preukázali účinnosť pri prevencii alebo liečbe choroby. Okrem toho sa zdravotnícky personál z Kuby zúčastnil na telekonferenciách, konzultáciách a diskusiách o konkrétnych spôsoboch liečby pacientov alebo ich konkrétnych skupín v rôznych krajinách.

Toto úsilie Kuba vynakladá bez toho, aby zanedbávala zodpovednosť za ochranu kubánskeho obyvateľstva – tá sa dôsledne realizuje aj napriek obrovským obmedzeniam, ktoré našej krajine spôsobuje hospodárska, finančná a obchodná blokáda Spojených štátov, ktorá je hlavnou prekážkou pri získavaní liekov, zdravotníckych prístrojov a všeobecne dodávok materiálu potrebného na konfrontáciu s nákazou COVID 19.

Znovu sa potvrdzuje, že blokáda je hlavným faktorom brániacim v rozvoji Kuby a blahobytu jej obyvateľov, brzdí medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, vzdelávania, prístupu k informáciám a propagácie kultúry a bráni dokonca aj snahám o zvládnutie krízy v dôsledku prebiehajúcej pandémie.

Medzinárodné spoločenstvo sa každý rok vyslovuje v OSN za ukončenie tejto genocídnej politiky, ktorá je v rozpore s hodnotami multilateralizmu, práva a medzinárodnej spolupráce a podpory mieru v rámci civilizovaných a kooperatívnych vzťahov.

Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez Parrilla nedávno vyhlásil, že Spojené štáty klamú, keď tvrdia, že neexistujú dôkazy o blokovaní prepravy liekov z dôvodu hospodárskej, obchodnej a finančnej blokády, postavenej Washingtonom proti Kube. Parrilla potvrdil, že USA popierajú skutočné udalosti a manipulujú so súkromnými darmi. Zámerom blokády je spôsobovať ujmu na zdraví ľudí, uviedol Rodríguez Parrilla vo svojom profile na Twitteri #ELBloqueoMata.

Ministerstvo zahraničných vecí USA uverejnilo zavádzajúce oznámenie ministerstva financií, v ktorom potvrdzuje svoje rozhodnutie garantovať, aby sa humanitárna pomoc naďalej dostávala k ohrozeným populáciám na celom svete prostredníctvom legitímnych a transparentných kanálov pre boj proti COVID 19. Tvrdí, že sankčné programy, ktoré spravuje Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC), vo všeobecnosti umožňujú legitímny humanitárny obchod, pomoc alebo činnosti podľa existujúcich zákonov a nariadení.

V poslednej dobe sa však náklad zdravotníckych potrieb z Číny – od spoločnosti Alibaba – nemohol dostať na Kubu, pretože dopravca, americká spoločnosť, ktorú si nadácia prenajala, na poslednú chvíľu dopravu odmietla z dôvodu sprísnenia predpisov o blokáde zo strany administratívy Spojených štátov.

Kuba sa pokúsila získať lieky a zásoby aj od ďalších 60 severoamerických firiem, od ktorých dostala len dve odpovede. Uvedené spoločnosti, IMT Medical AG a Acutronic, však zaslali kubánskej strane oznámenie, v ktorom uviedli, že ,na nešťastie, aktuálna smernica spoločnosti prikazuje pozastaviť všetky obchodné vzťahy s Medicubou (štátnym zdravotníckym podnikom Kuby, pozn. red.)‘. Oznámil to pred niekoľkými dňami Eugenio Martínez Enríquez, generálny riaditeľ sekcie pre Latinskú Ameriku a Karibik ministerstva zahraničných vecí Kuby.

V minulom roku Kuba prišla v zdravotníckom sektore o 160 miliónov dolárov v dôsledku sankcií USA, keďže tovary pre zdravotníctvo sa museli nakupovať na vzdialených miestach planéty.

Ďalším príkladom nezáujmu Spojených štátov o dobrú vec je skutočnosť, že dve spoločnosti, ktoré pravidelne dodávajú umelé respirátory na Kubu, museli zastaviť predaj do našej krajiny za to, že ich nakúpili od americkej spoločnosti Vyaire Medical Inc.“

Toľko veľvyslankyňa Kuby na Slovensku Yamila Sonia Pita Montesová. Čo povedať na záver? Azda len parafrázu včerajšieho výroku ministra zahraničia Ivana Korčoka, ktorý o vzťahu Slovenska k EÚ povedal: „To nie sú dva svety: My sme Brusel a Brusel je tu, na tomto mieste.“ Tak aj my môžeme o vzťahu Slovenska k USA na tomto mieste povedať čosi obdobné: „To nie sú dva svety: My sme Washington a Washington je tu, na tomto mieste.“

Alebo ešte inak, to tradičné, okrídlené: „So Spojenými štátmi americkými na večné časy a nikdy inak!“

Ivan Lehotský

Odeslat komentář