JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Lekársky časopis Clinical Infectious Diseases publikoval prekvapivé výsledky výzkumu chrípkových vakcín. Vakcíny znižujú imunitu a miera nakazenia respiračnými vírusmi je potom až o 440% vyššia u očkovaných na chrípku!

Štúdia z roku 2012 uverejnená v časopise Clinical Infectious Diseases zisťuje, že deti, ktoré dostali vakcíny s deaktivovanou chrípkou, mali až o 440% vyššie riziko (relatívne riziko 4,40; 95% interval spoľahlivosti: 1,31 – 14,8) získania infekcií respiračnými vírusovými patogénmi, ktoré nie sú chrípkou.

Pri práve prebiehajúcom agresívnom tlaku na očkovanie proti chrípke tak zdravotnícky establišment možno robí ľudí citlivejšími aj na vírusy ostatných respiračných ochorení, vrátane koronavírusových infekcií.

Čo presne zistila uvedená štúdia

Štúdia s názvom „Zvýšené riziko nechrípkových respiračných vírusových infekcií súvisiace s prijatím deaktivovanej vakcíny proti chrípke“ sa dá nájsť na nasledovnom linku Národnej lekárskej knižnice:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3404712/

Štúdia zisťuje, že očkovanie proti chrípke takmer doslovne deaktivuje časti ľudského imunitného systému, čím sa deti stávajú citlivejšie na koronavírusové infekcie.

Tu sa žiada pripomenúť, že koronavírusovou infekciou nie je len v súčasnosti frekventované ochorenie COVID-19, ale napríklad aj bežná nádcha.

Ako ďalej píšu autori štúdie:

„Príjemcovia trivalentnej deaktivovanej vakcíny (TIV) proti chrípke sú síce chránení pred chrípkou, ale môže im dočasne chýbať nešpecifikovaná imunita, ktorá ich chránila pred inými respiračnými vírusmi.“

Autori vysvetľujú, že vakcína proti chrípke funguje tak, aby bránila nakazeniu chrípkovým vírusom, zároveň však ale robí deti náchylnejšími na iné respiračné infekcie.

Keďže je miera úmrtnosti (IFR) na sezónnu chrípku taká nízka (približne 0,024%, čo nie je preklep) a miera úmrtnosti na infekcie COVID-19 je podľa aktuálnych čísel stále o niečo vyššia, očividne to vyvoláva otázku:

Zachránilo by viac životov, keby sa tohto roku vyhli ľudia očkovaniu proti chrípke a tým znížili svoju citlivosť na COVID-19, ktorý má vyššiu mieru úmrtnosti?

Štúdia realizovaná v roku 2009 sledovala výsledky u 115 detí vo veku 6 – 16 rokov. Bola v nej použitá aj skupina s placebo a zistilo sa, že placebo nevytvorilo v riziku akútnej respiračnej infekcie „žiadny štatisticky významný rozdiel“.

Zato deti, ktoré dostali očkovanie proti chrípke, mali oveľa vyššie riziko respiračných infekcií.

Ešte šokujúcejšie bolo, keď štúdia zistila, že nie je žiadny rozdiel v riziku nakazenia sa sezónnou chrípkou medzi deťmi, ktoré zaočkované boli a deťmi, ktoré očkované neboli. 

Povedané inak, vakcína proti chrípke neposkytovala žiadnu ochranu pred chrípkou, zato však vytvorila zvýšenú citlivosť na iné respiračné infekcie (žiadne prínosy, len zvýšené riziká). „Medzi príjemcami trivalentnej deaktivovanej vakcíny a placeba nebol v riziku potvrdenej infekcie sezónnou chrípkou žiadny štatisticky významný rozdiel,“ vysvetľuje štúdia.

Zhrnutie štúdie

Zhrnutím štúdie je, že vakcíny proti chrípke robia deti náchylnejšími na iné respiračné vírusové infekcie. Citát zo štúdie, ktorá bola vykonaná viac ako desať rokov pred príchodom pandémie COVID-19:

U príjemcov trivalentnej deaktivovanej vakcíny sme identifikovali štatisticky významne zvýšené riziko infekcie nechrípkovým respiračným vírusom, ako aj významné zvýšenie rizika infekcie rhinovírusom a Coxsackie/echovírusom, ktoré boli najčastejšie zistené v marci 2009, ihneď po vyvrcholení aktivity sezónnej chrípky vo februári 2009.

Autori štúdie poukazujú na to, že vakcína proti chrípke „by mohla nejakým neznámym biologickým mechanizmom zvyšovať imunitu proti chrípke na úkor zníženej imunity voči nechrípkovým respiračným vírusom,“ no uvádzajú aj to, že je potrebný ďalší výskum, lebo niektoré samonahlasovania symptómov mohli vniesť „artefakty“, ktoré mohli skresliť výsledky.

Napriek tomu však autori tiež uvádzajú, že tento jav  „vírusovej interferencie“ je dobre známy:

Účastníci, ktorí boli vo februári 2009 zaočkovaní vakcínou TIV, boli chránení pred chrípkou, no v nasledujúcich týždňoch nemali zvýšenú nešpecifikovanú imunitu…

Jav vírusovej interferencie je vo virológii známy už viac ako 60 rokov.

Ekologické štúdie uvádzali jav, ktorý by sa dal potenciálne vysvetliť vírusovou interferenciou… Interferencia u respiračných a gastrointestinálnych infekcií bola hlásená po podaní živej orálnej vakcíny proti vírusu detskej obrny.

Tí, ktorí presadzujú očkovania proti chrípke, možno koronavírusovú pandémiu zhoršujú

Celkový záver tohto výskumu je ten, že tí, ktorí presadzujú očkovanie detí proti chrípke, možno v skutočnosti pandémiu koronavírusu ešte zhoršujú, vytvárajúc „dokonalé búrkové“ podmienky pre to, aby sa zaočkovaní stali prenášačmi wuchanského koronavírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Toto je v súlade s faktom, o ktorom teraz vieme, že zdravotnícky establišment zámerne konal tak, aby sa úmrtnosť na COVID-19 zhoršovala, napríklad konšpirovaním na zničenie dôveryhodnosti hydroxychlorochínu, v snahe maximalizovať úmrtnosť, aby zožal terno ziskov z vakcíny proti koronavírusu.

Áno, zdravotnícky a vedecký establišment sa takmer doslovne stará o to, aby zomieralo viac ľudí a udržiavali tak pri živote strach z koronavírusu, vedúci k vyššiemu dopytu po vysokoziskových vakcínach.

Ako vždy, všetko je o peniazoch. Ako nedávno vo varovaní Amerike napísal Gary Heavin, pracovníci Big Pharmy sú „spolupáchatelia vraždy“.

Čím to je, že má Big Pharma takú veľkú moc nad šírením týchto informácií, alebo skôr propagandy? Nuž, vynára sa stále tá istá odpoveď: peniaze.

V minulom volebnom období dala Big Pharma americkým politikom 2 miliardy dolárov. Veľký poľnohospodársky priemysel, vojensko-bezpečnostný komplex a ropný priemysel dali každý na kúpu hlasov politického vedenia krajiny len po úbohej 1 miliarde dolárov.

Mainstreamové média v USA počítajú, že príjmy z reklamy Big Pharmy tvoria až 80% ich príjmu.

Internetoví „páni vesmíru“ sa vplyvu Big Pharmy a dolárom z reklamy poklonkujú tiež tým, že cenzurujú každého, kto sa ľuďom pokúša povedať pravdu o COVID-19.

Rozhodne sa zdá, že  všetci spoluvinníci toho Veľkého podvodu, ktorého účelom je zabiť a zastrašiť dostatočný počet ľudí, aby na koniec prosili o nejakú experimentálnu vakcínu, nuž, že títo ľudia budú spolupáchateľmi vraždy.

Porovnanie pandémie COVID-19 v rôznych krajinách podľa očkovanosti na chrípku

Inak keď sa pozriete na krajiny, ktoré najviac zasiahla pandémia COVID-19 (Taliansko, Veľká Británia, Španielsko, Holandsko), tak to presne korešponduje s krajinami, kde majú najvyššiu zaočkovanosť na chrípku.

A naopak, najlepšie s pandémiou COVID-19 na tom stoja tie krajiny, kde je zaočkovanosť na chrípku nízka (Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko).

V tomto grafe sú zobrazené krajiny od najvyššej po najnižšiu zaočkovanosť na chrípku:

Mlčí sa o tom, že vakcíny proti chrípke potláčajú imunitný systém a vytvárajú explóziu koronavírusových infekcií

Zdá sa, že očkovania proti chrípke sú len ďalší zo spôsobov, ktorým môže zdravotnícky establišment doslova zabíjať deti a dospelých.

Činia tak zvyšovaním všeobecnej citlivosti na koronavírusovú pandémiu, ktorá sa nepochybne znovu objaví túto jeseň, keďže očkovanie proti chrípke bude mať vplyv na potlačenie imunitného systému miliónov ľudí.

Uvedomte si, že ľudia presadzujúci očkovanie proti chrípke sú medicínski vrahovia a mnohí sa zámerne pokúšajú zabiť čo najviac ľudí, aby sa vytvoril dopyt po vysokoziskovej vakcíne, ktorá má byť v niektorých štátoch zavedená zrejme ešte pred koncom tohto roka.

Je to dokonalý zločin:

Výrobcovia vakcíny, ktorá potláča imunitný systém priamo uprostred pandémie, spôsobujúc tak ďalšie infekcie a úmrtia, čo vedie k ďalším volaniam po povinných očkovaniach.

Farmaceutické spoločnosti budú inkasovať čiastky v stovkách miliárd dolárov, zatiaľ čo budú zbytočne trpieť a umierať nevinné deti a dospelí po celom svete.

Ako zvyčajne, všetko je o peniazoch a vakcinačno-liekové kartely sú vražedné, zločinecké režimy, ktoré prekrúcajú vedecké poznatky (Dr. Fauci?) pre maximalizáciu ziskov za každú cenu.

 

Autor: Mike Adams

Překlad: badatel.net

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář