JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Maláčové ministerstvo mělo v účetnictví chyby za 12,4 miliard korun, zjistili kontroloři

„Významné nesprávnosti, které zjistili kontroloři v účetní závěrce, se týkaly rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy účetní závěrky,“ uvedl Nejvyšší kontrolní úřad.

Podle něj v rozvaze MPSV nevykázalo zálohy poskytnuté formou dotace za téměř 7,2 miliardy korun.

Dále v příloze kontroloři vyčíslili nedostatky u některých podrozvahových účtů na dvě miliardy korun a v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty nevykázalo ministerstvo pohledávky a související skutečnosti z roku 2016 za 2,9 miliardy korun.

Podle kontrolorů část nesrovnalostí souvisí s tím, že resort neodstranil veškerá pochybení ve vedení účetnictví, na něž upozornila předchozí prověrka. Z 22 opatření bylo 14 přijato, sedm přijato pouze částečně a v jednom případě nebyla náprava přijata.

Přesto podle kontrolorů účetní závěrka za loňský rok s výhradou výše uvedených významných nesprávností podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Stanovisko NKÚ nicméně nemůže být dáno „bez výhrad“.

U vnitřního kontrolního systému ministerstva Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že některé kontrolní mechanismy ve vedení účetnictví nefungovaly dostatečně spolehlivě.

Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) její úřad nedostatky napraví a za problémem může být loňská personální situace v úřadu.

Odeslat komentář