JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

MÁTE DOSŤ ZNÁSILŇOVANIA A PONIŽOVANIA ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI? VZBÚRTE SA A ZAZNAMENAJTE ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI PÁCHANÉ RIADITEĽMI ŠKÔL A ŠKÔLOK.

SLOVENSKO: Dosť už povedala aj pani Iveta:V krátkosti Vám opíšem aj môj ďalší problém. Týka sa ZŠ, kde chodia moje deti. Do 2. a 3. ročníka. Škola podmieňuje prezenčnú výučbu detí rúškom a preukázaním sa negatívnym testom u rodiča… Moje deti 4 mesiace od septembra do decembra rúško nosili, nakoľko to predlžovali stále len o týždeň, o dva atď…..Majú s tým veľké fyzické aj psychické problémy (bolesť hlavy, nevoľnosť, únava….) Po Novom roku 2021 som si povedala, že už toho bolo dosť a svoje deti už takto týrať nenechám. Písala som doteraz pani riaditeľke už 3 otvorené listy –  výzvy o zdržanie sa nezákonného konania a zabezpečenie riadneho prístupu ku vzdelaniu mojim deťom. Na prvé dva mi odpovedala v zmysle, že musí tak konať, lebo uznesenie vlády, vyhláška ÚVZ či minister...“

Dosť toho už má  aj pani Soňa: Mám 5 ročného syna, ktorý nemôže navštevovať škôlku, keď sa rodičia nedajú otestovať. Doteraz sme s partnerom chodili pravidelne na testy, ale už mám toho plné zuby. Ako postupovať, aby sme aj bez testovania mohli dávať syna do škôlky?“

Dosť toho už má aj generálny prokurátor Slovenskej republiky JUDr. Maroš Žilinka, PhD., ktorý vo svojom návrhu na začatie konania zo dňa 23.3.2021 (https://www.genpro.gov.sk/spravy-2ed7.html?id=2910&fbclid=IwAR3hwa0yYVQaLidav_79N0RqaF-YuBBTG1oM4bW4wTYPBhY6MmG4AQ5tvLA) okrem iného vyjadril svoj právny názor (záväzný pre orgány činné v trestnom konaní) aj k testovaniu:Bez negatívneho výsledku antigénového testu nemožno ísť už celé týždne ani do prírody, čo i len v rámci okresu, ak je okres podľa COVID  AUTOMAT-u  zaradený do IV. stupňa varovania. Takéto opatrenia nie sú v záujme ochrany verejného zdravia… Testovanie rodičov žiakov vykazuje už znaky šikanácie… účasť na povinnom testovaní ich zbytočne vystavuje riziku nákazy… Ústava Slovenskej republiky v čl. 16 ods. 1 zaručuje  nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia.

Máte toho dosť aj Vy? Máte dosť znásilňovania a ponižovania ľudskej dôstojnosti?  VZBÚRTE SA a začnite zaznamenávať dôkazy zločinov proti ľudskosti páchaných riaditeľmi škôl a škôlok.  Zaznamenané dôkazy môžete poslať na emailovu adresu [email protected] a [email protected]  Píšte, poradíme Vám, ako ďalej.

Jedno je isté, ak toho máte dosť, nikto za Vás Váš boj nevybojuje.  My Vám teraz ukážeme spôsob, ako môžete bojovať.

V prvom rade si musíte uvedomiť, že potrebujete dôkazy. Ak ich nebudete mať, všetko skončí na tom známom „tvrdenie proti tvrdeniu“.  Každý telefonát s riaditeľom školy, alebo s učiteľkou si nahrávajte. Z každého stretnutia s riaditeľom si urobte videozáznam. Všetky audio a videozáznamy si následne  prepíšte (prepíšte doslovne rozhovor zaznamenaný audio alebo videozáznamom). Nedajte sa v žiadnom prípade od nahrávania odradiť tým, že riaditeľ školy nebude s nahrávaním súhlasiť. Povedzte mu, že je to za účelom možného trestného konania. Máte na to právo. Takéto audiozáznamy však nezverejňujte (audiozáznamy s policajtmi v službe sa zverejňovať môžu). Ak chcete, aby raz riaditeľ školy, ktorý páchal zločiny proti ľudskosti voči Vám a Vášmu dieťaťu bol za ne raz aj potrestaný, potrebujete dôkazy a dôkazy získate nahrávaním. Nahrávajte aj tváre, nech je vidieť, o koho ide (aj tak sú väčšinou maskované rúškami alebo respirátormi).

Návod (aktualizovaný ku dňu 29.4.2021), ako postupovať voči riaditeľovi školy, pri uplatňovaní práva na vzdelanie Vášho dieťaťa  bez  obmedzovania dýchania  a  akéhokoľvek preukazovania sa výsledkami testov na ochorenie COVID-19 (pozri článok https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/dve-zaloby-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu-formalne-prijate-pridajte-sa-vyzva-pre-poskodenych-testovanim/).

Deň prvý: Osobne navštívte riaditeľa školy, odovzdajte mu a dajte mu aj podpísať prevzatie dokumentu:  „Žiadosť o bezodkladné rešpektovanie mnou uplatňovaného práva na vzdelanie môjho dieťaťa podľa čl. 42 Ústavy SR v zmysle povinnosti rešpektovania čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“.  Ak má riaditeľ v sebe aspoň trochu ľudskosti a aspoň štipku zdravého rozumu, uspejete a Vaše dieťa bude môcť bez obmedzení riadne navštevovať školu. Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku (Pozn: Obálku s doručenkou kúpite na pošte. Podací lístok, samotný list a aj doručenku si po doručení zásielky starostlivo uschovajte. Sú to dôkazy.). V  prípade odmietnutia dávajte riaditeľovi nasledovné otázky: Prečo môjmu dieťaťu bránite v absolvovaní povinnej školskej dochádzky?  Čo z toho máte? Čo Vám za to sľúbili? Z čoho máte strach? Zastrašovali Vás? Ak áno, ako? Prečo nerešpektujete právny názor generálneho prokurátora? Uvedomujete si, že práve páchate zločin proti ľudskosti? Je dôležité, aby ste si odpovede nahrali.

LIST_RIADITEL_SKOLY_1

Deň druhý: Ak ste neuspeli v prvý deň, tak opäť osobne navštívte riaditeľa školy.  Odovzdajte mu a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  „Prvá výzva na bezodkladné rešpektovanie mnou uplatňovaného práva na vzdelanie môjho dieťaťa podľa čl. 42 Ústavy SR v zmysle povinnosti rešpektovania čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“. Ak má riaditeľ v sebe aspoň zvyšky pudu sebazáchovy, bude sa báť,  uspejete a Vaše dieťa bude môcť bez obmedzení riadne navštevovať školu. Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku (úradná zásielka musí mať obálku s doručenkou). V  prípade odmietnutia dávajte riaditeľovi také isté otázky ako v prvý deň.

LIST_RIADITEL_SKOLY_2

Deň tretí: Ak ste neuspeli ani na druhý deň, tak opäť osobne navštívte riaditeľa školy.  Odovzdajte mu a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  „Druhá výzva na bezodkladné rešpektovanie mnou uplatňovaného práva na vzdelanie môjho dieťaťa podľa čl. 42 Ústavy SR v zmysle povinnosti rešpektovania čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“.  Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku. V  prípade opakovaného odmietnutia dávajte riaditeľovi také isté otázky ako v prvý deň.

LIST_RIADITEL_SKOLY_3

Deň štvrtý: Ak ste neuspeli ani na tretí deň, tak opäť osobne navštívte riaditeľa školy.  Odovzdajte mu a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  „Tretia výzva na bezodkladné rešpektovanie mnou uplatňovaného práva na vzdelanie môjho dieťaťa podľa čl. 42 Ústavy SR v zmysle povinnosti rešpektovania čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“.  Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku. V  prípade opakovaného odmietnutia dávajte riaditeľovi také isté otázky ako v prvý deň.

LIST_RIADITEL_SKOLY_4

Deň piaty: Ak je to možné, osobne navštívte starostu Vašej obce alebo primátora Vášho mesta a osobne mu odovzdajte a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu: „Prvá výzva na bezodkladné zabezpečenie rešpektovanie mnou uplatňovaného práva na vzdelanie môjho dieťaťa podľa čl. 42 Ústavy SR v zmysle povinnosti rešpektovania čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z. na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec…“. Ak nie je možné osobné stretnutie, tak dokument podajte osobne v podateľni a nechajte si potvrdiť prijatie dokumentu na jeho druhý výtlačok.

LIST_starostovi_skola_1

Deň šiesty: Zopakujte osobnú návštevu riaditeľa školy. Zistíte, či starosta alebo primátor vykonali nápravu. Všetko si opäť nahrávajte.

Deň siedmy: Ak starosta alebo primátor nevykonali v škole nápravu, zopakujte osobnú návštevu starostu Vašej obce alebo primátora Vášho mesta a osobne mu odovzdajte a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu: „Druhá výzva na bezodkladné zabezpečenie rešpektovanie mnou uplatňovaného práva na vzdelanie môjho dieťaťa podľa čl. 42 Ústavy SR v zmysle povinnosti rešpektovania čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z. na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec.“. Ak nie je možné osobné stretnutie, tak dokument podajte osobne v podateľni a nechajte si potvrdiť prijatie dokumentu na druhý výtlačok dokumentu.

LIST_starostovi_skola_2

Deň ôsmy: Zopakujte osobnú návštevu riaditeľa školy. Zistíte, či starosta alebo primátor vykonali nápravu. Všetko si opäť nahrávajte. Ak ste neuspeli ani tento krát, spracujte všetky dôkazy a pošlite nám ich spolu s popisom toho, čo sa Vám udialo (videá nahrajte na ulozto.cz a pošlite iba linky) na emailovu adresu [email protected]

Nezabudnite, že Vášmu dieťaťu musíte všetko primeraným spôsobom vysvetliť. Uvedomte si, že ho učíte tú najdôležitejšiu vec v jeho životeAKO NEBYŤ OTROKOM. Učíte ho bojovať.

Návod (aktualizovaný ku dňu 29.4.2021), ako postupovať voči riaditeľke škôlky, pri uplatňovaní práva na predškolské vzdelávanie Vášho dieťaťa bez  obmedzovania dýchania a akéhokoľvek preukazovania sa výsledkami testov na ochorenie COVID-19 (pozri článok https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/dve-zaloby-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu-formalne-prijate-pridajte-sa-vyzva-pre-poskodenych-testovanim/).

Deň prvý: Osobne navštívte riaditeľku materskej školy, odovzdajte jej a dajte jej aj podpísať prevzatie dokumentu: “Žiadosť o bezodkladné rešpektovanie čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“.  Ak má riaditeľka v sebe aspoň trochu ľudskosti a aspoň štipku zdravého rozumu, uspejete a Vaše dieťa bude môcť bez obmedzení riadne navštevovať materskú školu. Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku (Pozn: Obálku s doručenkou kúpite na pošte. Podací lístok, samotný list a aj doručenku si po doručení zásielky starostlivo uschovajte. Sú to dôkazy.). V  prípade odmietnutia dávajte riaditeľke nasledovné otázky: Prečo môjmu dieťaťu bránite v absolvovaní predškolského vzdelávania?  Čo z toho máte? Čo Vám za to sľúbili? Z čoho máte strach? Zastrašovali Vás? Ak áno, ako? Prečo nerešpektujete právny názor generálneho prokurátora? Uvedomujete si, že práve páchate zločin proti ľudskosti? Je dôležité, aby ste si odpovede nahrali.

LIST_RIADITELKA_materskej_skoly_1

Deň druhý: Ak ste neuspeli v prvý deň, tak opäť osobne navštívte riaditeľku materskej školy.  Odovzdajte jej a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  “Prvá výzva na bezodkladné rešpektovanie čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“.  Ak má riaditeľka v sebe aspoň zvyšky pudu sebazáchovy bude sa báť,  uspejete a Vaše dieťa bude môcť bez obmedzení riadne navštevovať materskú školu. Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku. V  prípade odmietnutia dávajte riaditeľke také isté otázky ako v prvý deň.

LIST_RIADITELKA_materskej_skoly_2

Deň tretí: Ak ste neuspeli ani na druhý deň, tak opäť osobne navštívte riaditeľku materskej školy.  Odovzdajte jej a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  “Druhá výzva na bezodkladné rešpektovanie čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“. Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku. V  prípade opakovaného odmietnutia dávajte riaditeľke také isté otázky ako v prvý deň.

LIST_RIADITELKA_materskej_skoly_3

Deň štvrtý: Ak ste neuspeli ani na tretí deň, tak opäť osobne navštívte riaditeľku materskej školy.  Odovzdajte jej a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  “Tretia výzva na bezodkladné rešpektovanie čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“. Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku. V  prípade opakovaného odmietnutia dávajte riaditeľke také isté otázky ako v prvý deň.

LIST_RIADITELKA_materskej_skoly_4

Deň piaty: Ak je to možné, osobne navštívte starostu Vašej obce alebo primátora Vášho mesta a osobne mu odovzdajte a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  „Prvá výzva na bezodkladné rešpektovanie čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z. v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec…“.  Ak nie je možné osobné stretnutie, tak dokument podajte osobne v podateľni a nechajte si potvrdiť prijatie dokumentu na jeho druhý výtlačok.

LIST_starostovi_materska_skola_1

Deň šiesty: Zopakujte osobnú návštevu riaditeľky materskej školy. Zistíte, či starosta alebo primátor vykonali nápravu. Všetko si opäť nahrávajte.

Deň siedmy: Ak starosta alebo primátor nevykonali v materskej škole nápravu, zopakujte osobnú návštevu starostu Vašej obce alebo primátora Vášho mesta a osobne mu odovzdajte a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  „Druhá výzva na bezodkladné rešpektovanie čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z. v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec…“.  Ak nie je možné osobné stretnutie, tak dokument podajte osobne v podateľni a nechajte si potvrdiť prijatie dokumentu na jeho druhý výtlačok.

LIST_starostovi_materska_skola_2

Deň ôsmy: Zopakujte osobnú návštevu riaditeľky materskej školy. Zistíte, či starosta alebo primátor vykonali nápravu. Všetko si opäť nahrávajte. Ak ste neuspeli ani tento krát, spracujte všetky dôkazy a pošlite nám ich spolu s popisom toho, čo sa Vám udialo (videá nahrajte na ulozto.cz a pošlite iba linky) na emailovu adresu [email protected]nakomisia.sk

SLOBODA JE SLÁVA!

 

Aktualizácia: Prosím každého, kto bude tlačiť priložené dokumenty, aby okrem nevyhnutných doplnení pôvodný text „založenou na Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva č.99/2021“ nahradil novým textom „založenou na Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva č.133/2021“.

Situácia s vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva sa tak často mení, že ak tieto vyhlášky ignorujete, tak ako ich ignorujem ja, tak si takúto zmenu ani nestihnete všimnúť. Úrad verejného zdravotníctva prijal vyhlášku č. 99/2021 dňa 3.3.2021. Dňa 11.3. ju nahradil vyhláškou č. 111.2021. Následne dňa 19.3.2021 vyhláškou č. 111/2021 zas nahradil vyhláškou č. 133/2021. Za 16 dní 3 zmeny. Na podnet generálneho prokurátora zo dňa 18.3.2021 podaný na Ústavný súd SR bol naozaj najvyšší čas.

 

Zdroj: https://samvojakvpoli.sk/

Odeslat komentář