JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Medicínske podvody: Ako spolu súvisia očkovanie, autizmus a rakovina

V roku 2010 dvaja virológovia pracujúci pre firmu Merck podali na súde žalobu na základe zákona o falšovaní údajov proti svojmu bývalému zamestnávateľovi.

Firmu obvinili, že klamala o efektívnosti svojej vakcíny proti mumpsu (ktorá je súčasťou trojvalentnej vakcíny MMR na osýpky, mumps a rubeolu).

Čo obsahovala žaloba vedcov proti firme Merck

Vedci Stephen Krahling a Joan Wlochowski popísali, ako boli svedkami z prvej ruky pri nesprávnom testovaní a falšovaní údajov, ktoré firma Merck potom použila na umelé zlepšenie výsledkov bezpečnosti svojej vakcíny.

Konkrétne previnenia farmaceutickej firmy sa týkali nasledovných oblastí:

 • Nesprávne testovacie techniky
 • Manipulácia testovacej metodológie
 • Ignorovanie neželaných výsledkov
 • Falšovanie údajov
 • Zlyhania v adekvátnom vyšetrení a hlásení vytrácajúcej sa účinnosti mumpsovej vakcíny

Ďalej tvrdili, že Merck:

 • klamlivo potvrdil, že každá vyrobená šarža vakcíny proti mumpsu je tak efektívna, ako to bolo uvedené na príbalových letákoch
 • klamlivo certifikoval správnosť žiadosti o udelenie licencie Úradu pre kontrolu liečiv (FDA)
 • klamlivo deklaroval dodržanie nákupných predpisov Úradu pre kontrolu chorôb (CDC)
 • Uviedol nepravdivé údaje na letákoch k vakcíne a podvodne tak k nej získal certifikáciu

Touto manipuláciou a falšovaním údajov bola firma schopná zabezpečiť si monopolné postavenie v predaji MMR vakcíny v USA ale aj v ostatných krajinách, ktoré ju od nej nakupovali.

Okrem žaloby podanej bývalými zamestnancami, bola podaná aj druhá žaloba organizáciou primárnej zdravotnej starostlivosti (Chatom Primary Care).

Súd následne dal zelenú pre pokračovanie v oboch súdnych sporoch.

Za povšimnutie stojí aj skutočnosť, že americké Ministerstvo spravodlivosti pôvodne prešetrilo možné zlyhania firmy Merck. K žalobe sa však odmietli pridať, pretože podľa vlastných slov nenašli na strane farmaceutickej firmy žiadne pochybenia.

Zruší falšovanie údajov imunitu firmy pred žalobami ohľadne vedľajších účinkov?

Na to, aby bola farmaceutická firma v USA chránená pred možnými žalobami v dôsledku negatívnych vedľajších účinkov, musí spĺňať určité predpoklady.

Prvým je, že vakcína musí byť licencovaná agentúrou FDA ako „čistá“ (bezpečná) a „potentná“ (účinná). Druhým predpokladom je, že Centrum pre kontrolu chorôb (CDC) ju musí odporučiť pre všeobecné použitie u detí.

Ak farmaceutická firma sfalšuje alebo zatají pred úradmi informácie o bezpečnosti vakcíny alebo jej účinnosti, bude stále platiť udelená imunita?

Pravdepodobne nie. A to by mohlo byť pre Merck veľký problém…

Iste, nejde o prvý prípad, keď bola spochybnená bezpečnosť vakcín. Dokonca aj u vakcín, ktoré dodržia všetky vládou predpísané procedúry.

A čo sa týka ich účinnosti, neustále počúvame o kolektívnej imunite. No v skutočnosti čas, po ktorý vakcína chráni pred ochorením, je pomerne krátky.

Faktom však ostáva, že imunita získaná z očkovania nefunguje rovnako, ako imunita získaná po prirodzenom prekonaní ochorenia.

Okrem toho, väčšina dospelej populácie nie je preočkovaná, takže v podstate je možné dospelých považovať za neočkovaných. Tieto dva fakty vážne narúšajú teóriu o 85 až 95 percentnej preočkovanosti potrebnej na dosiahnutie očkovaním získanej „kolektívnej imunity“.

Nasleduje zaujímavé video na tému kolektívnej imunity (v angličtine).

Vakcína proti čiernemu kašľu – ďalšie zlyhanie

V roku 2010 vypukla v Kalifornii za posledných 50 rokov najväčšia epidémia čierneho kašľa. V tom istom čase bola započatá veľká kampaň na vyvolávanie strachu, financovaná farmaceutickým priemyslom, štátnymi úradmi a celoštátnymi médiami.

Zameriavala sa primárne na ľudí, ktorí sa rozhodli proti čiernemu kašľu neočkovať a dávala im vzniknutú epidémiu za vinu.

Avšak výskum publikovaný v roku 2012 ukázal úplne iný obraz ako ten, ktorý prezentovali verejnosti zástupcovia zdravotníckych orgánov a média.

Štúdia poukázala na to, že až 81% prípadov čierneho kašľa v Kalifornii z roku 2010 u ľudí mladších ako 18 rokov bolo plne zaočkovaných a 11% malo za sebou aspoň jedno očkovanie.

Len 8% prípadov sa vyskytlo u nezaočkovaných…

Autori štúdie uvádzajú:

Ide o prvú detailnú štúdiu epidémie čierneho kašľu v severnej Amerike u plne zaočkovanej populácie starších detí.

So začiatkom približne tri roky od predchádzajúcej dávky sa množstvo prípadov dramaticky zvyšovalo. To naznačuje, že acelulárna (nebunková) vakcína proti čiernemu kalu nie je dlhodobo účinná.

Ako vyplýva z uvedenej štúdie, vakcína na čierny kašeľ neposkytuje dlhodobú ochranu, ak vôbec nejakú poskytuje. Dokonca, ľudia zaočkovaní touto vakcínou sa stále môžu nakaziť a prenášať infekcie bez prepuknutia príznakov ochorenia.

Štúdia z roku 2013 nahlodala dieru do oficiálnej teórie kolektívnej imunity. Vakcína síce znížila vážnosť prejavov čierneho kašľa, avšak nijako neznížila mieru jeho prenosu.

Z uvedeného dôvodu očkovaní jedinci predstavujú pre spoločnosť oveľa väčšie riziko ako neočkovaní. Oni totiž môžu prenášať toto ochorenie bez toho, aby vedeli, že sú nakazení.

Centrum pre kontrolu chorôb nepriamo potvrdilo, že vakcíny môžu spúšťať autizmus

Investígatívna novinárka Sheryl Atkinsonová vykonala rozhovor s riaditeľom CDC pre bezpečnosť vakcín Dr. Frankom DeStefanom. Ten bol mimochodom aj spoluautorom štúdie o bezpečnosti MMR vakcíny.

Dr. DeStefano je zástancom stausu quo, že neexistuje príčinná súvislosť medzi vakcínami a autizmom.

Počas interview ho však reportérka primela priznať, že existuje možnosť spustenia autizmu prostredníctvom vakcín u niektorých detí.

Podľa neho je však problémom dopredu zistiť, u ktorých detí sa tak môže stať.

Štúdia sa zaoberá možnosťou, že autizmus a rakovina súvisia s prítomnosťou fetálnej DNA vo vakcínach

Napriek uisteniam úradov o zdravotnej nezávadnosti vakcín, priznanie doktora Thompsona sa udialo v tej istej dobe, ako bola publikovaná jedna zaujímavá štúdia.

Tá poukázala na silné korelácie medzi výskytom autizmu či rakoviny a aplikáciou vakcín, pri výrobe ktorých boli použité ľudské fetálne bunky kontaminované retrovírusmi.

To sa týka nasledovných vakcín:

 • MMR (osýpky, mumps, rubeola)
 • Varicela (ovčie kiahne)
 • Hepatitída A

Okrem toho, vakcíny vyrobené za pomoci fetálnych ľudských buniek sú spájané aj so zvýšeným výskytom leukémie a lymfómov.

Podľa autorov štúdie, vždy keď bola zavedená nová vakcína vyrobená touto technológiou, súčasne sa zvýšil aj výskyt autizmu. Sporná bunková kultúra je tiež známa pod názvom WI-38.

Prvý krát miera autizmu v USA poskočila v rokoch 1980 až 1981, keď boli schválené vakcíny Meruvax II. a MMR II. Obe boli vyrobené práve s použitím bunkovej kultúry WI-38.

Druhý prudký nárast nastal v roku 1988. Ten súvisel s nasledovnými faktormi:

 1. Zavedenie druhého preočkovania vakcínou MMR II.
 2. Vysoko účinná očkovacia kampaň, ktorá zvýšila preočkovanosť u osýpok z 50% na 82% medzi rokmi 1987 až 1989.
 3. Zavedenie vakcíny Poliovax v roku 1987.

V roku 1995 miera autizmu poskočila opäť po zavedení vakcíny Varivax proti ovčím kiahňam.

Autori štúdie vyvodili záver, že rastúce miery výskytu autizmu sú priamo výsledkom vakcín vyrobených za pomoci ľudských fetálnych buniek.

Očkovací fanatici napádajú každého, kto spochybňuje bezpečnosť vakcín

V súčasnosti sa objavuje stále viac ľudí od fachu, ktorí vystrkujú rožky a poukazujú na široko rozvetvenú korupciu v medicínskej vede – medzi výskumníkmi, výrobcami liekov a vládnych agentúr.

Mnohí upozorňujú na to, že tieto organizácie, neraz používajúce mafiánske praktiky pri obhajovaní statusu quo, nestoja nad zákonom.

Príkladom je Ronald Kavanagh, ktorý pracoval v rokoch 1998 až 2008 v Ústave pre schvaľovanie liekov americkej FDA (Agentúra pre kontrolu liekov a potravín).

V interview z roku 2012 vyzradil ako FDA obchádzala alebo ignorovala problémy s bezpečnosťou mnohých liekov schválených počas jeho pôsobenia v úrade. Tiež uviedol niekoľko príkladov, ako ho agentúra zastrašovala a vyhrážala sa mu.

Dospelo to až do štádia, že sa obával o vlastný život a životy svojich detí.

Mnohí majú pochybnosti o tom, že by sa vládna agentúra, farmaceutická firma alebo špeciálna záujmová skupina napojená na vládu a priemysel znížili k tak extrémnym úkonom. Avšak história a osudy mnohých žalovateľov a vyzradzačov hovoria iný príbeh.

Očkovací fanatici a farmaceutický priemysel dnes útočia na každého, kto narúša ich vakcínovú agendu.

Príkladom je napríklad komediant Rob Schneider, ktorý vystupoval v televíznom šote pre poisťovňu State Farm, kde obhajoval právo rodičov na informovaný súhlas s očkovaním ich detí. Po útokoch skupiny kybernetických šikanovateľov za jeho postoj pre možnosť voľby v očkovaní ho poisťovňa prepustila.

K jeho prepusteniu vydala nasledovné stanovisko:

Problémom nebol obsah samotného inzerátu. Problémom boli sociálne média zamerané na Schneiderov postoj. Jeho inzerát sa stal platformou pre diskusie nesúvisiace s produktmi a službami poskytované našou poisťovňou.

Naaranžovaná kampaň na sociálnych sieťach požadovala od poisťovne, aby uvedený televízny šot stiahli. Dokonca vytvorili video, v ktorom bola uvedená nasledovná výzva:

State Farm poskytuje zdravotné poistenie. A nič nezaistí verejné zdravie viac ako očkovanie. Je načase zastaviť anti-vakcinačné hnutie. S vašou pomocou dokážeme presadiť zmenu.

Na toto Schneider reagoval citátom Georga Washingtona:

Ak vám vezmú sloboda prejavu, potom budeme ako hlúpe ovce v tichosti odvedení na porážku.

Ako zástancovia očkovania považujú tých, ktorí obhajujú princíp voľby a informovaného súhlasu, za odporcov očkovania. Ďalej, že musí byť zúčtované so všetkými, ktorí spochybňujú jeho bezpečnosť.

To znie presne tak hrozivo, ako svojho času zoznam lekárov určených na zničenie a diskreditáciu. Ten vypracovala firma Merck v roku 2009 na tých lekárov, ktorí si dovolili kritizovať ich liek Vioxx.

Na podobných zoznamoch na zničenie sa dnes ocitajú nielen zdravotnícki pracovníci, ale aj zástupcovia verejnosti, ktorí nesúhlasia s myšlienkou, že všetci by mali byť povinne a bez otázok očkovaní.

Vážne odhalenie na slovenskej očkovacej scéne

O príklady by nebola núdza ani u nás na Slovensku.

Napríklad, na týchto záznamoch zo Slovenského vakcinologického kongresu konaného pred pár rokmi (začiatkom roku 2014) vo Vysokých Tarách je možné počuť nasledovné:

 • Ako finančne napádať antivakcinačné hnutia (1. nahrávka, čas: 50. až 51. minúta)
 • Ako „zničiť slovenský antivax“ (2. nahrávka, čas: 41. minúta 26. sekunda)

Myslím, že po vypočutí si uvedených nahrávok sa prebudia aj tí najviac neveriaci Tomášovia.

Zistia, v akej „slobodnej“ či „demokratickej“ spoločnosti to dnes žijeme a čoho všetkého sú očkovací fanatici schopní.

Zdroj: https://www.badatel.net

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář