JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Minister Korčok prekročil svoje právomoci a kompetencie

SLOVENSKO: Na stránke MZVa EZ pod názvom „Slovenská republika 1. júla 2020 uznala Juana Guaidóa ako dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky“ bola zverejnená aktivita ministra Korčoka, v ktorej sa okrem iného uvádza:

„V súvislosti s eskaláciou situácie vo Venezuelskej bolivárskej republike a vyhostením vedúcej delegácie Európskej únie z krajiny, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok rozhodol o uznaní Juana Gerarda Guaidóa Márqueza za dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky.

Slovenská republika sa týmto krokom pridáva k skupine 24 členských krajín Európskej únie, ktoré už minulý rok skonštatovali, že jediným legitímne a demokraticky zvoleným ústavným činiteľom vo Venezuele Juan Guaidó,“ vyhlásil minister I. Korčok. Zároveň vyzval režim N. Madura na dodržiavanie ústavnosti a demokratických princípov.“

Z pohľadu slovenského práva ako i medzinárodného práva sú zaujímavé dva fakty. Prvým je skutočnosť, že Korčok ako minister rozhodol o uznaní Juana Gerarda Guaidóa Márqueza za dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky a druhým faktom je skutočnosť, že Korčok vyhlásil nasledovné citujem:

„Slovenská republika sa týmto krokom pridáva k skupine 24 členských krajín Európskej únie, ktoré už minulý rok skonštatovali, že jediným legitímne a demokraticky zvoleným ústavným činiteľom vo Venezuele Juan Guaidó,“

Po preštudovaní Ústavy SR, Zákona 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a Štatútu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 82/2016 som nikde nenašiel žiadny právny podklad, z ktorého by vyplývalo, že minister Korčok môže samostatne rozhodnúť o takomto kroku za Slovenskú republiku. Nikde neboli ani prezentované stanoviská slovenskej vlády k venezuelskej kríze.
Veľkú chybu robí aj Európska únia, ktorá zasahuje do vnútorných vecí Venezuely vyhláseniami o podpore samozvanca Guaidóa. Guaidó je predovšetkým samozvaný politik, ktorý je podporovaný z USA v rámci organizácie prevratu vo Venezuele. Američanom vadí, že podobne ako bývalý prezident Venezuely Hugo Chávez ani Maduro nie je politikom, ktorý sa len tak vzdá svojho obrovského nerastného bohatstva. Lebo o to tu ide. O ovládnutie energetických a nerastných zdrojov Venezuely americkými korporáciami.

Ide o otvorené zasahovanie USA a EÚ do kompetencií zvrchovaného štátu Venezuely s cieľom rozvrátiť túto krajinu a hospodársky ju dostať pod svoju kontrolu. Ide o sofistikovaný prejav štátneho terorizmu, ku ktorému sa pridal aj minister Korčok. Navyše Korčok si osobuje právo svoje rozhodnutie zrovnoprávniť s oficiálnym stanoviskom Slovenskej republiky. Vzhľadom k uvedenému považujem tento krok ministra Korčoka za jeho súkromné vyjadrenie. Vláda Slovenskej republiky by mala konať a za túto nadprácu ministra Korčoka odvolať z funkcie MZVaEZ Slovenskej republiky.

Odeslat komentář