JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Na Floridě Korona smrt zcela selhala. Proč karanténa škodí víc než virus. Fakty

USA: Je nemožné vidět dlouhodobou karanténu zdravých lidí jako něco kladného. Rozhodně to není normální. Vždycky byli isolováni nemocní, ale nikdy ne zdraví a ještě ke všemu celosvětově. To je velmi nebezpečný pokus a spolehlivě se za ním skrývá nějaký ďábelský plán.

Více než 500 amerických doktorů poslalo otevřený dopis presidentu Trumpovi, kde varují před špatnými následky takového domácího vězení. Podle nich, to, co přijde teď, může být horší než virus sám.

Ztratit zaměstnání v dnešní době je na stresové stupnici na samém vrcholu dané škály. A když je ještě k tomu tento strach podporován obavami, že další místo už není a že i kdyby bylo, tak při ucházení se o ně nemusíme obstát před nesmyslnými požadavky testování za účelem zjištění přítomnost koronaviru, pak se nucený pobyt doma stane mučením.

Testy na přítomnost koronaviru jsou nespolehlivé a také neúčinné. Nejen že skutečný koronavirus nejsou schopny zjistit, ale ještě navíc nikdo neví, co doopravdy testují. Vlády se vymlouvají, že testovací jednotky jsou dovezeny z Číny a proto jsou nekvalitní, ale to je jenom další lež – jedna z mnoha. Údajně je tímto způsobem testován pouze genetický materiál, v člověku se nacházející a tento je srovnáván se vzorkem, který „vědci“ považují za ukázku koronaviru. Oba vzorky jsou nevhodně zvolené a celý proces postrádá logiku a vědecký přístup, jak dokázal Dr. Andrew Kaufman, který kvůli svému objektivnímu zjištění přišel o zaměstnání.

Nucenou karanténou nesmírně trpí lidé, kteří potřebují stálou lékařskou péči, jako na příklad pravidelné prohlídky diabetiků, lidé se srdečními problémy, lidé na dialýze, atd. 

POLITICKÉ DŮVODY

Významný institut Ludwiga von Mises říká, že nucená karanténa, která je udržována pomocí pokut, vězení a odebráním oprávnění k podnikání není nic, co by bylo způsobeno pandemií. Toto je výsledek politické tyranie, která ignoruje každou ústavu a také ignoruje základní lidská práva. Namísto osobní svobody nastolili politikové jakýsi druh centrálního plánování, které je založeno na neprozkoumané teorii o policejně vynuceném společenském distancování.

Takové ignorování základních lidských práv bude mít nedozírné důsledky ve ztrátě lidských životů, ať už kvůli nemocem, upření práva na lékařskou péči v době karantény, kvůli psychickým problémům, sebevraždám, předávkování léky či jinými látkami. Jakmile může vláda rozhodovat o tom, jestli lidé mohou ven z domu či ne, nebo jestli obchod může otevřít či ne, a ještě použít policii na prosazení těchto nesmyslných zákazů, tak to není vláda, ale diktatura.

Jaksi záhadně nikdo rovněž nečítá s tím, co bude následovat. To, že nastane totální ekonomický kolaps jaksi nikomu nevadí – vždycky nějak bylo, tak vždycky nějak bude. To je samozřejmě dětinský přístup nesmírně nerozumných lidí a bohužel, takoví dnes sedí i ve vládě a diktují nám tyto nesmyslné příkazy, prý aby zabránili jakési vymyšlené chřipce, která snad ani neexistuje.

Lékařský časopis „The Lancet“ přiznává článkem Johana Giesecke, který je odborný poradce na infekční nemoci pro WHO (Světová zdravotní organizace), že „je jasné, že taková karanténa neochraňuje staré a slabé lidi v domovech důchodců, což byl jeden z jejích záměrů. A stejně tak nesnižuje úmrtnost na COVID-19 … karanténa pouze odsunuje těžké následky, které nezbytně přijdou, dále, do budoucnosti.“ Bohužel, ti, kteří uvěřili této nové posedlosti a dobrovolně se isolují od zbytku společnosti, jsou často hypnotizováni těmito nesmyslnými příkazy natolik, že jsou přesvědčeni, že jít ven bez roušky bude znamenat smrt.

A přitom nová studie v Západní Evropě zjistila, že uzavírat se doma před chřipkou neovlivnilo ani počet jejích obětí a ve skutečnosti to nemělo ani vliv na vývoj nemoci. Takže všechny ekonomické, zdravotní a psychické ztráty, které teď poneseme a přes které se mnozí z nás nikdy nemusí dostat – byly naprosto zbytečné!

Tím není řečeno, že by dobrovolné společenské distancování nemělo možná nějaký vliv, zvlášť když se jedná o nemocné lidi. Ale distancování zdravých, které musí být vynucováno pod nátlakem policie, pomocí zákazů, trestů, pokut a sankcí, to žádný kladný vliv nepřináší, studie ukázala.

Další studie, provedená v Americe, porovnávala státy, které měly přísné domácí vězení se státy, kde tyto příkazy byly pouze mírné. Bylo zjištěno, že množství těch, kteří podlehli koronaviru bylo zhruba všude stejné. Nebyly nalezeny žádné rozdíly, takže to skoro vypadá jakoby zásahy koronaviru byly čistě náhodné. 

Vědec ze Stanford University John Ionnidis se dokonce vyjádřil, že „jsme dělali závažná rozhodnutí, aniž bychom pro to měli spolehlivé údaje.“ A pak poukázal na to, že ve skutečnosti ani neznáme skutečné množství úmrtí na COVID-19. To je naprostá pravda, protože jestliže lékaři a nemocnice začali hlásit všechna úmrtí jako „koronavirus,“ pak nemůžeme absolutně vědět kolik mrtvých doopravdy bylo.

Už jen to, že mnohé části amerického státu Utah, stejně tak jako Švédsko a velká část Východní Asie, které karanténu nepoužily, nebyly nijak zvlášť touto nemocí napadeny, je zajímavé.

Je více takových studií a všecky potvrzují to stejné, že karanténa celé populace nehraje roli ani když přijde na infekční nemoc epidemického rozsahu.

FLORIDA SE VYMYKÁ VŠEM VĚDECKÝM HODNOCENÍM

Oproti jiným státům, Florida nechala pláže otevřené. Přitom se tam nepřehnala obrovská vlna úmrtí na koronavirus, jak bylo očekáváno a co se podle současného vědeckého pozorování mělo spolehlivě stát. Všichni to považovali za samozřejmé, že Florida bude těžce zasažena, protože má snad největší počet starších a velmi starých lidí ze všech amerických států. Staří lidé z celé Ameriky, ale převážně ze severu, ze států New York a New Jersey se tam sjíždějí do penze, aby v klidu a na sluníčku dožili své poslední dny.

Lidově se Floridě říká „Čekárna,“ protože tam všichni jezdí čekat na smrt.

Tentokrát ale smrt selhala. A všecky to zanechává v údivu, jak je to možné. Vysvětlení je jednoduché, na Floridě je hodně slunce a slunce nejenže léčí a ozdravuje, ale také zabíjí bakterie. Když nechali pláže otevřené, lidé se mohli slunit a koupat a to je přesně co imunní systém potřebuje, aby dobře fungoval. Zato ti ubožáci, co seděli zavřeni doma, mnozí z nich to odnesli (anebo ještě odnesou) na zdraví a někteří i na životech.

SPOLEČENSKÉ ISOLOVÁNÍ ZPŮSOBUJE SRDEČNÍ MRTVICE, MOZKOVÉ MRTVICE A SMRT

Studie, která probíhala v letech 2000-2013 v německé instituci “Evropská akademie neurologie,“ zkoumala 4,316 lidí o průměrném věku 59.1 let. Tito zúčastnění neměli žádné srdeční nemoci a byli sledování celých 13 let. Na počátku byla o všech zavedena kartotéka, se všemi důležitými údaji, jako je jejich rodinný život, přítomnost manžela, manželky, nebo jiných lidí v domácnosti, množství přátel, členství v organizacích, osobní zájmy, sportovní zájmy a také druh a výše příjmu. 

Studie potvrdila, že silné společenské vztahy jsou nesmírně důležité pro zdraví. I když se to nezdá možné, styk s druhými nám upravuje výšku krevního tlaku, výšku cholesterolu a i tělesnou váhu.

Dále bylo zjištěno, že nedostatek společenského vyžití zvyšuje riziko srdeční mrtvice o 44% a riziko smrti o 47%. Nedostatek finančního zabezpečení byl důvodem o 30% vyššího rizika srdeční mrtvice;

SEBEVRAŽDY

Kalifornští lékaři z John Muir kliniky říkají, že tolik sebevražed, kolik viděli minulý měsíc, neviděli nikdy předtím za celý rok. Podle nich musí karanténa skončit co nejdříve, nebo následky budou ještě mnohokrát horší. Sebevraždám podléhali převážně mladí lidé, kteří se rozhodli vzít si život kvůli isolovanosti, kvůli ztrátě zaměstnání, což všecko jsou následky příliš dlouhé karantény. 

Zaměstnanci tohoto lékařského centra zdůrazňují, aby lidé volali pomocnou linku, jestliže se cítí zdeprimovaní a opravdu, někteří volají a pak přiznávají, že se po takovém hovoru cítí mnohem lépe. My lidé potřebujeme společnost druhých; jsme jeden na druhého vázáni. A i ti protivní mají v té společnosti své místo, protože mnohdy i oni jsou lepší než nikdo a prázdný byt.

Video s těmito lékaři se objevilo na internetu, ale hned bylo staženo. Globální lumpové nechtějí abychom se o těchto špatných vlivech dověděli, protože až na nás spustí druhé dějství této pandemie, což má být podle jejich vlastní předpovědi letos v září, budou chtít abychom se znovu uzavřeli doma, tentokrát asi napořád.

Stejně jako vzestup sebevražed, tak i křivka užívání drog a alkoholu je na vzestupu. Možná proto, když v Americe zavřeli malé obchody, tak ty, které prodávaly lihoviny, mohly zůstat otevřeny. V Americe nekoupíte alkohol v obchodě s potravinami jako zde. Na takový prodej musí být zvláštní licence a ta je velmi drahá – proto jsou obchody s alkoholem často samostatné obchody či obchůdky, ale někdy jsou oddělenou částí velkých obchodů.

Zatím bylo v Americe napočítáno 90,000 sebevražed, ale toto číslo denně stoupá. Je očekáváno, že k tomu přibyde as 75,000 úmrtí na předávkování drogami či alkoholem. Konečný počet ovšem nebude ještě dlouho znám.

DR. ANTHONY FAUCI

Dr. Fauci a Dr. Birx byli ti, kteří na bázi britského počítačového modelu koronavirové chřipky, vypracovaného Dr. Fergusonem, přemluvili presidenta Trumpa k uzavření amerického průmyslu, malého podnikání a celé ekonomie. Ostatní státy světa následovaly.

Oba lékaři nepotřebovali žádné důkazy, žádná fakta; v Americe bylo v té době asi 100 případů chřipky a přesto se jim podařilo zpanikovat nejen presidenta, ale postupně i celý svět a nejhorší je, že celý svět je se stejně oslovským přístupem jako měli oni sami, následoval.

President Trump sám přiznal během tiskové konference v dubnu, že za ním přišli dva velice moudří lékaři a přesvědčovali ho, že je nutno zavřít celou ekonomii, jinak že 2.2 milionů Američanů zemře na virus, který je z Číny.

Dnes, když stojíme před totálním celosvětovým ekonomickým krachem, kdy nás čeká sčítání mrtvých na základě nemravné a nelidské, vynucené karantény a nošení roušek, kdy většina malých podnikatelů je v bankrotu, Fauci prohlásil zrovna minulý pátek v rozhovoru s televizním reportérem: „Když necháme všecko zavřeno příliš dlouho, způsobíme tím nenapravitelnou škodu.“

Ovšem za jeho lživé ovlivňování nejen vedoucích představitelů americké vlády, ale celého světa, by měl být tento člověk spravedlivě potrestán a Dr. Deborah Birx také.

CDC – CENTRUM PRO KONTROLU NEMOCÍ

Až teprve Amerika ztratila 40 milionů zaměstnání a tisíce firem šly pod vodu, až celý svět ztratil dalších mnoho milionů pracovních příležitostí a obrovské množství malých firem zavřelo navždy dveře, teprve pak přišla organizace CDC (Center for Disease Control) s přiznáním, že virus se nerozšiřuje na plochách, jako jsou kliky ode dveří, pulty v obchodech, stoly v restauracích, držadla od supermarketových vozíků. Ale prý se rozšiřuje pouze intimním kontaktem! 

Takže opět, nebyly potřeba žádné důkazy, žádné opravdu vědecké a nestranné informace, prostě se celý svět zbláznil, anebo – lépe řečeno – vlády se zbláznily a přikázaly přísnou karanténu, roušky a kdovíco jiného by si na nás vymysleli, kdyby to existovalo. Nejvíc mne urazí, ale zároveň jaksi rozesměje, když vidím české vládní představitele s rouškami na obličeji, jen strachem vyjevené oči jim koukají ven. A pak si vždycky říkám – jó, chlapci a děvčata, jak moc máte pod čepicí, když jste nalítli na svoji vlastní propagandu?

Od začátku svého psaní brojím proti rouškám, proti karanténě a proti zákazu malých obchodů provozovat svoji činnost, protože vím, že je to totální nesmysl. To byl ve skutečnosti důvod, proč jsem začala psát tyto články a přestala se věnovat jiné, daleko lépe hodnocené činnosti. Bylo mi to jasné hned ze začátku, přestože jsem jen obyčejný člověk a ještě ke všemu ženská, jak by řekl každý mužský šovinista. A těmhle vysoce postaveným, draze placeným, často nesmírně vzdělaným a důkladně informovaným hodnostářům to nedošlo? Jak to? Kde nechali zdravý rozum? Co je tady v nepořádku?

LIDÉ MAJÍ VÍC ROZUMU NEŽ VLÁDY

V Americe mnozí lidé odmítli být nadále manipulování a zaplavili na konec týdne pláže.

JANE K.

Odeslat komentář