JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Na území České republiky bylo v 1. čtvrtletí 2020 zadrženo celkem 1 099 nelegálních migrantů

ČESKO: Na území České republiky bylo v 1. čtvrtletí 2020 zadrženo celkem 1 099 nelegálních migrantů. Z toho bylo 96 osob zadrženo na vnější schengenské hranici, tj. na mezinárodních letištích, a 1 003 při nelegálním pobytu. Na nelegální migraci se nejvíce podíleli občané Ukrajiny (269), Vietnamu (185), Moldavska (154), a Gruzie (90).

Čtvrtletní zpráva o migraci za první čtvrtletí roku 2020 zveřejnilo ministerstvo vnitra.

Čísla byla ovlivněna mimořádnými opatřeními proti pandemii covid-19, kdy došlo zejména k omezení letecké přepravy a úpravě podmínek vstupu a výstupu přes hranice ČR.

Současně bylo vyhlášeno dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Rakouskem a Německem aj.

Z celkového počtu bylo 60 osob zadrženo v uplynulém čtvrtletí při nelegální tranzitní migraci. Převážně se jednalo o státní příslušníky Afghánistánu (16), Sýrie (14), Bangladéše (7) a Vietnamu (5).

Počet cizinců na území ČR setrvale stoupá. K 31. březnu 2020 bylo na území ČR registrováno celkem 604 076 osob cizí státní příslušnosti, z toho 301 191 na základě oprávnění k přechodnému pobytu a 302 885 mělo v ČR trvalý pobyt.

Mezi cizinci pobývajícími legálně na území ČR převažují občané třetích zemí (358 675 osob, tj. 59,4 %) nad občany členských států EU, EHP a Švýcarska (245 401 osob, tj. 40,6 %).

Aktuální situace na migračních trasách

V 1. čtvrtletí roku 2020 přicestovalo do Evropy nelegálně celkem 18 585 migrantů, z toho 15¨830 po moři (Španělsko, Itálie, Řecko, Malta a Kypr) a 2 755 po zemi.

Oproti stejnému období roku 2019 jsou příjezdy po moři vyšší přibližně o 31 %, avšak v porovnání s předchozím čtvrtletím se jedná o pokles o 55 %. Příchody po zemi čtvrtletně klesly přibližně o 59 %.

Migrační aktivita na východní středomořské trase byla v prvním čtvrtletí roku 2020 na vysoké úrovni. Migrantů, kteří v prvních třech měsících roku 2020 přicestovali po této trase do Řecka, bylo přibližně o 17 % více, než ve stejném období roku 2019. Příjezdy po moři meziročně stouply o 44 %.

Počet nově příchozích migrantů po Centrální středomořské trase v prvních dvou měsících roku 2020 zapadal do klesajícího trendu, jenž byl evidován v 2. polovině loňského roku.

V březnu byl poté zaznamenán výrazný pokles počtu nově příchozích, což však bylo zapříčiněno epidemií covid-19 v Itálii.

Hlavním výchozím bodem migrantů mířících do Itálie je i v roce 2020 Libye, ze které vyplulo 67 % všech nově příchozích. Na druhém místě bylo Tunisko s 16 % a na třetím místě Alžírsko s 10 %.

Počet migrantů nelegálně přicházejících do Španělska po západní středomořské trase byl v 1. čtvrtletí roku 2020 obdobný, jako ve stejném období roku loňského.

Odeslat komentář