ČESKO: Nejvyšší soud se zastal somálské dívky, která chtěla do školy nosit hidžáb. Podle soudu neměl zákaz při výuce žádný legitimní cíl. V rozhodnutí stojí, že Česká republika nesmí jako sekulární stát diskriminovat ani zvýhodňovat některý z náboženských směrů. V Česku by měl platit náboženský pluralismus a tolerance, uvedl soud.

„Normy společenského chování včetně odívání žalobkyně užitím muslimského šátku neporušila. Zahalení vlasů obecně nevzbuzuje pohoršení, je u žen běžné nejen při pobytu venku, ale i uvnitř budov,“ napsal v rozhodnutí soud.

Dívka opustila pražskou Střední zdravotnickou školu poté, co se dostala do konfliktu s vedením školy ohledně nošení hidžábu při teoretické výuce. Původně prý byla s ředitelkou domluvena, že si bude šátek sundávat pouze při ošetřovatelské praxi.

Soud uznal, že v českých podmínkách vzbuzuje praktikování islámu obavy. Problém mají mnozí Češi i s nošením hidžábu. To však podle soudu nemá vliv na právo na náboženskou svobodu.

„Skutečnost, že způsob vázání hidžábu je v naší společnosti cizorodým prvkem, neznamená porušení norem společenského chování, mravnosti, respektive morálky,“ uvedl soud.

Škola přitom argumentovala tím, že zakázala nošení pokrývek hlavy, a že škola má být neutrálním prostředí. Děti by v ní neměly být vystaveny působení náboženských symbolů.

S tím však Nejvyšší soud nesouhlasil. Upřednostnil tak hodnoty tolerance a zákaz diskriminace a zvýhodňování náboženských směrů.