JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Nekalým a neférovým praktikám Ochranného svazu autorského (OSA) zabránil až Ústavní soud!

ČESKO: Ústavní soud (ÚS) se zastal firmy provozující obchod s oblečením ve sporu s Ochranným svazem autorským kvůli puštěnému rádiu v provozovně. Ne každé hrající rádio v obchodě automaticky podléhá povinnosti platit odměny kolektivnímu správci autorských práv, připomněl soud v nynějším nálezu.

Zároveň soud zdůraznil, že v podobných sporech je nutné hudební produkci zaznívající z rádia dostatečně přesně specifikovat. Konstatování, že na záznamech z kontrol je slyšet hudba, podle nálezu nestačí. Sporem se musí znovu zabývat Městský soud v Praze.

Firma Charley Fashion provozuje obchod s oblečením, kam přišly v letech 2015, 2016 a 2017 kontroly z Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním (OSA). Kontroloři v obchodě slyšeli puštěné rádio. Následně se OSA domáhala vydání bezdůvodného obohacení, které firmě údajně vzniklo v důsledku užívání chráněných autorských děl bez řádné licence.

Městský soud v Praze žalobě vyhověl a přiznal svazu 9628 korun. Provozovatel obchodu se obrátil na ÚS. Ve stížnosti zejména namítal, že městský soud rozhodl na základě nedostatečných a nekvalitně pořízených důkazů.

ÚS stížnosti vyhověl. Je nutné s dostatečnou mírou jistoty prokázat, že provozovatel obchodu skutečně veřejnosti zpřístupňoval díla chráněná autorským zákonem, k jejichž kolektivní správě je ze zákona povolán právě daný autorský svaz. Nelze samořejmě vždy přesně určit všechna takto zpřístupněná díla – ani by to nebylo možné.

„To však nevylučuje, aby v případě kontroly a následného vymáhání protiprávně neuhrazeného licenčního poplatku kolektivní správce specifikoval (alespoň druhově), že prostřednictvím inkriminovaného zařízení skutečně docházelo (či mohlo docházet s pravděpodobností blížící se jistotě) k produkci děl, k jejichž ochraně je právě on povolán,“ rozhodl Ústavní soud.

Odeslat komentář